Objednat předplatné

Odkaz na sdělení č. 54/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54
Čísloč. 54/1999 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
AliasZměny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54" title="Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)">
Sdělení č. 54/1999 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 54/1999 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54]Sdělení č. 54/1999 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 54/1999 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 54/1999 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 54/1999 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54 Sdělení č. 54/1999 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 54/1999 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 54/1999 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-54


Zpět na předpis