Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Částka 2/1999
Platnost od 15.01.1999
Účinnost od 15.01.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 22. prosince 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části 1 odst. 7 písm. a) se na konci nahrazuje čárka středníkem a doplňuje tato věta: "to platí jen pro případy, kdy je přídatnou látkou barvivo,".

2. V příloze č. 1 části 1 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují tato slova: ", jejichž důsledkem je v konečném výrobku obsah kyseliny sorbové vyšší než 100 mg.kg-1, nebo kyseliny benzoové vyšší než 50 mg.kg-1, nebo oxidu siřičitého vyšší než 50 mg.kg-1, popřípadě mg.l-1".

3. V příloze č. 1 části 1 se v tabulce u položky "Hydroxid sodný" označení "E 525" nahrazuje označením "E 524".

4. V příloze č. 1 části 1 se do tabulky doplňuje položka "E 525 Hydroxid draselný".

5. V příloze č. 1 části 1 se v tabulce u položky "Oxidovaný škrob" označení "E 1402" nahrazuje označením "E 1404".

6. V příloze č. 1 části 1 se vysvětlivky pod tabulkou doplňují tak, že u * se na konci doplňuje věta "Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy." a u ** se za označení "E 417" vkládají tato slova: ", které se rehydratují po požití,".

7. V příloze č. 1 části 3 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Výhradně pro účely výroby počáteční mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména počáteční výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.".

8. V příloze č. 1 části 3 se za text pod tabulkou č. 2 doplňuje tato věta: "Výhradně pro účely výroby pokračovací mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména pokračovací mléčná výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.".

9. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 2 položce č. 16 se doplňuje slovo ", kečupy".

10. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 7 se ve sloupci "Název potraviny" položka "studené omáčky, majonézy, kořenící směsi" doplňuje slovy: "kromě kečupů a studených omáček na bázi rajčatové šťávy".

11. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 7 se ve sloupci "Název potraviny" doplňuje položka včetně poznámky pod čarou č. 6a): "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 se doplňuje výraz "NM"

"6a) Potraviny odpovídající § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.".

12. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 2 se mění položky:

"jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší...",

"neemulgované studené omáčky, kečupy."

a doplňují se položky:

"aspiky"; ve sloupci S se uvede hodnota "1000", ve sloupci B hodnota "500",

"potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů v tekuté podobě s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci S+B+PHB se uvede hodnota "2000".

13. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 4 se doplňuje položka: "zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv); ve sloupci SO2 mg.l-1 resp. mg.kg-1 se doplňuje hodnota "100".

14. V příloze č. 1 části 6 odst. 15 se slova "podle odstavce 14" nahrazují slovy "podle odstavců 6 a 14 nebo podle části 1 odst. 7".

15. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 5 se doplňuje u látky "E 234 nisin" položka "mléčné deserty na bázi zakysaných mléčných výrobků" a ve sloupci "NPM" se hodnota "12,5" nahrazuje hodnotou "10".

16. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 6 u látky "E 251, E 252 dusičnan sodný" se ve sloupci "Název potraviny" za slovo "uzení" doplňují slova "a solení".

17. V příloze č. 1 části 7 tabulce č. 2 se u látky "Kyselina fosforečná" doplňuje ve sloupci "Název potraviny" položka "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)" a ve sloupci "NPM" označení "NM".

18. V příloze č. 1 části 8 odst. 7 se za větu "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky" doplňuje tato věta: "Toto ustanovení se nevztahuje na žvýkačky a potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou.6a)".

19. V příloze č. 1 části 8 se v tabulce nahrazuje výraz "E 956" výrazem "E 965"a v "Čísle E" se ve sloupci "Látka" text upravuje takto:

„Číslo ELátka
E 420Sorbitol
(i)Sorbitol
(ii)Sorbitol sirup
E 421Mannitol
E 953Isomalt
E 965Maltitol
(i)Maltitol
(ii)Maltitol sirup
E 966Laktitol
E 967Xylitol“.

20. V příloze č. 1 části 8 v tabulce se pro látky E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 a E 967 ve sloupci "Potraviny" doplňuje text "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci "NPM" se toto označení nahrazuje označením "NM".

21. V příloze č. 1 části 8 v tabulce se u látek E 950 Acesulfam K, E 951 Aspartam, E 954 Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imid, a E 957 Thaumatin ve sloupci "Potraviny" označení "vitaminové přípravky" nahrazuje textem "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci NPM se uvádí pro E 950 "2000", pro E 951 "5500", pro E 954 "1200" a pro E 957 "400".

22. V příloze č. 1 části 9 v části tabulky č. 2 následující po odstavci 6 u látky "chininsulfát" ve sloupci "Název potraviny" u položky "lihoviny" se slova "s obsahem alkoholu 1,2 obj. %" vypouštějí.

23. V příloze č. 1 části 13 "látky protispékavé (protihrudkující)" se výraz "E 340 (iii)"nahrazuje výrazem "E 341(iii)...".

24. V příloze č. 1 části 14 v tabulce č. 3 se do sloupce "Název potraviny" doplňují tato slova: "tabletovaná sladidla, potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)".

25. V příloze č. 1 části 15 v tabulce č. 4 se u látek E 420 až E 967 ve sloupci "Název potraviny" vypouští slovo "čerstvé".

26. V příloze č. 2 části 3 odst. 3 se na konci doplňuje tato věta: "Při časově omezené spotřebě těchto cukrovinek nepřesahující 14 dní je možné upravit doporučené denní dávkování cukrovinky tak, aby nebyl po tuto dobu překročen nejvyšší denní příjem mentholu v hodnotě 60 mg na den a za předpokladu, že spotřebitel bude na toto časové omezení upozorněn bezprostředně vedle informace o tomto doporučeném dávkování.".

27. V příloze č. 2 části 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně tabulek zní:

"(4) K ochucování pokračovací mléčné výživy určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku lze použít v návaznosti na odstavec 1 tyto látky:

Tabulka

LátkaNPM mg.l-1
Extrakt z plodů vanilkyNM
Vanilin50
Ethylvanilin50

K ochucování příkrmů pro dětskou výživu lze použít tyto látky:

Tabulka

LátkaNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Extrakt z plodů 
vanilkyNM
Extrakty z ovoceNM
Vanilin70
Ethylvanilin70

Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.".

28. V příloze č. 2 části 4 odst. 2 se na konci první věty doplňují tato slova: "tj. E 200, E 202, E 203, E 210 až E 228, E 300, E 301, E 302, E 304, E 306, E 307, E 312, E 320, E 321".

29. V příloze č. 3 části 1 tabulce "MASO, MASNÉ VÝROBKY" se na konci doplňuje položka: "ostatní druhy masa B".

30. V příloze č. 3 části 1 tabulce "DROBY" - skupině "Játra (včetně výrobků na bázi jater)" se doplňuje položka: "rybí a ostatní B".

31. V příloze č. 3 části 1 tabulce "OSTATNÍ POTRAVINY, POCHUTINY" se na konci doplňuje položka: "Dehydratované výrobky B".

32. V příloze č. 3 části 1 tabulce "NÁPOJE" se položka "Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vody, např. minerální vody, sycené, nesycené stolní vody, limonády a s výjimkou ovocných šťáv a moštů" nahrazuje položkou "Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vody, např. limonády, s výjimkou ovocných a zeleninových nápojů A".

33. V příloze č. 3 části 1 tabulce "NÁPOJE" se na konci doplňuje položka: "Ostatní nápoje B".

34. V příloze č. 3 části 6 - "KADMIUM" se položka "rajčatový protlak" nahrazuje položkou "zeleninové protlaky včetně rajčatového protlaku".

35. V příloze č. 3 části 6 - "KADMIUM" se položka "houby PM 1,0 mg.kg-1" nahrazuje položkami:

"houby PM 0,2 mg.kg-1

houby sušené PM 2,0 mg.kg-1

houby pěstované PM 0,1 mg.kg-1

houby pěstované sušené PM 1,0 mg.kg-1".

36. V příloze č. 3 části 7 - "MĚĎ" se položka "rybí konzervy" doplňuje slovy "a výrobky z ryb".

37. V příloze č. 3 části 7 - "MĚĎ" se položka "káva" doplňuje slovy "a kávoviny".

38. V příloze č. 3 části 8 - "NIKL" se položka "káva" doplňuje slovy "a kávoviny".

39. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se položka "předvařená rýže" doplňuje slovy "včetně jiných úprav zkracujících vaření".

40. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se tabulka doplňuje položkou

"potraviny obecně A 0,4 mg.kg-1".

41. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se tabulka doplňuje položkou

"výrobky z ovoce, zahuštěné 0,3 mg.kg-1".

42. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "nealkoholické nápoje" nahrazuje hodnota "NPM 0,02 mg.kg-1" hodnotou "NPM 0,05 mg.kg-1".

43. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "pivo" nahrazuje hodnota "PM 0,02 mg.kg-1" hodnotou "PM 0,05 mg.kg-1".

44. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "sirupy" nahrazuje hodnota "PM 2,0 mg.kg-1" hodnotou "PM 0,5 mg.kg-1".

45. V příloze č. 3 části 10 - "RTUŤ" se položky "houby NPM 0,1 mg.kg-1" a "houby sušené NPM 1,0 mg.kg-1" nahrazují položkami:

"houby NPM 0,5 mg.kg-1

houby sušené NPM 5,0 mg.kg-1

houby pěstované NPM 0,1 mg.kg-1

houby pěstované sušené NPM 1,0 mg.kg-1".

46. V příloze č. 3 části 12 - "ŽELEZO" se doplňují položky "kakaový prášek PM 750 mg.kg-1" a "čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové cukrovinky PM 150 mg.kg-1".

47. V příloze č. 3 části 13 - "DUSIČNANY" odstavec 2 zní:

"(2) Pro výrobky ze zeleniny, sterilované, nakládané, zmrazené, kysané, a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.".

48. V příloze č. 3 části 13 - "DUSIČNANY" se v tabulce u položky "pivo" hodnota PM "70" nahrazuje hodnotou PM "50".

49. V příloze č. 3 části 14 - "ALIFATICKÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY" se položka "tvrdé sýry" doplňuje slovy "a polotvrdé sýry".

50. V příloze č. 3 části 20 tabulce č. 3 se výraz "všeobecně" nahrazuje výrazem "obecně".

51. V příloze č. 4 části 1 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Údaje uváděné pro maso jatečné platí i pro ostatní úpravy masa, droby, zvěřinu a výrobky z nich a masné výrobky.

(8) Údaje uváděné pro vejce platí i pro výrobky z vajec.

(9) Údaje uváděné pro ryby platí i pro rybí výrobky.".

52. V příloze č. 4 části 2 se tabulka doplňuje položkami:

„PesticidMLR mg.kg-1Potravina - plodina
cinidon-ethyl0,025*mléko
0,05*maso obilniny vejce
epoxinazol0,01maso mléko
famoxadon0,02*maso mléko vejce
0,1pšenice
0,2ječmen
fipronil0,01chmel sušený řepka
florosulam0,001*maso mléko
0,01obilniny
flusilazol0,05*cukrovka
fluquinconazol0,02*maso mléko
0,1*obilniny
kresoxim-methyl0,05*jablka
1hrozny
MCPB včetně solí a esterů0,05kmín
pyrethriny suma pyrethrinů, cinerinů a jasmolinů1hrozny peckoviny
quinoxyfen0,01*maso mléko
0,2obilniny
tabuconazol0,05řepka“.

53. V příloze č. 4 části 3 se do tabulky doplňuje položka:

„PesticidMLR mg.kg-1Potravina - plodina
anorganický bromid jako bromidový ion
ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného brómu
50rýže“.

54. V příloze č. 4 části 4 se pod nadpis doplňuje tento text:

"V potravinách určených pro kojeneckou a dětskou výživu se rezidua níže uvedených pesticidů nesmí vyskytovat s limitem detekce 0,005 mg.kg-1 celého produktu.".

55. V příloze č. 5 části 1 písm. a) se na konci doplňují tato slova: "s výjimkou látek podávaných zvířatům k vyvolání aktivní nebo pasivní imunity nebo k diagnóze stavu imunity,".

56. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Cefalosporiny" se v tabulce Cefazolin za slovo "skot" doplňují slova " , ovce, koza".

57. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Tetracykliny" se doplňuje tento text a tabulka:

"Doxycyklin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
prase, drůbež0,100maso
0,300kůže a tuk
0,300játra
0,600ledviny
skot0,100maso
0,300játra
0,600ledviny

Jiná ustanovení: nejsou".

58. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Qiunolony" se doplňuje tento text a tabulka:

"Danofloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot*0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100tuk
kur domácí**0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100tuk, kůže

Jiná ustanovení: * nepoužívat u dojnic, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě

** nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě".

59. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Thiamfenikol a příbuzné látky" se doplňuje tento text a tabulka:

"Thiamfenikol

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso
0,050ledviny
0,050játra
0,050tuk
0,050mléko
kur domácí*0,050maso
0,050kůže a tuk
0,050ledviny
0,050játra

Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě“.

60. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA" se doplňuje tento text a tabulka:

"Ansamycin s naftalenovým kruhem

Rifaximin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot0,060mléko

Jiná ustanovení: nejsou".

61. V příloze č. 5 části 4 skupině I/3. 1 - "ENDOPARAZITIKA Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly" se doplňují další látky včetně textu a tabulek:

"Triclabendazol

Povaha reziduí: suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriclabendazol

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce*0,100maso, játra, ledviny
Jiná ustanovení: * nepoužívat u zvířat, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě

Flubendazol

Povaha reziduí: viz jiná ustanovení

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
prase, kur domácí, pernatá zvěř*0,400játra
0,300ledviny
0,050kůže a tuk
kur domácí**0,400vejce

Jiná ustanovení:
* stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H-benzymidazol-5-yl) (4-fluoro-phenyl)methanonu
** stanoveno jako flubendazol

Oxibendazol

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
prase0,100maso
0,500kůže a tuk
0,200játra
0,100ledviny

Jiná ustanovení: nejsou

Thiabendazol

Povaha reziduí: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100maso, játra, ledviny, tuk
0,100mléko

Jiná ustanovení: nejsou

Albendazol

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce0,100maso, tuk
0,500ledviny
1 000játra
0,100mléko

Jiná ustanovení: nejsou".

62. V příloze č. 5 části 4 skupině I/2 - "CHEMOTERAPEUTIKA Deriváty diamino pyrimidinu" text a tabulka zní:

"Trimetoprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, játra, ledviny, tuk, mléko
prase0,050maso, játra, ledviny, tuk a kůže
drůbež*0,050maso, játra, ledviny, tuk a kůže
koňovití (equidae)0,100maso, játra, ledviny, tuk
ryby (fin fish)0,050maso a kůže v přirozené podobě

Jiná ustanovení: *nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě".

63. V příloze č. 5 části 4 skupině I/3. 3 - "EKTOPARAZITIKA Organofosfáty" u látky Diazinon tabulka zní:

„Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, koza, prase0,700tuk
0,020maso, ledviny, játra
skot, ovce, koza0,020mléko“.

64. V příloze č. 5 části 4 skupině II/1 - "Anorganické chemické látky" se text doplňuje takto:

"Dusičnan draselnývšechny druhy zvířat
DL-Aspartam draselnývšechny druhy zvířat
Glukuronan draselnývšechny druhy zvířat
Glycerofosfát draselnývšechny druhy zvířat
Selenan sodnývšechny druhy zvířat
Selenan draselnývšechny druhy zvířat
Seleničitan sodnývšechny druhy zvířat".

65. V příloze č. 5 části 4 skupině II/2 - "Organické chemické látky" se text doplňuje takto:

"Cefazolin (pouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě)ovce, koza
Betainvšechny druhy zvířat
Kyselina listovávšechny druhy zvířat
Lini oleumvšechny druhy zvířat
Isofluran (pouze k užití jako anestetikum)koňovití
2-aminoetanolvšechny druhy zvířat
Butorfanol tartaran (pouze pro intravenózní aplikaci)koňovití
Praziquantelkoňovití
Prokainvšechny druhy zvířat
Benzalkonium chlorid (do 0,05 %)
(pouze pro užití jako součást léčiva do koncentrace do 0,05 %)
všechny druhy zvířat
Corticitropinvšechny druhy zvířat
Denaverin hydrochloridskot
Ketaminvšechny druhy zvířat".

66. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Tetracykliny" se zrušuje text a tabulka pro látku Doxycyklin.

67. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Thiamfenikol a příbuzné látky" se zrušuje text i tabulka pro látku Thiamfenikol.

68. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Quinolony" se zrušuje text i tabulka pro látku Danoflaxin.

69. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Jiná antibiotika" se zrušuje text i tabulka pro látku Rifaximin.

70. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA" se doplňuje text a tabulka takto:

"Florfenikol a příbuzné látky

Florfenikol

Povaha reziduí: suma florfenikolu a metabolitů stanovených jako florfenikol-amin

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
ryby1 000maso a kůže v přirozeném poměru

Jiná ustanovení: nejsou".

71. V příloze č. 5 části 4 skupině III/2 - "CHEMOTERAPEUTIKA Diamino pyridinové deriváty" se zrušuje text i tabulka pro látku Trimetoprim.

72. V příloze č. 5 části 4 skupině III/3.1 - "ENDO a EKTOPARAZITIKA Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly" se zrušují texty i tabulky pro látky Albendazol, Flubendazol, Oxibendazol, Thiabendazol, Triclabendazol.

73. V příloze č. 5 části 4 skupině III/3.1 - "ENDO a EKTOPARAZITIKA" se doplňují tyto texty a tabulky pro látky:

"Avermectiny

Moxidectin

Povaha reziduí: původní látka

koňovití0,050maso
0,100játra
0,050ledviny
0,500tuk

Jiná ustanovení: nejsou

Deriváty acyl močoviny

Teflubenzuron

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířatMLR (mg/kg)Surovina
Lososovité ryby (salmonidae)0,500maso a kůže v přirozené podobě

Jiná ustanovení: nejsou".

74. V příloze č. 5 části 4 skupině III/5 - "NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY" se upravují desetinná místa v tabulce v hodnotě MLR (mg/kg) z "1,0" na "1,000".

75. V příloze č. 5 části 4 skupině IV se text doplňuje o látku "Metronidazol".

76. V příloze č. 7 části 3 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Toto omezení se týká nominálních hodnot obsahu potravních doplňků uvedených na obalu výrobku a nezahrnuje nezbytné předávkování, které má za úkol vyrovnat úbytek potravního doplňku během uchovávání do data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti.".

77. V příloze č. 7 části 3 tabulce č. 2 skupině C se do sloupce "Potravina" vkládá položka "cukrovinky" a do sloupce "procentický podíl" číslice "200,0".

78. V příloze č. 10 u látky E 300 - "Kyselina askorbová" ukazatel v pravém sloupci zní:

"[α]D = +20,5° až +21,5°".

