Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 140/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Částka 42/2000
Platnost od 19.05.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.07.2008 (130/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2000,

kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:


§ 1

Seznam oborů živností volných je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb.

Seznam oborů živností volných

Číslo
oboru
Obor živnostiVymezení předmětu činnosti
1.Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - zemědělskou technikou
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
- provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou architektonických úprav
- vazba věnců a kytic
- sběr hub, rostlin a lesních plodin
- stříhání ovcí
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
- poskytování služeb při chovu ryb
- ......................(jiná obdobná činnost)
2.Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost - poskytování služeb pro hospodaření v lesích
- těžba dřeva
- lesní doprava
- poskytování služeb v myslivosti
- úprava loveckých trofejí
- ......................(jiná obdobná činnost)
3.Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb - chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
- výcvik psů
- výcvik jezdeckých koní
- chov zoologických zvířat
- kosmetické úpravy zvířat
- provozování hotelů a útulků pro zvířata
- ......................(jiná obdobná činnost)
4.Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava - úprava nerostů, vyjma soli kamenné,
- úprava štěrků, písků a valounů dobývaných v korytech vodních toků
- zpracování soli kamenné
- dobývání a úprava rašeliny
- dobývání bahna z vodního dna
- zpracování hmot pro výrobu porcelánu
- ......................(jiná obdobná činnost)
5.Výroba potravinářských výrobků - zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
- zpracování ryb a vodních živočichů
- zpracování vajec
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
- výroba jedlých tuků a olejů
- výroba cukru a přírodních sladidel
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem
- výroba cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbonů
- zpracování medu
- úprava rýže a luštěnin
- úprava kávy, čaje, koření
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek,
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
- výroba kvasného octa a droždí
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
- výroba těstovin
- výroba müsli a směsí obilovin
- výroba konzervovaných a dehydratovaných výrobků
- výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně
- ......................(jiná obdobná výroba)
6.Výroba nápojů - výroba vína
- výroba ovocných vín a medoviny
- výroba nealkoholických nápojů
- stáčení a úprava balených vod
- ......................(jiná obdobná výroba)
7.Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - pro hospodářská zvířata
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
8.Pěstitelské pálení
9.Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely
10.Výroba textilních vláken a tkanin - úprava a spřádání textilních vláken
- tkaní textilií
- ......................(jiná obdobná výroba)
11.Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) - ložního prádla
- bytových a stolních konfekčních textilních výrobků
- koberců a podlahových textilií
- lan, provazů a síťovaných textilií
- pletených a háčkovaných materiálů
- textilní galantérie
- ......................(jiná obdobná výroba)
12.Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) - výroba svrchního ošacení, společenských oděvů
- výroba ošacení pro sport a volný čas
- výroba pracovního ošacení
- výroba spodního prádla
- výroba punčochového zboží
- výroba kožených oděvů a oděvních doplňků
- výroba kloboučnických výrobků a oděvních doplňků
- zakázkové krejčovství
- střihová služba
- aplikace zdobných prvků
- výroba kloboučnických výrobků na zakázku
- ......................(jiná obdobná výroba)
13.Výroba a opravy kožešinových výrobků - kožešinových oděvů a oděvních doplňků
- kožešinového zboží
- ........................(jiná obdobná výroba, opravy a další související služby)
14.Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií - výroba pleteného a háčkovaného zboží
- vyšívání, paličkování, drhání
- malba na textilie ......................(jiná obdobná výroba)
15.Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy) - aktovek, kabelek a podobných zavazadel
- sedlářských výrobků
- ......................(jiná obdobná výroba)
16.Výroba obuvi (kromě ortopedické) - obuvi
- ......................(jiná obdobná výroba)
17.Výroba pilařská a impregnace dřeva - výroba výrobků z dřevní suroviny
- výroba železničních pražců
- výroba dřevité vlny
- výroba šindelů
- provozování sušičky dřeva
- impregnování dřevěného materiálu
- řezání a obrábění dřeva a obdobných materiálů na pile
- ......................(jiná obdobná výroba)
18.Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) - dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
- obalů a palet
- korkařská a košíkářská
- bednářských a kolářských výrobků
- drobných výrobků ze dřeva
- ......................(jiná obdobná činnost)
19.Umělecko-řemeslné zpracování dřeva - řezbářství
- zhotovování architektonických modelů pro výstavy
- ......................(jiná obdobná činnost)
20.Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - vlákniny, papíru a lepenky
- vlnitého papíru, lepenky a obalů
- hygienických a toaletních potřeb
- kancelářských potřeb
- tapet
- nábytku z papíru a lepenky
- ......................(jiná obdobná výroba)
21.Vydavatelské a nakladatelské činnosti - vydávání knih vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů,
- vydávání...............(jiných tiskovin a publikací)
- vydávání publikací na Internetu
