Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 321/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 104/1999
Platnost od 15.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.07.2000 (186/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

321

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 3. prosince 1999,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


Čl. I

Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb., č. 156/1996 Sb., č. 115/1997 Sb., č. 233/1997 Sb., č. 56/1998 Sb., č. 141/1998 Sb., č. 261/1998 Sb., č. 331/1998 Sb., č. 335/1998 Sb., č. 30/1999 Sb., č. 51/1999 Sb. a č. 148/1999 Sb., se mění takto:

Dosavadní přílohy A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha A/I k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu se stanoveným množstevním omezením

ČÁST I

neautomatické licence

číslo celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
1701třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza - původem ze Slovenské republiky3 500tuna
1702 30 10isoglukóza5 000tuna
1702 40 10- původem ze Slovenské republiky
1702 60 10
1702 90 30
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2701černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny1 223 000tuna

Příloha A/II k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu bez množstevního omezení

ČÁST II

automatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
406sýry (bez tvarohu)tuna
0407 00 30 10skořápková vejce čerstvá z domácí drůbežetis.ks
0702 00 00 50rajčata čerstvá od 16.8. do 15.10.tuna
0703 10 19čerstvá cibuletuna
0704 90 10zelí čerstvé bílé a červenétuna
0706 10 00 10mrkev od 1. 8. do 30. 11.tuna
712sušená zeleninatuna
0809 10 00 20čerstvé meruňky od 15.7. do 11. 8.tuna
1001pšenice a sourežtuna
1002 00 00žitotuna
1003 00ječmentuna
1516tuky a oleje živoč. nebo rostlin.a jejich frakcetuna
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharoza s výjimkou množstevního omezení původu ze Slovenské republikytuna
2005 90 75kysané zelítuna
2009 70jablečná šťávahl
2102 10droždí (aktivní)kg
2309 90přípravky používané k výživě zvířattuna
2207ethyalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuhl
2208ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápojehl
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekkusy
2403ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a trestikg
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
2523 29 00 10šedý cementtuna
2523 90 90 10
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítuna
2709 00 90 10ropatuna
Benziny:tis.l
2710 00 11 00určené pro specifické zpracování
2710 00 15 00určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 11
pro jiné účely: speciální druhy benzinů:
2710 00 21 00lakový benzin (White spirit)
2710 00 25ostatní:
2710 00 25 10technický
2710 00 25 90ostatní
Ostatní:
Motorový benzin:
2710 00 26 00Letecký benzintis.l
Ostatní s obsahem olova:tis.l
nepřesahujícím 0,013 g/litr:
2710 00 27 00s oktanovým číslem nižším než 95
2710 00 29 00s oktanovým číslem 95 nebo vyšším,ale nižším než 98
2710 00 32 00s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
převyšujícím 0,013 g olova/litr:
2710 00 34 00s oktanovým číslem nižším než 98
2710 00 36 00s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
2710 00 37 00Palivo pro tryskové motory benzinového typutis.l
2710 00 39Ostatní benziny:tis.l
2710 00 39 10technické benziny
2710 00 39 20ropné destiláty z destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 39 90ostatní
Střední oleje:tis.l
2710 00 41určené pro specifické zpracování
2710 00 41 10petroleje určené pro specifické zpracování
2710 00 41 90ostatní
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 45 10petroleje určené pro chemické zpracování jiné než v podpolozče 2710 00 41
2710 00 45 90ostatní
Pro jiné účely:tis.l
Petrolej (kerosen):
2710 00 51 00palivo pro tryskové motory (letecký petrolej)
2710 00 55 00ostatní
2710 00 59Ostatní:tis.l
2710 00 59 10* Střední oleje pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty;* směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst.3 zákona. o spotřebních daních; * ropné destiláty z destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; * upravené uhlovodíkové produkty s (výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních.
2710 00 59 20* Střední oleje pro topné účely; *ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely; * upravené uhlovodíkové produkty ( s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely.
2710 00 59 91Střední oleje jiné než petrolej s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/ 1996 Sb.
2710 00 59 99Ostatní
Těžké oleje
Plynové olejetis.l
2710 00 61 00určené pro specifické zpracování
2710 00 65 00určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 27100061
pro jiné účely:
2710 00 66s obsahem síry nepřesahujícím 0,05% hmotnostních:
2710 00 66 30* Plynové oleje pro topné účely; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely; *směsi paliv a maziv používané pro topné účely; *upravené uhlovodíkové produkty ( s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; *topné oleje velmi lehké.
2710 00 66 51* Motorové nafty (s výjimkou bionafty);* plynové oleje pro pohon vznětových motorů; *směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; * ropné destiláty z destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako pohonná hmota; *upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota.
