Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 106/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

Částka 33/2000
Platnost od 28.04.2000
Účinnost od 01.05.2000
Zrušeno k 12.04.2001 (125/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. dubna 2000,

kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách):


§ 1

Seznam strojního zařízení, které podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o investičních pobídkách tvoří součást výrobní linky, je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v . r.


Příloha k nařízení vlády č. 106/2000 Sb.

Seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

Položka celního sazebníku1)Název zboží
8405Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylénu (mokrou cestou) a podobnéplynové generátory, též vybavené čističi plynů:
8405 10 00, 8405 90 00;
8414Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, téžs vestavěným filtrem:
8414 10 30, 8414 10 50, 8414 10 80, 8414 30 91, 8414 30 99, 8414 60 00, 8414 80 29, 8414 80 71, 8414 90 90;
8415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, vekterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně:
8415 81 90,
8416Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanickázařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení:
8416 30 00,
8417Neelektrické pece průmyslové a laboratorní, včetně neelektrických spalovacích pecí:
8417 10 00, 8417 20 10, 8417 20 90, 8417 80 10, 8417 80 80;
8419Přístroje, stroje nebo laboratorní zařízení, též s elektrickým topením, ke zpracovávání materiálu výrobními postupy, spočívajícími ve změně teplotyjako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, kondenzovánínebo chlazení, vyjma přístroje a zařízení pro domácnost; průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody, neelektrické:
8419 32 00, 8419 39, 8419 40 00, 8419 50 90, 8419 60 00, 8419 81 99, 8419 89 10, 8419 89 98, 8419 90 80;
8420Kalandry nebo jiné válcovací stroje, vyjma stroje pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje:
8420 10 10, 8420 10 30;
8421Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů:
8421 19 99, 8421 21 90, 8421 22 00, 8421 31 90, 8421 39 30, 8421 39 51, 8421 39 71, 8421 39 98, 8421 99 00;
8423Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (vyjma váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů:
8423 20 00, 8423 30 00, 8423 81 30, 8423 81 90, 8423 82 90;
8424Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje:
8424 20 00, 8424 30, 8424 30 10, 8424 30 90, 8424 89 20, 8424 89 95, 8424 90;
8425Kladkostroje a zdvihací zařízení, vyjma skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky:
8425 39 91, 8425 39 99;
8426Lodní otočné sloupové jeřáby, pojízdné (mostové) jeřáby a lanové jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky:
8426 20 00;
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:
8429 11 00, 8429 19 00, 8429 20 00, 8429 30 00, 8429 40 10, 8429 40 30, 8429 40 90, 8429 51 10, 8429 51 91, 8429 51 99;
8437Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrní nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilí nebo suchých luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu:
8437 10 00, 8437 80 00;
8438Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin nebo nápojů, jinde v kapitole 84 celního sazebníku neuvedené ani nezahrnuté, jiné než stroje a přístroje pro přípravu živočišných nebo rostlinných ztužených tuků nebo olejů:
8438 10 90, 8438 20 00, 8438 50 00, 8438 80 10;
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky:
8439 10 00, 8439 20 00, 8439 30 00;
8440Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih:
8440 10 10, 8440 10 20, 8440 10 30, 8440 10 40, 8440 10 90;
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů:
8441 10 10, 8441 10 20, 8441 10 30, 8441 10 80, 8441 20 00, 8441 30 00, 8441 40 00, 8441 80 00;
8443Tiskařské stroje a přístroje, včetně tryskových, vyjma zařízení čísla 8471; pomocná tiskařská zařízení:
8443 11 00, 8443 12 00, 8443 19 10, 8443 19 31, 8443 19 35, 8443 19 90, 8443 21 00, 8443 29 00, 8443 30 00, 8443 40 00, 8443 59, 8443 51 00, 8443 60 00;
8445Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje pro spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a ostatní stroje a přístroje pro výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních vláken ke zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447:
8445 11 00, 8445 12 00, 8445 13 00, 8445 19 00, 8445 20 00, 8445 30 10, 8445 30 90, 8445 40 00, 8445 90 00;
8446Tkalcovské stavy:
8446 10 00, 8446 21 00, 8446 29 00, 8446 30 00;
8447Pletací stroje a stavy, jehlové stroje na zpevnění prošitím, opřádací stroje, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek a prýmků, pletených nebo síťovaných a stroje na výrobu střapců:
8447 20 10, 8447 20 92, 8447 20 98, 8447 90 00;