79. V příloze č. 10 se na konci doplňují tyto položky:

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice  
Chemické názvy Hydrogensiřičitan vápenatý
Kalcium bisulfit
Einecs 237-423-7
Kód E E 227
Chemický vzorec Ca(HSO3)2
Molekulová hmotnost 202,22
Obsah 6 % až 8 % (váha/objem) oxidu siřičitého a 2,5 % až 3,5 % (váha/objem) oxidu vápenatého,
což odpovídá 10% až 14% roztoku (váha/objem) hydrogensiřičitanu vápenatého
Popis Čirý, zelenavě žlutý vodný roztok s charakteristickým zápachem po oxidu siřičitém
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Železo Ne více než 50 mg/kg (obsahu SO2)
Selén Ne více než 10 mg/kg (obsahu SO2)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 296 DL-KYSELINA JABLEČNÁ

Definice  
Chemické názvy DL-kyselina jablečná
Kyselina hydroxybutandiová
Kyselina hydroxyjantarová
Kód CAS 6915-15-7
Kód E E 296
Chemický vzorec C4H6O5
Molekulová hmotnost 134,09
Obsah Ne méně než 99,0 % C4H6O5
Popis Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek či granule, kyselé chuti
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi dobře rozpustná ve vodě Snadno rozpustná v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání Mezi 127 °C a 132 °C
C. Pozitivní test na přítomnost malátu (jablečnanu) Vyhovuje testu
Čistota  
Kyselina fumarová a maleinová Ne více než 1,0 % kyseliny fumarové a ne více než 0,05 % kyseliny maleinové
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než αe10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definice 
Chemické názvyKyselina fumarová
Kyselina trans-butendiová
Kyselina trans-1,2-ethylendikarboxylová
Kód CAS110-17-8
Kód EE 297
Chemický vzorecC4H4O4
Molekulová hmotnost116,07
ObsahNe méně než 99,0 % C4H4O4 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo granule charakteristické kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostRozpustná v alkoholu
Málo rozpustná ve vodě a etheru
Velmi málo rozpustná v chloroformu
B. pH (roztok 1:30)2,0 až 2,5
C. Pozitivní test na přítomnost 1,2-dikarboxylové kyselinyVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost dvojné vazbyVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (120 0C, 4 hodiny)
Rozpětí bodu tání286 °C - 302 °C (rychlé zahřívání v uzavřené kapiláře)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,1 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 350(i) DL-JABLEČNAN DISODNÝ

SynonymaSodná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan sodný
Definice 
Chemické názvyDL-jablečnan disodný
DL-malát disodný
Disodná sůl kyseliny jablečné
Disodná sůl kyseliny hydroxybutan-diové
Kód CAS676-46-0
Kód EE 350(i)
Chemický vzorecHemihydrát: C4H4Na2O5 . 1/2 H2O
Trihydrát: C4H4Na2O5 . 3 H2O
Molekulová hmotnostHemihydrát: 187,05 Trihydrát: 232,1
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % (ekvivalentu) C4H4Na2O5 (látka v bezvodém, vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyselinyVyhovuje testu
C. Barevná reakceVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost sodíkuVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímU hemihydrátu ne více než 7 % (130°C, 4 hodiny), u trihydrátu ne více než 20,5 % až 23,5 % (130 °C, 4 hodiny)
Sulfátový popel78,2 % až 81,4 % (ve vysušeném stavu)
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 350(ii) DL-JABLEČNAN MONOSODNÝ

SynonymaSodná sůl kyseliny jablečné
Definice 
Chemické názvyDL-jablečnan monosodný
DL-malát monosodný
Monosodná sůl kyseliny jablečné
Monosodná sůl kyseliny hydrohybutan-diové
Kód CAS58214-38-3
Kód EE 350(ii)
Chemický vzorecC4H5NaO5
Molekulová hmotnost156,1 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % C4H5NaO5 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyselinyVyhovuje testu
C. Barevná reakceVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost sodíkuVyhovuje testu
Čistota 
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 351 DL-JABLEČNAN DIDRASELNÝ

SynonymaDraselná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan draselný
Definice 
Chemické názvyDL-jablečnan didraselný
DL-malát didraselný
Didraselná sůl kyseliny jablečné
Didraselná sůl kyseliny hydrohybutan-diové
Kód CAS585-09-1
Kód EE 351
Chemický vzorecC4H4K2O5
Molekulová hmotnost210,27 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % C4H4K2O5 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyselinyVyhovuje testu
C. Barevná reakceVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost draslíkuVyhovuje testu
Čistota 
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1,0 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 352(i) DL-JABLEČNAN VÁPENATÝ

SynonymaVápenatá sůl kyseliny jablečné
Jablečnan vápenatý
Definice 
Chemické názvyDL-jablečnan vápenatý
DL-malát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny jablečné
Vápenatá sůl kyseliny hydrohybutan-diové
α-hydroxyjantarát vápenatý
α-hydroxysukcinát vápenatý
Kód EE 352(i)
Chemický vzorecC4H4CaO5
Molekulová hmotnost172,14
ObsahNe méně než 97,5 % C4H4CaO5 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý nebo bezbarvý prášek
Identifikace 
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost jablečnanuVyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníkuVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (110 °C, 3 hodiny)
FluoridyNe více než 30 mg/kg
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 352(ii) DL-HYDROGENJABLEČNAN VÁPENATÝ

SynonymaVápenatá sůl kyseliny jablečné
Definice 
Chemické názvyDL-hydrogenjablečnan vápenatý
Bis(hydrogenjablečnan) vápenatý
DL-hydrogenmalát vápenatý
Bis(hydrogenmalát) vápenatý
Kód CAS5743-31-7
Kód EE 352(ii)
Chemický vzorecCa(C4H5O5)2
Molekulová hmotnost306,24 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % Ca(C4H5O5)2 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyselinyVyhovuje testu
C. Barevná reakceVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost vápníkuVyhovuje testu
Čistota 
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
FluoridyNe více než 30 mg/kg
Kyselina fumarováNe více než 1,0 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 354 L(+)-VINAN VÁPENATÝ

Definice 
Chemické názvyL(+)-vinan vápenatý
L(+)-tartarát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny vinné
Vápenatá sůl kyseliny 2,3-dihydrohybutandiové
Kód CAS3164-34-9
Kód EE 354
Chemický vzorecC4H4CaO6
Molekulová hmotnost188,15
ObsahNe méně než 99 % C4H4CaO6 (po tříhodinovém sušení při 150 °C)
PopisPrášek
Identifikace 
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost vinanuVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 17 % a ne méně než 14 % (po tříhodinovém sušení při 150 °C)
pH (roztok 1:10)7,0 až 7,5
OxalátyVyhovuje testu
FluoridyNe více než 30 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definice 
Chemické názvyKyselina adipová
Kyselina hexandiová
Kyselina 1,4-butandikarboxylová
Kód CAS124-04-9
Kód EE 355
Chemický vzorecC6H10O4
Molekulová hmotnost146,14
ObsahNe méně než 99,6 % a ne více než 101% (ekvivalentu) C6H10O4
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostMálo rozpustná ve vodě
Dobře rozpustná v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání151,5 °C až 154,0 °C
Čistota 
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 20 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 356 ADIPÁT MONOSODNÝ

Definice 
Chemické názvyAdipát monosodný
Monosodná sůl kyseliny hexandiové
Monosodná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové
Kód CAS7486-38-6
Kód EE 356
Chemický vzorecC6H9O4Na
Molekulová hmotnost168,14
ObsahNe méně než 99,6 % a ne více než 101 % (ekvivalentu) C6H9O4Na
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
Čistota 
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 357 ADIPÁT MONODRASELNÝ

Definice 
Chemické názvyAdipát monodraselný
Monodraselná sůl kyseliny hexandiové
Monodraselná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové
Kód CAS19584-53-3
Kód EE 357
Chemický vzorecC6H9O4K
Molekulová hmotnost184,24
ObsahNe méně než 99,6 % a ne více než 101% (ekvivalentu) C6H9O4K
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
Čistota 
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 363 KYSELINA JANTAROVÁ

Definice  
Chemické názvy Kyselina jantarová
Kyselina butandiová
Kód CAS 110-15-6
Kód E E 363
Chemický vzorec C4H6O4
Molekulová hmotnost 118,09
Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu) C4H6O4
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Při 25 °C se jeden gram kyseliny rozpustí ve:
- 13 ml vody (při 100 °C v 1 ml vody)
- v 18,5 ml ethanolu
- ve 20 ml glycerolu
Čistota  
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 380 CITRONAN TRIAMONNÝ

Synonyma Triamonná sůl kyseliny citronové
Definice  
Chemické názvy Citronan triamonný
Citrát triamonný
Triamonná sůl kyseliny 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylové
Kód CAS 3458-72-8
Kód E E 380
Chemický vzorec C6H17N3O7
Molekulová hmotnost 243,22
Obsah Ne méně než 97,0 % C6H17N3O7
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost citrátu Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí Vyhovuje testu
Čistota  
Oxaláty Ne více než 0,04 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 400 KYSELINA ALGINOVÁ

Definice Lineární glykuronoglykan, složený převážně z beta (1-4) vázaných jednotek kyseliny D-mannuronové a alfa (1-4) vázaných jednotek kyseliny L-guluronové v pyranosové cyklické formě. Hydrofilní koloidní sacharid, získávaný z různých druhů hnědých mořských řas (Phaeophyceae) extrakcí zředěnými roztoky alkálií
Einecs 232-680-1
Kód E E 400
Chemický vzorec (C6H8O6)n
Molekulová hmotnost 32 000 - 600 000
Obsah Kyselina ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 20 % a ne více než 23 % CO2, což odpovídá ne méně než 91 % a ne více než 104,5 % (ekvivalentu) kyseliny alginové (C6H8O6)n, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 200
Popis Kyselina alginová se dodává ve vláknité, zrnité, granulovité a práškové formě. Je téměř bez zápachu, barvy bílé až žlutavě hnědé
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě a organických rozpouštědlech, pomalu se rozpouští v alkalických roztocích uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a fosforečnanu (tri)sodného
B. Precipitační test s chloridem vápenatým K určitému objemu 0,5 % roztoku vzorku v 1M hydroxidu sodném se přidá pětina uvedeného objemu 2,5% roztoku chloridu vápenatého. V přítomnosti kyseliny alginové dojde k vytvoření objemné rosolovité sraženiny. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od arabské gumy, sodných solí karboxymethylcelulosy, karboxymethylškrobu, kara-genanu, želatiny, gumy ghatti, gumy karaya, karubinu, methylcelulosy a gumy tragant
C. Precipitační test se síranem amonným K určitému objemu 0,5% roztoku vzorku v 1M hydroxidu sodném se přidá polovina uvedeného objemu nasyceného roztoku síranu amonného. Kyselina alginová s činidlem netvoří sraženinu. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od agaru, karboxymethylcelulosy, karagenanu, deesterifikova-naných pektinů, želatiny, karubinu, methylcelulosy a škrobu
D. Barevná reakce 0,01 g vzorku se pokud možno úplně rozpustí protřepáváním s 0,15 ml 0,1M hydroxidu sodného a do vzniklého roztoku se přidá 1 ml okyseleného roztoku síranu železitého (7 gramů síranu železitého, rozpuštěných v 90 ml vody, kam bylo přidáno 100 ml 0,25M H2SO4). Za přítomnosti kyseliny alginové se během 5 minut vyvine třešňově červené zabarvení, které nakonec přejde na tmavě purpurové
Čistota  
pH 3 % suspenze 2,0 až 3,4
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 8 % (vysušená látka)
Látky nerozpustné v 1M roztoku hydroxidu sodného Ne více než 1 % (vysušená látka)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 401 ALGINÁT SODNÝ

Definice  
Chemické názvy Alginát sodný
Sodná sůl kyseliny alginové
Kód E E 401
Chemický vzorec (C6H7NaO6)n
Molekulová hmotnost 32000 - 600 000
Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 90,8 % a ne více než 106,0 % (ekvivalentu) alginátu sodného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 222
Popis Bílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a kyseliny alginové Vyhovuje testu
Čistota  
pH 1% roztoku 6,0 až 8,0
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 18 % a ne více než 27 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 % (vysušená látka)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 402 ALGINÁT DRASELNÝ

Definice  
Chemické názvy Alginát draselný
Draselná sůl kyseliny alginové
Kód E E 402
Chemický vzorec (C6H7KO6)n
Molekulová hmotnost 32000 - 600 000
Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 16,5 % a ne více než 19,5 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,2 % a ne více než 105,5 % (ekvivalentu) alginátu draselného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 238
Popis Bílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost draslíku a kyseliny alginové Vyhovuje testu
Čistota  
pH 1% roztoku Mezi 6,0 a 8,0
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 23 % a ne více než 32 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2% (vysušená látka)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 403 ALGINÁT AMONNÝ

Definice  
Chemické názvy Alginát amonnný Amonná sůl kyseliny alginové
Kód E E 403
Chemický vzorec (C6H11NO6)n
Molekulová hmotnost 32000 - 600 000
Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 88,7 % a ne více než 103,6 % (ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 217
Popis Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost amonných iontů a kyseliny alginové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 4 % a ne více než 5 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 % (vysušená látka)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 404 ALGINÁT VÁPENATÝ

Synonyma Vápenatá sůl kyseliny alginové
Definice  
Chemické názvy Alginát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny alginové
Kód E E 404
Chemický vzorec (C6H7Ca1/2O6)n
Molekulová hmotnost 32000 - 600 000
Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,6 % a ne více než 104,5 %(ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 219
Popis Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost vápenatých iontů a kyseliny alginové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkem celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 24 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Sulfátový popel celkem Ne méně než 28 % a ne více než 36 % (látka ve vysušeném stavu)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 405 1,2-PROPANDIOLALGINÁT

Synonyma Ester 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou Hydroxypropylalginát
Definice  
Chemické názvy Ester 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou Složení látky může se může měnit v závislosti na stupni esterifikace a procentuálním zastoupení volných a zneutralizovaných karboxylových skupin
Kód E E 405
Chemický vzorec (C6H14O7)n - esterifikováno
Molekulová hmotnost 10 000 - 600 000
Obsah Ester ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 16 % a ne více než 20 % CO2
Popis Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost
1,2-propandiolu a kyseliny alginové
Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 20 % (105 °C, 4 hodiny)
Sulfátový popel Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne více než 10 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Celkový obsah 1,2-propandiolu Ne méně než 19 % a ne více než 45 %
Obsah volného 1,2-propandiolu Ne více než 15 %
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3N kyselina chlorovodíková) Ne více než 2 %
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 % (vysušená látka)
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Escherichia coli Negativní v 5 gramech
Salmonella spp Negativní v 10 gramech
Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 406 AGAR

Synonyma Agar-agar
Gelosa
Bengálská, ceylonská, čínská nebo japonská vyzina
Definice  
Chemické názvy Agar je hydrofilní koloidní galaktosid, složený převážně z cukerných jednotek D-galaktosy. Přibližně u každé desáté jednotky D-galaktopyranosy je jedna z hydroxylových skupin esterifikována kyselinou sírovou, která je zde v neutralizované formě vápenaté, hořečnaté, draselné nebo sodné soli.
Agar se získává extrakcí z určitých přirozených kmenů mořských řas čeledí Gelidiaceae a Sphaerococcaceae a příbuzných rudých řas třídy Rhodophyceae
Einecs 232-658-1
Kód E E 406
Obsah Prahová koncentrace gelu nesmí být vyšší než 0,25 %
Popis Agar je látka bez pachu nebo se slabým charakteristickým pachem. Nemletý agar se obvykle dodává ve formě svazků, složených z tenkých membránovitých a vzájemně slepených proužků nebo v nařezané, vločkové či granulované formě. Může být žlutooranžový, žlutavě šedý až světle žlutý, případně bezbarvý. Navlhlý agar je houževnatý, ve vysušeném stavu je křehký. Práškový agar bývá barvy bílé, žlutavě bílé nebo světle žluté. Ve vodě se při pozorování mikroskopem jeví jako zrnitý a do jisté míry vláknitý. Někdy bývají přítomny též nečetné fragmenty spikulí hub a shluky křemeliny. V roztoku chloralhydrátu se práškový agar jeví transparentnější než ve vodě, více či méně zrnitý, příčně pruhovaný, ostrohranný a v některých případech je možno v něm pozorovat shluky křemeliny
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve studené vodě, rozpustný ve vroucí vodě
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 22 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkem Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 6,5 %
Popel celkem nerozpustný v kyselině (cca 3N kyselina chlorovodíková) Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 0,5 %
Látky nerozpustné v horké vodě Ne více než 1,0 %
Škrob Nedetekovatelné množství
Želatina a jiné proteiny Asi 1 g agaru se rozpustí ve 100 ml vroucí vody a roztok se nechá vychladnout asi na 50 °C. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 5 ml vodného roztoku trinitrofenolu (1 gram bezvodého trinitrofenolu, rozpuštěný ve 100 ml horké vody). V následujících 10 minutách se v roztoku nesmí vytvořit pozorovatelný zákal
Absorpce vody 5 gramů agaru se vloží do 100 ml odměrného válce, doplní vodou po horní rysku, obsah válce se promíchá a ponechá 24 hodin stát při teplotě přibližně 25 °C. Po uplynutí uvedené doby se obsah válce slije přes navlhčenou skleněnou vatu do jiného odměrného válce stejného objemu. Objem vody by zde neměl činit více než 75 ml
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 407 KARAGENAN

Synonyma Komerční produkty se dodávají pod různými názvy, jako například:
Gelosa z irského mechu (karagénu)
Eucheuman (z Eucheuma spp.)
Iridophycan (z Irdidaea spp.)
Hypnean (z Hypnea spp.)
Fulcellaran nebo dánský agar (z Furcellaria fastigiata)
Karagenan (z Chondrus a Gigartina spp.)
Definice Karagenan se získává vodnou extrakcí z přirozených kmenů mořských řas čeledí Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae a Furcellariaceae, náležejících do třídy rudých řas Rhodophyceae.
Jako srážedla nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než methanol, ethanol nebo 2-propanol. Karagenan se z převážné části skládá z draselných, sodných, hořečnatých a vápenatých solí polysacharidů, esterifikovaných kyselinou sírovou, ze kterých je při hydrolýze uvolňována galaktosa a 3,6-anhydrogalaktosa. Kvalitní karagenan nesmí být hydrolyzovaný nebo jiným způsobem chemicky rozložený
Střední molekulová hmotnost Ne méně než 100 000
Einecs 232-524-2
Kód E E 407
Popis Nažloutlý až bezbarvý prášek hrubé až jemné konzistence, prakticky bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy, anhydrogalaktosy a síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Obsah methanolu, ethanolu a 2-propanolu Celkem ne více než 0,1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
Viskozita 1,5% roztoku při 75°C Ne méně než 5 mPa.s
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 4 hodiny)
Sírany Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 % (jako SO4)
Popel celkem Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 %
Popel nerozpustný v kyselině (10% kyselina chlorovodíková) Pro suchou látku: ne více než 1 %
Látky nerozpustnév kyselině (1% objem/objem kyselina sírová) Pro suchou látku: ne více než 2 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 407a GUMA EUCHEMA

Synonyma PNG-karagenan
Afinát řasy Euchema
Částečně čištěný karagenan
Karagenan s obsahem celulosy
Definice Guma Euchema je látka s koloidními vlastnostmi, získávaná z řas Euchema cottonii (náležejících do třídy rudých řas Rhodophyceae). Skládá se převážně z polysacharidů, z nichž až 15% představuje nerozpustná rostlinná celulosa. Jednotlivé komerční výrobky mohou obsahovat cukry, přidávané pro účely standardizace, nebo soli, sloužící k dosažení požadovaných vlastností z hlediska tvorby gelu a jeho konzistence. Od karagenanu (INS 407) se odlišuje vyšším obsahem celulosních materiálů a tím, že proces výroby této látky nezahrnuje kroky rozpouštění a sráženíFunkční složkou produktu, získaného z E.cottonii, je kappa-karagenan, což je kopolymer D-galaktosa-4-sulfátu a 3,6-anhydro-D-galaktosyZpracovatelský postup je založen na krátkodobém máčení předem očištěných mořských řas v roztocích alkálií za zvýšené teploty. Takto upravený materiál je posléze pečlivě propírán vodou (k odstranění zbytků solí), dále čištěn, sušen a rozemlet na prášek. Jedinými alkoholy, které smí být v procesu čištění použity, jsou methanol, ethanol a 2-propanol
Kód E E 407a
Popis Guma Euchema je světle hnědý až bílý prášek slizovité chuti, hrubé až jemné konzistence. Při cca 80 °C tvoří ve vodě kalnou opaleskující suspenzi. Tvorba suspenze probíhá snadněji, pokud je látka předem navlhčena alkoholem, glycerinem nebo nasyceným roztokem glukosy ve vodě. Látka je nerozpustná v ethanolu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě tvoří kalnou opaleskující suspenzi. Nerozpustná v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost síranových skupin Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a anhydrogalaktosy Vyhovuje testu
D. Identifikace hydrokoloidu a převládajícího druhu kopolymeru Vyhovuje testu
E. Infračervené absorpční spektrum Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti)
pH 1% vodné suspenze Ne více než 11,0
Viskozita 1,5 % roztoku při 75 0C Ne méně než 5 cP
Sírany (jako SO4- 2 ) Ne méně než 15 % a ne více než 40 % (obsahu suchého polysacharidu)
Popel celkem Ne méně než 15 % a ne více než 30 % (obsahu suchého polysacharidu)
Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1%
Látky nerozpustné v kyselině Ne méně než 8 % a ne více než 15 % (obsahu suchého polysacharidu)
Zbytky rozpouštědel (methanol,ethanol, 2-propanol) Celkem ne více než 0,1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
Mikrobiologická kritéria:  
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram
Salmonella spp Negativní v 25 gramech
Escherichia coli Negativní v 1 gramu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 410 KARUBIN

Synonyma Guma semen rohovníku
Guma semen svatojanského chleba
Definice Karubin je mletý endosperm semen přírodních druhů stromu rohovníku, Cerationia siliqua (L.)Taub. (čeledi Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan
Einecs 232-541-5
Kód E E 410
Molekulová hmotnost Přibližně 310 000
Obsah Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %
Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a mannosy Vyhovuje testu
B. Mikroskopická zkouška Za účelem mikroskopického pozorování se umístí na sklíčko mikroskopu vodný roztok, který obsahuje 0,5 % jódu,1 % jodidu draselného a určité malé množství mletého vzorku. U karubinu lze pozorovat dlouhé natažené tubulární buňky, které mohou být různou měrou vzájemně oddělené. Ve srovnání s gumou guar je jejich hnědý obsah podstatně nepravidelněji formován. Guma guar naproti tomu vykazuje blízko u sebe umístěné skupiny buněk kulovitého nebo hruškovitého tvaru, jejichž obsah je žlutý až hnědý
C. Rozpustnost Rozpustný v horké vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkem Stanovení při 800 °C: ne více než 1,2 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 4 %
Protein (N x 6,25) Ne více než 7,0 %
Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1 : 10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
Ethanol, 2-propanol Celkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 412 GUMA GUAR

Synonyma Guma cyamopsis
Guarová moučka
Definice Guma guar je mletý endosperm semen přírodních druhů rostliny guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.)Taub. (čeledi Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan
Einecs 232-536-0
Kód E E 412
Molekulová hmotnost 200 000 - 300 000
Obsah Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %
Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a mannosy Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Rozpustná ve studené vodě
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkem Stanovení při 800 °C: ne více než 1,5 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 7 %
Protein (N x 6,25) Ne více než 10%
Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 413 TRAGANT