2710 00 66 52* Plynové oleje pro výrobu bionafty; * směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; * upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních.
2710 00 66 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/ 1996 Sb.
2710 00 66 99Ostatní
2710 00 67s obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních:
2710 00 67 30* Plynové oleje pro topné účely; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely; *směsi paliv a maziv používané pro topné účely; * upravené uhlovodíkové produkty ( s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; *topné oleje velmi lehké.
2710 00 67 51* Motorové nafty (s výjimkou bionafty);* plynové oleje pro pohon vznětových motorů; *směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; * ropné destiláty z destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako pohonná hmota; *upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota.
2710 00 67 52* Plynové oleje pro výrobu bionafty;* směsi paliv a maziv používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních;* ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních.
2710 00 67 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 67 99Ostatní
2710 00 68s obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 68 30* Plynové oleje pro topné účely; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely; *směsi paliv a maziv používané pro topné účely; *upravené uhlovodíkové produkty ( s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; *topné oleje velmi lehké.
2710 00 68 51* Motorové nafty (s vyjímkou bionafty); * plynové oleje pro pohon vznětových motorů;* směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; *ropné destiláty z destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako pohonná hmota;* upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota.
2710 00 68 52* Plynové oleje pro výrobu bionafty; * směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; * ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních;* upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních.
2710 00 68 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 68 99Ostatní
Topné olejetis.l
2710 00 71 00určené pro specifické zpracování
2710 00 72 00určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71
Pro jiné účelytis.l
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnostní:
2710 00 74 10Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 74 90Ostatní
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní, ale nepřesahujícím 2% hmotnostních:
2710 00 76 10Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely *Ropné destiláty z primární destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 76 90Ostatní
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, a nepřesahujícím 2,8% hmotnostních
2710 00 77 10Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely,které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm.a) zákona č. 214/ 1996 Sb.
2710 00 77 90Ostatní
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnostních
2710 00 78 10*Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 78 90Ostatní
2711 11 00zemní plyn zkapalněnýtis.t
2711 21 00zemní plyn v plyném stavutis.m3
2716 00 00elektrická energieMWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ
3102 30dusičňan amonný, též ve vodním roztokutuna
3505 10dextriny a jiné modifikované škrobytuna
3824 90 95 12methylester řepkového olejetis.l
3824 90 95 13bionaftatis.l
3824 90 95 20směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů, používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních, nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daníchtis.l
3824 90 95 30směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů, používané pro topné účelytis.l
3824 90 95 90ostatnítis.l
POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY
4203použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usněkg
4303použité oděvy a oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinkg
6309 00 00 01použité pánské nebo chlapecké svrchníky,pláště, pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6101)kg
použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, lýtkové a krátké (jiné než plavky) pletené nebo háčkované (HS/CN 6103)
6309 00 00 02použité dámské nebo dívčí svrchníky, pláště, pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky vč.lyžařských pletené nebo háčkované, apod.výrobky (HS/CN 6102)kg
použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabáty, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi,krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky) pletené nebo háčkované (HS/CN 6104).
6309 00 00 03použité pánské nebo chlapecké košile,pletené nebo háčkované (HS/CN 6105)kg
použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6106)
použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky,noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a pod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6107)
použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště župany apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6108)
6309 00 00 04použitá vrchní trička a tílka (nátělníky) pletené nebo háčkované (HS/CN 6109)kg
použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a pod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6110)
použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinezy,lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky pro sport pletené nebo háčkované (HS/CN 6112)
6309 00 00 05použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6111)kg
použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (HS/CN 6113) použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (HS/CN 6114)
použité punčochové kalhoty ,punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží pletené nebo háčkované (HS/CN 6115)
použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů pletené nebo háčkované (HS/CN 6116) použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6117)
6309 00 00 06použité pánské nebo chlapecké svrchníky,pláště s kapucí, pláštěnky,kabáty, bundy, větrovky pod. výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6201)kg
použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzery, kalhoty se šlemi, krátké kalhoty, šortky, (jiné než plavky) jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203)
6309 00 00 07použité dámské nebo dívčí svrchníky,pláště s kapucí, pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky vč.lyžařských a pod. výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6202)kg
použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované ( HS/CN 6204)
6309 00 00 08použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené, nebo háčkované (HS/CN 6205)kg
použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6206)
použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany ap. výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207)
použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky, (negliže), koupací pláště, župany a pod. výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208)
6309 00 00 09použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209 - 6217) použité přikrývky (HS/CN 6301)kg
použité prádlo ložní, stolní a kuchyňské (HS/CN 6302)
použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie (HS/CN 6303)
jiné použité bytové textilie (HS/CN 6304)
použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií ap. (HS/CN 6308)
6309 00 00 10použitá obuv (HS/CN 6401 - 6405)kg
6309 00 00 11použité klobouky a jiné pokrývky hlavy (HS/CN 6503-6506)kg
6310hadry, motouzy, šňůry a lana z textilního materiálu, ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používáníkg
DRAHÉ KOVY
7102diamanty též opracované ale nemontované nezasazenéctm
7103drahokamy a polodrahokamy grm
OBECNÉ KOVY ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7204železné ocelové odpady vč.přetavených a šrot tuna
7404 00měděné odpady a měděný šrot tuna
2620 30 00
7503 00niklové odpady a niklový šrot tuna
7602 00hliníkové odpady a hliníkový šrot tuna
2620 40 00
7802 00olověné odpady a olověný šrot tuna
2620 20 00
7902 00 00zinkové odpady a zinkový šrot tuna
8002 00 00cínové odpady a cínový šrot
8101 91 90wolframové odpady a wolframový šrot tuna
8104 20 00hořčíkové odpady a hořčíkový šrot tuna
8111 00 19manganové odpady a manganový šrot tuna
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcovanétuna
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 14 90
7225 19 10
Plechy za tepla válcovanétuna
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7208 90 90
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
Plechy a svitky za studena válcovanétuna
7209 16 90
7209 17 90
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7209 90 90
7211 23 10
7211 29 20
7225 19 90
7225 50 00
Svitky a plechy pro elektrotechnické účelytuna
7209 17 10
Pozinkované plechytuna
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 20 11
7212 20 19
7212 30 11
7225 91 10
7225 92 10
7225 92 90
Ostatní pokovené a potažené plechytuna
7210 50 90
7210 61 90
7210 69 90
7210 70 39
Pocínované plechy a páskatuna
7210 12 11
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 40 10
Páska za tepla válcovanátuna
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7220 11 00
7220 12 00
7226 19 90
7226 91 10
7226 91 90
Ploché výrobky z nerezavějící ocelituna
7219 21 10
7219 22 10
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 90 10
7219 90 90
Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mmtuna
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
7212 10 99
7212 20 90
7212 30 90
7212 40 98
7212 50 91
7212 50 97
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 90 19
7220 90 90
7226 11 90
7226 19 90
7226 92 90
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová oceltuna
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 90
7228 70 99
Válcovaný dráttuna
7213 10 00
7213 91 10
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Betonářská ocel v tyčíchtuna
7214 20 00
Tyčová oceltuna
7214 10 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7215 90 90
7222 11 21
7222 11 29
7222 30 98
7228 20 60
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 60 89
Tažená loupaná, broušená oceltuna
7215 10 00
7215 50 11
7215 50 19
7215 50 30
7222 20 31
7228 50 61
7228 50 69
7228 70 91
Tažený dráttuna
7217 10 31
7217 10 39
7217 10 50
7217 10 90
7217 20 10
7217 20 30
7217 20 50
7217 20 90
7217 30 90
7217 90 10
7223 00 19
7229 20 00
7229 90 90
Profily vyrobené z plochých výrobkůtuna
7216 61 10
7216 61 90
7216 69 00
7216 91 10
7216 91 30
7216 91 50
7216 91 90
Štětovnicetuna
7301 10 00
Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršektuna
7302 10 31