8448Přídavná (pomocná) strojní zařízení ke strojům čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447 (např. listovky, žakárové stroje, osnovní zarážky, zařízení pro člunkovou výměnu); části, součásti a příslušenství vhodná výhradně nebo zejména pro stroje tohoto čísla nebo čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447
(např. vřetena a křídla, mykací povlaky, tkalcovské paprsky, vochličky, trysky, člunky, nitěnky a listy brdové, pletací jehly):
8448 11 00, 8448 19 00;
8449 00 00Stroje a přístroje k výrobě nebo konečné úpravě plsti nebo netkaného textilu jako metrového nebo tvarovaného zboží, včetně strojů a přístrojů pro výrobu
plstěných klobouků; formy na výrobu klobouků
8451Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450) pro praní, čištění, ždímání, sušení, žehlení (včetně žehlících strojů a mandlů), bělení, barvení, apretování, ovíjeni nebo impregnování textilních přízí, látek nebo zcela zhotoveného textilního zboží a stroje pro potahování tkanin nebo jiných podložek používaných při výrobě podlahových krytin jako je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání nebo zoubkování či vykrajování textilií:
8451 10 00, 8451 29 00, 8451 30 80, 8451 40 00, 8451 50 00, 8451 80 10, 8451 80 30, 8451 80 80;
8452Šicí stroje, vyjma stroje pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů:
8452 21 00, 8452 29 00;
8453Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží nebo usní nebo pro zhotovování nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží nebo usní, vyjma šicí kožešnické stroje:
8453 20 00, 8453 80 00;
8456Obráběcí stroje pro zpracování všech materiálů jejich úběrem pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu:
8456 10, 8456 20 00, 8456 30 11, 8456 30 19, 8456 30 90, 8456 91 00, 8456 99 10, 8456 99 30, 8456 99;
8457Obráběcí centra, stavebnicové obráběcí stroje jednopolohové a vícepolohové pro obrábění kovů:
8457 10 10, 8457 10 90, 8457 20 00, 8457 30 10, 8457 30 90;
8458Soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) pro obrábění kovů:
8458 11 20, 8458 11 41, 8458 11 49, 8458 11 80, 8458 19 20, 8458 19 40, 8458 19 80, 8458 91 20, 8458 91 80, 8458 99 00;
8459Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání závitů nebo řezání vnitřních závitů, vyjma soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458:
8459 10 00, 8459 21 00, 8459 29 00, 8459 31 00, 8459 39 00, 8459 40 10, 8459 40 90, 8459 51 00, 8459 59 00, 8459 61 10, 8459 69 10, 8459 69 90, 8459 70 00;
8460Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení, honování, lapování, dohlazování povrchu, leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo cermetů pomocí brusných kamenů (brusiv) nebo leštících prostředků, vyjma stroje na obrábění ozubených kol (frézování, obrážení) nebo brusky na ozubená kola nebo strojů pro dokončovací obrábění ozubených kol čísla 8461:
8460 11 00, 8460 19 00, 8460 21 11, 8460 21 15, 8460 21 19, 8460 21 90, 8460 29 11, 8460 29 19, 8460 29 90, 8460 31 00, 8460 39 00, 8460 40 10, 8460 40 90, 8460 90 10, 8460 90 90;
8461Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo k jejich dokončovacímu obrábění (načisto), strojní pily, odřezávací stroje a ostatní obráběcí stroje pracující metodou úběru kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
8461 10 00, 8461 20 00, 8461 30 10, 8461 30 90, 8461 40 11, 8461 40 19, 8461 40 31, 8461 40 39, 8461 40 71, 8461 40 79, 8461 40 90, 8461 50 11, 8461 50 19, 8461 50 90, 8461 90 00;
8462Tvářecí stroje (včetně lisů) k opracování kovů kováním, ražením nebo lisováním v zápustce, padací buchary, pákové buchary a jiné buchary, obráběcí stroje (včetně lisů) používané k tváření kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probijením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním, lisy pro tváření kovů nebo kovových karbidů výše neuvedené ani nezahrnuté:
8462 10 10, 8462 10 90, 8462 21 10, 8462 21 80, 8462 29 10, 8462 29 91, 8462 29 98, 8462 31 00, 8462 39 10, 8462 39 91, 8462 39 99, 8462 41 10, 8462 41 90, 8462 49 10, 8462 49 90, 8462 91 10, 8462 91 50, 8462 91 90, 8462 99 10, 8462 99 50, 8462 99 90, 8462 99 99;
8463Jiné tvářecí stroje pro opracování kovů nebo cermetů, pracující jinak než úběrem materiálu:
8463 10 10, 8463 10 90, 8463 20 00, 8463 30 00, 8463 90 00;
8464Obráběcí stroje na kámen, keramické hmoty, beton, osinkový cement nebo podobné nerostné materiály nebo stroje pro obrábění skla za studena:
8464 10 10, 8464 10 90, 8464 20 05, 8464 20 11, 8464 20 19, 8464 20 20, 8464 20 95, 8464 90 10, 8464 90 80;
8465Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) na opracovávání dřeva, korku, kostí, ebonitu, tuhých plastů nebo podobných materiálů:
8465 10 10, 8465 10 90, 8465 91 10, 8465 91 20, 8465 91 90, 8465 92 00, 8465 93 00, 8465 94 00, 8465 95 00, 8465 96 00, 8465 99 10, 8465 99 90;
8468Stroje a přístroje pro pájení nebo svařování, též pro řezání, jiné než čísla 8515; plynové stroje a přístroje k povrchovému kalení:
8468 10 00, 8468 20 00, 8468 80 00, 8468 90 00;
