Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 137/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000

Částka 41/2000
Platnost od 23.05.2000
Účinnost od 23.05.2000
Zrušeno k 12.11.2000 (358/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. května 2000,

kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000

Vláda nařizuje podle § 32 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


§ 1

(1) Dlouhodobě uvolněnému členu obecního zastupitelstva náleží v roce 2000 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by mu jinak vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Další odměna vypočtená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. a nařízení vlády č. 23/1999 Sb.

Přesunout nahoru