Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c72/1999 Sb.Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání

Částka 72/1999
Platnost od 24.09.1999
Účinnost od 15.09.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 9. září 1999

o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Klasifikace kmenových oborů vzdělání - KKOV (dále jen "KKOV") zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 (vyhlášeném v částce 68/1998 Sb.).

Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav studijních oborů vysokého a středního školství Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto opatření.

Změny a doplňky KKOV jsou k dostání na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odbor informačních služeb.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. září 1999.


Předseda:
Ing. Outrata v. r.


Příloha

ZMĚNY A ÚPRAVY KKOV

Minulé zněníPlatné znění
Skupina 11Matematické oboryMatematické obory
1103 R,T,VAplikovaná matematika

□ Skupina 11 se rozpadla na 2 skupiny: 11 a 18

□ Doplněno: 1103 Aplikovaná matematika

Skupina 12Geologické oboryGeologické obory
1201 R,T,VGeologie obecná1201 R,T,VGeologie
1202 R,T,VGeologie aplikovaná1202 R,T,VAplikovaná geologie

□ Změna názvu u oborů 1201, 1202

Skupina 15Biologické oboryBiologické obory
1503 R,T,VBuněčná biologie-0-
1505 R,T,VEntomologie-0-
1506 R,T,VMolekulární biologie-0-
1508 R,T,VPaleontologie-0-
1509 R,T,VVirologie-0-
1511 R,T,VImunologie1511 R,T,VFyziologie a imunologie
1514 R,T,VEkologie
1515 R,T,VMolekulární a buněčná biologie

□ Obory 1503 a 1506 se spojily v obor 1515 Molekulární a buněčná biologie

□ Zrušeno: 1505 Entomologie, 1508 Paleontologie (obor zahrnut do skupiny 1201), 1509 Virologie

□ Změna názvu oboru 1511

□ Doplněno: 1514 Ekologie

Skupina 16Ekologie a ochrana životního prostředíEkologie a ochrana životního prostředí
1602 M,N,R,T,VPrůmyslová ekologie1602 M,NPrůmyslová ekologie
1603 R,T,VEkologie se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-

□ Změna stupně vzdělání: 1602 Průmyslová ekologie

□ Zrušeno: 1603 Ekologie se zaměřením na ekonomiku a řízení (obor je zahrnut do 1601)

Skupina 17Fyzikální oboryFyzikální obory
1702 R,T,VAplikovaná fyzika

□ Doplněno: 1702 Aplikovaná fyzika

Skupina 18Informatické oboryInformatické obory
1801 R,T,VInformatika
1102 R,T,VMatematická informatika1802 R,T,VAplikovaná informatika

□ Doplněna nová skupina oborů: 18 Informatické obory

□ Matematická informatika: obor původně ve skupině 11, změněn název na Informatika

□ Doplněno: 1802 Aplikovaná informatika

Skupina 21Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenstvíHornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
2101 R,T,VHornictví2101 R,T,VHornictví a geologie
2103 R,T,VHornická geologie a geotechnika
2104 R,T,VHornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
2105 R,T,VTepelní technika a průmyslová keramika-0-
2106 R,T,VMetalurgie2106 VMetalurgie
2107 R,T,VMetalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
2108 RMetalurgická technologie
2109 T,VMetalurgické inženýrství

□ Obory 2101 a 2103 se spojily v obor 2101 Hornictví a geologie

□ Zrušeno:2104 Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení,
2105 Tepelná technika a průmyslová keramika,
2107 Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení

□ Doplněno: 2108 Metalurgická technologie, 2109 Metalurgické inženýrství

□ Změna stupně vzdělání: 2106 Metalurgie

Skupina 23Strojírenství a strojírenská výrobaStrojírenství a strojírenská výroba
2301 R,T,VStrojní inženýrství2301 T,VStrojní inženýrství
2302 R,T,VStavba strojů a zařízení2302 R,T,VStroje a zařízení
2304 R,T,VVojenská technika - strojní2304 R,T,VVojenská technika strojní
2306 R,T,VLetecká a raketová technika
2341 J,L,M,NStrojírenství2341 J,L,M,N,RStrojírenství