Příloha B/I k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05živý hovězí dobytek do 300 kg7 000*tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51jalovice a býci10 000*tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61krávy2 000*tuna
0102 90 69
0103 91 10živý vepřový dobytek do 50 kg2 000*tuna
0103 92 11živý vepřový dobytek nad 50 kg15 000*tuna
0103 92 19
0201 0202hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené5 000*tuna
203vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené10 000*tuna
402sušené a kondenzované mléko40 000*tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001pšenice a sourež150 000*tuna
1002 00 00žito10 000*tuna
1003 00ječmen150 000*tuna
1004 00 00oves20 000*tuna
1005 90 00kukuřice ostatní10 000*tuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze sourži30 000*tuna
1206 00 91slunečnicová semena loupaná proužk.2 000*tuna
1206 00 99slunečnicová semena ostatní10 000*tuna
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
1701třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharoza20 000*tuna

* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 560/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B/II k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Číslo položky celního sazebníkuNázev zbožíměrná jednotka
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0510 00 00 10mukóza surová, mražená a sušenátuna
0510 00 00 10pankreas vepřovátuna
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505přírodní písky všech druhů též barevné s výjimkou písků obsahujících kovy kap. 26 HS a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních pracím3
2507 00 20 10kaolin, kvalita Sedlec Iatuna
2517 10oblázky, štěrk lámaný nebo drcený kámen a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních pracím3
2521 00 00vápenec (tavidlo), vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementutuna
2522nehašené, hašené a hydraulické vápno vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825tuna
2523 29 00cementtuna
2523 90 10a to i když je součástí investičních
2523 90 90celků nebo stavebních prací
2701černé uhlí,brikety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlítuna
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovný; retortové uhlítuna
2716 00 00elektrická energieMWh
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10surové kůže hovězítuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102surové kůže ovčí a jehněčítuna
4103 90 00 10surové kůže vepřovétuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně)m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůrym3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůrym3
sloupy dřevěné surovém3
4403 20 10
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 50
4403 99 98
4403 20 10vlákninové a ostatní průmyslovém3
4403 20 30dříví jehličnaté
4403 20 90
4403 91 00vlákninové a ostatní průmyslovém3
4403 92 00dříví listnaté (vč. štěpin)m3
4403 99 10
4403 99 50
4403 99 98
4403 20 10výřezy průmyslové jehličnatém3
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00výřezy průmyslové listnatém3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 50
4403 99 98
DRAHÉ KOVY
7102diamanty, též opracované, ale nemontované nezasazenéctm
7106stříbro (vč. zlaceného a platin. stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7108zlato (vč. platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7109 00 00obecné kovy nebo stříbro,plátované zlatem surové, nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
7110platina surová,nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7111 00 00obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7201surové železo a ocel v ingotechtuna
7206
7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
7404 00měděné odpady a měděný šrottuna
2620 30 00
7503 00niklové odpady a niklový šrottuna
7602 00hliníkové odpady a hliníkový šrottuna
2620 40 00
7802 00olověné odpady a olověný šrottuna
2620 20 00
7902 00 00zinkové odpady a zinkový šrottuna
8002 00 00cínové odpady a cínový šrottuna
8101 91 90wolframové odpady a wolframový šrottuna
8104 20 00hořčíkové odpady a hořčíkový šrottuna
8111 00 19manganové odpady a manganový šrottuna
Válcovaný materiáltuna
z toho
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcované
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00
Plechy za tepla válcované
7208 40 10 **
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30 **
7208 51 50 **
7208 51 91 **
7208 51 99 **
7208 52 10
7208 52 91 **
7208 52 99 **
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10 **
7208 54 90
7208 90 10 **
7208 90 90 **
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
Plechy a svitky za studena válcované
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7209 90 10
7209 90 90
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
7211 90 11
7225 19 90
7225 50 00
Svitky a plechy pro elektrotechnické účely
7209 16 10
7209 17 10
7209 18 10
7209 26 10
7209 27 10
7209 28 10
Pozinkované plechy
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 10
7210 49 10
7212 20 11
7212 30 11
7225 91 10
7225 91 90
7225 92 10
7225 92 90
7226 93 20
7226 93 80
7226 94 20
Ostatní pokovené a potažené plechy
7210 20 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 61 90
7210 69 10
7210 69 90
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
Pocínované plechy a páska
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
Páska za tepla válcovaná
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 19 90
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
Ploché výrobky z nerezavějící a ostatní legované oceli
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90
7220 20 10
7220 90 11
7225 11 00
7226 11 10
7226 19 30
7226 20 80
7226 92 10
7226 94 80
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11 **
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
7216 33 10
7216 33 90
Válcovaný drát
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Betonářská ocel
7214 20 00
Tyčová ocel
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Štětovnice
7301 10 00
Kolejnice
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 99 11
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubkytuna
z toho:
7304trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305ostatní trouby a trubky
7306 **jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli

** systém dvojí kontroly vývozu vybraných ocelářských výrobků do Evropské unie na základě Rozhodnutí č.7/98 Rady přidružení

Příloha C k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do USA a Kanady

státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
USA4105112vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36 % a více)mtr
USA4336203vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36 % a více)kusy
USA4356202vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36 % a více)kusy
USA4436203vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36 % a více)kusy
USA6245515tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 % )mtr

Poznámka: licence nejsou vyžadovány na řádně označené zásilky obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

státčíslo kateg.členění kateg.položka cel. sazebnázev zbožíměrná jednotka
Kanada3a3,16203 11oblekykusy
6203 12
6203 19
3,36203 31saka, blejzry
6203 32
6203 33
6203 39
Kanada31a31,15111 11vlněné tkaniny (s obsahem vlny 17 % a více)kg
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
Kanada42a42,16302 60bavlněné froté ručníky a podobné výrobkykg

Příloha D k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Část I

Vysoce toxické látky, toxické látky, prekursory a pomocné chemické látky

Číslo položky celního sazebníkučíslo CASnázev zbožíměrná jednotka
VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY /T+/kg
2801 30 10 007782-41-4Fluor
2801 30 90 007726-95-6Brom
2804 70 00 0012185-10-3Fosfor
2811 19 80 207783-06-4Sirovodík
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitý
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitý
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimer
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritý
2812 90 00 1010294-33-4Bromid boritý
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritý
2827 39 90 207487-94-7Chlorid rtuťnatý
2833 29 90 107446-18-6Síran thalný
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatý
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatý
2837 19 00 30Kyanidy /s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy/
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodný
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrát
2841 40 00 007778-50-9Dichroman draselný
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonný
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelý
2848 00 00 1120859-73-8Fosfid hlinitý
2848 00 00 1212057-74-8Fosfid hořečnatý
2848 00 00 131305-99-3Fosfid vápenatý
2848 00 00 141314-84-7Fosfid zinečnatý
2850 00 20 117784-42-1Arsenovodík
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodný
2903 19 90 1179-34-51,1,2,2-Tetrachlorethan
2903 29 00 20764-41-01,4-Dichlorobut-2-en
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropen
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-Tetrabromethan
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1, 3-dien
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen /směs izomerů/
2904 20 00 1398-95-3Nitrobenzen
2904 20 00 1425377-32-6Trinitrobenzen
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen /směs izomerů/
2908 90 00 13534-52-14,6-Dinitro-o-kresol
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2909 19 00 30111-44-4Bis /2-chlorethyl/ ether
2909 19 00 10542-88-1Bis /chlormethyl/ ether
2910 90 00 13465-73-6Isodrin
2912 19 00 10107-02-8Akrylaldehyd
2914 39 00 1082-66-6Difacinon
2914 70 90 103691-35-8Chlorofacinon
2915 39 90 204301-50-2Fluenetil
2915 90 20 14541-41-3Ethyl-chlorformiát
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodný
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová,
2915 90 80 12Soli rozpustné ve vodě,fluoracetáty
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetát
2919 00 90 137786-34-7Mevinfos
2919 00 90 16470-90-6Chlorfenvinfos
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfát
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl - /4-methylsulfanyl/fenyl/fosfát
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrát
2920 90 85 1177-78-1Dimethylsulfát
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrát
2920 90 85 1355-63-0Nitroglycerin
2920 10 00 1256-38-2Parathion
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methyl
2920 10 00 143689-24-5Sulfotep
2921 19 80 1262-75-9N-Nitrosodimethylamin
2921 19 80 1513360-57-1N, N-Dimethylsulfamoychlorid
2921 29 00 1056-18-8Dipropylentriamin
2921 42 10 1097-02-92,4-Dinitroanilin
2921 42 10 2041587-36-4Chlornitroanilin
2921 44 00 10131-73-7Bis /2,4,6-trinitrofenyl/ amin
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůl
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidin
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidin
2922 22 00 1596-96-84.Methoxy-2-nitroanilin
2922 42 00 0056-86-0Kyselina glutamová a N-alkyl /C 12-C 14/ propan-1, 3-diamin
2924 10 00 146923-22-4Monokrotofos
2924 10 00 1513171-21-6Fosfamidon
2924 10 00 16141-66-2Dikrotofos
2924 29 90 13315-18-4Mexakarbat
2925 20 00 1022259-30-9Formetanat
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochlorid
2926 90 99 1575-86-5Acetonkyanhydrin
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo /2.2.1/ heptan-2-on-O- /methylkarbamoyl/ oxim
2929 10 90 102094-99-72- /3-/Prop-1-en-2yl/ fenyl prop-2-yl-isokyanát
2929 90 00 11115-26-4Dimefox
2929 90 00 124104-14-7Fosacetim
2929 90 00 13371-86-8Mipafox
2929 90 00 14152-16-9Schradan
2930 90 70 3313071-79-9Terbufos
2930 90 70 12116-06-3Aldikarb
2930 90 70 16298-04-4Disulfoton
2930 90 70 3413194-48-4Ethoprofos
2930 90 70 352703-37-9S- /2- /Ethylsulfinyl/ ethyl/-0,0-dimethyl- fosforodithioát
2930 90 70 365827-05-4S-/Ethylsulfinyl/ methyl-0,0-diisopropyl- fosforodithioál
2930 90 70 1822224-92-6Fenamifos
2930 90 70 37115-90-2Fensulfothion
2930 90 70 1910265-92-6Methamidofos
2930 90 70 2016752-77-5Methomyl
2930 90 70 1386-88-4/1-Naftyl/ thiomočovina
2930 90 70 2323135-22-0Oxamyl
2930 90 70 382497-07-6Oxydisulfoton
2930 90 70 392275-18-5Prothoat
2930 90 70 24298-02-2Forat
2930 90 70 2739196-18-4Thiofanox
2930 90 70 4024934-91-6Chlormefos
2930 90 70 4121923-23-9Chlorthiofos
2930 90 70 423734-95-0Kyanthoat
2930 90 70 43682-80-4Demefion-O
2930 90 70 442587-90-8Demefion-S
2930 90 70 458065-48-3Demeton
2930 90 70 46126-75-0Demeton -S
2930 90 70 47298-03-3Demeton-O
2930 90 70 4810311-84-9Dialifos
2930 90 70 495836-73-31-(3,4 -Dichloranilino) thiosemikarbazid
2931 00 95 11Rtuť, organické sloučeniny
2931 00 95 14944-22-9Fonofos
2931 00 95 15900-95-8Fentinacetát
2931 00 95 2676-87-9Fentinhydroxid
2931 00 95 27Trimethylcín, sloučeniny
2931 00 95 28Triethylcín, sloučeniny
2931 00 95 16Rtuť, anorganické sloučeniny /s výjimkou sirníku rtuťnatého/
2931 00 95 18Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuť
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklu
2931 00 95 29Dialkyl /C1-C5/ plumbany a tetraalkyl /C1-C3/ plumbany
2931 00 95 302104-64-5O-Ethyl-O-/4-nitrofenyl/-fenyl- fosfonothioát
2931 00 95 31327-98-0Trichloronat
2932 29 80 1157-57-8Propano-3-lakton /Beta-propiolakton/
2932 29 80 1256073-10-0Brodifakum
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-/4-methyl-2/ /2/-oxochromen-7yl/ fosforothioát
2932 29 80 1456073-07-5Difenakum
2932 29 80 1556-72-4Kumafos
2932 29 80 165836-29-3Kumatetralyl
2932 99 80 1678-34-2Dioxathion
2932 99 80 1722432-68-44,4,5,5,-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 80 18297-78-9Isobenzan
2932 99 80 111563-66-2Karbofuran
2933 19 90 10119-38-0Isolan
2933 19 90 20108-34-9Pyrazoxon
2933 29 90 1089415-87-21,3-Dichlor-5-ethyl-5-methyl- imidazolidin-2,4-dion
2933 59 70 11535-89-7Krimidin /Crimidine/
2933 90 95 352642-71-9Azinfos-ethyl
2933 90 95 3686-50-0Azinfos-methyl
2933 90 95 37151-56-4Aziridin
