Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c27/1999 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999

Částka 27/1999
Platnost od 23.04.1999
Účinnost od 23.04.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 7. dubna 1999,

kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, doplňuje Program statistických zjišťování na rok 19991) takto:


V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem se doplňují statistická zjišťování č. 119 a 120, která znějí:

"119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Jednorázové šetření rozpočtových položek cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav R 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání reprezentativních údajů o položkách rozpočtů stavebních objektů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktuální vybrané údaje o rozpočtech stavebních objektů, které vyjadřují současný standard konstrukčního řešení a vybavenosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v projektových pracích (OKEČ 74), ve stavební a investiční činnosti (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

květen 1999 - červen 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zahraniční kapitálové účasti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o přítomnosti zahraničních investorů a o výši jejich kapitálové účasti v podnicích nacházejících se na území České republiky. Údaje budou využity pro účely makroekonomické analýzy a pro účely statistiky globalizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podíl zahraničního investora na základním jmění nebo na hlasovacích právech (stav k 31. 12. sledovaného roku) a země původu tohoto investora.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se zahraniční účastí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad".


Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1999 byl uveřejněn v částce 90/1998 Sb., jeho změny v částce 19/1999 Sb.

Přesunout nahoru