□ Změna stupně vzdělání: 2301 Strojní inženýrství, 2341 Strojírenství

□ Změna názvu oborů 2302, 2304

□ Doplněno: 2306 Letecká a raketová technika (zahrnuje obory z bývalé skupiny 92, 93)

Skupina 26Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technikaElektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
2602 R,T,VElektrotechnologie-0-
2603 R,T,VElektronika a sdělovací technika-0-
2604 R,T,VMěřicí technika-0-
2605 R,T,VŘídicí technika-0-
2606 R,T,VElektroenergetika-0-
2607 R,T,VElektrické stroje, přístroje a pohony-0-
2647 J,L,M,R,T,V Výpočetní technika2612 R,T,VElektrotechnika a informatika
2647 J,L,MVýpočetní technika

□ Doplněno: 2612 Elektrotechnika a informatika

□ Změna stupně vzdělání: 2647 Výpočetní technika

□ Zrušeno: 2602 Elektrotechnologie, 2603 Elektronika a sdělovací technika, 2604 Měřicí technika, 2605 Řídicí technika, 2606 Elektroenergetika, 2607 Elektrické stroje, přístroje a pohony

Skupina 28Technická chemie a chemie silikátůTechnická chemie a chemie silikátů
2802 R,T,VTechnická chemie2802 R,T,VChemie a technická chemie
2803 R,T,VChemická a potravinářská výroba-0-
2805 R,T,VChemie a ochrana životního prostředí2805 R,T,VChemie a technologie ochrany životního prostředí
2806 R,T,VVláknité materiály2806 R,T,VSpotřební chemie
2807 R,T,VChemické inženýrství2807 R,T,VChemické a procesní inženýrství
2809 R,T,VChemie se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
2810 R,T,VBiochemie a biotechnologie
2811 R,T,VChemie a technologie paliv a prostředí
□ Zrušeno:2803 Chemická a potravinářská výroba (zahrnuto do 2901),
2809 Chemie se zaměřením na ekonomiku a řízení

□ Změna názvu oborů 2802, 2805, 2806, 2807

□ Doplněno:2810 Biochemie a biotechnologie,
2811 Chemie a technologie paliv a prostředí
Skupina 29Potravinářství a potravinářská chemiePotravinářství a potravinářská chemie
2901 R,T,VPotravinářská chemie2901 R,T,VChemie a technologie potravin
2902 R,T,VZpracovaní potravin

□ Obory 2901 Potravinářská chemie a 2902 Zpracovaní potravin sloučeny do 2901 Chemie a technologie potravin

Skupina 31Textilní výroba a oděvnictvíTextilní výroba a oděvnictví
3101 R,T,VTextilní technologické procesy-0-
3102 R,T,VOděvní technologické procesy-0-
3103 R,T,VMateriálové inženýrství vlákenných soustav-0-
3104 R,T,VVýrobní stroje v textilním průmyslu-0-
3105 R,T,VTextilní průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
3106 T,VTextilní inženýrství
3107 RTextil

□ Obory sloučeny do 3106 Textilní inženýrství, 3107 Textil

Skupina 32Kožedělná a obuvnická výroba a zpracovaní plastů-0-
3201 R,T,VTechnologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže-0-

□ Skupina 32 nebude pro vysokoškolské obory používána, obory budou zahrnuty do skupiny 28

Skupina 33Zpracovaní dřeva a výroba hudebních nástrojůZpracovaní dřeva a výroba hudebních nástrojů
3301 R,T,VDřevařské inženýrství3301 T,VDřevařské inženýrství
3302 R,T,VSpeciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů-0-
3303 R,T,VDřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
3341 J,L,MDřevařství3341 J,L,M,RDřevařství

□ Změna stupně vzdělaní: 3301 Dřevařské inženýrství, 3341 Dřevařství

□ Zrušeno: 3302 Speciální zpracovaní dřeva a příbuzných materiálů, 3303 Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Skupina 34Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografiePolygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
3401 R,T,VTisk, fotochemie a polygrafie-0-
3441 J,L,M,NPolygrafie3441 J,L,M,N,R,T,VPolygrafie

□ Zrušeno: 3401 Tisk, fotochemie a polygrafie (zahrnuto do 3441 Polygrafie)

□ Změna stupně vzdělání: 3441 Polygrafie

Skupina 35Architektura a urbanismusArchitektura
3501 R,T,VArchitektura3501 R,T,VArchitektura a urbanismus
3502 R,T,VUrbanismus