2933 90 95 3875-55-82-Methylaziridin
2933 90 95 39297-97-2Thionazin
2933 90 95 401031-47-6Triamifos
2934 90 96 31950-37-8Methidathion
2934 90 96 402079-00-7Blasticidin-s
2934 90 96 41947-02-4Fosfolan
2934 90 96 4221548-32-3Fosthietan
2934 90 96 43950-10-7Mefosfolan
2938 90 90 10507-60-8Scillirosid
2939 70 00 0054-11-5Nikotin a jeho soli
2939 90 90 12357-57-3Brucin a jeho soli
2939 90 90 1757-24-9Strychnin a jeho soli
2939 90 90 18302-27-2Akonitin a jeho soli
2939 90 90 1951-55-8Atropin a jeho soli
2939 90 90 2057-47-6Fysostigmin, eserin a jeho soli
2939 90 90 21101-31-5Hyoscyamin a jeho soli
2939 90 90 2264-86-8Kolchicin
2939 90 90 2392-13-7Pilokarpin a jeho soli
2939 90 90 2451-34-3Skopolamin a jeho soli
8112 91 50 107440-28-0Thalium
8112 91 89 10
8112 99 90 10Thalium, sloučeniny
TOXICKÉ LÁTKY /T/kg
2804 80 00 007440-38-2Arsen
2811 19 80 107783-07-5Selenovodík
2811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitý
2812 10 99 107784-34-1Chloridy a chlorid oxidy arsenu
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arsenu
2813 90 90 1012044-79-0
7488-56-4
Sulfidy arsenu
2842 90 10 1113410-01-0Seleničitan sodný
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodný
2842 90 90 1010102-18-8Selenan sodný
2848 00 00 107803-51-2Fosforovodík
2851 00 80 11420-04-2Bromkyan
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan /chlorid uhličitý/
2903 19 10 0071-55-61,1,1-trichlorethan /methylchloroform/-Xn
2903 30 33 0074-83-9Brommethan /methylbromid/
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid /jodmethan/
2905 11 00 0067-56-1Methanol /methylalkohol/
2907 12 00 001319-77-3
108-39-4
95-48-7
106-44-5
Kresoly a jejich soli
2908 90 00 1151-28-52,4-dinitrofenol
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodný
2910 30 00 00106-89-81-chlor-2, 3-epoxypropan /epichlorhydrin/
2919 00 90 1478-30-8Tris /o-kresyl/ fosfát
2919 00 90 1162-73-7Dichlorvos
2919 00 90 1223560-59-0Heptenophos
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethyl
2926 10 00 00107-13-1Akrylonitril
2926 90 99 16532-28-5Benzaldehydkyanhydrin
2926 90 99 18109-74-0Butyronitril
2926 90 99 2170124-77-5Flucythrinate
2926 90 99 23109-77-3Malonitril
2927 00 00 10334-88-3Diazomethan
2928 00 90 10100-63-0Fenylhydrazin
2930 90 70 221113-02-6Omethoate
2930 90 70 2531218-83-4Propetamphos
Tributylcín sloučeniny:
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxid
2931 00 95 15813-19-4
4808-30-4
56573-85-4
688-73-3
1461-22-9
Organické sloučeniny cínu
2932 19 00 1155285-14-8Carbosulfan
2932 19 00 1265907-30-4Furathiocarb
2933 59 70 1523505-41-1Pirimiphos-ethyl
2933 59 70 1629232-93-7Pirimiphos-methyl
2933 90 95 3324017-47-8Triazophos
POMOCNÉ LÁTKY /PL/
2806 10 00 007647-01-0Kyselina chlorovodíková /chlorovodík/kg
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákg
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselný /hypermangan/kg
2902 30108-88-3Toluen /methylbenzen/kg
2909 11 00 0060-29-7Ether /diethylether/kg
2914 11 00 0067-64-1Aceton /2-propanon/kg
2914 12 00 0078-93-3Methylethylketon /2-butanon/kg
2915 24 00 00108-24-7Anhydrid kyseliny octové /Acetanhydrid/kg
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikg
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová /2-aminobenzoová/kg
2933 32 00 00110-89-4Piperidin /hexahydropyridin/gr
PREKURSORY /P/
2914 31 00 00Fenylaceton /1-fenyl 2-propanon/gr
2924 22 00 00Kyselina N-acetylanthranilová /2-acetamidoobenzová/gr
2932 91 00 00Isosafrolgr
2932 92 00 003,4-methylendioxyfenyl-2-propanongr
2932 93 00 00Piperonalgr
2932 94 00 00Safrolgr
2939 41 00 00Efedrin a jeho soligr
2939 42 00 00Pseudoefedrin /INN/ a jeho soligr
2939 61 00 00Ergometrin /INN/ a jeho soligr
2939 62 00 00Ergotamin /INN/ a jeho soligr
2939 63 00 00Kyselina lysergová a její soligr
---------------
1207 99 91 00Semena konopnákg
1211 90 95 11Maková sláma (makovina)kg

