Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c23/1999 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 22/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 47/1999 Sb.

Částka 23/1999
Platnost od 02.04.1999
Účinnost od 02.04.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

V příloze č. 9 v části 2. Příspěvky v písmenu F. Příspěvek na hrazení bystřin v Přechodných ustanoveních ve druhé odrážce mají v písmenu a) místo slov „do konce roku 1998“ správně být slova „do konce roku 1999“;

2. ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

V § 2 odst. 10 má místo „ČSN ISO 5752“ správně být „ČSN ISO 5725“.

Redakce

Přesunout nahoru