□ Změna názvu skupiny 35 na Architektura

□ Obory 3501 Architektura a 3502 Urbanismus sloučeny do 3501 Architektura a urbanismus

Skupina 36Stavebnictví, geodezie a kartografieStavebnictví, geodezie a kartografie
3601 R,T,VPozemní a inženýrské stavby-0-
3602 R,T,VGeomatika3602 T,VGeomatika
3603 R,T,VVodní hospodářství a vodohospodářské stavby-0-
3604 R,T,VInženýrství ve stavebnictví a životním prostředí-0-
3605 R,T,VStavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
3607 T,VStavební inženýrství
3608 TPozemní stavby a architektura
3647 J,L,M,N,RStavebnictví
□ Zrušeno:3601 Pozemní a inženýrské stavby,
3603 Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby,
3604 Inženýrství ve stavebnictví a životním prostředí,
3605 Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

□ Změna stupně vzdělaní: 3602 Geomatika

□ Doplněno: 3607 Stavební inženýrství, 3608 Pozemní stavby a architektura, 3647 Stavebnictví

Skupina 37Doprava a spojeDoprava a spoje
3701 R,T,VDruhy dopravy-0-
3702 R,T,VTechnika a prostředky v dopravě-0-
3703 R,T,VProvoz, údržba a obnova v dopravě-0-
3704 R,T,VAutomatizace v dopravě-0-
3705 R,T,VTechnologie a řízení v dopravě-0-
3706 R,T,VDopravní infrastruktura v území3706R,T,VDopravní a spojová infrastruktura
3707 R,T,VDoprava se zaměřením na ekonomiku a řízení3707R,T,VEkonomika a řízení v dopravě a spojích
3708TDopravní inženýrství a spoje
3709RDopravní technologie a spoje
3710R,T,VTechnika a technologie v dopravě a spojích
3711R,T,VAutomatizace a řízení v dopravě a spojích

□ Zrušeno: 3701 Druhy dopravy, 3702 Technika a prostředky v dopravě, 3703 Provoz, údržba a obnova v dopravě, 3704 Automatizace v dopravě, 3705 Technologie a řízení v dopravě

□ Změna názvu oborů 3706 a 3707

□ Doplněno: 3708 Dopravní inženýrství a spoje, 3709 Dopravní technologie a spoje, 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích, 3711 Automatizace a řízení v dopravě a spojích

Skupina 39Speciální a interdisciplinární technické oborySpeciální a interdisciplinární obory
3901 R,T,VInženýrství3901 R,T,V
Aplikované vědy v inženýrství
3902 R,T,VInformatika3902 R,T,VInženýrská informatika
3903 R,T,VŘízení3903 R,T,VKybernetika a řídicí technika
3904 R,T,VAplikovaná ekologie3904 R,T,VInženýrská ekologie
3905 R,T,VMechanika-0-
3906 R,T,VTechnologie3906 R,T,VSpeciální technologie
3910 R,T,VMateriálové inženýrství3910 R,T,VFyzikální a materiálové inženýrství
3911 T,VMateriálové vědy
3912 R,T,VSpeciální chemicko-biologické obory
3913 R,T,VAplikace přírodních věd
3914 T,VKrajinné inženýrství
3915 RKrajinářství
3916 R,T,VBiomedicínské inženýrství - bionika
3917 T,VSoudní inženýrství
3918 R,T,VAplikované vědy a informatika

□ Změna názvu skupiny 39 na Speciální a interdisciplinární obory

□ Změna názvu oborů 3901, 3902, 3903, 3904, 3906, 3910

□ Zrušeno: 3905 Mechanika

□ Doplněno: 3911 Materiálové vědy, 3912 Speciální chemicko-biologické obory, 3913 Aplikace přírodních věd, 3914 Krajinné inženýrství, 3915 Krajinářství, 3916 Biomedicínské inženýrství - bionika, 3917 Soudní inženýrství, 3918 Aplikované vědy a informatika