- korektury a technická redakce
22.Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů - výroba zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- rozmnožování zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- distribuce zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- ...................(jiná obdobná činnost)
23.Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin - vázání
- laminování
- kompletace knih a ostatních tiskovin
- ......................(jiná obdobná činnost)
24.Grafické práce a kresličské práce - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
- zhotovení technických výkresů
- zhotovení webových stránek
- písmomalířství
- ......................(jiná obdobná činnost)
25.Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
26.Výroba chemických látek a chemických přípravků - plastů a syntetického kaučuku
- nátěrových hmot
- barviv a pigmentů
- mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
- chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
- ......................(jiných chemických látek a přípravků)
27.Výroba nenahraných nosičů údajů - pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy
- disket a pásků pro počítače
- osobních magnetických karet
- ........................(jiných nosičů údajů)
28.Výroba chemických vláken - syntetických umělých
- ......................(jiných chemických vláken)
29.Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - desek, fólií, hadic, profilů z plastů
- plastových obalů
- plastových výrobků pro stavebnictví
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
- plastového nábytku
- gumárenských výrobků studenou cestou
- ......................(jiných výrobků)
30.Výroba a zpracování skla - výroba plochého
- výroba dutého
- výroba užitkového a ozdobného skla
- výroba skleněných vláken a výrobků z nich
- výroba technického, laboratorního a optického skla
- povrchová úprava a zdobení skla
- ......................(jiná výroba nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků)
31.Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví) - výroba užitkového a ozdobného porcelánu a keramiky
- výroba izolátorů a izolačních kusů
- výroba keramických výrobků pro technické účely
- výroba žáruvzdorných keramických výrobků
- dekorace porcelánu a keramiky
- ......................(jiných výrobků)
32.Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - keramických výrobků pro sanitární účely
- keramických obkladaček a dlaždic
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
- cementu, práškové malty a sádry
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
- ......................(jiných hmot nebo výrobků)
33.Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - brusných nástrojů
- minerálních nekovových vláken a výrobků z nich
- minerálních izolačních materiálů
- ......................(jiných výrobků)
34.Broušení technického a šperkového kamene - technického kamene
- šperkového kamene
35.Výroba a hutní zpracování železa a oceli - surového železa, litin, ocelí a feroslitin
- ingotů a plochých výrobků
- trub
- ......................(obdobných hutních výrobků)
36.Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin - výroba neželezných kovů a jejich slitin
- zpracování neželezných kovů na výrobky a polotovary
37.Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - kovových prefabrikátů pro stavby
- zásobníků a kontejnerů
- tlakových nádob
- topných těles a kotlů ústředního topení
- ......................(jiných výrobků)
38.Výroba kovového spotřebního zboží - kuchyňského nádobí a příborů
- jednoduchých spojovacích součástek
- kovové galantérie
- sériově vyráběných klíčů a zámků
- kovového nábytku
- ......................(jiných výrobků)
39.Umělecko-řemeslné zpracování kovů - kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
- zvonařství
- pasířství a platnéřství
- medailérství a ruční rytí kovů
- cínařství
- umělecké kovářství
- ......................(jiné technologie)
40.Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - tepelné zpracování
- pískování, otryskávání
- potahování nekovovými materiály
- svařování
- ......................(jiné postupy)
41.Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - motorů a turbin
- pro dopravu kapalin a plynů
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
- součástí pro převod otáčivého pohybu
- ......................(jiných strojů a zařízení pro další účely)
42.Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - pecí, sušáren a hořáků
- zvedacího a dopravního zařízení
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
- zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
- ......................(jiných strojů a zařízení pro další účely)
43.Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pro zemědělství a lesnictví
- obráběcích strojů
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
- stavebních a důlních strojů
- pro potravinářský a tabákový průmysl
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
- ......................(jiných strojů a zařízen í pro další účely)
44.Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení - elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
- elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
- elektrického vybavení
- ......................(jiných výrobků pro další účely)
45.Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén - kabelů, vodičů a lamel
- galvanických článků a baterií
- rozvaděčů
- televizních antén
- ......................(jiných výrobků pro další účely)
46.Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
47.Výroba elektronických součástek - elektronek
- polovodičových prvků
- integrovaných obvodů, čipů a mikroprocesorů
- ......................(jiných součástek)
48.Projektování elektrických zařízení
49.Výroba zdravotnických prostředků - elektrodiagnostických aparatur
