Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Částka 38/2000
Platnost od 15.05.2000
Účinnost od 01.06.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
18 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 130/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 má za cíl umožnit hlasovat také osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí covid-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.08.2020 v částce č. 140 pod číslem 350/2020 Sb. s účinností od 24.08.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbě prezidenta republiky a zákon o volbách do Evropského parlamentu

Novela má za cíl umožnit vydávání voličských průkazů voličům u obecních či zastupitelských úřadů, kde nejsou tito voliči vedeni.

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Zákon upravuje problémy, které vznikají při časté změně volebních obvodů při volbách do Senátu.

Poslední změna: 22.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška obsahuje technickou změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, která nově upravuje lhůty pro zničení části volební dokumentace a zpřesňuje rozsah volební dokumentace určené ke zničení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2019 pod číslem 265/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 39/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Novela se zaměřuje především na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 38/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.08.2018 pod číslem 185/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Novela odstraňuje nedostatky právní úpravy neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje.

Návrh neprošel 27.06.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška zapracovává navýšení odměn předsedům a zapisovatelům všech okrskových volebních komisí o 500 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2017 pod číslem 475/2017 Sb. s účinností od 29.12.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Odstraňuje nedostatky právní úpravy neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh vyhlášky o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Vyhláška stanovuje vzor formuláře pro zprávu o financování volební kampaně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.04.2017 pod číslem 113/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Technická novela. Napravuje nedostatky, které byly shledány judikaturou nebo praxí. Přizpůsobuje zákony elektronizaci veřejné správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.03.2017 pod číslem 90/2017 Sb. s účinností od 13.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

Úprava financování volebních kampaní včetně výdajových limitů na volební kampaně. Navrhuje se, aby ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu byla pravidla volební kampaně a jejího financování upravena v zásadě jednotně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.10.2016 pod číslem 322/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Poslanecký návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 491/2001

Předkladatelé navrhují změnit způsob volby členů zastupitelstva hlavního města Prahy tak, aby se volilo podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Návrh neprošel 13.07.2016 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a ostatní volební zákony

Novela mění vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu. A dále se ruší některá obsolentní ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.04.2016 pod číslem 114/2016 Sb. s účinností od 13.04.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a zákon č. 424/1991 Sb.

Předmětem návrhu je zavedení minimálního procedurálního zastoupení (kvót) žen (i mužů) na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev.

Návrh neprošel 01.07.2015 (Projednáno vládou, zamítnuto)