Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 311/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/1999
Platnost od 13.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

311

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Finanční ředitelství zřízená podle dosavadních právních předpisů se považují za finanční ředitelství podle tohoto zákona. Finanční úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech, se považují za finanční úřady podle tohoto zákona.

2. Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje.

3. Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí finanční úřad příslušný podle § 3 zákona č. 531/1990 Sb., ve znění tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Přesunout nahoru