- lékařského nebo veterinárního zařízení
- mechanoterapeutických pomůcek
- nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
- ......................(jiných přístrojů nebo pomůcek)
50.Výroba optických a fotografických zařízení - optických prvků
- optických přístrojů
- fotografických a kinematografických zařízení
- ......................(jiných přístrojů a zařízení)
51.Výroba motorových a přípojných vozidel - dvoukolových
- čtyřkolových a ostatních vícekolových
- pásových
- přípojných vozidel
- ......................(jiných vozidel)
52.Výroba karosérií - motorových vozidel
- přípojných vozidel, přepravních kontejnerů
- drážních vozidel
- strojů..................(a jiných zařízení)
53.Stavba a výroba plavidel - lodí
- malých plavidel
- jachet
- plovoucích strojů
- plovoucích zařízení
54.Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku - lokomotiv
- samohybných železničních a tramvajových vozů
- železničních vozů bez vlastního pohonu
- jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí
55.Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků - jízdních kol
- vozíků pro invalidy
- .......................(jiného dopravního zařízení)
56.Výroba a opravy čalounických výrobků - výroba čalouněného nábytku a matrací
- zakázkové čalounictví a dekoratérství
- čalounění dopravních prostředků
- opravy čalouněných výrobků
- ................(jiných čalouněných výrobků)
57.Výroba hudebních nástrojů - strunných
- klávesových
- dechových
- bicích
- dílů a příslušenství hudebních nástrojů
- ......................(jiných hudebních nástrojů)
58.Výroba sportovních potřeb - lyží, vázání a hůlek
- míčů
- potřeb pro sportovní rybaření
- loveckých potřeb
- sportovních létajících zařízení
- vybavení tělocvičen a atletických zařízení
- ......................(jiných sportovních potřeb)
59.Výroba her, hraček a dětských kočárků - stolních nebo společenských her
- mechanických nebo elektronických her
- hracích karet
- ......................(jiných her)
- panenek a zvířátek
- mechanických hraček
- dětských kočárků
- skládaček
- ......................(jiných hraček)
60.Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru - per, tužek a náplní
- razítek a ručních tiskáren
- potiskovacích souprav
- .....................(jiných výrobků)
61.Výroba bižuterie - šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů
62.Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - košťat a kartáčů
- deštníků, slunečníků, markýz, žaluzií s výjimkou dřevěných
- knoflíků, zipů, patentek a dalších šicích potřeb
- cigaretových zapalovačů, a potřeb pro kuřáky
- svíček a umělých květin
- hřebenů
- upomínkových a dekorativních předmětů
- ......................(jiných výrobků)
63.Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
64.Výroba hnojiv - organických hnojiv
- anorganických hnojiv
- kombinovaných hnojiv
- .....................(jiných druhů hnojiv)
65.Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
- skladování a zpracování nekovového odpadu
- přeprava fekálií
66.Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
- úprava a rozvod užitkové vody
67.Přípravné práce pro stavby - zemní práce a terénní úpravy
- výkopové práce
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
- odvodňování staveniště
- lešenářské práce
- technické rekultivace
- bourací a úklidové práce
- ......................(jiné přípravné práce pro stavby)
68.Specializované stavební činnosti - studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
- dlaždičské práce
- potrubářské práce
- šamotářské práce
- vložkování komínů
- ......................(jiné specializované stavební činnosti)
69.Dokončovací stavební práce - tapetování
- pokládání textilních podlahových krytin
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
- spárování panelů
- ......................(jiné dokončovací stavební práce)
70.Sklenářské práce, rámování a paspartování - sklenářské práce
- rámování
- paspartování
- ................(jiné obdobné činnosti)
71.Inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc
- inženýrská a investorská činnost
- stavební dozor
- ......................(jiné související činnosti)
72.Zprostředkování obchodu a služeb - obchodu zemědělskými produkty
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
- obchodu textilem, oděvy, obuví
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
- ......................(jinými výrobky a komoditami)
- služeb v dopravě
- služeb v oblasti řemeslných prací
- ................(jiných služeb)
73.Velkoobchod - zemědělskými produkty
- potravinami, nápoji a tabákem
- textilem, oděvy, obuví
- drogistickými a kosmetickými výrobky
- zdravotnickými prostředky
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
- hrami a hračkami
- kovy a kovovými rudami
- tuhými palivy
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
- chemickými látkami a výrobky
- obráběcími stroji
- stavebními stroji
- textilními stroji
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
- zemědělskými stroji
- motorovými vozidly z výroby
- součástkami a příslušenstvím vozidel
- ojetými motorovými vozidly
- sportovním zbožím
- .......................(jiným zbožím)
74.Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - potravinami a pochutinami
- nealkoholickými nápoji
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
- ovocem a zeleninou
- masnými výrobky
- rybami a drůbeží
- kosmetickým a drogistickým zbožím
- textilem, oděvy a textilní galantérií
- obuví a koženým zbožím
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
- elektrickými přístroji pro domácnost
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
- potřebami pro sport a volný čas
- květinami a zahrádkářskými potřebami
- živými zvířaty pro hospodářské účely
- palivy a mazivy
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti TO, TI, I. až III.)