Synonyma Guma tragant
Definice Tragant je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostliny Astragalus gummifer Labillardiere a jiných asijských druhů Astragalus (čeleď Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy (galaktoarabany a kyselé polysacharidy), které při hydrolýze poskytují kyselinu galakturonovou, galaktosu, arabinosu, xylosu a fukosu. Mezi hydrolytickými produkty se mohou objevovat malá množství rhamnosy a glukosy, která vznikají hydrolýzou škrobu a/nebo celulosy, přítomných v tragantu formou stopové příměsi
Einecs 232-252-5
Kód E E 413
Molekulová hmotnost Přibližně 800 000
Popis Nemletý tragant je dodáván ve formě lístkovitých úlomků o tlouštce 0,5 mm až 2,5 mm a délce až 3 cm, které bývají rovné, zohýbané nebo spirálovitě zkroucené. Úlomky bývají barvy bílé až světle žluté a některé kousky mohou být zbarveny slabě do červena. Mají rohovinovou strukturu s krátkým lomem. Tragant je bez zápachu a jeho roztoky se vyznačují nevýraznou slizovitou chutí. V práškové podobě je bílý až světle žlutý, případně narůžověle hnědý či světle hnědý
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 gram vzorku v 50 ml vody nabobtná za vzniku jemného, tuhého opaleskujícího slizu. Tragant je nerozpustný v ethanolu a v prostředí 60% (váha/objem) vodného roztoku ethanolu nebobtná
Čistota  
Negativní test na přítomnost gumy karaya 1 gram vzorku se vaří ve 20 ml vody tak dlouho, až dojde k vytvoření slizu. Po přídavku 5 ml kyseliny chlorovodíkové a následných pěti minutách vaření nesmí dojít ke vzniku trvalého růžového nebo červeného zabarvení
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 16 % (105 °C, 5 hodin)
Sulfátový popel Ne více než 4 %
Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 0,5 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 2%
Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
Salmonella spp Negativní v 1 gramu
Escherichia coli Negativní v 1 gramu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 414 ARABSKÁ GUMA

Synonyma Akáciová guma
Definice Arabská guma je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostlin Acacia senegal (L) Willdenow nebo jiných úzce příbuzných druhů akácií (čeledi Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy a jejich vápenaté, hořečnaté a draselné soli, které při hydrolýze poskytují arabinosu, galaktosu, rhamnosu a kyselinu glukuronovou
Einecs 232-519-5
Kód E E 414
Molekulová hmotnost Přibližně 350 000
Popis Nemletá arabská guma je dodávána ve formě bílých až žlutavě bílých kulovitých kapiček různé velikosti, případně ve formě hranatých úlomků, mezi kterými bývají někdy přítomny úlomky tmavší barvy. Arabskou gumu lze získat též ve formě bílých nebo žlutobílých vloček, granulí, prášku nebo materiálu ve formě vzniklé sušením technikou rozprašování
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 gram látky se rozpustí ve 2 ml studené vody za vniku roztoku, který snadno teče a na který lakmus reaguje kysele. Arabská guma je nerozpustná v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením V granulární formě: ne více než 17 % (105 °C, 5 hodin) Ve formě, vzniklé sušením technikou rozprašování: ne více než 10 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkem celkem Ne více než 4 %
Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 0,5 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 1 %
Hydrolytické produkty Nepřítomnost mannosy, xylosy a kyseliny galakturonové ověřována chromatografickou metodou
Škrob nebo dextrin Vodný roztok gumy ve zředění 1 : 50 se povaří a poté ochladí. Po přidání jedné kapky roztoku jódu k 5 ml tohoto roztoku nesmí vzniknout namodralé nebo červenavé zabarvení
Tanin K 10 ml vodného roztoku gumy ve zředění 1 : 50 se přidá asi 0,1 ml roztoku chloridu železitého (9 gramů FeCl3.6H2O rozpuštěno ve vodě a doplněno na 100 ml). Nesmí dojít ke vzniku načernalého zabarvení ani vytvoření černavé sraženiny
Salmonella spp Negativní v 1 gramu
Escherichia coh Negativní v 1 gramu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 415 XANTHAN

Synonyma Guma xanthan
Definice Gumu xanthan tvoří vysokomolekulární polysacharid, který se připravuje fermentací sacharidů čistou kulturou mikroorganismů kmene Xanthomonas campestris, kde produkt je následně čištěn vysrážením ethanolem nebo 2-propanolem, sušen a rozemlet. Hlavními hexosovými jednotkami polysacharidu jsou D-glukosa a D-mannosa, dále je zde přítomna kyselina D-glukuronová a kyselina pyrohroznová. Látka je připravována ve formě sodné, draselné nebo vápenaté soli, jejíž vodné roztoky vykazují neutrální reakci
Einecs 234-394-2
Kód E E 415
Molekulová hmotnost Přibližně 1 000 000
Obsah Ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 4,2 % a ne více než 5 % CO2, což odpovídá ne méně než 91 % a ne více než 108 % (ekvivalentu) xanthanu
Popis Krémově zbarvený prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)
Popel celkem celkem Stanovení při 650 °C pro suchou látku: ne méně než 16 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Kyselina pyrohroznová Ne méně než 1,5 %
Dusík Ne více než 1,5 %
2-propanol Ne více než 500 mg/kg
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 10 000 /gram
Kvasinky a plísně Ne více než 300 /gram
Escherichia coli Negativní v 1 gramu
Salmonella spp Negativní v 1 gramu
Xanthomonas campestris Nejsou přítomny životaschopné buňky
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 416 GUMA KARAYA

Synonyma Karaya
Guma sterculia
Kadaya, Katilo, Kullo, Kuterra
Definice Guma karaya je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví Sterculia urens Roxburgh a jiných druhů Sterculia (čeledi Sterculiaceae) nebo z Cochlospermum gossypium A.P. DeCandolle a jiných druhů Cochlospermum (čeledi Bixaceae).
Obsahuje především acetylované vysokomolekulární polysacharidy, které při hydrolýze poskytují galaktosu, kyselinu galakturonovou a malé množství kyseliny glukuronové
Einecs 232-539-4
Kód E E 416
Popis Nemletá guma je dodávána ve formě kapiček různé velikosti a ve formě nepravidelných úlomků, majících charakteristický semikrystalický vzhled. V uvedených formách má rohovitou strukturu, barvu světle žlutou až narůžovělou a je průsvitná. Prášková guma je barvy světle šedé až narůžověle hnědé.
Guma karaya se obecně vyznačuje charakteristickým zápachem po kyselině octové
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustná v ethanolu
B. Bobtnání v prostředí zředěného ethanolu V prostředí 60% ethanolu guma karaya bobtná, čímž se od ostatních gum odlišuje
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 20 % (105 °C, 5 hodin)
Sulfátový popel Ne více než 8 %
Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 3 %
Těkavé kyseliny Ne méně než 10 % (jako kyselina octová)
Škrob Nedetekovatelný
Mikrobiologická kritéria:  
Salmonella spp Negativní v 1 gramu
Escherichia coli Negativní v 1 gramu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 417 GUMA TARA

Synonyma Peruánský karubin
Definice Guma tara je mletý endosperm semen Caesalpinia spinosa (čeledi Leguminosae). Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy, složené převážně z galaktomannanů. Hlavní složku zde tvoří lineární řetězce (1-4)-β-D-mannopyranosových jednotek s α-D-galaktopyranosovými jednotkami, propojenými (1-6) vazbami. Poměr mezi zastoupením mannosy a galaktosy zde činí 3:1 (u karubinu 4:1 a u gumy guar 2:1)
Einecs 254-409-6
Kód E E 417
Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě Nerozpustná v ethanolu
B. Tvorba gelu Po přídavku malého množství tetraboritanu sodného k vodnému roztoku vzorku dojde k vytvoření gelu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 %
Popel celkem Ne více než 1,5 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 2 %
Protein Ne více než 3,5 %
Škrob Nedetekovatelný
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 418 GUMA GELLAN

Definice Gumu gellan tvoří vysokomolekulární polysacharid, připravovaný fermentací sacharidů čistou kulturou mikroorganismů kmene Pseudomonas elodea, kde produkt je následně čištěn vysrážením 2-propanolem, sušen a rozemlet. Převážnou část struktury polysacharidu vytvářejí opakující se tetrasacharidové jednotky, tvořené jednou molekulou rhamnosy, jednou molekulou kyseliny glukuronové a dvěma molekulami glukosy, které jsou z 0 % až 5 % substituovány acylovými (glycerylovými a acetylovými) skupinami formou O-glykosidicky vázaných esterů. Přítomná kyselina glukuronová je v neutralizované podobě smíšené draselné, sodné, vápenaté a hořečnaté soli
Kód E E 418
Molekulová hmotnost Přibližně 500 000
Obsah Ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 3,3 % a ne více než 6,8 % CO2
Popis Špinavě bílý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě za vzniku viskózního roztoku Nerozpustná v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)
Dusík Ne více než 3 %
2-propanol Ne více než 750 mg/kg
Mikrobiologická kritéria:  
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 10 000 /gram
Kvasinky a plísně Ne více než 400 /gram
Koliformní baktérie Na základě testu negativní
Salmonella spp Na základě testu negativní
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 30 mg/kg

E 422 GLYCEROL

Synonyma Glycerin
Definice  
Chemické názvy Glycerin
Glycerol
1,2,3-propantriol
Trihydroxypropan
Einecs 200-289-5
Kód E E 422
Chemický vzorec C3H8O3
Molekulová hmotnost 92,10
Obsah Ne méně než 98 % glycerolu (ve vysušeném stavu)
Popis Čirá bezbarvá sirupovitá hygroskopická kapalina s jemným charakteristickým zápachem, který není pronikavý ani nepříjemný
Identifikace  
A. Tvorba akroleinu při zahřívání Při zahřívání několika kapek vzorku ve zkumavce za přítomnosti asi 0,5 gramu hydrogensíranu draselného dojde k vývinu charakteristicky štiplavých par akroleinu
B. Relativní hustota d2525: Ne méně než 1,257
C. Index lomu n20D: 1,471 až 1,474
Čistota  
Obsah vody Ne více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel Stanovení při (800 ±25) 0C: ne více než 0,01 %
Butantrioly Ne více než 0,2 %
Akrolein, glukosa a amonné sloučeniny Směs, vytvořená smísením 5 ml glycerolu s 5 ml roztoku hydroxydu draselného (ve zředění 1:10), nesmí při pětiminutovém zahřívání na 60 0C zežloutnout, ani se z ní nesmí uvolňovat amoniak
Mastné kyseliny a estery Ne více než 0,1 % (jako kyselina máselná)
Chlorované sloučeniny Ne více než 30 mg/kg (jako chlór)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 431 POLYOXYETHYLEN(40)MONOSTEARÁT

Synonyma Polyoxyl(40)stearát
Polyoxyethylen(40)stearát
Definice Směs mono- a diesterů komerční potravinářské kyseliny stearové s polyoxyethylendioly (o střední délce polymerního řetězce Přibližně 40 oxyethylenových jednotek), obsahující též volné polyalkoholy
Kód E E 431
Obsah Ne méně než 97,5 % (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C krémově zbarvené vločky nebo voskovitá pevná hmota s nevýraznou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu a ethylacetátu Nerozpustný v minerálních olejích
B. Rozpětí bodu tuhnutí 39 °C až 44 °C
C. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylenu s mastnou kyselinou
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 1 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 25 mg a ne více než 35 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 27 mg a ne více než 40 mg KOH/gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 432 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOLAURÁT (POLYSORBÁT 20)

Synonyma Polysorbát 20
Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou laurovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód E E 432
Obsah Ne méně než 70 % oxyethylenových skupin,což odpovídá ne méně než 97,3 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmonolaurátu (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a dioxanu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylo-vaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 40 mg a ne více než 50 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 96 mg a ne více než 108 mg KOH/gram
1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 433 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOOLEÁT (POLYSORBÁT 80)

Synonyma Polysorbát 80
Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou olejovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód E E 433
Obsah Ne méně než 65 % oxyethylenových skupin,což odpovídá ne méně než 96,5% polyoxyethylen-(20)sorbitanmonooleátu (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a toluenu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylo-vaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 65 mg a ne více než 80 mg KOH/gram
1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 434 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOPALMITÁT (POLYSORBÁT 40)

Synonyma Polysorbát 40
Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou palmitovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód E E 434
Obsah Ne méně než 66 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 97 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmono-palmitátu (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a acetonu
Nerozpustný v minerálních olejích
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylo-vaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 41 mg a ne více než 52 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 90 mg a ne více než 107 mg KOH/gram
1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 435 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOSTEARÁT (POLYSORBÁT 60)

Synonyma Polysorbát 60
Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód E E 435
Obsah Ne méně než 65 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 97 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmono-stearátu (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethylacetátu, anilinu a toluenu
Nerozpustný v minerálních a jedlých olejích
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylo-vaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 81 mg a ne více než 96 mg KOH/gram
1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 436 POLYOXYETHYLENSORBITANTRISTEARÁT (POLYSORBÁT 65)

Synonyma Polysorbát 65
Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód E E 436
Obsah Ne méně než 46 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 96 % polyoxyethylen-(20)sorbitantristearátu (ve vysušeném stavu)
Popis Při 25 °C světle hnědě zbarvená voskovitá hmota s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Dispergovatelný ve vodě
Rozpustný v minerálních a jedlých olejích, petroletheru, acetonu, etheru, dioxanu, ethanolu a methanolu
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylo-vaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
C. Rozpětí bodu tuhnutí 29 °C až 33 °C
Čistota  
Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 88 mg a ne více než 98 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Ne méně než 40 mg a ne více než 60 mg KOH/gram
1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 440(i) PEKTIN

Definice Pektin je složen převážně z částečných methylesterů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných materiálů (obvykle citrusových plodů nebo jablek). Při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo 2-propanol
Einecs 232-553-0
Kód E E 440(i)
Obsah Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové (ve vysušeném stavu po promytí kyselinou a alkoholem a po korekci na hodnotu Popel celkemu)
Popis Bílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku
Nerozpustný v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3N kyselina chlorovodíková) Ne více než 1 %
Oxid siřičitý (reziduum) Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)
Dusík Ne více než 1,0 % (po promytí kyselinou a ethanolem)
Obsah volného methanolu, ethanolu a 2-propanolu Celkem ne více než 1% (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace, ve vysušeném stavu)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 440(ii) AMIDOVANÝ PEKTIN

Definice Amidovaný pektin je složen převážně z částečných methylesterů a amidů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných částí (obvykle citrusových plodů nebo jablek), doplněnou reakcí s amoniakem v alkalickém prostředí. Při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo 2-propanol
Kód E E 440(ii)
Obsah Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové (ve vysušeném stavu po promytí kyselinou a alkoholem a po korekci na hodnotu Popel celkemu)
Popis Bílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku
Nerozpustný v ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3N kyselina chlorovodíková) Ne více než 1 %
Stupeň amidace Ne více než 25 % všech karboxylových skupin
Oxid siřičitý (reziduum) Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)
Dusík Ne více než 2,5 % (po promytí kyselinou a ethanolem)
Obsah volného methanolu, ethanolu a 2-propanolu Celkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace, za nepřítomnosti všech ostatních těkavých složek)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 442 FOSFATIDY AMONNÉ

Synonyma Amonné soli fosfatidových kyselin
Směs amonných solí fosforylovaných glyceridů
Definice Směs amonných sloučenin fosfatidových kyselin, odvozených od jedlých tuků a olejů (obvykle od částečně ztuženého řepkového oleje). Na fosforečnanovou skupinu může být vázána jedna, dvě nebo všechny tři alkoholové skupiny glyceridu. Estery kyseliny fosforečné mohou být navíc vzájemně propojeny a vytvářet tak fosfatidylfosfatidy
Kód E E 442
Obsah Obsah fosforu ne méně než 3 % a ne více než 3,4 %, obsah amoniaku ne méně než 1,2 % a ne více než 1,5 % (jako dusík)
Popis Mastně mazlavá polotuhá látka
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustné v tucích
Nerozpustné ve vodě
Částečně rozpustné v ethanolu a v acetonu
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a fosforu Vyhovuje testu
Čistota  
Látky nerozpustné v petroletheru Ne více než 2,5 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 444 OCTANISOMÁSELNAN SACHAROSY

Synonyma SAIB (Sucrose Acetate Isobutyrate)
Definice Octanisomáselnan sacharosy je směsí reakčních produktů, které vznikají esterifikací potravinářské sacharosy anhydridy kyseliny octové a kyseliny isomáselné. Uvedené produkty jsou z reakční směsi oddělovány destilací
Chemické názvy Diacetáthexaisomáselnan sacharosy (přibližně)
Einecs 204-771-6
Kód E E 444
Chemický vzorec C40H62O19
Molekulová hmotnost 832 až 856 (přibližně)
C40H62O19: 846,9
Obsah Ne méně než 98,8 % a ne více než 101,9 % (ekvivalentu) C40H62O19
Popis Čirá světle slámově žlutá kapalina příjemné vůně, bez usazenin
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Rozpustný ve většině organických rozpouštědel
B. Index lomu n40D: 1,4492 až 1,4504
C. Relativní hustota d2525: 1,141 až 1,151
Čistota  
Triacetin Ne více než 0,1 %
Číslo kyselosti Ne více než 0,2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění Ne méně než 524 mg a ne více než 540 mg KOH/gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 445 GLYCERYLESTERY DŘEVNÝCH PRYSKYŘIC

Synonyma Pryskyřičný ester
Definice Složitá směs tri- a diglycerylesterů pryskyřičných kyselin, které se vyskytují v dřevných pryskyřicích. Pryskyřice se získává kapalinovou extrakcí ze špalků dřeva vzrostlých borovic a produkt je následně čištěn postupem, založeným na extrakci z kapaliny do kapaliny. Konečný produkt je z 90 % tvořen pryskyřičnými kyselinami a zbývajících 10 % představují neutrální složky (složky neacidické povahy). Přítomné pryskyřičné kyseliny jsou složitou směsí isomerních diterpenoidních monokarboxylových kyselin o typickém vzorci C20H30O2 (především kyselina abietová). Produkt je dále čištěn přeháněním s vodní parou nebo protiproudou parní destilací
Popis Tvrdá hmota žluté až světle jantarové barvy
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Rozpustné v acetonu a benzenu
B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro danou látku
C. Interval skápnutí 88 °C až 96 °C
Čistota  
Relativní hustota roztoku d2025: ne méně než 0,935 při stanovení hustoty 50% roztoku v D-limonenu (97 %, bod varu 175,5 až 176 oC, d204 : 0,84)
Číslo kyselosti Mezi 3 mg a 9 mg KOH/gram
Hydroxylové číslo Mezi 15 mg a 45 mg KOH/gram
Arzén (jako As) Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(i) DIFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan disodný
Definice  
Chemické názvy Difosforečnan disodný Pyrofosforečnan disodný
Einecs 231-835-0
Kód E E 450(i)
Chemický vzorec Na2H2P2O7
Molekulová hmotnost 221,94
Obsah Ne méně než 95 % difosforečnanu disodného, ne méně než 63 % a ne více než 64,5 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Bílý prášek nebo zrna
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Čistota  
pH 1% roztoku 3,7 až 5,0
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 1 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(ii) DIFOSFOREČNAN TRISODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan trisodný
Definice  
Chemické názvy Difosforečnan trisodný Pyrofosforečnan trisodný
Einecs 238-735-6
Kód E E 450(ii)
Chemický vzorec Monohydrát: Na3HP2O7.H2O
Bezvodá sůl: Na3HP2O7
Molekulová hmotnost Monohydrát: 261,95
Bezvodá sůl: 243,93
Obsah Ne méně než 95 % difosforečnanu trisodného (látka v bezvodém vysušeném stavu), ne méně než 57 % a ne více než 59 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Bílý prášek nebo zrna, vyskytuje se jako bezvodá sůl a jako monohydrát
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Čistota  
pH 1% roztoku 6,7 až 7,3
Úbytek hmotnosti žíháním Bezvodá sůl: 4,5 % Monohydrát: 11,5 %
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(iii) DIFOSFOREČNAN TETRASODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan tetrasodný
Pyrofosforečnan sodný
Definice  
Chemické názvy Difosforečnan tetrasodný
Pyrofosforečnan tetrasodný
Einecs 231-767-1
Kód E E 450(iii)
Chemický vzorec Bezvodá sůl: Na4P2O7
Dekahydrát: Na4P2O7.10H2O
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 265,94
Dekahydrát: 446,09
Obsah Ne méně než 95 % Na4P2O7 (látka v bezvodém vyžíhaném stavu),
ne méně než 52,5 % a ne více než 54 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický nebo zrnitý prášek. Dekahydrát na suchém vzduchu slabě kvete
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Čistota  
pH 1% roztoku 9,8 až 10,8
Úbytek hmotnosti žíháním Bezvodá sůl: ne více než 0,5 %
Dekahydhydrát: ne méně než 38 % a ne více než 42 % (v obou případech je vzorek nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(v) DIFOSFOREČNAN TETRADRASELNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan tetradraselný
Pyrofosforečnan draselný
Definice  
Chemické názvy Difosforečnan tetradraselný
Pyrofosforečnan tetradraselný
Einecs 230-785-7
Kód E E 450(v)
Chemický vzorec K4P2O7
Molekulová hmotnost 330,34 (vysušený)
Obsah Ne méně než 95 % K4P2O7 (látka v bezvodém vyžíhaném stavu),
ne méně než 42 % a ne více než 43,7 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Bezbarvé krystalky nebo bílý, velmi hygroskopický prášek
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Čistota  
pH 1% roztoku 10,0 až 10,8
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 0,5 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(vi) DIFOSFOREČNAN DIVÁPENATÝ

