Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
Čísloč. 121/2000 Sb.
NázevZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
AliasAutorský zákon


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121" title="Autorský zákon">
Zákon č. 121/2000 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 121/2000 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121]Zákon č. 121/2000 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 121/2000 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 121/2000 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 121/2000 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 Zákon č. 121/2000 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 121/2000 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121


Zpět na předpis