- se širokým sortimentem zboží
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
- činnost obchodních domů
- ......................(jinými výrobky)
75.Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím - motorovými vozidly s méně než čtyřmi koly
- motorovými vozidly s nejméně čtyřmi koly
- ojetými motorovými vozidly
- prodej součástek a příslušenství vozidel
- ......................(jinými vozidly)
76.Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- prodej nenahraných nosičů
77.Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - zásilkový prodej
- stánkový prodej
- prodej v pojízdných prodejnách
- prodej prostřednictvím Internetu
- pochůzkový prodej
- prodej zboží pomocí prodejních automatů
- ... (jiný maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny)
78.Maloobchod použitým zbožím - použitým spotřebním zbožím
- antikvariát
- ......................(jiný maloobchod použitým zbožím)
79.Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
80.Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
- opravy a montáž pneumatik
- montáž autopříslušenství
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
- ......................(jiné související činnosti)
81.Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)
82.Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - praní, žehlení a mandlování prádla
- opravy oděvů, oděvních doplňků, prádla a punčoch
- opravy a údržba bytového textilu
- vytahování deček
- úschova kožichů
- opravy deštníků a slunečníků
- opravy a údržba jiného osobního zboží
- sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
- čištění peří
- údržba bytového textilu včetně koberců
- ......................(jiné činnosti)
83.Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky - broušení nožů, nůžek a nástrojů
- opravy mechanických šicích strojů
- opravy a servis sportovních potřeb
- opravy hraček a dětských kočárků
- opravy mechanických psacích strojů a počítačových strojů
- opravy optických přístrojů
- ......................(jiné opravy a služby)
84.Ubytovací služby - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
85.Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy - osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky
- nákladů potahem
- přeprava břemen nosiči
- doprava zásilek poslem
- doprava traktory
- ......................(jiné související činnosti)
86.Skladování zboží a manipulace s nákladem - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
- překládka sypkých a kusových zásilek
- skladování zboží
- ......................(jiné související činnosti)
87.Technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť bez ostrahy
- provozování garáží bez ostrahy
- dopravní značení
- prověřování tras pro nadměrné náklady
- logistické služby
- .....................(další technické činnosti)
88.Potrubní doprava - doprava ropovodem
- doprava jinými produktovody
89.Zasilatelství - vnitrostátní
- mezinárodní
90.Zastavárenská činnost - poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité
- poskytování úvěrů oproti zástavě věci nemovité
- ....................(další činnosti)
91.Realitní činnost - nákup a prodej nemovitostí
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
- ... (jiné související činnosti)
92.Správa a údržba nemovitostí - správa nemovitostí
- domovnická činnost
- úklid bytových a nebytových prostor
- čištění budov
- čištění oken
- .................(další činnosti)
93.Pronájem a půjčování věcí movitých - pronájem s následnou koupí najaté věci
- dopravních prostředků
- strojů a zařízení pro zemědělství
- strojů a zařízení pro průmysl
- stavebních strojů
- spotřebního zboží a oděvů
- koní a jiných zvířat
- sportovních potřeb
- technických přístrojů pro domácnost
- .....................(dalších věcí)
94.Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - poskytování užití software
- implementace software
- pronájem software
- rozmnožování počítačových programů
- poradenství v oblasti software
- poradenství v oblasti hardware
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
95.Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
- potisk materiálů tampónovým tiskem
- ......................(jiná obdobná činnost)
96.Zpracování dat, služby databank, správa sítí - zpracování dat
- služby databank
- správa sítí
- .....................(další činnosti )
97.Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti.......( specifikovat)
98.Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - poradenství v oblasti financí a investic
- organizační a ekonomické poradenství
- podnikatelské poradenství
99.Činnost technických poradců v oblasti... - stavebnictví a architektury
- strojírenství, hutnictví a energetiky
- chemie
- potravinářství
- zemědělství a lesnictví
- činnost energetického auditora
- ......................(jiné oblasti)
100.Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti - sociologie