Synonyma Pyrofosforečnan divápenatý
Pyrofosforečnan vápenatý
Definice  
Chemické názvy Difosforečnan divápenatý
Pyrofosforečnan divápenatý
Einecs 232-221-5
Kód E E 450(vi)
Chemický vzorec Ca2P2O7
Molekulová hmotnost 254,12
Obsah Ne méně než 96 % Ca2P2O7 ,
ne méně než 55 % a ne více než 56 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Jemný bílý prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu
B. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné
Čistota  
pH 10% vodné suspenze 5,5 až 7,0
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 1,5 % ((800 ±25) °C, 30 minut)
Fluoridy (jako F) Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 450(vii) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Kyselý pyrofosforečnan vápenatý
Pyrofosforečnan monovápenatý
Definice  
Chemické názvy Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Pyrofosforečnan monovápenatý
Einecs 238-933-2
Kód E E 450(vii)
Chemický vzorec CaH2P2O7
Molekulová hmotnost 215,97
Obsah Ne méně než 90 % CaH2P2O7 (látka ve vysušeném stavu),
ne méně než 61 % a ne více než 64 % fosfátu (jako P2O5)
Popis Bílé krystalky nebo prášek
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 0,4 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 451(i) TRIFOSFOREČNAN PENTASODNÝ

Synonyma Trifosforečnan sodný
Definice  
Chemické názvy Trifosforečnan pentasodný
Trifosforečnan sodný
Einecs 231-838-7
Kód E E 451(i)
Chemický vzorec Na5O10P3.xH2O (x = 0 nebo 6)
Molekulová hmotnost 367,86
Obsah Ne méně než 85 % uvedené sloučeniny, obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 56 % a ne více než 58 % (bezvodá sůl) a ne méně než 43 % a ne více než 45 % (hexahydrát)
Popis Bílý, slabě hygroskopický prášek nebo granule
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu
C. pH 1% roztoku 9,1 až 10,1
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,7 % (105 °C, 1 hodina)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,1 %
Vyšší polyfosfáty Nedetekovatelné
Fluoridy (jako F) Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 30 mg/kg

E 451(ii) TRIFOSFOREČNAN PENTADRASELNÝ

Synonyma Trifosforečnan draselný
Definice  
Chemické názvy Trifosforečnan pentadraselný
Trifosforečnan draselný
Einecs 237-574-9
Kód E E 451(ii)
Chemický vzorec K5O10P3
Molekulová hmotnost 448,42
Obsah Ne méně než 85 % uvedené sloučeniny (ve vysušeném stavu),
obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 46,5 % a ne více než 48 %
Popis Bílý, silně hygroskopický prášek nebo granule
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu
C. pH 1% roztoku 9,2 až 10,1
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 0,4 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 %
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 452(i) POLYFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma Hexametafosforečnan sodný
Grahamova sůl
Maddrellova sůl
Nerozpustný metafosforečnan sodný
Definice  
Chemické názvy Polyfosforečnan sodný
Polymetafosforečnan sodný
Metafosforečnan sodný
Einecs 256-779-4
Kód E E 452(i)
Chemický vzorec Různorodá směs sodných solí lineárně kondensovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(3n+1), kde n ≥ 2
Molekulová hmotnost (102)n
Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 59,5 % a ne více než 70 % (vyžíhaná sůl)
Popis Jemný bílý prášek nebo krystalky, případně bezbarvé sklovité destičky.
Sloučenina je (s výjimkou formy nerozpustného metafosforečnanu sodného) hygroskopická
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě (s výjimkou formy nerozpustného metafosforečnanu sodného)
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu
C. pH 1% roztoku 3,6 až 9,0
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 1 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 % (v nepřítomnosti nerozpustného metafosforečnanu sodného)
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 452(ii) POLYFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma Metafosforečnan draselný
Polymetafosforečnan draselný
Kurrolova sůl
Definice  
Chemické názvy Polyfosforečnan draselný
Polymetafosforečnan draselný
Kód E E 452(ii)
Chemický vzorec (KPO3)n
Různorodá směs draselných solí lineárně kondenzovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(3n+1), kde n ≥ 2
Molekulová hmotnost (134)n
Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 53,5 % a ne více než 61,5 % (vyžíhaná sůl)
Popis Jemný bílý prášek nebo krystalky, případně bezbarvé sklovité destičky
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 gram se rozpustí ve 100 ml roztoku octanu sodného (ve zředění 1:25)
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu
C. pH 1% roztoku Ne vyšší než 7,8
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 2% (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %
Cyklické fosfáty Ne více než 8 % (jako P2O5)
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 452(iv) POLYFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Metafosforečnan vápenatý
Polymetafosforečnan vápenatý
Definice  
Chemické názvy Polyfosforečnan vápenatý
Polymetafosforečnan vápenatý
Kód E E 452(iv)
Chemický vzorec (CaP2O6)n
Různorodá směs vápenatých solí lineárně kondensovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(n+1), kde n ≥ 2
Molekulová hmotnost (198)n
Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 50 % a ne více než 71 % (vyžíhaná sůl)
Popis Bezbarvé krystalky nebo bílý prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě obvykle ne úplně rozpustný
Rozpustný v kyselých prostředích
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu
C. Obsah Ca (jako CaO) 27 % až 29,5%
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 2 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Cyklické fosfáty Ne více než 8 % (jako P2O5)
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 460(i) MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA

Synonyma Celulosový gel
Definice Mikrokrystalická celulosa je přečištěná a částečně depolymerovaná celulosa, připravovaná působením minerálních kyselin na alfa-celulosu, získávánou v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů. Stupeň polymerace je zde obvykle menší než 400
Chemické názvy Celulosa
Einecs 232-674-9
Kód E E 460(i)
Chemický vzorec (C6H10O5)n
Molekulová hmotnost Přibližně 36000
Obsah Ne méně než 97 % celulosy (ve vysušeném stavu)
Popis Jemný bílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách
Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného
B. Barevná reakce K 1 mg vzorku se přidá 1 ml kyseliny fosforečné a směs se 30 minut zahřívá na vodní lázni. Přidají se 4 ml roztoku pyrokatechinu v kyselině fosforečné (zředění 1 : 4) a znovu se 30 minut zahřívá. Za přítomnosti celulosy vznikne červené zabarvení
C. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro danou látku
D. Test suspenze Pomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku v 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké, hrudkovité a špatně plovoucí suspenze, která se jen málo (pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspenze volně plovoucí, přeneste jejích 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechte hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva kapaliny
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,16 %
Sulfátový popel Stanovení při 800 ±25 °C: ne více než 0,5 %
pH 10% vodné suspenze 5,0 až 7,5
Škrob Nedetekovatelný
Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a promíchejte. Suspenze se nesmí nafialověle, modrofialově či modře zabarvit
Velikost částic Ne menší než 5 µm
Karboxylové skupiny Ne více než 1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 460(ii) PRÁŠKOVÁ CELULOSA

Definice Přečištěná a mechanicky upravená alfa-celulosa, která je získávána v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů
Chemické názvy Celulosa
Lineární polymer glukosy, s monomerními jednotkami vzájemně vázanými v polohách β-1,4
Einecs 232-674-9
Kód E E 460(ii)
Chemický vzorec (C6H10O5)n
Molekulová hmotnost (324)n (n je převážně 1000 a vyšší)
Přibližně 1,6 x 105 nebo vyšší
Obsah Ne méně než 92 % celulosy
Popis Bílý prášek bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách
Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného
B. Test suspenze Pomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku ve 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké, hrudkovité a špatně plovoucí suspenze, která se jen málo (pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspenze volně plovoucí, přenese se 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechá hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva kapaliny
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 1,0 %
Sulfátový popel Stanovení při 800 ±25 °C: ne více než 0,3 %
pH 10% vodné suspenze 5,0 až 7,5
Škrob Nedetekovatelný
Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a promíchá.
Suspenze se nesmí zabarvit nafialověle, modrofialově či modře
Velikost částic Ne menší než 5 µm
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 461 METHYLCELULOSA

Synonyma Methyether celulosy
Definice Methylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými skupinami
Chemické názvy Methyether celulosy
Kód E E 461
Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3 nebo
- CH2CH2OH
Molekulová hmotnost Přibližně od 20 000 do 380 000
Obsah Ne méně než 25 % a ne více než 33 % methoxylových skupin (-OCH3),
ne více než 5 % hydroxyethoxylových skupin (-OCH2CH2OH)
Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Nerozpustná v ethanolu, etheru a chloroformu
Rozpustná v ledové kyselině octové
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Sulfátový popel Stanovení při (800 ±25) °C: ne více než 1,5 %
pH 1% roztoku 5,0 až 8,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 463 HYDROXYPROPYLCELULOSA

Synonyma Hydroxypropylether celulosy
Definice Hydroxypropylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována hydroxypropylovými skupinami
Chemické názvy Hydroxypropylether celulosy
Kód E E 463
Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Molekulová hmotnost Přibližně od 30 000 do 1 000 000
Obsah Ne méně než 80,5 % hydroxypropylových skupin (-OCH2CHOHCH3), což v průměru odpovídá ne méně než 4,6 těchto skupin na jednu anhydroglukosovou jednotku (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru
B. Chromatografická analýza Identifikace příslušných substituentů
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Sulfátový popel Stanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 464 HYDROXYPROPYLMETHYLCELULOSA

Definice Hydroxypropylmethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými skupinami a vedle toho obsahuje též malé množství skupin hydroxypropylových
Chemické názvy 2-hydroxypropylether methylcelulosy
Kód E E 464
Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Molekulová hmotnost Přibližně od 13 000 do 200 000
Obsah Ne méně než 19 % a ne více než 30 % methoxylových skupin (-OCH3) a ne méně než 3 % a ne více než 12 % hydroxypropylových skupin (-OCH2CHOHCH3) (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru
B. Chromatografická analýza Identifikace příslušných substituentů
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Sulfátový popel U vzorků s viskozitou 50 mPa.s a vyšší: ne více než 1,5 % U vzorků s viskozitou nižší než 50 mPa.s: ne více než 3 %
pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,0
Propylenchlorhydriny Ne více než 0,1 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 465 ETHYLMETHYLCELULOSA

Synonyma Methylethylcelulosa
Definice Ethylmethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými a ethylovými skupinami
Chemické názvy Ethylmethylether celulosy
Kód E E 465
Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3
- CH2CH3
Molekulová hmotnost Přibližně od 30 000 do 40 000
Obsah Látka ve vysušeném stavu:
ne méně než 3,5 % a ne více než 6,5 % methoxylových skupin (-OCH3) a ne méně než 14,5 % a ne více než 19 % ethoxylových skupin (-OCH2CHOHCH3), alkoxylových skupin celkem ne méně než 13,2 % a ne více než 19,6 % (počítáno jako methoxylové skupiny)
Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti:
ne více než 15 % (vláknitá forma),
ne více než 10 % (prášková forma)
Sulfátový popel Ne více než 0,6 %
pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 466 SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULOSY

Synonyma CMC (Carboxy Methyl Cellulose)
NaCMC
Definice Karboxymethylcelulosa je částečnou sodnou solí karboxymethyetheru celulosy, připravovaného z celulosy přímo získávané z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů
Chemické názvy Sodná sůl karboxymethyletheru celulosy
Kód E E 466
Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH2COONa
- CH2COOH
Molekulová hmotnost Větší než cca 17000 (stupeň polymerace přibližně 100)
Obsah Ne méně než 99,5 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost S vodou tvoří viskózní koloidní roztok
Nerozpustná v ethanolu
B. Pěnový test Po silném protřepání 0,1% roztoku vzorku se na jeho povrchu nesmí vytvořit vrstva pěny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy
C. Tvorba straženiny Po přidání 5 ml 5% roztoku síranu měďnatého nebo hlinitého k 5 ml 0,5% roztoku vzorku dojde k vytvoření sraženiny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy, od želatiny, karubinu a tragantu
D. Barevná reakce Za stálého míchání se přidá do 50 ml vody 0,5 g práškované soli karboxymethylcelulosy a v míchání se pokračuje tak dlouho, až se vytvoří čirý roztok. Ten se použije pro následující test. K 1 ml výše uvedeného roztoku, zředěnému ve zkumavce stejným objemem vody, se přidá 5 kapek roztoku 1-naftolu. Zkumavka se nakloní a opatrně do ní po stěně nadávkuje 2 ml kyseliny sírové tak, aby ve zkumavce vytvořila spodní vrstvu. Za přítomnosti sodné soli karboxymethyl-celulosy dojde na styku kapalinových vrstev k vytvoření fialovočerveného zabarvení
Čistota  
Stupeň substituce Ne méně než 0,2 a ne více než 1,5 karboxymethylové skupiny (-CH2COOH) na jednu anhydroglukosovou jednotku
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti)
pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,5
Glykoláty celkem Ne více než 0,4 % (jako glykolát sodný), látka ve vysušeném stavu
Sodík Ne více než 12,4 % (ve vysušeném stavu)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 470a SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

Definice Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin, izolovaných destilací
Kód E E 470a
Obsah Ne méně než 95 % (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace  
A. Rozpustnost Sodné a draselné soli: rozpustné ve vodě a ethanolu
Vápenaté soli: nerozpustné ve vodě, ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost příslušných kationtů a mastných kyselin Vyhovuje testu
Čistota  
Sodík Ne méně než 9 % a ne více než 14 % (jako Na2O)
Draslík Ne méně než 13 % a ne více než 21,5 % (jako K2O)
Vápník Ne méně než 8,5 % a ne více než 13 % (jako CaO)
Nezmýdelnitelný podíl Ne více než 2 %
Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Volné alkálie Ne více než 0,1 % (jako NaOH)
Látky nerozpustné v alkoholu Ne více než 0,2 % (týká se pouze sodných a draselných solí)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 470b HOŘEČNATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

Definice Hořečnaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin, isolovaných destilací
Kód E E 470b
Obsah Ne méně než 95 % (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Částečně rozpustné v ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku a mastných kyselin Vyhovuje testu.
Čistota  
Hořčík Ne méně než 6,5 % a ne více než 11 % (jako MgO)
Volné alkálie Ne více než 0,1 % (jako MgO)
Nezmýdelnitelný podíl Ne více než 2 %
Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 471 MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

Synonyma Glycerolmonostearát
Glycerolmonopalmitát
Glycerolmonooleát atd.
Monostearin, monopalmitin atd.
GMS (Glycerol MonoStearate)
Definice Mono- a diglyceridy mastných kyselin jsou směsí glycerolmono-, di- a triesterů mastných kyselin, vyskytujících se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu
Kód E E 471
Obsah Ne méně než 70 % mono-, di- a triesterů
Popis Uvedené látky mívají podobu světle žluté až světle hnědé olejovité kapaliny nebo bílé až šedobílé voskovité hmoty. Pevné produkty mohou mít formu vloček, prášků nebo malých kuliček
Identifikace  
A. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyolu s mastnou kyselinou
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu a mastných kyselin Vyhovuje testu
C. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu a benzenu
Čistota  
Obsah vody Ne více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselosti Ne více než 6 mg KOH/gram
Volný glycerol Ne více než 7 %
Polyglyceroly Ne více než 4 % diglycerolu a ne více než 1 % vyšších polyglycerolů (oba údaje vztaženy k celkovému obsahu glycerolu)
Glycerol celkem Ne méně než 16 % a ne více než 33 %
Sulfátový popel Stanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472a ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou
Acetoglyceridy
Acetylované mono- a diglyceridy
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou octovou
Estery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny octové a glyceridů)
Kód EE 472a
PopisČiré pohyblivé kapaliny až pevné látky, bílé až světle žluté barvy
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny octovéVyhovuje testu
B. RozpustnostNerozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 14 % a ne více než 31 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyseliny (a kyselina octová)Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina octová celkemNe méně než 9 % a ne více než 32 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472b ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MLÉČNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou
Laktoglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou mléčnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny mléčné a glyceridů)
Kód EE 472b
PopisČiré pohyblivé kapaliny až voskovité pevné látky proměnlivé konzistence, bílé až světle žluté barvy
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny mléčnéVyhovuje testu
B. RozpustnostNerozpustné ve studené vodě
Dispergovatelné v horké vodě
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina mléčná a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 13 % a ne více než 30 %
Sulfátový popelStanovení při 800 ±25°C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyseliny (a kyselina mléčná)Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina mléčná celkemNe méně než 13 % a ne více než 45 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472c ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU CITRONOVOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou citronovou
Citroglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou citronovou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou citronovou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou citronovou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny citronové a glyceridů)
Kód EE 472c
PopisKapaliny až voskovité pevné nebo polotuhé látky, nažloutlé až světle hnědé barvy
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny citronovéVyhovuje testu
B. RozpustnostNerozpustné ve studené vodě
Dispergovatelné v horké vodě
Rozpustné v olejích a tucích
Nerozpustné ve studeném ethanolu
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina citronová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 8 % a ne více než 33 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Mastné kyseliny celkemNe méně než 37 % a ne více než 81 %
Kyselina citronová celkemNe méně než 13 % a ne více než 50 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472d ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU VINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou vinnou
Tartaroglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou vinnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a glyceridů)
Kód EE 472d
PopisLepkavé viskózní nažloutlé kapaliny až tvrdé žluté vosky
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny vinnéVyhovuje testu
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina vinná a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 12 % a ne více než 29 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 15 % a ne více než 50 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472e ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MONO- A DIACETYLVINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou mono- a diacetylvinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou mono- a diacetylvinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou mono- a diacetylvinnou
DefiniceSmíšené estery glycerolu s kyselinou mono- a diacetylvinnou (připravovanými z kyseliny vinné) a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Směs může obsahovat malá množství volných složek (kyseliny vinné, octové a jejich kombinací, glycerolu, mastných kyselin a glyceridů) a vedle toho též estery mastných kyselin, obsahující kyselinu octovou a vinnou
Kód EE 472e
PopisOd lepkavých viskózních kapalin přes látky konzistence tuku až po žluté vosky, které na vlhkém vzduchu hydrolyzují za současného uvolňování kyseliny octové
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a octovéVyhovuje testu
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina vinná, octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 11 % a ne více než 28 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 10 % a ne více než 40 %
Kyselina octová celkemNe méně než 8 % a ne více než 32 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472f SMĚSNÉ ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU A VINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou octovou a vinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou octovou a vinnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou octovou, vinnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné, octové a glyceridů) a vedle toho též estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
Kód EE 472f
PopisLepkavé kapaliny až pevné látky, bílé až světle žluté barvy
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a octovéVyhovuje testu
Čistota 
Jiné kyseliny než kyselina vinná, octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 12 % a ne více než 27 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 20 % a ne více než 40 %
Kyselina octová celkemNe méně než 10 % a ne více než 20 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 473 ESTERY SACHAROSY S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaSacharoestery
Cukerné estery
DefiniceV podstatě mono-, di- a triestery sacharosy s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Lze je připravovat ze sacharosy a methyl/ethylesterů jedlých mastných kyselin nebo je lze získávat extrakcí ze sacharoglyceridů. Při jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethylacetát, 2-propanol, 2-methyl-1-propanol, propylénglykol a methylethylketon
Kód EE 473
ObsahNe méně než 80 % uvedené látky
PopisTuhé gely, měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé prášky
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost cukru a mastných kyselinVyhovuje testu
B. RozpustnostOmezeně rozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu
Čistota 
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 2 %
Volný cukrNe více než 5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
MethanolNe více než 10 mg/kg
DimethylsulfoxidNe více než 2 mg/kg
DimethylformamidNe více než 1 mg/kg
2-methyl-1 -propanolNe více než 10 mg/kg
MethylethylketonNe více než 10 mg/kg
Ethylacetát 2-propanol PropylénglykolCelkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo jejich kombinace)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 474 SACHAROGLYCERIDY

SynonymaCukerné glyceridy
DefiniceSacharoglyceridy jsou připravovány reakcí sacharosy s jedlými tuky nebo oleji, kdy vzniká směs v podstatě mono-, di- a triesterů sacharosy s mastnými kyselinami, obsahující též reziduální mono-, di- a triglyceridy z použitých tuků či olejů. Při jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než cyklohexan, dimethylformamid, ethylacetát, 2-methyl-1-propanol a 2-propanol
Kód EE 474
ObsahNe méně než 40 % a ne více než 60 % esterů sacharosy s mastnými kyselinami
PopisTuhé gely, měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé prášky
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost cukru a mastných kyselinVyhovuje testu
B. RozpustnostNerozpustné ve studené vodě Rozpustné v ethanolu
Čistota 
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 2 %
Volný cukrNe více než 5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
MethanolNe více než 10 mg/kg
DimethylformamidNe více než 1 mg/kg
2-methyl-1 -propanol CyklohexanCelkem ne více než 10 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo jejich kombinace)
Ethylacetát 2-propanolCelkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo jejich kombinace)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 475 ESTERY POLYGLYCEROLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaEstery polyglycerolu s estery mastných kyselin
DefiniceEstery polyglycerolu s mastnými kyselinami se připravují esterifikací polyglycerolu jedlými tuky a oleji, případně mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Polyglycerolový podíl tvoří především di-, tri- a tetraglycerol. Obsah polyglycerolů, odpovídajících heptaglycerolu a vyšším polymerům, zde nepřesahuje 10 %
Kód EE 475
ObsahCelkový obsah esterů mastných kyselin ne méně než 90 %
PopisOlejovité až velmi viskózní kapaliny světle žluté až jantarové barvy
Světle až středně hnědé tvárné nebo měkké hmoty
Nahnědlé až hnědé tvrdé voskovité látky
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, polyglycerolů a mastných kyselinVyhovuje testu
B. RozpustnostVlastnosti uvedených esterů se v tomto ohledu pohybují od velmi hydrofilních až k velmi lipofilním. Jako třída sloučenin jeví tyto látky tendenci být dispergovatelné ve vodě a rozpouštět se v organických rozpouštědlech a olejích
Čistota 
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
Jiné než mastné kyselinyNedetekovatelné
Volné mastné kyselinyNe více než 6 % (jako kyselina olejová)
Glycerol a polyglyceroly celkemNe méně než 18 % a ne více než 60 %
Volný glycerol a polyglycerolyNe více než 7 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 476 POLYGLYCEROLPOLYRICINOLEÁT

