Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Částka 106/1999
Platnost od 23.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 326/1999 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Poslední změna: 09.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Pro státní příslušníky Kyrgyzstánu a Turkmenistánu se ruší povinnost mít pro vstup do tranzitního prostoru mezinárodního letiště na území České republiky letištní průjezdní vízum. Současně dochází k aktualizaci názvů států, které byly v příloze vyhlášky ponechány.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.11.2019 pod číslem 308/2019 Sb. s účinností od 06.12.2019
Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.11.2019 pod číslem 291/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Poslední změna: 01.11.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 255/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Návrh vyhlášky v souladu se zákonným zmocněním stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o pobytová oprávnění.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.09.2019 pod číslem 233/2019 Sb. s účinností od 27.09.2019
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Vláda stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v průběhu 1 roku na příslušném zastupitelském úřadu ČR, jde-li o žádost o víza za účelem podnikání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování nebo o žádosti o zaměstnanecké karty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2019 pod číslem 220/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Cílem návrhu zákona je vypustit z § 125 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, větu první, čímž se zruší maximální doba zajištění cizince po jejím prodloužení.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Umožnění vládě určit nebezpečné země, jejichž občané by měli nově stanovenou ohlašovací povinnost na území ČR.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Zákon novelizuje související právní předpisy, zejména zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Nařízení vlády upravuje praktické aspekty (konkrétní rozsah a způsob investování na území České republiky) a další podmínky spojené s vydáním nebo prodloužením dlouhodobého pobytu za účelem investování. Nařízení blíže vymezuje, jakým způsobem se bude posuzovat významnost investice, aby v tomto ohledu nedocházelo k pochybnostem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 223/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

Nařízení vlády jednotně upravuje výjimky z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.07.2017 pod číslem 215/2017 Sb. s účinností od 18.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 104/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a další související zákony

Zavedení označení údaje o adrese trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.12.2016 pod číslem 456/2016 Sb. s účinností od 01.06.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Zákon byl předložen v souvislosti s přijetím novely Schengenského hraničního kodexu a nutností připravit Českou republiku na nadcházející schengenské hodnocení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 191/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem nové právní úpravy je omezit počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří by nebyli kryti soukromým zdravotním pojištěním za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb. Zároveň by rozsah zdravotního pojištění měl odpovídat rozsahu, jakým jsou kryty úhrady za poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění.

Poslední změna: 23.05.2016 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu

Nařízení vlády navazuje na projednávanou novelu zákona o pobytu cizinců.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.01.2016 pod číslem 31/2016 Sb. s účinností od 29.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., zákon č. 328/1999 Sb., zákon č. 329/1999 Sb. a další související zákony

Novela provádí některé technické změny a sjednocuje terminologii.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2015 pod číslem 318/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., a zákon č. 221/2003 Sb. ...

Zajištění transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady k završení tvorby legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.12.2015 pod číslem 314/2015 Sb. s účinností od 18.12.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela zákona sjednocuje přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u konkrétně vymezených uchazečů o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 203/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015