8471Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení na zpracování těchto dat, jinde neuvedená ani nezahrnutá:
8471 10 10, 8471 10 90, 8471 30 00, 8471 41 10, 8471 41 90, 8471 49 10, 8471 49 90, 8471 50 10, 8471 50 91, 8471 60 10, 8471 60 40, 8471 60 50, 8471 60 90, 8471 70 10, 8471 70 40, 8471 70 51;
8474Stroje a přístroje k třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve tvaru prášku nebo kaše); stroje k aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, cementu, sádry a jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku:
8474 20, 8474 39, 8474 80;
8477Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů, jinde v kapitole 84 celního sazebníku neuvedené ani nezahrnuté:
8477 10, 8477 40 00, 8477 80 10, 8477 90 10, 8477 90 80;
8479Stroje a mechanické přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 84 celního sazebníku neuvedené ani nezahrnuté:
8479 20 00, 8479 30 10, 8479 30 90, 8479 40 00, 8479 81 00, 8479 82 00, 8479 89 60, 8479 89 98;
8480Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty:
8480 10 00, 8480 20 00, 8480 30 10, 8480 30 90, 8480 41 00, 8480 49 00, 8480 50 00, 8480 71;
8504Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory:
8504 21 00, 8504 22 10, 8504 22 90, 8504 23 00, 8504 34 00;
8505Elektromagnety; permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a jiná podobná upínací zařízení elektromagnetická nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy:
8505 30 00, 8505 90 10, 8505 90 30, 8505 90 90;
8514Elektrické pece průmyslové nebo laboratorní (včetně indukčních nebo dielektrických); ostatní průmyslová nebo laboratorní indukční nebo dielektrická zařízení na tepelné zpracování hmot:
8514 10 10, 8514 10 80, 8514 20 80, 8514 30 11, 8514 30 19, 8514 30 91, 8514 30 99, 8514 40 00;
8515Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové výboje k pájení (na měkko i na tvrdo) a svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla:
8515 11 00, 8515 19 00, 8515 21 00, 8515 29 10, 8515 29 90, 8515 31 00, 8515 39 13, 8515 39 18, 8515 39 90, 8515 80 11, 8515 80 19, 8515 80 91, 8515 80 99;
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry):
8525 10 10, 8525 10 80, 8525 20 10, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 30 10, 8525 30 90;
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami:
8527 90 10, 8527 90 92, 8527 90 98;
8531Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (např. zvonky, sirény, návěstní panely, poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru), jiné než čísel 8512 nebo 8530:
8531 10 10, 8531 10 20, 8531 10 30, 8531 10 80;
8537Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517:
8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99;
8543Elektrické stroje a přístroje, které mají individuální funkce, jinde v kapitole 85 celního sazebníku neuvedené ani nezahrnuté:
8543 11 00, 8543 19 00, 8543 20 00, 8543 30 20, 8543 30 80, 8543 90 10, 8543 90 80;
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci:
9011 10, 9011 20, 9011 80 00;
9012Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy:
9012 10, 9012 90;
9013Výrobky s kapalnými krystaly, jinde zvlášť neuvedené ani nezahrnuté; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté:
9013 20 00;
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafíckých přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku:
9018 11 00;
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů):
9024 80 10, 9024 80 91, 9024 80 99, 9024 90 00;
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované:
9025 11 10, 9025 11 91, 9025 11 99, 9025 80 15, 9025 80 20, 9025 80 91, 9025 80 99, 9025 90 10, 9025 90 90;
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032:
9026 10 10, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 10 91, 9026 10 99, 9026 20 10, 9026 20 30, 9026 20 51, 9026 20 59, 9026 20 90, 9026 80 10, 9026 80 91, 9026 80 99, 9026 90 10, 9026 90 90;
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy:
9027 10 10, 9027 10 90, 9027 20 00, 9027 30 00, 9027 40 00, 9027 50 00, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9027 80 91, 9027 80 93, 9027 80 97, 9027 90 10, 9027 90 80;
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření:
9030 10 10, 9030 10 90, 9030 20 10, 9030 20 90, 9030 31 10, 9030 31 90, 9030 39 10, 9030 39 30, 9030 39 91, 9030 39 99, 9030 40 10, 9030 40 90, 9030 82 00, 9030 83 10, 9030 83 90, 9030 89 10, 9030 89 92, 9030 89 99, 9030 90 10, 9030 90 80;
9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje:
9032 10 10, 9032 10 30, 9032 10 91, 9032 10 99, 9032 20 10, 9032 20 90, 9032 81 10, 9032 81 90, 9032 89 10, 9032 89 90, 9032 90 10, 9032 90 90;
9033 00 00Části, součásti a příslušenství, jinde v kapitole 90 celního sazebníku neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90 celního sazebníku

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

Přesunout nahoru