SynonymaEstery polyglycerolu s kondensovanými mastnými kyselinami ricinového oleje
DefinicePolyglycerolpolyricinoleát se připravuje esterifikací polyglycerolu s kondensovanými mastnými kyselinami ricinového oleje
Kód EE 476
PopisVysoce viskózní kapalina
Identifikace 
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v etheru, uhlovodících a halogenovaných uhlovodících
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, polyglycerolů, mastných kyselin a kyseliny ricinolejovéVyhovuje testu
C. Index lomun65D : 1,4630 až 1,4665
Čistota 
PolyglycerolyPolyglycerolový podíl tvoří především di-, tri- a tetraglycerol. Obsah polyglycerolů, odpovídajících heptaglycerolu a vyšším polymerům, zde není větší než 10 %
Hydroxylové čísloMezi 80 mg a 100 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe více než 6 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 477 ESTERY 1,2-PROPANDIOLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaEstery propylenglykolu s mastnými kyselinami
DefiniceSměs mono- a diesterů 1,2-propandiolu s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Alkoholický podíl představuje výhradně 1,2-propandiol spolu s jeho dimerem a stopovým množstvím trimeru. Jiné organické kyseliny než jedlé mastné kyseliny nejsou přítomné
Kód EE 477
ObsahCelkový obsah esterů mastných kyselin ne méně než 85 %
PopisČiré kapaliny nebo voskovité bílé vločky, kuličky nebo pevné hmoty s příjemnou vůní
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost propylenglykolu a mastných kyselinVyhovuje testu
Čistota 
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
Jiné než mastné kyselinyNedetekovatelné
Volné mastné kyselinyNe více než 6 % (jako kyselina olejová)
1,2-propandiol celkemNe méně než 11 % a ne více než 31 %
Volný 1,2-propandiolNe více než 5 %
Dimer a trimer 1,2-propandioluNe více než 0,5 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 479b TEPELNĚ ZOXIDOVANÝ OLEJ SOJOVÝCH BOBŮ, ZREAGOVANÝ S MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

SynonymaTOSOM (Thermally Oxidised Soya bean Oil interacted with Mono- and diglycerides of fatty acids)
DefiniceUvedená látka je složitou směsí esterů glycerolu s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích/olejích a s mastnými kyselinami tepelně zoxidovaného oleje sojových bobů. Připravuje se reakcí 10 % (váha/váha) tepelně zoxidovaného oleje sojových bobů s 90 % (váha/váha) mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin. Reakce probíhá při 130 0C za sníženého tlaku a v jejím průběhu jsou z reakční směsi odstraňovány pachové složky
Kód EE 479b
ObsahCelkový obsah mastných kyselin ne méně než 83 % a ne více než 90 %
Celkový obsah glycerolu ne méně než 16 % a ne více než 22 %
PopisSvětle žlutá až světle hnědá látka voskovité nebo tuhé konzistence
Identifikace 
A. RozpustnostLátka nerozpustná ve vodě
Rozpustná v horkém oleji nebo tuku
Čistota 
Rozpětí bodu tání55 °C až 65 °C
Volné mastné kyselinyNe více než 1,5 % (jako kyselina olejová)
Volný glycerolNe více než 2 %
Mastné kyseliny celkem83 % až 90 %
Glycerol celkem16 % až 22%
Methylestery mastných kyselin, které netvoří adiční produkt s močovinouNe více než 9 % z celkového obsahu methylesterů mastných kyselin
Mastné kyseliny nerozpustné v petroletheruNe více než 2 % z celkového obsahu mastných kyselin
Peroxidové čísloNe vyšší než 3
EpoxidyNe více než 0,03 % ethylenoxidového kyslíku
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 481 2-STEAROYLLAKTYLÁT SODNÝ

SynonymaStearoyllaktylát sodný
Stearoyllaktát sodný
DefiniceSměs sodných solí kyseliny stearoyllaktylové, jejích polymerů a malého množství sodných solí jiných příbuzných kyselin, připravovaná reakcí mezi kyselinou stearovou a mléčnou. Přítomné mohou být též ostatní jedlé mastné kyseliny (volné nebo esterifikované), které byly původně obsažené v použité kyselině stearové
Chemické názvy2-stearoyllaktylát sodný
2-stearoyloxypropionát sodný
Einecs246-929-7
Kód EE 481
Chemický vzorec (hlavní složky)C21H39O4Na
C19H35O4Na
PopisBílý až slabě nažloutlý prášek nebo křehká látka charakteristické vůně
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku, mastných kyselin a kyseliny mléčnéVyhovuje testu
B. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Rozpustný v ethanolu
Čistota 
SodíkNe méně než 2,5 % a ne více než 5 %
Esterové čísloNe méně než 90 mg a ne více než 190 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe méně než 60 mg a ne více než 130 mg KOH/gram
Kyselina mléčná celkemNe méně než 15% a ne více než 40 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 482 2-STEAROYLLAKTYLÁT VÁPENATÝ

SynonymaStearoyllaktát vápenatý
DefiniceSměs vápenatých solí kyseliny stearoyllaktylové, jejích polymerů a malého množství vápenatých solí jiných příbuzných kyselin, připravovaná reakcí mezi kyselinou stearovou a mléčnou. Přítomné mohou být též ostatní jedlé mastné kyseliny (volné nebo esterifikované), které byly původně obsažené v použité kyselině stearové
Chemické názvyDi-2-stearoyllaktylát vápenatý
Di-2-stearoyloxypropionát vápenatý
Einecs227-335-7
Kód EE 482
Chemický vzorec (hlavní složky)C42H78O8Ca
C38H70O8Ca
PopisBílý až slabě nažloutlý prášek nebo křehká látka charakteristické vůně
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku, mastných kyselin a kyseliny mléčnéVyhovuje testu
B. RozpustnostSlabě rozpustný v horké vodě
Čistota 
VápníkNe méně než 1 % a ne více než 5,2 %
Esterové čísloNe méně než 125 mg a ne více než 190 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe méně než 50 mg a ne více než 130 mg KOH/gram
Kyselina mléčná celkemNe méně než 15 % a ne více než 40 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 483 STEARYLTARTARÁT

SynonymaStearylpalmityltartarát
DefiniceProdukt esterifikace kyseliny vinné s komerčním stearylalkoholem, který je v podstatě směsí stearyl a palmitylalkoholu. Hlavní složky zde tvoří diester a malá množství monoesteru a nezreagovaných výchozích látek
Chemické názvyDistearyltartarát
Dipalmityltartarát
Kód EE 483
Chemický vzorecC40H78O6 až C38H74O6
Molekulová hmotnost655,06 až 627,00
ObsahCelkový obsah esterů ne méně než 90 %, což odpovídá hodnotě esterového čísla ne nižší než 163 mg a ne vyšší než 180 mg KOH/gram
PopisKrémově zbarvená mazlavá látka
Identifikace 
A. Pozitivní test na přítomnost vinanuVyhovuje testu
B. Rozpětí bodu tání67 °C až 77 °C
U nasycených mastných alkoholů s dlouhým uhlíkovým řetězcem, které lze z uvedené látky získat zmýdelněním, se Rozpětí bodu tání pohybuje v rozsahu od 49 °C do 55 °C
Čistota 
Hydroxylové čísloNe méně než 200 mg a ne více než 220 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe více než 5,6 mg KOH/gram
Jodové čísloNe více než 4 (metoda dle Wijse)
Nezmýdelnitelný podílNe méně než 77 % a ne více než 83 %
Kyselina vinná celkemNe méně než 18 % a ne více než 35 %
Sulfátový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 491 MONOSTEARÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonostearát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Chemické názvySorbitolmonostearát
Sorbitolmonooktadekanoát
Einecs215-664-9
Kód EE 491
Chemický vzorecC24H46O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95%
PopisSvětle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou charakteristickou vůní
Identifikace 
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v toluenu, dioxanu, tetrachlomethanu, etheru, methanolu, ethanolu a anilinu
Nerozpustný v petroletheru a acetonu
Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě
Při teplotách nad 50 °C rozpustný v minerálních olejích a ethylacetátu za vzniku zakalených roztoků
B. Rozpětí bodu tuhnutí50 °C až 52 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota 
Obsah vodyNe více než 1,5% (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe méně než 5 mg a ne více než 10 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 147 mg a ne více než 157 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 235 mg a ne více než 260 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 492 TRISTEARÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitoltristearát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Chemické názvySorbitoltristearát
Sorbitoltrioktadekanoát
Einecs247-891-4
Kód EE 492
Chemický vzorecC60H114O8
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95%
PopisSvětle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou charakteristickou vůní
Identifikace 
A. RozpustnostSlabě rozpustný v toluenu, etheru, tetrachlomethanu a ethylacetátu
Dispergovatelný v petroletheru, minerálních a rostlinných olejích, acetonu a dioxanu
Nerozpustný ve vodě, methanolu a ethanolu
B. Rozpětí bodu tuhnutí47 °C až 50 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota 
Obsah vodyNe více než 1,5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 15 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 176 mg a ne více než 188 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 66 mg a ne více než 80 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 493 MONOLAURÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonolaurát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou laurovou
Chemické názvySorbitolmonolaurát
Sorbitolmonododekanoát
Einecs215-663-3
Kód EE 493
Chemický vzorecC18H34O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisJantarově zbarvená olejovitá viskózní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace 
A. RozpustnostDispergovatelný v horké i studené vodě
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota 
Obsah vodyNe více než 2% (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 8 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 155 mg a ne více než 170 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 330 mg a ne více než 358 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 494 MONOOLEÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonooleát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou olejovou
Chemické názvySorbitolmonooleát
Sorbitolmono-9-oktadecenoát
Einecs215-665-4
Kód EE 494
Chemický vzorecC24H44O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisJantarově zbarvená olejovitá viskózní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace 
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v ethanolu, etheru, ethylacetátu, anilinu, toluenu, dioxanu, petroletheru a tetrachlomethanu
Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě
B. Jodové čísloJodové číslo kyseliny olejové, uvolněné ze vzorku esteru zmýdelněním, má hodnotu 80 až 100
Čistota 
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 8 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 145 mg a ne více než 160 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 193 mg a ne více než 210 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 495 MONOPALMITÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonopalmitát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou palmitovou
Chemické názvySorbitolmonopalmitát
Sorbitolmonohexadekanoát
Einecs247-568-8
Kód EE 495
Chemický vzorecC22H42O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95%
PopisJantarově zbarvená olejovitá viskózní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace 
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v ethanolu, methanolu, etheru, ethylacetátu, anilinu, toluenu, dioxanu, petroletheru a tetrachlomethanu
Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě
B. Rozpětí bodu tuhnutí45 °C až 47 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota 
Obsah vodyNe více než 1,5 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe méně než 4 mg a ne více než 7,5 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 140 mg a ne více než 150 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 270 mg a ne více než 305 mg KOH/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 500(i) UHLIČITAN SODNÝ

SynonymaBezvodá soda
Definice 
Chemické názvyUhličitan sodný Sodná sůl kyseliny uhličité
Kód CAS497-19-8
Kód EE 500(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2CO3
Hydrát: Na2CO3.xH2O
Molekulová hmotnost106,00 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99,0% Na2CO3 ve vysušeném stavu (sůl nejprve zahřáta na 70°C a poté je teplota postupně zvyšována až na teplotu (250 až 300) °C, při které je sůl sušena do konstantní hmotnosti)
PopisBezbarvé krystalky nebo bílý, zrnitý nebo krystalický prášek. Bezvodá sůl je hygroskopická. Dostupné hydratované formy odpovídají svým složením monohydrátu a dekahydrátu, kde posledně jmenovaný na vzduchu kvete
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíkuVyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku kyseliny octové (30%, váha/objem) ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (bezvodá sůl)
Ne více než 15 % (monohydrát)
55 % až 65 % (dekahydrát)
Při sušení je sůl nejprve nutno zahřát na 70 °C, poté teplotu postupně zvyšovat až na (250 až 300) °C a při této teplotě sůl sušit do konstantní hmotnosti
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 500(ii) HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

SynonymaJedlá (užívací) soda
Soda bikarbona
Definice 
Chemické názvyHydrogenuhličitan sodný
Kyselý uhličitan sodný
Kód CAS144-55-8
Kód EE 500(ii)
Chemický vzorecNaHCO3
Molekulová hmotnost84,01
ObsahNe méně než 99,0 % NaHCO3 ve vysušeném stavu (po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem)
PopisBezbarvá či bílá krystalická hmota nebo prášek
Identifikace 
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH8,0 až 8,6 (studený roztok vzorku ve zředění 1:100, bez protřepávání)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíkuVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku kyseliny octové (30%, váha/objem) ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (nad silikagelem, 4 hodiny)
Látky nerozpustné ve vodě1 gram vzorku se musí dokonale rozpustit ve 20 ml vody za vzniku čirého roztoku
Amonné soliPři zahřívání 1 gramu vzorku ve zkumavce nesmí být čichem patrný únik amoniaku
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 501(i) UHLIČITAN DRASELNÝ

Definice 
Chemické názvyUhličitan draselný
Draselná sůl kyseliny uhličité
Kód CAS584-08-7
Kód EE 501(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: K2CO3
Hydrát: K2CO3.1,5H2O
Molekulová hmotnost138,21 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99,0 % K2CO3 ve vysušeném stavu (180 °C, 4 hodiny)
PopisBílý či bezbarvý, značně rozplývavý prášek alkalické chuti, bez zápachu. Hydratovaná sůl se vyskytuje v podobě malých bílých průsvitných krystalků nebo granulí
Identifikace 
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíkuK roztoku vzorku (ve zředění 1:100) se přidají stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po protřepání se za přítomnosti draslíku k vytvoří bílá krystalická sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku kyseliny octové ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (bezvodá sůl)
10 % až 18 % (hydrát)
Sušení je nutno provádět při 180 °C po dobu 4 hodin
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 501(ii) HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

SynonymaBikarbonát draselný
Definice 
Chemické názvyHydrogenuhličitan draselný
Kyselý uhličitan draselný
Kód CAS298-14-6
Kód EE 501(ii)
Chemický vzorecKHCO3
Molekulová hmotnost100,11
ObsahVe vysušeném stavu ne méně než 99,0 % a ne více než 101 % (ekvivalentu) KHCO3
PopisBezbarvé krystalky, bílý prášek nebo granule, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíkuK roztoku vzorku, zředěnému v poměru 1:100, se přidají stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po protřepání se za přítomnosti draslíku k vytvoří bílá krystalická sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku 30 % (váha/objem) kyseliny octové ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (nad silikagelem, 4 hodiny)
Normální uhličitanyVyhovuje testu
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 503(i) UHLIČITAN AMONNÝ

DefiniceLátka označovaná jako uhličitan amonný je směsí karbamátu amonného, uhličitanu amonného a hydrogenuhličitanu amonného, zastoupených v různých poměrech
Kód CAS10361-29-2
Kód EE 503(i)
Chemický vzorec (sumární)CH6N2O2, CH8N2O3 a CH5NO3
Chemický vzorec (racionální)NH2COONH4, (NH4)2CO3 a (NH4)HCO3
Molekulová hmotnostKarbamát amonný: 78,06
Uhličitan amonný: 98,73
Hydrogenuhličitan amonný: 79,06
ObsahNe méně než 30,0 % a ne více než 34,0 % amonných solí (jako NH3)
PopisBílý prášek, případně tvrdá bílá nebo průsvitná krystalická hmota se zápachem po amoniaku. Na styku se vzduchem se látka zakaluje a postupně se v důsledku ztráty amoniaku a oxidu uhličitého přeměňuje na pórovité hrudky nebo prášek hydrouhličitanu amonného
Identifikace 
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
B. pHPřibližně 8,6 (roztok 1:20)
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuVyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost amonné soliVyhovuje testu
E. Chování při zahříváníLátka při zahřívání těká bez rozkladu a navhčený lakmusový papírek reaguje na unikající páry alkalicky
Čistota 
Netěkavý zbytekNe více než 500 mg/kg
ChloridyNe více než 30 mg/kg
SíraNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 503(ii) HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ

Synonyma Bikarbonát amonný
Definice  
Chemické názvy Hydrogenuhličitan amonný
Kyselý uhličitan amonný
Kód CAS 1066-33-7
Kód E E 503(ii)
Chemický vzorec (sumární) CH5NO3
Chemický vzorec (racionální) NH4HCO3
Molekulová hmotnost 79,06
Obsah Ne méně než 99,0 % NH4HCO3
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek se slabým zápachem po amoniaku
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:20) Přibližně 8
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitan Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost amonné soli Vyhovuje testu
E. Chování při zahřívání Látka při zahřívání těká bez rozkladu a navhčený lakmusový papírek reaguje na unikající páry alkalicky
Čistota  
Netěkavý zbytek Ne více než 500 mg/kg
Chloridy Ne více než 30 mg/kg
Síra Ne více než 70 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 504(i) UHLIČITAN HOŘEČNATÝ

Definice Jako uhličitan hořečnatý je označován zásaditý nebo normální hydratovaný uhličitan hořečnatý, případně směs obou
Chemický název Uhličitan hořečnatý
Kód CAS 546-93-0
Kód E E 504(i)
Obsah Obsah hořčíku ne méně než 24,0 % a ne více než 26,4 %
Popis Látka se vyskytuje ve formě lehké drobivé hmoty nebo objemného bílého prášku, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost uhličitanu Po přídavku 30% (váha/objem) roztoku kyseliny octové vzorek šumí uvolňovaným plynem
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
Čistota  
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 0,05 %
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 1 %
Vápník Ne více než 0,4 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 504(ii) HYDROXID-UHLIČITAN HOŘEČNATÝ

Synonyma Hydratovaný zásaditý uhličitan hořečnatý
Definice  
Chemický název Hydratovaný hydroxid-uhličitan hořečnatý
Kód E E 504(ii)
Obsah Obsah hořčíku ne méně než 40,0 % a ne více než 45,0 % (jako MgO)
Popis Látka se vyskytuje ve formě lehké drobivé hmoty nebo objemného bílého prášku, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Alkalita Vodná suspenze vykazuje slabě alkalickou reakci
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Působením zředěné kyseliny chlorovodíkové (10%, váha/objem) se látka se šuměním rozpouští a vzniklý roztok dává pozitivní reakci na přítomnost hořečnatých iontů
Čistota  
Rozpustné soli Ne více než 1,0 %
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 0,05 %
Vápník Ne více než 1,0 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 507 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Synonyma Kyselina solná
Definice  
Chemické názvy Kyselina chlorovodíková
Kód CAS 7647-01-0
Kód E E 507
Chemický vzorec HCl
Molekulová hmotnost 36,46
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 103,0 % vyznačeného obsahu
Popis Čirá, bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina pronikavého zápachu.
Komerčně je dodávána v různých koncentracích
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny Lakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (zředěný v poměru 1:100) kysele
C. Pozitivní test na přítomnost chloridů Vyhovuje testu
Čistota  
Netěkavý zbytek Ne více než 0,5 %
Redukující látky Ne více než 70 mg/kg (jako SO2)
Oxidující látky Ne více než 30 mg/kg (jako Cl2)
Organické sloučeniny Organické sloučeniny celkem (mimo fluorované sloučeniny):  ne více než 5 mg/kg
Fluorované sloučeniny celkem: ne více než 25 mg/kg
Benzen: ne více než 0,05 mg/kg
Sírany Ne více než 0,5 %
Železo Ne více než 5 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg (stanovení atomovou absorpční spektrometrií)
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 508 CHLORID DRASELNÝ

Synonyma Sylvín
Definice  
Chemické názvy Chlorid draselný
Einecs 231-211-8
Kód E E 508
Chemický vzorec KCl
Molekulová hmotnost 74,56
Obsah Ne méně než 99 % KCl (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé protáhlé prizmatické nebo krychlové krystaly, případně bílý zrnitý prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a chloridů Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1 % (105 °C, 2 hodiny)
Sodík Negativní test
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 509 CHLORID VÁPENATÝ

Definice  
Chemické názvy Chlorid vápenatý
Kód CAS 10043-52-4
Kód E E 509
Chemický vzorec Bezvodá sůl: CaCl2
Dihydrát: CaCl2.2H2O
Hexahydrát: CaCl2.6H2O
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 110,99
Dihydrát: 147,02
Hexahydrát: 219,08
Obsah Bezvodý chlorid vápenatý obsahuje ne méně než 93 % CaCl2
Dihydrát obsahuje ne méně než 99,0 % a ne více než 107,0 % (ekvivalentu) CaCl2.2H2O
Hexahydrát obsahuje ne méně než 98,0 % a ne více než 110 % (ekvivalentu) CaCl2.6H2O
Popis Bezvodý chlorid vápenatý se vyskytuje ve formě bílých rozplývavých hrudek nebo pórovité hmoty
Dihydrát se vyskytuje ve formě bílých tvrdých rozplývavých úlomků nebo granulí
Hexahydrát se vyskytuje ve formě bezbarvých, značně rozplývavých krystalů
Identifikace  
A. Rozpustnost Bezvodý chlorid vápenatý: dobře rozpustný ve vodě a ethanolu
Dihydrát: dobře rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
Hexahydrát: velmi rozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost chloridů Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Volné alkálie Ne více než 0,15 % (jako Ca(OH)2)
Soli hořčíku a alkalických kovů Ne více než 5 %
Fluoridy Ne více než 40 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 511 CHLORID HOŘEČNATÝ

Definice  
Chemické názvy Hexahydrát chloridu hořečnatého
Kód CAS 7786-30-3
Kód E E 511
Chemický vzorec MgCl2.6H2O
Molekulová hmotnost 203,30
Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 105,0 % (ekvivalentu) MgCl2.6H2O
Popis Bezbarvé vločky, granule, hrudky nebo krystaly, bez zápachu
Látka je na vzduchu velmi rozplývavá
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi dobře rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost chloridů Vyhovuje testu
Čistota  
Amoniak Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 513 KYSELINA SÍROVÁ

Definice  
Chemické názvy Kyselina sírová
Kód CAS 7664-93-9
Kód E E 513
Chemický vzorec H2SO4
Molekulová hmotnost 98,07
Obsah Kyselina neobsahuje méně H2SO4, než je výrobcem udávaný minimální obsah
Popis Velmi žíravá, čirá bezbarvá nebo slabě nahnědlá olejovitá kapalina
Identifikace  
A. Rozpustnost Mísitelná s vodou za současného uvolňování značného množství tepla
Mísitelná s ethanolem
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny Lakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (zředěný v poměru 1:100) kysele
C. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Popel celkem Ne více než 0,02 % (váha/váha)
Dusičnany Ne více než 10 mg/kg (vzhledem k obsahu H2SO4)
Redukující látky Ne více než 40 mg/kg (jako SO2)
Chloridy Ne více než 50 mg/kg
Železo Ne více než 200 mg/kg
Selén Ne více než 20 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg (metodou II)
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 514(i) SÍRAN SODNÝ

Definice  
Chemické názvy Síran sodný
Kód CAS 7757-82-6
Kód E E 514(i)
Chemický vzorec (sumární) Na2O4S
Chemický vzorec (racionální) Na2SO4
Molekulová hmotnost 142,04
Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu) Na2SO4 (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Acidita Na roztok soli ve zředění 1:20 reaguje lakmusový papírek neutrálně nebo mírně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Bezvodá sůl: ne více než 1 %
Dekahydrát: ne méně než 51,0 % a ne více než 57,0 %
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 514(ii) HYDROGENSÍRAN SODNÝ

Definice  
Chemické názvy Hydrogensíran sodný
Kód CAS 7681-38-1
Kód E E 514(ii)
Chemický vzorec NaHSO4
Molekulová hmotnost 119,06
Obsah Ne méně než 99,0 % NaHSO4
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 515(i) SÍRAN DRASELNÝ

Definice  
Chemické názvy Síran draselný
Kód CAS 7778-80-5
Kód E E 515(i)
Chemický vzorec K2SO4
Molekulová hmotnost 174,25
Obsah Ne méně než 99,0 % K2SO4
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek nahořkle slané chuti
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:20) 5,5 až 8,5
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 515(ii) HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

Definice  
Chemické názvy Hydrogensíran draselný
Kód CAS 7646-93-7
Kód E E 515(ii)
Chemický vzorec KHSO4
Molekulová hmotnost 136,16
Obsah Ne méně než 99,0 % KHSO4
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 516 SÍRAN VÁPENATÝ

Definice  
Chemické názvy Síran vápenatý
Kód CAS 7778-18-9
Kód E E 516
Chemický vzorec Bezvodá sůl: CaSO4
Dihydrát: CaSO4.2H2O
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 136,14
Dihydrát: 172,18
Obsah Ne méně než 99,0 % CaSO4 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý až slabě nažloutlý jemný prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Slabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Bezvodá sůl: ne více než 1,5 % (250 °C, sušení do konstantní hmotnosti)
Dihydrát: ne méně než 19 % a ne více než 23 % (250 °C, sušení do konstantní hmotnosti)
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 517 SÍRAN AMONNÝ

Definice  
Chemické názvy Síran amonný
Kód CAS 7783-20-2
Kód E E 517
Chemický vzorec (sumární) (NH4)2O4S
Chemický vzorec (racionální) (NH4)2SO4
Molekulová hmotnost 132,14
Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu) (NH4)2SO4
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně zrnitý materiál, bez zápachu. Při teplotách nad 280 °C se rozkládá
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 gram se rozpustí v 1,5 ml vody
Nerozpustný v ethanolu
B. pH 4,5 až 6,0 (0,1M roztok)
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Zbytek po vyžíhání Ne více než 0,25 %
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 518 SÍRAN HOŘEČNATÝ

Definice  
Chemické názvy Síran hořečnatý
Kód CAS 7487-88-9
Kód E E 518
Chemický vzorec (sumární) MgO4S.xH2O
Chemický vzorec (racionální) MgSO4.xH2O
Molekulová hmotnost 120,36 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 99,5 % MgSO4 (ve vyžíhaném stavu)
Popis Bezbarvé krystalky nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě
Pomalu rozpustný v glycerinu
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost síranů Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Monohydrát: ne méně než 13,0 % a ne více než 16,0 %
Sušená forma: ne méně než 22,0 % a ne více než 28,0 %
Heptahydrát: ne méně než 40,0 % a ne více než 52 %
Selén Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 524 HYDROXID SODNÝ

Synonyma Louh sodný
Louh
Definice  
Chemické názvy Hydroxid sodný
Kód CAS 1310-73-2
Kód E E 524
Chemický vzorec NaOH
Molekulová hmotnost 40,00
Obsah Hydroxid sodný obsahuje ne méně než 95,0 % alkálií (po přepočtu na NaOH)
Popis Bílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky taveniny a pod.
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkálií Roztok ve zředění 1:100 reaguje silně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
Čistota  
Látky nerozpustné ve vodě 1 g vzorku se úplně rozpustí ve 20 ml vody za vzniku čirého bezbarvého roztoku
Uhličitany Ne více než 3,0 % (jako Na2CO3)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 525 HYDROXID DRASELNÝ

Synonyma Louh draselný
Definice  
Chemické názvy Hydroxid draselný
Kód CAS 1310-58-3
Kód E E 525
Chemický vzorec KOH
Molekulová hmotnost 56,11
Obsah Hydroxid draselný obsahuje ne méně než 85,0 % alkálií (po přepočtu na KOH)
Popis Bílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky taveniny a pod.
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkálií Roztok ve zředění 1:100 reaguje silně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku K roztoku vzorku (ve zředění 1:100) se přidá stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po protřepání dojde za přítomnosti draslíku k vytvoření bílé krystalické sraženiny
Čistota  
Látky nerozpustné ve vodě 1 g vzorku se úplně rozpustí ve 20 ml vody za vzniku čirého bezbarvého roztoku
Uhličitany Ne více než 3,5 % (jako K2CO3)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 526 HYDROXID VÁPENATÝ

Synonyma Hašené vápno
Definice  
Chemické názvy Hydroxid vápenatý
Kód CAS 1305-62-0
Kód E E 526
Chemický vzorec Ca(OH)2
Molekulová hmotnost 74,09
Obsah Ne méně než 92,0 % Ca(OH)2
Popis Bílý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Slabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Rozpustný v glycerolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkálií Navlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1,0 %
Baryum Ne více než 0,03 %
Hořečnaté a alkalické soli Ne více než 6 %
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 527 VODNÝ ROZTOK AMONIAKU

Synonyma Hydroxid amonný
Definice  
Chemické názvy Vodný roztok amoniaku
Kód CAS 7664-41-7 (amoniak)
1336-21-6 (vodný roztok amoniaku)
Kód E E 527
Chemický vzorec NH3 (kapalný amoniak)
Molekulová hmotnost 17,03
Obsah Ne méně než 27 % a ne více než 30 %
Popis Čirá bezbarvá kapalina s neobyčejně ostrým charakteristickým zápachem.
Na vzduchu amoniak z roztoku rychle uniká
Identifikace  
A. Pozitivní test na přítomnost plynného amoniaku V blízkosti vzorku podržte tyčinku ovlhčenou v kyselině chlorovodíkové. Za přítomnosti amoniaku dojde k vývinu hustých bílých dýmů
B. Relativní hustota d2525 : Přibližně 0,90
Čistota  
Netěkavý zbytek Ne více než 0,02%
Stanovení se provedí následujícím postupem: v předem zvážené platinové nebo porcelánové nádobce se odpaří do sucha 11 ml (10 g) vzorku, nádobka se dále 1 hodinu suší při 105 °C a po ochlazení se zvaží
Snadno oxidovatelné složky Vyhovuje testu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 5 mg/kg

E 528 HYDROXID HOŘEČNATÝ

Definice  
Chemické názvy Hydroxid hořečnatý
Kód CAS 1309-42-8
Kód E E 528
Chemický vzorec Mg(OH)2
Molekulová hmotnost 58,32
Obsah Ne méně než 95,0 % Mg(OH)2 (po dvouhodinovém sušení při 105 °C)
Popis Bílý objemný prášek slabě alkalické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkálií Navlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (105 °C, 2 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 30 % až 33 % (cca 800 °C, sušení do konstantní váhy)
Volné alkálie a rozpustné soli Vyhovuje testu
Oxid vápenatý Ne více než 1,5 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 529 OXID VÁPENATÝ

Synonyma Vápno
Definice  
Chemické názvy Oxid vápenatý
Kód CAS 1305-78-8
Kód E E 529
Chemický vzorec CaO
Molekulová hmotnost 56,08
Obsah Ne méně než 95,0 % CaO (po vyžíhání do konstantní hmotnosti při cca 800 °C)
Popis Tvrdá bílá až našedlá hmota nebo granule, případně bílý až špinavě bílý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Slabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Rozpustný v glycerolu
B. Reakce s vodou V kontaktu s vodou dochází k uvolňování tepla
C. Pozitivní test na přítomnost alkálií Navlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
D. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 10 %
Stanovení se proveďe následujícím postupem: v předem zváženém platinovém kelímku se žíhá 1 gram vzorku při cca 800 °C do konstantní hmotnosti
Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 1,0 %
Baryum Ne více než 0,03 %
Hořečnaté a alkalické soli Ne více než 3,6 %
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 530 OXID HOŘEČNATÝ

Definice  
Chemické názvy Oxid hořečnatý
Kód CAS 1309-48-4
Kód E E 530
Chemický vzorec MgO
Molekulová hmotnost 40,31
Obsah Ne méně než 96,0 % MgO (po vyžíhání při cca 800 °C)
Popis Oxid hořečnatý se vyskytuje v podobě velmi objemného bílého prášku (označovaného názvem „lehký“ oxid hořečnatý) a vedle toho též jako relativně hutný bílý prášek, známý jako „těžký“ oxid. Zatímco 5 gramů lehkého oxidu hořečnatého zaujímá objem 40 ml až 50 ml, zaujímá stejné hmotnostní množství těžkého oxidu pouze 10 ml až 20 ml
Identifikace  
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkálií Navlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 5 % (vyžíháním při 800 °C až 825 °C do konstantní hmotnosti)
Volné alkálie a rozpustné soli Vyhovuje testu
Oxid vápenatý Ne více než 1,5 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 535 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRASODNÝ

Synonyma Hexakyanoželeznatan sodný
Ferrokyanid sodný
Definice  
Chemické názvy Hexakyanoželeznatan tetrasodný
Hexakyanoželeznatan sodný
Kód CAS 13601-19-9
Kód E E 535
Chemický vzorec Na4Fe(CN)6.10H2O
Molekulová hmotnost 484,1
Obsah Ne méně než 99,0 % Na4Fe(CN)6.10H2O
Popis Žluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyanidu K 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu se vytvoří tmavě modrá sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
Čistota  
Kyanidy Nedetekovatelné 10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 10,5%). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
Ferrikyanidy Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku se přenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapku 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 536 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRADRASELNÝ

Synonyma Hexakyanoželeznatan draselný
Ferrokyanid draselný
Žlutá krevní sůl
Definice  
Chemické názvy Hexakyanoželeznatan tetradraselný
Hexakyanoželeznatan draselný
Kód CAS 13943-58-3
Kód E E 536
Chemický vzorec K4Fe(CN)6.3H2O
Molekulová hmotnost 422,4
Obsah Ne méně než 99,0 % K4Fe(CN)6.3H2O
Popis Žluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyanidu K 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvoření tmavě modré sraženiny
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
Čistota  
Kyanidy Nedetekovatelné
10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 10,5%). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
Ferrikyanidy Nedetekovatelné
Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku se přenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapku 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 538 HEXAKYANOŽELEZNATAN DIVÁPENATÝ

Synonyma Hexakyanoželeznatan vápenatý
Ferrokyanid vápenatý
Definice  
Chemické názvy Hexakyanoželeznatan divápenatý
Hexakyanoželeznatan vápenatý
Kód CAS 1327-39-5
Kód E E 538
Chemický vzorec Ca2Fe(CN)6.12H2O
Molekulová hmotnost 508,3
Obsah Ne méně než 99,0 % Ca2Fe(CN)6.12H2O
Popis Žluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyanidu K 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvoření tmavě modré sraženiny
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Kyanidy Nedetekovatelné
10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 10,5%). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
Ferrikyanidy Nedetekovatelné
Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku sepřenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapka 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 551 AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ

Synonyma Křemen
Definice Pod uvedeným názvem lze nalézt řadu forem oxidu křemičitého, mezi které patří silikagel (vysrážený oxid křemičitý), hydratovaný křemen, „kyselinu křemičitou“ a bezvodý silikagel. Komerční výrobky mohou nést další specifikace ohledně úbytku hmotnosti sušením a obsahu disociovatelných rozpustných solí
Chemické názvy Oxid křemičitý
Kód CAS 7631-86-9
Kód E E 551
Chemický vzorec (SiO2)x
Molekulová hmotnost 60,09 (SiO2)
Obsah Silikagel obsahuje ne méně než 90 % SiO2 (ve vyžíhaném stavu)
Hydratovaný křemen obsahuje ne méně než 89 % SiO2 (ve vyžíhaném stavu)
Popis Silikagel je mikroporézní křemen, který se dodává jako nadýchaný prášek nebo granule. Hydratovaný křemen je vysrážený hydratovaný oxid křemičitý, dodávaný v podobě jemného bílého amorfního prášku, případně ve formě kuliček nebo granulí
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v kyselině fluorovodíkové
Za horka (80 °C až 100 °C) rozpustný v roztocích alkálií
B. Pozitivní test na přítomnost křemene Vyhovuje testu těkavosti reakcí vzniklého SiF4
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Stanovení žíháním do konstantní hmotnosti při 600 °C (silikagel) a při 900 °C (hydratovaný křemen): ne více než 6 % (látky předem vysušeny do konstantní hmotnosti při 105 °C)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 552 KŘEMIČITAN VÁPENATÝ

Definice Uvedený produkt je syntetický hydratovaný křemičitan nebo polykřemičitan vápenatý, připravovaný reakcemi mezi křemičitými materiály (např. křemelinou) a přírodními sloučeninami vápníku (např. vápnem), které do výsledného produktu vnášejí některé další prvky, jako například hořčík a pod. Komerční výrobky mohou nést další specifikace obsahu vápníku a oxidu křemičitého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním, hodnoty pH 10% suspenze, sypné hmotnosti, obsahu vody, síranů a chloridů
Chemické názvy Křemičitan vápenatý
Kód CAS 1344-95-2
Kód E E 552
Popis Velmi jemný bílý nebo našedlý prášek o nízké sypné hmotnosti, s vysokou schopností fyzikálně absorbovat vodu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost křemičitanu Vyhovuje testu
Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti křemičitanu u křemičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg
Asbest Nedetekovatelný metodou, která je uváděna ve specifikaci pro talek
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 553a KŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ (SYNTETICKÝ)

Definice Uvedený produkt mívá proměnlivé složení, molární poměr MgO k SiO2 však bývá Přibližně 2:5
Kód E E 553a
Obsah Ne méně než 15 % MgO a ne méně než 67 % SiO2 (ve vyžíhaném stavu)
Popis Velmi jemný bílý prášek bez hrubých částic, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Působení minerálních kyselin Působením minerálních kyselin se snadno rozkládá
C. pH suspenze 1:10 7,0 až 10,8
D. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost křemičitanu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2 hodiny)
Po vysušení vzorek uschovejte pro následné stanovení úbytku hmotnosti žíháním
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 15 % (testovaná látka ve vysušeném stavu)
Volné alkálie Ne více než 1 % (jako NaOH)
Rozpustné soli Ne více než 3 %
Oxid křemičitý Vyhovuje testu
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 553b TALEK

Synonyma Mastek
Práškový talek
Definice Přírodní hydratovaný křemičitan hořečnatý (metakřemičitan hořečnatý, někdy s obsahem malého podílu křemičitanu hlinitého)
Chemické názvy Dihydrogenmetakřemičitan hořečnatý
Kód CAS 14807-96-6
Kód E E 553b
Chemický vzorec Mg3(Si4O10)(OH)2
Molekulová hmotnost 379,27
Popis Velmi jemný bílý nebo našedlý krystalický prášek bez hrubých částic. Bez zápachu, na omak mastný a snadno ulpívá na pokožce
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 9 %
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,1 %
Železo rozpustné v kyselině Vyhovuje testu
Zbývající polovina filtrátu z testu obsahu ve vodě rozpustných složek (viz výše) se slabě okyselí kyselinou chlorovodíkovou a se přidá k ní 1 ml 10% (váha/objem) vodného roztoku ferrokyanidu draselného (K4Fe(CN)6.3H2O). Roztok se nesmí modře zabarvit
Látky rozpustné v kyselině Ne více než 1 %
Asbest Vyhovuje testu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 554 HLINITOKŘEMIČITAN SODNÝ

Synonyma Aluminosilikát sodný
Definice Uvedený název je označením pro řadu hydratovaných hlinitokřemičitanů sodných. Komerční výrobky mohou nést další specifikace ohledně obsahu oxidu křemičitého, hlinitého a sodného, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty pH vodné suspenze
Chemické názvy Hlinitokřemičitan sodný
Kód E E 554
Popis Jemný bílý amorfní prášek nebo kuličky, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
Částečně rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxidů
B. Pozitivní test na přítomnost křemičitanu Vyhovuje testu
Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti křemičitanu u křemičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
Čistota  
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 555 HLINITOKŘEMIČITAN DRASELNÝ

Synonyma Aluminosilikát draselný
Definice Uvedený název je označením pro řadu hydratovaných hlinitokřemičitanů draselných. Komerční výrobky mohou nést další specifikace ohledně obsahu oxidu křemičitého a hlinitého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty pH vodné suspenze
Chemické názvy Hlinitokřemičitan draselný
Kód E E 555
Popis Jemný bílý amorfní prášek nebo kuličky, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
Částečně rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxidů
B. Pozitivní test na přítomnost křemičitanu Vyhovuje testu
Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti křemičitanu u křemičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
Čistota  
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 556 HLINITOKŘEMIČITAN VÁPENATÝ

Synonyma Aluminosilikát vápenatý
Křemičitan hlinito-vápenatý
Hlinitokřemičitan sodno-vápenatý
Definice  
Chemické názvy Hlinitokřemičitan vápenatý
Kód E E 556
Obsah Pro látku zbavenou všech těkavých složek:
- ne méně než 44 % a ne více než 50 % oxidu křemičitého (jako SiO2)
- ne méně než 3 % a ne více než 5 % oxidu hlinitého (jako Al2O3)
- ne méně než 32 % a ne více než 38 % oxidu vápenatého (jako CaO)
- ne méně než 0,5 % a ne více než 4% oxidu sodného (jako Na2O)
Popis Jemný bílý poletavý prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
Čistota  
Úbytek hmotnosti žíháním Ne méně než 14 % a ne více než 18 % (žíháním při 1000 °C do konstantní hmotnosti)
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 2 hodiny)
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 30 mg/kg

E 558 BENTONIT

Synonyma Smektit
Definice  
Chemické názvy Křemičitan hlinito-hořečnatý
Kód CAS 1302-78-9
Kód E E 558
Chemický vzorec Al2O3.4SiO2.nH2O
Popis Přírodní smektické jíly, složené převážně z hydratovaného křemičitanu hlinito-hořečnatého montmorillonitového nebo hektoritového strukturního typu, s různým obsahem alkálií, kovů alkalických zemin a železa. Komerčně dostupné materiály jsou prášky různé barvy, od šedobílé přes světle hnědou k šedé, v závislosti na druhu kationtů, přítomných ve výchozích přírodních materiálech. Při navlhčení je bentonit výrazně zemitě/jílovitě cítit
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě, ethanolu, zředěných kyselinách a alkáliích
B. Tvorba gelu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 8,0%
Hrubozrnné částice Ne více než 0,5 % materiálu se zachytí na sítu s oky o průměru 75 µm
pH disperze 1:50 8,5 až 10,5
Arzén Ne více než 5 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 50 mg/kg

E 559 KŘEMIČITAN HLINITÝ

Synonyma Kaolin (lehký nebo těžký)
Definice Přirozený hydratovaný křemičitan hlinitý, který byl plavením zbaven převážné většiny nečistot a posléze usušen. Komerční výrobky mohou nést další specifikace obsahu chloridů, cizích příměsí, velikosti částic, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty pH suspenze
Kód E E 559
Popis Hebký bělavý prášek bez hrubozrnných částic, bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě, ethanolu a minerálních kyselinách
B. Plasticita K 8 gramům vzorku se přidá 5 ml vody a směs se dobře promíchá. Vzniklá hmota musí být plastická
C. Pozitivní test na přítomnost křemičitanu Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost hliníku Vyhovuje testu
Čistota  
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,3 %
Látky rozpustné v kyselině Ne více než 2 %
Asbest Nedetekovatelný metodou, která je uváděna ve specifikaci pro talek
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 570 MASTNÉ KYSELINY