Skupina 41Zemědělství a lesnictvíZemědělství a lesnictví
4101 R,T,VZemědělské inženýrství4101 T,VZemědělské inženýrství
4104 M,R,T,VRostlinolékařství4104 MRostlinolékařství
4105 R,T,VZemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení-0-
4107 T,VLesní inženýrství
4108 T,VZahradnické inženýrství
4109 T,VZahradní a krajinářská architektura
4131 NZemědělství4131 N,RZemědělství
4132 NLesnictví4132 N,RLesnictví
4144 R,T,VZahradnictví4144 J,L,M,RZahradnictví
4146 J,L,M,R,T,V Lesní hospodářství4146 J,L,MLesní hospodářství

□ Změna stupně vzdělání: 4101 Zemědělské inženýrství, 4104 Rostlinolékařství, 4131 Zemědělství, 4132 Lesnictví, 4144 Zahradnictví, 4146 Lesní hospodářství

□ Zrušeno: 4105 Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

□ Doplněno: 4107 Lesní inženýrství, 4108 Zahradnické inženýrství, 4109 Zahradní a krajinářská architektura

Skupina 43Veterinářství a veterinární prevenceVeterinářství a veterinární prevence
4301 R,T,VVeterinární lékařství4301 T,VVeterinární lékařství

□ Změna stupně vzdělání: 4301 Veterinární lékařství

Skupina 51LékařstvíLékařské vědy
5101 R,T,VKlinické vědy-0-
5102 R,T,VTeoretické a preklinické vědy-0-
5103 T,VVšeobecné lékařství
5104 T,VStomatologie

□ Změna názvu skupiny 51 na Lékařské vědy

□ Zrušeno: 5101 Klinické vědy, 5102 Teoretické a preklinické vědy

□ Doplněno: 5103 Všeobecné lékařství, 5104 Stomatologie

Skupina 52FarmacieFarmaceutické vědy
5201 R,T,VFarmaceutická chemie
5202 R,T,VFarmakologie
5203 R,T,VFarmakognosie
5204 R,T,VFarmaceutická technologie
5205 R,T,VSociální farmacie - lékárenství
5206 T,VFarmacie
5207 R,T,VZdravotnická bioanalytika

□ Změna názvu skupiny 52 na Farmaceutické vědy

□ Obory sloučeny do dvou nových oborů: 5206 Farmacie, 5207 Zdravotnická bioanalytika

Skupina 53 ZdravotnictvíZdravotnictví
5341 E,H,J,M,N,R,T,VOšetřovatelství5341 E,H,J,M,N,ROšetřovatelství
5342 M,N,R,T,VRehabilitace5342 M,N,R,TRehabilitace
5343 M,N,R,T,VLaborant ve zdravotnictví5343 M,NLaborant ve zdravotnictví
5344 L,M,N,R,T,VTechnik ve zdravotnictví5344 L,M,NTechnik ve zdravotnictví
5345 M,N,R,T,V Specializace ve zdravotnictví5345 M,N,R,TSpecializace ve zdravotnictví
5346 R,T,V Zdravotnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení5346 R,TEkonomika a řízení zdravotnictví

□ Změna stupně vzdělaní: 5341 Ošetřovatelství, 5342 Rehabilitace, 5343 Laborant ve zdravotnictví, 5344 Technik ve zdravotnictví, 5345 Specializace ve zdravotnictví

□ Změna názvu i stupně vzdělaní u oboru 5346

Skupina 61Filozofie, teologieFilozofie, teologie
6101 R,T,VObecná filozofie6101 R,T,VFilozofie
6102 R,T,VFilozofická antropologie
6103 R,T,VFilozofické systémy
6104 R,T,VFilozofie vědy
6105 R,T,VFilozofické doktríny
6106 R,T,VSociální filozofie
6107 R,THumanitní studia

□ Obory 6101, 6102, 6103, 6104, 6105 a 6106 sloučeny do oboru 6101 Filozofie

□ Doplněno: 6107 Humanitní studia

Skupina 62EkonomieEkonomie
6201 R,T,VTeoretická ekonomie a dějiny ekonomických teorií6201 R,T,VEkonomické teorie
6202 R,T,VHospodářská politika a statní správa6202 R,T,VHospodářská politika a správa
6203 R,T,VStatistika a informatika-0-
6204 R,T,VMatematické metody v ekonomii-0-
6205 R,T,VManagement a marketing-0-
6206 R,T,VBankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví-0-
6207 R,T,VKvantitativní metody v ekonomice
6208 R,T,VEkonomika a management
6209 R,T,VSystémové inženýrství a informatika
6210 R,T,VMezinárodní ekonomické vztahy

