Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Částka 21/1999
Platnost od 25.03.1999
Účinnost od 01.01.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX