Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002

Částka 33/2000
Platnost od 28.04.2000
Účinnost od 28.04.2000
Zrušeno k 14.08.2002 (358/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 10. dubna 2000,

kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

Látky poškozující nebo ohrožující ozonovou vrstvu Země, včetně těchto látek obsažených ve výrobcích, jejichž výroba a dovoz jsou obecně zakázány, mohou být pro účely základní potřeby1) zejména v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje včetně laboratorního použití v letech 2000 až 2002 vyrobeny nebo dovezeny v celkovém nejvyšším ročním množství uvedeném v příloze.


§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 316/1997 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Kužvart v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 6 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.


Příloha k vyhlášce č. 109/2000 Sb.

Celkové množství látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které lze vyrobit nebo dovézt pro účely zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002

Část I

Celkové množství látek,2) v četně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí - pro případy závažných plicních onemocnění, lze vyrobit nebo dovézt:

a) v kalendářním roce 2000:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky
(kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-1110 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-128 000
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-1135
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11410 000

b) v kalendářním roce 2001:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky
(kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-116 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-124 000
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-1131
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-1144 000

c) v kalendářním roce 2002:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky
(kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-112 500
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-121 500
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-1141 500

Část II

Celkové množství látek,2) v četně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely výzkumu a vývoje, včetně laboratorního použití, lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky
(kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-11100
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-12100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11311 000
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114100
chlorpentafluorethanC2F5ClCFC-115100
tetrachlormethanCCl4-300

Část III

V mimořádných a závažných případech lze kromě množství uvedeného v částech I. a II. vyrobit nebo dovézt látky2) v mimořádných a závažných případech, zejména k zajištění obrany a bezpečnosti státu, k zajištění bezpečnosti leteckého provozu a k zajištění bezpečnosti jaderných zařízení v nejvyšším množství 15 tun v jednotlivém kalendářním roku.

2) Látky části A a B přílohy zákona č. 86/1995 Sb.

Přesunout nahoru