□ Změna názvu oborů 6201 a 6202

□ Zrušeno: 6203 Statistika a informatika, 6204 Matematické metody v ekonomii, 6205 Management a marketing, 6206 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

□ Doplněno:6207 Kvantitativní metody v ekonomice,
6208 Ekonomika a management (zahrnuje obory z bývalé skupiny 94),
6209 Systémové inženýrství a informatika,
6210 Mezinárodní ekonomické vztahy
Skupina 67PolitologieSociální vědy
6701 R,T,VPolitologie teoretická6701 R,T,VPolitologie
6703 R,T,VSociologie v politických vědách6703 R,T,VSociologie
6704 R,T,VEtika v politických vědách-0-
6731 N,R,T,VSociální politika a sociální práce

□ Změna názvu skupiny 67 na Sociální vědy

□ Změna názvu oborů 6701 a 6703 (obsah zůstává stejný)

□ Zrušeno: 6704 Etika v politických vědách

□ Doplněno: 6731 Sociální politika a sociální práce

Skupina 68Právo, právní a veřejnoprávní činnostPrávo, právní a veřejnoprávní činnost
6801 R,T,VTeoretické právní vědy6801 VTeoretické právní vědy
6802 R,T,VPrávní dějiny-0-
6803 R,T,VPraktické právní vědy-0-
6804 R,T,VPrávní specializace6804 RPrávní specializace
6805 TPrávo a právní věda
6806 R,TBezpečnostně právní studia
6842 J,L,M,N,R,T,V Bezpečnostně právní činnost6842 J,L,M,NBezpečnostně právní činnost

□ Změna stupně vzdělání: 6801 Teoretické právní vědy, 6804 Právní specializace, 6842 Bezpečnostně právní činnost

□ Zrušeno: 6802 Právní dějiny, 6803 Praktické právní vědy

□ Doplněno: 6805 Právo a právní věda, 6806 Bezpečnostně právní studia

Skupina 71Obory z oblasti historieObory z oblasti historie
7101 R,T,VHistorie
7102 R,T,VArchivnictví a pomocné vědy historické
7103 R,T,VArcheologie
7104 R,T,VEtnologie
7105 R,T,VHistorické vědy

□ Obory 7101, 7102, 7103 a 7104 sloučeny do oboru 7105 Historické vědy

Skupina 72Publicistika, knihovnictví a informatikaPublicistika, knihovnictví a informatika
7201 R,T,VInformatika a knihovnictví7201 R,T,VInformační studia a knihovnictví
7202 R,T,VMasová komunikace a žurnalistika7202 R,T,VMediální a komunikační studia

□ Změna názvu oborů 7201 a 7202 (obsah zůstává stejný)

Skupina 73FilologieFilologické vědy
7301 R,T,VFilologie - obecná lingvistika
7302 R,T,VBohemistika
7303 R,T,VSlovanská filologie
7304 R,T,VKlasická filologie
7305 R,T,VGermánská filologie
7306 R,T,VRománská filologie
7307 R,T,VOrientální a neindoevropská filologie
7308 R,T,VAplikovaná filologie
7310 R,T,VFilologie

□ Změna názvu skupiny 73 na Filologické vědy

□ Obory sloučeny do oboru 7310 Filologie

Skupina 74Tělesní kultura, tělovýchova a sportTělesna kultura, tělovýchova a sport
7401 R,T,VTělesná výchova a sport7401 R,TTělesná výchova a sport
7402 R,T,VFyzioterapie a ergoterapie-0-
7403 R,T,VKinantropologie7403 VKinantropologie

□ Změna stupně vzdělání: 7401 Tělesní výchova a sport, 7403 Kinantropologie

□ Zrušeno: 7402 Fyzioterapie a ergoterapie (obor zahrnut do skupiny 53)

Skupina 75Pedagogika, učitelství a sociální péčePedagogika, učitelství a sociální péče
7502 R,T,VSociální práce7502 R,T,VSociální péče
7503 R,T,VUčitelství pro základní školy7503 T,VUčitelství pro základní školy
7505 R,T,VVychovatelství7505 R,TVychovatelství
7531 J,L,M,NPředškolní a mimoškolní pedagogika7531 J,L,M,N,R,TPředškolní a mimoškolní pedagogika

