Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 4/1999 Sb.Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat

Částka 3/1999
Platnost od 15.01.1999
Účinnost od 15.01.1999
Zrušeno k 01.10.2013 (503/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. prosince 1998

o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 269/1998 Sb.:


§ 1

(1) Pozemkový fond České republiky převede částku 56,3 mil. Kč do Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

(2) Státní fond tržní regulace v zemědělství částku převedenou podle odstavce 1 použije v souladu se zvláštním právním předpisem1) k podpoře vývozu jatečných prasat formou dotace; dotace se poskytne za podmínky, že nákupní cena za 1 kg živé hmotnosti vyvezených jatečných prasat dosáhne nejméně 30 Kč.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 100/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb.

Přesunout nahoru