Synonyma Stearin
Definice Směs pevných organických kyselin, která se získává z tuků a obsahuje převážně kyselinu stearovou (C18H36O2) a palmitovou (C16H32O2)
Kód E E 570
Popis Tvrdá bílá nebo slabě nažloutlá a poněkud lesklá krystalická látka, případně bílý nebo žlutavě bílý prášek. Má slabou charakteristickou vůni a chutí připomíná lůj
Identifikace  
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustné ve vodě
1 gram mastných kyselin se rozpustí přibližně ve
- 20 ml ethanolu
- 2 ml chloroformu
- 3 ml etheru
Čistota  
Zbytek po žíhání Ne více než 0,1%
Číslo kyselosti Mezi 196 mg a 211 mg KOH/gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 574 KYSELINA GLUKONOVÁ

Definice  
Chemické názvy Kyselina glukonová
Kód CAS 526-95-4
Kód E E 574
Chemický vzorec C6H12O7
Molekulová hmotnost 196,16
Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % (ekvivalentu) C6H12O7 (látka 16 hodin sušena při 105 °C)
Popis Bílé krystalické granule nebo prášek jemné nakyslé chuti, bez zápachu. Látka je na vzduchu stálá
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě
Slabě rozpustná v ethanolu
B. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne méně než 3 %
Specifická optická otáčivost [α]20D : -6,7o (c = 1)
Sacharosa a redukující cukry Vyhovuje testu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 575 GLUKONO- δ-LAKTON

Synonyma Glukonolakton
δ-glukonolakton 
Definice  
Chemické názvy D-glukono-δ-lakton
D-glukono-1,5-lakton
δ-lakton kyseliny D-glukonové
Kód CAS 90-80-2
Kód E E 575
Chemický vzorec C6H10O6
Molekulová hmotnost 178,14
Obsah Ne méně než 99,0 % C6H10O6 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek sladké chuti s mírně kyselou pachutí, bez vůně nebo s velmi slabou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Barevná reakce K 1 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:50, se přidá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V přítomnosti glukonolaktonu se objeví syté žluté zabarvení
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne méně než 1 % (105 °C, 2 hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Redukující látky Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 576 GLUKONAN SODNÝ

Synonyma Sodná sůl kyseliny D-glukonové
Glukonát sodný
Definice  
Chemické názvy D-glukonan sodný
Sodná sůl kyseliny D-glukonové
Kód CAS 527-07-1
Kód E E 576
Chemický vzorec C6H11NaO7
Molekulová hmotnost 218,14
Obsah Ne méně než 98,0 % C6H11NaO7
Popis Zrnitý až jemný krystalický prášek bílé až světle hnědé barvy
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
Čistota  
Redukující látky Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 577 GLUKONAN DRASELNÝ

Synonyma Draselná sůl kyseliny D-glukonové
Glukonát draselný
Definice  
Chemické názvy D-glukonan draselný
Draselná sůl kyseliny D-glukonové
Kód CAS 299-27-4
Kód E E 577
Chemický vzorec C6H11KO7
Molekulová hmotnost 234,25
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 103,0 % (ekvivalentu) C6H11KO7 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý až žlutavě bílý poletavý krystalický prášek nebo granule, bez zápachu
Identifikace  
A. pH (roztok 1:10) 7,3 až 8,5
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 3 % (105 °C, 4 hodiny ve vakuu)
Redukující látky Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 578 GLUKONAN VÁPENATÝ

Synonyma Vápenatá sůl kyseliny D-glukonové
Glukonát vápenatý
Definice  
Chemické názvy Monohydrát di-D-glukonanu vápenatého
Diglukonan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny D-glukonové
Kód CAS 299-28-5
Kód E E 578
Chemický vzorec C12H22CaO14.H2O
Molekulová hmotnost 448,39
Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % (ekvivalentu) C12H22CaO14.H2O (látka 16 hodin sušena při 105 °C)
Popis Bílý krystalický prášek nebo granule, bez chuti a zápachu. Látka je na vzduchu stálá
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Barevná reakce K 1 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:40, se přidá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V přítomnosti glukonanu vápenatého se objeví syté žluté zabarvení
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne méně než 3 % (105 °C, 16 hodin)
pH (roztok 1:20) 6 až 8
Sacharosa a redukující cukry Vyhovuje testu
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 579 GLUKONAN ŽELEZNATÝ

Synonyma Glukonát železnatý
Definice  
Chemické názvy Dihydrát di-D-glukonanu železnatého
Diglukonan železnatý
Železnatá sůl kyseliny D-glukonové
Einecs 206-076-3
Kód E E 579
Chemický vzorec C12H22FeO14.2H2O
Molekulová hmotnost 482,17
Obsah Ne méně než 95 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
Popis Světle zelenožlutý až žlutavě - šedý prášek nebo granule, může slabě vonět po páleném cukru
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě za současného uvolňování menšího množství tepla
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost železnatých iontů Vyhovuje testu
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Vyhovuje testu
D. pH 10% roztoku 4,0 až 5,5
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne méně než 6,5 % a ne více než 10 % (105 °C, 4 hodiny)
Kyselina šťavelová Nedetekovatelná
Železité ionty Ne více než 2 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 585 MLÉČNAN ŽELEZNATÝ

Synonyma Laktát železnatý
2-hydroxypropanoát železnatý
Železnatá sůl kyseliny mléčné
Železnatá sůl kyseliny
2-hydroxypropanové
Definice  
Chemické názvy 2-hydroxypropanoát železnatý
Mléčnan železnatý 
Einecs 227-608-0
Kód E E 585
Chemický vzorec C6H10FeO6.xH2O (x = 2 nebo 3)
Molekulová hmotnost Dihydrát: 270,02
Trihydrát: 288,03
Obsah Ne méně než 96 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
Popis Zelenobílé krystalky nebo lehký zelený prášek slabé charakteristické vůně
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost železnatých iontů a laktátu Vyhovuje testu
C. pH 2% roztoku 5 až 6
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 18 % (100 °C ve vakuu při cca 700 mm Hg)
Sírany Ne více než 0,1%
Chloridy Ne více než 0,1%
Železité ionty Ne více než 0,6 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 620 KYSELINA L-GLUTAMOVÁ

Synonyma Kyselina glutamová
Definice  
Chemické názvy Kyselina L-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L-2-aminopentadiová
Kyselina L-α-aminoglutarová
Kód CAS 56-86-0
Kód E E 620
Chemický vzorec C5H9NO4
Molekulová hmotnost 147,13
Obsah Ne méně než 99,0 % C5H9NO4 (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické kyselé chuti
Identifikace  
A. Rozpustnost Omezeně rozpustná ve vodě
Prakticky nerozpustná v ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,2 % (80 °C, 3 hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 0,2 %
pH 3,0 až 3,5 (nasycený roztok)
Specifická optická otáčivost [α]20D : +31,5o až +32,2o
Měření se provádí ve 200mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Chloridy Ne více než 0,2 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 621 L-GLUTAMAN MONOSODNÝ

Synonyma Glutaman sodný
Glutamát sodný
MSG (MonoSodium Glutamate)
Definice  
Chemické názvy Monohydrát L-glutamanu monosodného
Monohydrát monosodné soli kyseliny L-glutamové
Kód CAS 142-47-2
Kód E E 621
Chemický vzorec C5H8NNaO4.H2O
Molekulová hmotnost 187,13
Obsah Ne méně než 99,0 % C5H8NNaO4.H2O (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (98 °C, 5 hodin)
pH(roztok 1:20) 6,7 až 7,2
Specifická optická otáčivost [α]20D : +24,8o až +25,3o
Měření se provádí ve 200mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Chloridy Ne více než 0,2 %
Arzén Ne více než 2 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 622 L-GLUTAMAN MONODRASELNÝ

Synonyma Glutaman draselný
Glutamát draselný
MPG (MonoPotassium Glutamate)
Definice  
Chemické názvy Monohydrát L-glutamanu monodraselného
Monohydrát monodraselné soli kyseliny L-glutamové
Kód CAS 19473-49-5
Kód E E 622
Chemický vzorec C5H8NKO4.H2O
Molekulová hmotnost 203,24
Obsah Ne méně než 99,0 % C5H8NKO4.H2O (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Slabě rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,2 % (80 °C, 5 hodin)
pH (roztok 1:50) 6,7 až 7,3
Specifická optická otáčivost [α]20D : +22,5o až +24,0o
Měření se provádí ve 200mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Chloridy Ne více než 0,2 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 623 DI-L-GLUTAMAN VÁPENATÝ

Synonyma Glutaman vápenatý
Glutamát vápenatý
Definice  
Chemické názvy Di-L-glutaman vápenatý
Bis(L-glutaman) vápenatý
Kód CAS 19238-49-4
Kód E E 623
Chemický vzorec C10H16N2CaO8.xH2O
Molekulová hmotnost 332,32 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 98,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H16N2CaO8 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
Specifická optická otáčivost [α]20D : +27,4o až +29,2o  
Měření se provádí ve 200mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
Obsah vody Ne více než 19 % (metodou Karl Fischera)
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Chloridy Ne více než 0,2 %
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 624 L-GLUTAMAN MONOAMONNÝ

Synonyma Glutaman amonný
Glutamát amonný
Definice  
Chemické názvy Monohydrát L-glutamanu monoamonného
Monohydrát monoamonné soli kyseliny L-glutamové
Kód CAS 7558-63-6
Kód E E 624
Chemický vzorec C5H12N2O4.H2O
Molekulová hmotnost 182,18
Obsah Ne méně než 99,0 % C5H12N2O4.H2O (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (50 °C, 4 hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
pH (roztok 1:20) 6,0 až 7,0
Specifická optická otáčivost [α]20D : +25,4o až +26,4o  
Měření se provádí ve 200 mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 625 DI-L-GLUTAMAN HOŘEČNATÝ

Synonyma Glutaman hořečnatý
Glutamát hořečnatý
Definice  
Chemické názvy Tetrahydrát di-L-glutamanu hořečnatého
Tetrahydrát bis(L-glutamanu) hořečnatého
Kód CAS 18543-68-5
Kód E E 625
Chemický vzorec C10H16N2 MgO8.4H2O
Molekulová hmotnost 388,62
Obsah Ne méně než 95,0 % a ne více než 105,0 % (ekvivalentu) C10H16N2 MgO8 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé nebo našedlé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku Vyhovuje testu
Čistota  
Specifická optická otáčivost [α]20D : +23,8o až +24,4o  
Měření se provádí ve 200mm kyvetě, naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 gramů vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové
pH (roztok 1:10) 6,4 až 7,5
Obsah vody Ne více než 24 % (metodou Karl Fischera)
Pyrrolidon-karboxylová kyselina Vyhovuje testu
Chloridy Ne více než 0,2 %
Sírany Ne více než 0,2%
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 626 KYSELINA 5’-GUANYLOVÁ

Synonyma Kyselina guanylová
Definice  
Chemické názvy Kyselina guanosin-5’-monofosforečná
Kód CAS 85-32-5
Kód E E 626
Chemický vzorec C10H14N5O8P
Molekulová hmotnost 363,22
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H14N5O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Málo rozpustná ve vodě
Prakticky nerozpustná v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce 256 ±2nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 0,95 až 1,03
A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,5 % (120 °C, 4 hodiny)
pH (roztok 1:400) 1,5 až 2,5
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 627 5’-GUANYLAN DISODNÝ

Synonyma Guanylan sodný
Guanylát sodný
Definice  
Chemické názvy Guanosin-5’-monofosforečnan disodný
Disodná sůl kyseliny guanosin-5’-monofosforečné
Kód CAS 5550-12-9
Kód E E 627
Chemický vzorec C10H12N5Na2O8P.xH2O (x = přibližně 7)
Molekulová hmotnost 407,19 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 97,0% a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H12N5Na2O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorb ční maximum při vlnové délce 256 ± 2nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 0,95 až 1,03
A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 25 % (120 °C, 4 hodiny)
pH (roztok 1:20) 7,0 až 8,5
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Aminokyseliny Nedetekovatelné následujícím testem.
K 5 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:1000, se přidá 1 ml 0,2% (váha/objem) vodného roztoku ninhydrinu a vzniklá směs se 3 minuty zahřívá. Roztok se nesmí zabarvit
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 628 5’-GUANYLAN DIDRASELNÝ

Synonyma Guanylan draselný
Guanylát draselný
Definice  
Chemické názvy Guanosin-5’-monofosforečnan didraselný
Didraselná sůl kyseliny guanosin-5’-monofosforečné
Kód CAS 3254-39-5
Kód E E 628
Chemický vzorec C10H12N5K2O8P
Molekulová hmotnost 439,40
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H12N5K2O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce 256 ± 2nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 0,95 až 1,03
A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 5 % (120 °C, 4 hodiny)
pH (roztok 1:20) 7,0 až 8,5
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg 
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 629 5’-GUANYLAN VÁPENATÝ

Synonyma Guanylan vápenatý
Guanylát vápenatý
Definice  
Chemické názvy Guanosin-5’-monofosforečnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny guanosin-5’-monofosforečné
Kód CAS 38966-30-2
Kód E E 629
Chemický vzorec C10H12N5CaO8P.xH2O
Molekulová hmotnost 401,20 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H12N5CaO8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Omezeně rozpustný ve vodě
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 23 % (120 °C, 4 hodiny)
pH (roztok 1:2000) 7,0 až 8,0
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Aminokyseliny Nedetekovatelné určeným testem
Látky ve vodě rozpustné Vyhovuje testu
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 630 KYSELINA 5’-INOSINOVÁ

Synonyma Kyselina inosinová
Definice  
Chemické názvy Kyselina inosin-5’-monofosforečná
Kód CAS 131-99-7
Kód E E 630
Chemický vzorec C10H13N4O8P
Molekulová hmotnost 348,21
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H13N4O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustná ve vodě
Málo rozpustná v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce 250 ±2 nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 1,55 až 1,65
A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 3 % (120 °C, 4 hodiny)
pH (roztok 1:20) 1,0 až 2,0
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 631 5’-INOSINAN DISODNÝ

Synonyma Inosinan sodný
Inosinát sodný
Definice  
Chemické názvy Inosin-5’-monofosforečnan disodný
Disodná sůl kyseliny inosin-5’-monofosforečné
Kód CAS 4691-65-0
Kód E E 631
Chemický vzorec C10H11N4Na2O8P.xH2O (x = přibližně 7)
Molekulová hmotnost 392,17 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H11N4Na2O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce 250 ±2 nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 1,55 až 1,65
A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
pH (roztok 1:20) 7,0 až 8,5
Obsah vody Ne více než 29 % (metodou Karl Fischera)
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Aminokyseliny Nedetekovatelné následujícím testem.
K 5 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:1000, se přidá 1 ml 0,2% (váha/objem) vodného roztoku ninhydrinu a vzniklá směs se 3 minuty zahřívá. Roztok se nesmí zabarvit
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 632 5’-INOSINAN DIDRASELNÝ

Synonyma Inosinan draselný
Inosinát draselný
Definice  
Chemické názvy Inosin-5’-monofosforečnan didraselný
Didraselná sůl kyseliny inosin-5’-monofosforečné
Kód CAS 20262-26-4
Kód E E 632
Chemický vzorec C10H11N4K2O8P
Molekulová hmotnost 424,39
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H11N4K2O8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
Roztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01N kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce 250 ± 2 nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot
A250/A260: 1,55 až 1,65
A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
pH (roztok 1:20) 7,0 až 8,5
Obsah vody Ne více než 10 % (metodou Karl Fischera)
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 633 5’-INOSINAN VÁPENATÝ

Synonyma Inosinan vápenatý
Inosinát vápenatý
Definice  
Chemické názvy Inosin-5’-monofosforečnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny inosin-5’-monofosforečné
Kód CAS Ca sůl: 38966-29-9
Ca(1:1)sůl: 3387-37-9
Ca(1:1)hydrát: 76079-57-7
Kód E E 633
Chemický vzorec C10H11N4CaO8P.xH2O
Molekulová hmotnost 386,19 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H11N4CaO8P (ve vysušeném stavu)
Popis Bílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Omezeně rozpustný ve vodě
B. Absorbance v ultrafialové oblasti Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
Čistota  
pH (roztok 1:2000) 7,0 až 8,0
Obsah vody Ne více než 23 % (metodou Karl Fischera)
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Příměsi rozpustné ve vodě Vyhovuje testu
Aminokyseliny Nedetekovatelné následujícím testem.
K 5 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:1000, se přidá 1 ml 0,2% (váha/objem) vodného roztoku ninhydrinu a vzniklá směs se 3 minuty zahřívá. Roztok se nesmí zabarvit
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 634 5’-RIBONUKLEOTIDY VÁPENATÉ

Synonyma Vápenaté ribonukleotidy
Definice  
Chemické názvy Směs inosin-5’-monofosforečnanu a guanosin-5’-monofosforečnanu vápenatého
Směs vápenatých solí kyseliny inosin-5’-mono-fosforečné a guanosin-5’-monofosforečné
Kód E E 634
Chemický vzorec C10H11N4CaO8P.xH2O a
C10H12N5CaO8P.xH2O
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H11N4CaO8P a C10H12N5CaO8P (ve vysušeném stavu). Poměrné zastoupení uvedených dvou složek ve směsi se pohybuje v rozsahu 47 až 53 %
Popis Bílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Omezeně rozpustné ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost kyseliny inosinové Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost kyseliny guanylové Vyhovuje testu
F. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu
Čistota  
pH (roztok 1:2000) 7,0 až 8,0
Obsah vody Ne více než 23 % (metodou Karl Fischera)
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Příměsi rozpustné ve vodě Vyhovuje testu
Aminokyseliny Nedetekovatelné následujícím testem.
K 5 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:2000, se přidá 1 ml 0,2% (váha/objem) vodného roztoku ninhydrinu a vzniklá směs se 3 minuty zahřívá. Roztok se nesmí zabarvit
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 635 5’-RIBONUKLEOTIDY DISODNÉ

Synonyma Disodné ribonukleotidy
Definice  
Chemické názvy Směs inosin-5’-monofosforečnanu a guanosin-5’-monoosforečnanu disodného
Směs disodných solí kyseliny inosin-5’-monofosforečné a guanosin-5’-monofosforečné
Kód E E 635
Chemický vzorec C10H11N4Na2O8P.xH2O a
C10H12N5Na2O8P.xH2O
Obsah Ne méně než 97,0 % a ne více než 102,0 % (ekvivalentu) C10H11N4Na2O8P a C10H12N5Na2O8P (ve vysušeném stavu). Poměrné zastoupení uvedených dvou složek ve směsi se pohybuje v rozsahu 47 % až 53 %
Popis Bílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost Rozpustné ve vodě
Omezeně rozpustné v ethanolu
Prakticky nerozpustné v etheru
B. Pozitivní test na přítomnost ribosy Vyhovuje testu
C. Pozitivní test na přítomnost organického fosfátu Vyhovuje testu
D. Pozitivní test na přítomnost kyseliny inosinové Vyhovuje testu
E. Pozitivní test na přítomnost kyseliny guanylové Vyhovuje testu
F. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu
Čistota  
pH (roztok 1:20) 7,0 až 8,5
Obsah vody Ne více než 27 % (metodou Karl Fischera)
Chemicky příbuzné příměsi Chromatograficky nedetekovatelné
Aminokyseliny Nedetekovatelné následujícím testem.
K 5 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:1000, se přidá 1 ml 0,2% (váha/objem) vodného roztoku ninhydrinu a vzniklá směs se 3 minuty zahřívá. Roztok se nesmí zabarvit
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 640 GLYCIN

Definice  
Chemické názvy Kyselina aminooctová
Kyselina aminoethanová
Kód CAS 56-40-6
Kód E E 640
Chemický vzorec C2H5NO2
Molekulová hmotnost 75,07
Obsah Ne méně než 98,5 % a ne více než 101,5 % (ekvivalentu) C2H5NO2 (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý krystalický prášek nasládlé chuti, bez zápachu.
Lakmus reaguje na jeho roztok kysele
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 gram se rozpustí přibližně ve 4 ml vody
Velmi málo rozpustný v ethanolu a etheru
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,20 %
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

POLYDIMETHYLSILOXAN

Synonyma Poly(dimethylsiloxan)
Dimethylpolysiloxan
Dimethylsilikonový olej
Dimethylsilikonová kapalina
Definice Polydimethylsiloxan se skládá z plně methylovaných, lineárních siloxanových polymerů, ve kterých se opakuje základní stavební jednotka (CH3)2SiO a na jejichž koncích jsou navázány trimethylsiloxy- skupiny (CH3)3SiO-Polydimethylsiloxan je komerční výrobek, který je používán jako odpěňovací přísada. V některých případech bývá specifikován údajem o celkovém obsahu křemíku
Chemické názvy Poly(dimethylsiloxan)
Simethicone (název CAS)
Kód CAS 8050-81-5
Kód E E 900
Chemický vzorec (CH3)3SiO[(CH3)2SiO]n Si(CH3)3
Střední hodnota n se může pohybovat mezi 90 a 410
Molekulová hmotnost 6 800 až 30 000 (přibližná střední hodnota )
Obsah Celkový obsah křemíku ne méně než 37,3 % a ne více než 38,5 %
Popis Čirá bezbarvá viskózní kapalina. Polydimethylsiloxan se často užívá přímo v dodávaném stavu nebo jako kapalina, obsahující 4 % až 5 % silikagelu, případně ve formě vodné emulze, která vedle silikagelu obsahuje též emulgační a konzervační přísady. Z kapalin, obsahujících silikagel, lze čistý polydimethylsiloxan izolovat odstředěním při cca 20 000 ot./min
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v tetrachlormethanu, benzenu, chloroformu, etheru, toluenu a jiných organických rozpouštědlech
B. Relativní hustota d2525 : 0,964 až 0,977
C. Index lomu n25D : 1,400 až 1,405
D. Infračervené spektrum Vyhovuje testu
Čistota  
Dynamická viskozita při 250C 100 až 1500 centistokes
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (150 °C, 4 hodiny)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 901 VČELÍ VOSK