□ Změna názvu oboru 7502

□ Změna stupně vzdělaní: 7503 Učitelství pro základní školy, 7505 Vychovatelství, 7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Skupina 81Teorie uměníTeorie a dějiny umění
8102 R,T,VTeorie a dějiny hudby8102 R,T,VTeorie a dějiny hudebního umění
8105 R,T,VTeorie divadelní tvorby-0-
8107 R,T,VEstetika v umění-0-
8108 R,T,VKulturologie a komparatistika-0-
8109 R,T,VObecná teorie a dějiny umění a kultury

□ Změna názvu skupiny 81 na Teorie a dějiny umění

□ Změna názvu oboru 8102

□ Zrušeno:8105 Teorie divadelní tvorby (zahrnuto do 8104),
8107 Estetika v umění (zahrnuto do skupiny 61),
8108 Kulturologie a komparatistika (zahrnuto do skupiny 61)

□ Doplněno: 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Skupina 82Umění a užité uměníUmění a užité umění
8201 R,T,VHudební umění a hudební nástroje8201 R,T,VHudební umění
8202 R,T,VTaneční umění a nonverbální divadlo8202 R,T,VTaneční umění
8203 R,T,VDramatické umění8203 R,T,VDramatická umění
8204 R,T,VFilm a televize8204 R,T,VFilmově, televizní a fotografická umění a nová média
8205 R,T,VArchitektonická tvorba-0-
8206 R,T,VVýtvarné umění8206 R,T,VVýtvarná umění
8207 R,T,VPrůmyslové výtvarnictví a design-0-
8208 R,T,VUžitá tvorba-0-
8209 R,T,VEkonomika a marketing umělecké tvorby-0-
8210 R,T,VSpeciální druh umělecké tvorby-0-

□ Změna názvu oborů 8201, 8202, 8203, 8204, 8206

□ Zrušeno: 8205 Architektonická tvorba, 8207 Průmyslové výtvarnictví a design, 8208 Užitá tvorba, 8209 Ekonomika a marketing umělecké tvorby, 8210 Speciální druh umělecké tvorby

Skupina 91Teorie vojenského uměníTeorie vojenského umění
9102 R,T,VŘízení použití a ochrana vojsk-0-
9103 R,T,VTaktika vševojskových svazků a útvarů-0-
9104 R,T,VVojenské zpravodajství-0-
9105 R,T,VVojenská spisová a archivní služba-0-
9106 R,T,VŘízení mobilizace a mírově doplňování vojsk-0-
9112 R,T,VOperační a bojové použití druhů vojsk-0-
9113 R,T,VOchrana proti zbraním hromadného ničení-0-

□ Zrušeno: 9102 Řízení použití a ochrana vojsk, 9103 Taktika vševojskových svazků a útvarů, 9104 Vojenské zpravodajství, 9105 Vojenská spisová a archivní služba, 9106 Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk, 9112 Operační a bojové použití druhů vojsk, 9113 Ochrana proti zbraním hromadného ničení (obory převedeny pod studijní program 9101 Teorie obrany státu)

Skupina 92Vojenský letový provoz-0-
9201 R,T,VPilot vojenského letadla-0-
9202 R,T,VŘízení vojenského letového provozu-0-

□ Skupina 92 zrušena

Studijní obory 9201, 9202 převedeny pod studijní program 2306 Letecká a raketová technika

Skupina 93Manažersko-technické zabezpečení vzdušných sil-0-
9301 R,T,VŘízení a použití vojenského letectva-0-
9302 R,T,VŘízení a použití protivzdušné obrany-0-

□ Skupina 93 zrušena

Studijní obory 9301, 9302 převedeny pod studijní program 2306 Letecká a raketová technika

Skupina 94Teorie ekonomie a obrany státu-0-
9401 R,T,VEkonomika obrany státu-0-
9402 R,T,VEkonomika a hygiena výživy-0-

□ Skupina 94 zrušena

Studijní obory 9401, 9402 převedeny pod studijní program 6208 Ekonomika a management

Přesunout nahoru