- rozvoje osobnosti
- vizážistika a barvové poradenství
- logopedické poradenství (s výjimkou klinické logopedie)
- ......................(jiná obdobná činnost)
101.Testování, měření, analýzy a kontroly - provozování středisek kalibrační služby
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
- chemické a mikrobiologické analýzy
- měření radonu
- služby osobní dozimetrie
- posuzování vlastností zdrojů ionizujícího záření
- měření hluku a vibrací
- kontroly technických a sportovních zařízení
- .......................(jiná měření, analýzy a kontroly )
102.Reklamní činnost a marketing - zpracování a výroba návrhů
- šíření reklamy
- průzkum trhu
- ......................(jiné související činnosti)
103.Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - sekretářské služby
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
- ......................( další činnosti)
104.Balicí činnosti - balení zboží mechanizovaným způsobem
- ruční kompletace obalů a balení zboží
- ..................(další související činnosti)
105.Příprava a vypracování technických návrhů
106.Překladatelská a tlumočnická činnost - překlady z jazyka........( uveden jazyk)
- tlumočení v jazyce........( uveden jazyk)
107.Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
108.Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
109.Návrhářská, designérská a aranžérská činnost - návrhářství v oblasti (uvést oblast)
- aranžérská činnost
- činnost modelek
- ......................(další činnost)
110.Výuka jazyků - výuka ( uvést jazyk)
- výuka znakové řeči
111.Výuka v oblasti umění a společenského tance - hry na hudební nástroj (uvést nástroj)
- výtvarného umění
- baletu a uměleckého tance
- výuka společenského tance
- ......................(jiných činností)
112.Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - pořádání kurzů (uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen)
- pořádání seminářů a školení
- ..............(další vzdělávací akce)
113.Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení - výtahů
- lyžařských vleků
- zdvižných vozíků
- sportovních létajících zařízení
- dalších zařízení
114.Mimoškolní výchova a vzdělávání - péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních
- v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání v zařízeních nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení
- jiná mimoškolní výchova a vzdělávání
- doučování
- výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech
115.Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi)
116.Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - divadel a koncertních sálů
- kin
- muzeí a galerií
- knihoven
- botanických zahrad
- .....................(dalších zařízení)
117.Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
- pořádání tanečních zábav a diskoték
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
- provozování cirkusových představení a varieté
- provozování pouťových atrakcí
- rekreačních zábavních parků
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
- činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů
- ....................(další činnosti)
118.Organizování sportovních soutěží - organizování a pořádání sportovních soutěží
- činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
- činnost sportovců
- činnost rozhodčích
- .....................(další činnosti)
119.Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
120.Poskytování technických služeb - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
- čištění kotlů a tlakových nádob
- dozor a mazání zdvihacích zařízení
- potápěčské práce
- práce s pracovními stroji a mechanismy
- kopání hrobů
- jednoduché přípravné a montážní práce
- renovace tonerů
- správa tržišť
- .................(další služby)
121.Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - provozování veřejných WC
- provozování lázní a umýváren
- ........................(jiné služby)
- vlásenkářství
- zhotovování charakterových masek
- líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo
- .......................(další činnosti)
122.Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -zajišťování chodu domácnosti
- péče o děti
- péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
- obstaravatelská činnost
- ......................(další činnosti)
123.Poskytování služeb osobního charakteru - činnost seznamovacích a svatebních kanceláří
- činnost astrologů, kartářek a numerologů
- činnost grafologů
- vyhotovování rodokmenů
- doprovodné služby
- provozování samoobslužných fotografických automatů
- .......................(další činnosti)
124.Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
125.Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti...... - výroba.................(specifikovat druh výrobků)
- obchod v oblasti.....(specifikovat zaměření)
- služby v oblasti.....(specifikovat oblast)
Přesunout nahoru