Část II

JADERNÉ MATERIÁLY - pouze DOVOZ

2612 10Uranové rudy a jejich koncentráty (vč. chemického koncentrátu uranu) - pouze DOVOZ1 tuna
2844 10Uran přírodní a obohacený (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce) - pouze DOVOZ1 tuna
2844 20
2844 50 00 00Vyhořelé (ozářené) palivové články (kazety soubory) - pouze DOVOZ1 kus
8401 30 00 00Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory); týká se i tečh paliv. článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v ČR za účelem jejich výroby - pouze DOVOZ540 kusů

Část III

RADIOAKTIVNÍ LÁTKY - pouze DOVOZ

2844 40Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 284430; slitiny, disperze (vč. cermetů),keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivní odpady pouze:kg
2844 40 20 00Umělé radioaktivní izotopy - pouze DOVOZ
2844 40 30 00Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů - pouze DOVOZ
2844 40 80 00Ostatní - pouze DOVOZ

Část IV

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

3002 10 10Antisérakusy
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltr
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltr
3002 20 00 00Očkovací látky pro humánní lékařstvíkusy
3002 90 10 00Lidská krevltr
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusy
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusy
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltr
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnost.účelyltr

Část V

ODPADY

2619 00Strusky, okuje a jiné odpady z výroby železa a ocelituna
2620 11 00Zinkový kamínek odpadnítuna
2620 19 00Ostatní (s obsahem zinku)tuna
2620 90Popely a zbytky obsahující kovy nebo slitiny kovů, které nejsou jinde specifikovány nebo zahrnutytuna
2621 00 00Popel, prach a kaly a jiné zbytky jako jsou:
Popel ze spalování desek tištěných spojů
Struska a popel jinde nespecifikované ani nezahrnuté
Zbytky vznikající ze spalování komunálních a domovních odpadů (popely)
tuna
2806 až 2811Roztoky kyselin - odpadykg
2827 20 00Chlorid vápenatý (odpadní)kg
2827 3100 až
2827 39
Chloridy kovů (odpadní)kg
3101 00 00Splaškové kaly (hnojiva)tuna
4004 00 00Odpady, úlomky a odřezky kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nichkg
4401 30Piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet ap. tvarů - pouze dovozm3
Sběrový papír: - pouze DOVOZ
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraftový) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenkatuna
4707 20 00Jiný papír, karton nebo lepenka vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotětuna
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiáltuna
4707 30 90Ostatnítuna
4707 90 10Jiný netříděný sběrový papír a výměttuna
4707 90 90Jiný tříděný sběrový papír a výměttuna
7001 00 10Skleněné střepy a jiné skleněné odpadytuna
7112Odpady a úlomky drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovykg
7115 10 00Upotřebené katalyzátory ostatní - odpadníkg
7115 90

Příloha E k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru

číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
3601 00 00Práškové výmetné výbušniny např. střelné prachykg
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 např.: trhaviny,třaskaviny, trhací a prachové slože a směsikg
3603 00 10Roznětky, rozbušky, zažehovače; el.roznětky, rozbušky, pilule a palníkyks
3603 00 20Zápalnice, bleskovicem
9013 10 00Ostatní optické přístroje (např.zaměřovací dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruks
9302 00Revolvery a pistoleks
9303Ostatní střelné zbraně např.: kulové, brokové a kombinované pušky a karabiny a dále perkusní a akustické zbraně, plynovky a zbraně používající náboje typu Flobert, příp. další zařízení jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energieks
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem vč. obranných sprejů a elektrické paralyzátoryks
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuks
9306Náboje a ostatní střelivo, nábojky a střely, jejich části a součásti vč. broků všech druhů, zápalek a nábojových krytekks

Příloha F k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

Příloha G k vyhlášce č. 321/1999 Sb.

Přesunout nahoru