Definice Včelí vosk je vosk z pláství včel čeledi Apidae (např. Apis mellifera L.). Z pláství se získává poté, co z nich byl vytečením nebo odstředěním odstraněn med. Pomocí horké vody, páry nebo slunečního tepla se materiál pláství taví, roztavený produkt se filtruje a odlévají se z něho tabulky žlutého včelího vosku. Bílý vosk se ze žlutého získává bělením vhodnými oxidačními činidly (např. peroxidem vodíku, kyselinou sírovou) nebo působením slunečního světla Včelí vosk je směsí esterů mastných kyselin a mastných alkoholů, uhlovodíků a volných mastných kyselin. Obsahuje též menší množství volných mastných alkoholů
Kód CAS Bílý včelí vosk: 8012-89-3
Žlutý včelí vosk: 8006-40-4
Kód E E 901
Popis Bílý vosk je bílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která je v tenké vrstvě průsvitná a slabě charakteristicky voní po medu
Identifikace Žlutý vosk je žlutá nebo světle hnědá pevná látka, která slabě charakteristicky voní po medu
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Velmi rozpustný v chloroformu a etheru
Čistota  
Rozpětí bodu tání 62 °C až 65 °C
Číslo kyselosti 17 mg až 24 mg KOH/gram
Peroxidové číslo Ne vyšší než 5
Číslo zmýdelnění 87 mg až 104 mg KOH/gram
Ceresin, parafiny a určité jiné vosky Vyhovuje následujícímu testu.
3 gramy vzorku se přenesou do 100 ml baňky s kulatým dnem a do baňky se přidá 30 ml 4% (váha/objem) roztoku hydroxidu draselného v ethanolu, který neobsahuje aldehydy. Směs se 2 hodiny pomalu vaří pod zpětným chladičem. Po skončení se sejmte chladič a do baňky okamžitě vloží teploměr. Baňka se umístí na vodní lázeň o teplotě 80 °C a za stálého kroužení se nechá zde její obsah pomalu chladnout. Dokud teplota neklesne na 65 °C, nesmí být v roztoku patrná tvorba žádné sraženiny. Případná opalescence není na závadu
Tuky, japonský vosk, kalafuna a mýdla Vyhovuje následujícímu testu.
1 gram vzorku se vaří 30 minut s 35 ml vodného roztoku hydroxidu sodného (ve zředění 1:7), po dobu vaření se udržuje uvedený objem občasnými přídavky vody. Po následném ochlazení se od směsi oddělí vosk a zbylá kapalina zůstane čirá. Po zfiltrování studené kapaliny a okyselení filtrátu kyselinou chlorovodíkovou se nesmí objevit žádná sraženina
Glycerol a jiné polyoly Ne více než 0,5 % (jako glycerol)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 902 VOSK CANDELILLA

Definice Vosk se získává z rostliny candelilla Euphorbia antisyphilitica vodní extrakcí, po které je dále čištěn zpracováním s kyselinou sírovou.
Je složitou směsí celé řady chemických sloučenin, kde hlavní složku vedle uhlovodíků s lichým počtem uhlíkových atomů (C29 až C33) v lineárních řetězcích představují estery a alkoholy, které mají ve svých uhlíkových řetězcích sudý počet atomů (C28 až C34). Přítomné jsou rovněž volné kyseliny, volné alkoholy, steroly, neutrální pryskyřice a minerální látky
Kód CAS 8006-44-8
Kód E E 902
Popis Žlutavě hnědá, tvrdá a křehká třpytivá látka, která při zahřívání aromaticky voní
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Rozpustný v chloroformu a toluenu
B. Infračervené absorpční spektrum Infračervené spektrum (naměřené na destičce z bromidu cesného s nanesenou taveninou vzorku) musí vykazovat absorpční maxima při stejných vlnočtech jako odpovídající spektrum, které je uváděno v Dodatku
Čistota  
Rozpětí bodu tání 68,5 °C až 72,5 °C
Číslo kyselosti 12 mg až 22 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění 43 mg až 65 mg KOH/gram
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 40 mg/kg

E 903 KARNAUBSKÝ VOSK

Definice Karnaubský vosk je přečištěný vosk, získávaný z listů brazilské tropické palmy Copernicia cerifera (Aruda) Mart. (syn. Copernicia purnifera (Muell.)) Je složitou směsí celé řady chemických sloučenin, jejichž hlavní podíl představují estery, jako jsou například
- alifatické estery (kyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaným do lineárních řetězců a alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C30 až C34, uspořádaných rovněž do lineárních řetězců)
- ω-hydroxy estery (hydroxykyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C22 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců, dále kyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců, jednosytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců a dvojsytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců)
- diestery kyseliny skořicové (kyseliny p-methoxy-skořicové a dvojsytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34 v řetězci)
Vosk obsahuje rovněž volné kyseliny (se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců), volné alkoholy (se sudým počtem uhlíkových atomů C30 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců), uhlovodíky (lineární řetězce, složené ze sudého počtu atomů uhlíku C27 až C31) a pryskyřice
Kód CAS 8015-86-9
Kód E E 903
Popis Světle žlutá až světle hnědá, tvrdá a křehká třpytivá látka s čistým lomem a příjemnou vůní
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Za varu částečně rozpustný v ethanolu
Rozpustný v chloroformu a etheru
B. Rozpětí bodu tání 80 °C až 86 °C
Čistota  
Číslo kyselosti 2 mg až 7 mg KOH/gram
Esterové číslo 71 mg až 88 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění 78 mg až 95 mg KOH/gram
Nezmýdelnitelný podíl 50 % až 55 %
Sulfátový popel Ne více než 0,25 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg

E 904 ŠELAK

Synonyma Bělený šelak
Bělený šelak zbavený vosku
Definice Šelak je polyesterová pryskyřice, získávaná z pryskyřičného výměšku hmyzu Laccifer (Lachardia)lacca Kerr (čeledi Coccidae). Pro bělení se šelak nejprve rozpustí ve vodném roztoku uhličitanu sodného a vlastní bělení se provádí roztokem chlornanu sodného, po kterém následuje vysrážení vyběleného šelaku zředěnou kyselinou sírovou a sušení vzniklého produktu. Šelak zbavený vosku se připravuje dalším zpracováním, při kterém jsou přítomné vosky odstraňovány filtrací
Kód CAS 9000-59-3
Kód E E 904
Popis Bělený šelak: špinavě bílá amorfní zrnitá pryskyřice
Bělený šelak zbavený vosku: světle žlutá amorfní zrnitá pryskyřice
Identifikace  
A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu (rozpouštění probíhá velmi pomalu)
Slabě rozpustný v acetonu a etheru
B. Číslo kyselosti 73 mg až 89 mg KOH/gram
C. Rozpětí bodu tání 58 °C až 80 °C
D. Relativní hustota 1,035 až 1,140
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 6 % (41 °C, sušení do konstantní hmotnosti)
Jodové číslo 6 až 9
Číslo zmýdelnění 63 mg až 126 mg KOH/gram
Kalafuna Vyhovuje následujícímu testu.
2 gramy vzorku se rozpustí v 10 ml bezvodého ethanolu a k roztoku za stálého potřepávání pomalu se přidá 50 ml hexanu. Vzniklá směs se přenese do dělící nálevky, kde se dvakrát promyje 50 ml vody a vodné fáze se odstraní. Vrstva rozpouštědla se zfiltruje, odpaří do sucha a k odparku se přidají 2 ml směsi, složené z jednoho objemu kapalného fenolu a dvou objemů tetrachlormethanu. Přikryje se obráceným hodinovým sklíčkem. V roztoku, obsahujícím zbytek po zpracování vzorku (ani nad ním) nesmí dojít k vytvoření purpurového nebo tmavého indigově modrého zabarvení
Vosk Bělený šelak: ne více než 5,5 % Bělený šelak zbavený vosku: ne více než 0,2 %
Arzén Ne více než 1,5 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 927b MOČOVINA

Synonyma Karbamid
Definice  
Chemické názvy Močovina
Kód CAS 57-13-6
Kód E E 927b
Chemický vzorec CH4N2O
Molekulová hmotnost 60,06
Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % (ekvivalentu) CH4N2O (ve vysušeném stavu)
Popis Bezbarvé nebo bílé pecičky, případně krystalický prášek
Identifikace  
A. Rozpustnost Velmi rozpustná ve vodě
Rozpustná v ethanolu
B. Srážení kyselinou dusičnou Rozpusťte ve vodě 0,1 gramu vzorku. Po přídavku 1 ml koncentrované kyseliny dusičné dojde za přítomnosti močoviny k vydělení bílé krystalické sraženiny
C. Barevná reakce Vyhovuje následujícímu testu.
1 gram vzorku se zahřívá ve zkumavce, až vzorek zkapalní a vzniklá kapalina se zakalí. Zkumavku se vzorkem se ochlaďí a její obsah se rozpustí ve směsi 10 ml vody a 1 ml 2N hydroxidu sodného. Po přídavku 0,05 ml 12,5% (váha/objem) vodného roztoku síranu měďnatého (CuSO4.5H2O) vznikne za přítomnosti močoviny rudofialové zabarvení
D. Rozpětí bodu tání 132 °C až 135 °C
Čistota  
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,0 % (105 °C, 1 hodina)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Látky nerozpustné v ethanolu Ne více než 0,04 %
Alkalita Vyhovuje následujícímu testu.
K 10 ml 5,0% roztoku vzorku se přidá 0,1 ml 0,1% (váha/objem) roztoku methyloranže v ethanolu a 0,4 ml 0,01N kys.chlorovodíkové. Výsledný roztok musí být barvy červené až oranžové
Amonné ionty Ne více než 500 mg/kg
Biuret Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 941 DUSÍK

Definice  
Chemické názvy Dusík
Kód CAS 7727-37-9
Kód E E 941
Chemický vzorec N2
Molekulová hmotnost 28,0
Obsah Ne méně než 99,0 % (objem/objem) N2
Popis Bezbarvý plyn nebo kapalina, bez zápachu
Identifikace  
A. Plamenová zkouška V atmosféře vzorku plamen zhasne
Čistota  
Kyslík Ne více než 100 µl/l
Vodík Ne více než 10 µl/l
Oxid uhličitý a sloučeniny uhlíku Ne více než 10 µl/l (jako CO2)
Vlhkost Ve stlačeném plynu:
ne více než 30 µl/l při teplotě 15 °C a tlaku 130 bar (obsah vody indikován rosným bodem ne vyšším než - 16 °C)
Ve zkapalněném plynu:
ne více než 60 µl/l plynu, získaného úplným převedením kapalného dusíku do plynného stavu

E 942 OXID DUSNÝ

Definice  
Chemické názvy Oxid dusný
Kód CAS 10024-97-2
Kód E E 942
Chemický vzorec N2O
Molekulová hmotnost 44,01
Obsah Ne méně než 97 % (objem/objem) N2O
Popis Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu
Identifikace  
A. Rozpustnost 1 objem plynu se rozpustí v 1,5 objemu vody (za normálního tlaku při 20 °C)
B. Plamenová zkouška Žhavá dřevěná tříska se v kontaktu s oxidem dusným vznítí plamenem
C. Pyrogallový test Oxid dusný není v alkalickém roztoku pyrogallolu absorbován
Čistota  
Oxid uhelnatý Ne více než 10 µl/l
Oxid dusnatý a dusičitý Ne více než 5 µl/l
Halogeny a sirovodík Ne více než 5 µl/l
Arsin a fosfin Vyhovuje testu

E 1102 GLUKOSAOXIDASA Z ASPERGILLUS NIGER VAR.

SynonymaGlukosaaerodehydrogenasa
ZdrojeKomerčně dodávané preparáty jsou získávány řízenou fermentací Aspergillus niger var.
Kód EE 1102
Primární enzymatická aktivitaGlukosaoxidasa
Systematický název a čísloß-D-glukosa: O2-1-oxidoreduktasa
EC 1.1.3.4
Katalyzovaná reakceglukosaoxidasa
ß-D-glukosa + O2 → D-glukono-δ-lakton + H2O
Sekundární enzymatická aktivitaInvertasa EC 3.2.1.26
Katalasa EC 11.1.6
PopisEnzymové preparáty jsou obvykle dodávány v podobě našedlých až hnědých kapalin. Jsou rozpustné ve vodě a prakticky nerozpustné v ethanolu, chloroformu a etheru
Identifikace 
A. Aktivita glukosaoxidasyVzorek vykazuje aktivitu glukosaoxidasy
Čistota 
Antibiotická aktivitaVzorek nesmí vykazovat
Toxické metabolityVzorek nesmí obsahovat detekovatelná množství aflatoxinu B1, ochratoxinu A, sterigmatocystinu, toxinu T-2 a zearalenonu
Mikrobiologická kritéria: 
Celkový počet mikroorganismůNe více než 50 000/gram
Salmonella sppNepřítomnost zjišťována vhodnou metodou v 25 gramech vzorku
Escherichia coliNepřítomnost zjišťována vhodnou metodou v 25 gramech vzorku
Koliformní baktérieNe více než 30/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1103 INVERTASA Z DRUHŮ SACCHAROMYCES

ZdrojeKomerčně dodávané enzymové preparáty invertas sacharidů jsou získávány řízenou fermentací za účasti řady druhů Saccharomyces, tradičně užívaných v potravinářství
Kód EE 1103
Enzymatická aktivita1. β-fruktofuranosidasa (invertasa, sacharasa)
2. β-galaktosidasa (laktasa)
Systematický název a číslo1. β-D-fruktofuranosid fruktohydrolasa: EC 3.2.1.26
2. β-D-galaktosid galaktohydrolasa: EC 3.2.1.23
Katalyzovaná reakce1. Hydrolýza sacharosy na směs glukosy a fruktosy
2. Hydrolýza laktosy na směs glukosy a galaktosy
PopisPřečištěné enzymy jsou dodávány v podobě amorfního prášku bílé až světle hnědé barvy. Jsou rozpustné ve vodě a vzniklé roztoky obvykle bývají světle žluté barvy. Jsou prakticky nerozpustné v alkoholu, chloroformu a etheru
Identifikace 
A. Aktivita invertasyVzorek vykazuje aktivitu invertasy
B. Aktivita β-galaktosidasyVzorek vykazuje aktivitu β-galaktosidasy
Čistota 
Antibiotická aktivitaVzorek nesmí vykazovat
Toxické metabolityVzorek nesmí obsahovat detekovatelná množství aflatoxinu B1, ochratoxinu A, sterigmatocystinu, toxinu T-2 a zearalenonu
Mikrobiologická kritéria:Ne více než 50 000/gram
Celkový počet mikroorganismůNepřítomnost zjišťována vhodnou metodou v 25 gramech vzorku
Salmonella spp Escherichia coliNepřítomnost zjišťována vhodnou metodou v 25 gramech vzorku
Koliformní baktérieNe více než 30/gram
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1200 POLYDEXTROSY

SynonymaModifikované polydextrosy
DefiniceNepravidelně vázané kondensační polymery glukosy s určitým počtem sorbitolových koncových skupin a zbytky kyseliny citronové, navázanými na polymery prostřednictvím mono- a diesterových vazeb. Připravují se tavením a následnou kondensací výchozích složek směsi, ve které je D-glukosa zastoupena 90 díly, sorbitol 10 díly a kyselina citronová 1 dílem. Vedle převládající 1,6-glukosidické vazby jsou v polymeru přítomné i jiné vazby. Produkt obsahuje též malá množství volné glukosy, sorbitolu, levoglukosanu (1,6-anhydro-D-glukosa) a kyseliny citronové. Produkt lze dále upravovat (např. neutralizovat hydroxidem draselným nebo provádět jeho odbarvení). Lze ho též částečně hydrogenovat za použití Raneyova niklu jako katalyzátoru a snížit v něm tak obsah reziduální glukosy. Produkt, označovaný jako „Polydextrosa-N“, je zneutralizovaná polydextrosa
Kód CAS68424-04-4
Kód EE 1200
ObsahNe méně než 90,0% polymeru (ve vysušeném stavu a po korekci na hodnotu Popel celkemu)
PopisBílá až světle hnědá pevná látka. Polydextrosy se rozpouštějí ve vodě za vzniku čirých roztoků, které jsou bezbarvé až slámově žluté
Identifikace 
A. RozpustnostVelmi rozpustné ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost cukruK 1 kapce roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidají 4 kapky 5% vodného roztoku fenolu a potom rychle se přidá 15 kapek (94,5%-95,5%) kyseliny sírové. Za přítomnosti cukru dojde k vytvoření tmavožlutého až oranžového zabarvení
C. Rozpustnost v acetonuZa neustálého kroužení nádobkou se přidá k 1ml roztoku vzorku (ve zředění 1:10) 1 ml acetonu. Roztok musí zůstat čirý
D. Rozpustnost v acetonuZa neustálého kroužení nádobkou se přidá k roztoku z bodu B 2 ml acetonu. Roztok se musí okamžitě výrazně mléčně zakalit
E. Pozitivní test na přítomnost redukujících cukrůVyhovuje testu
Čistota 
pH (roztok 1:10)Polydextrosa: ne nižší než 2,5
Polydextrosa-N: 5,0 až 6,0
Obsah vodyNe více než 4 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelPolydextrosa: ne více než 0,3 %
Polydextrosa-N: ne více než 3,0 %
Horní hranice molekulové hmotnostiNegativní test na přítomnost polymerů o molekulové hmotnosti vyšší než 22000
1,6-anhydro-D-glukosaNe více než 4,0 % (ve vysušeném stavu a po korekci na hodnotu Popel celkemu)
Glukosa a sorbitolDohromady ne více než 6,0 %, kde obě složky jsou stanovovány odděleně (ve vysušeném stavu a po korekci na hodnotu Popel celkemu)
5-hydroxymethyl-furfuralPolydextrosa: ne více než 0,1 % Polydextrosa-N: ne více než 0,05 %
NiklNe více než 2 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 0,5 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 5 mg/kg

E 1201 POLYVINYLPYRROLIDON

SynonymaPovidon
Definice 
Chemické názvyPolyvinylpyrrolidon
Poly [1 -(2-oxo-1 -pyrrolidinyl)-ethylen]
Kód CAS9003-39-8
Kód EE 1201
Chemický vzorec(C6H9NO)n
Molekulová hmotnostProdukt s nižší střední molekulovou hmotností: Přibližně 40 000
Produkt s vyšší střední molekulovou hmotností: Přibližně 360 000
ObsahNe méně než 12,2 % a ne více než 13,0 % dusíku (N) (ve vysušeném stavu)
PopisBílý až světle hnědý prášek.
Komerční výrobky, určené pro potravinářské účely, jsou dodávány ve dvou druzích, odlišujících se střední (průměrnou) molekulovou hmotností obsažených polymerů
Identifikace 
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu a chloroformu Nerozpustný v etheru
B. pH (5% roztok)3,0 až 7,0
C. Srážení dichromanemVyhovuje následujícímu testu.
K 5 ml vzorku (ve zředění 1:50) se přidá 5 ml 10% (váha/objem) kyseliny chlorovodíkové, 5 ml vody a 2 ml roztoku dichromanu draselného (ve zředění 1:10). Za přítomnosti polyvinylpyrrolidonu dojde k vytvoření žluté sraženiny
D. Precipitační testVyhovuje následujícímu testu.
K roztoku, vzniklému rozpuštěním 75 mg dusičnanu kobaltnatého a 300mg thiokyanátu amonného ve 2 ml vody, se přidá 5 ml vzorku (ve zředění 1:50), směs promíchejte a okyselte 10% (váha/objem) kyselinou chlorovodíkovou. Za přítomnosti polyvinylpyrrolidonu dojde k vytvoření světle modré sraženiny
E. Precipitační testVyhovuje následujícímu testu.
K 5 ml vzorku (ve zředění 1:50) se přidá 1 ml 25% kyseliny chlorovodíkové, 5 ml 5% roztoku chloridu barnatého a 1 ml 5% roztoku kyseliny fosforečnano-molybdenano-wolframové. Za přítomnosti polyvinylpyrrolidonu dojde k vytvoření objemné bílé sraženiny, která stáním na denním světle mění barvu do modra. Uvedené modrání sraženiny umožňuje odlišit polyvinylpyrrolidon od adičních produktů polyethylenoxidu, tvořících za uvedených podmínek rovněž bílou sraženinu, která si však při stání na denním světle ponechává bílou barvu
Čistota 
Relativní viskozitaMezi 1,188 a 1,325 (produkt s nižší střední molekulovou hmotností)
Mezi 3,225 a 5,662 (produkt s vyšší střední molekulovou hmotností)
Obsah vodyNe více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Popel celkemNe více než 0,02 %
AldehydyNe více než 0,2 % (jako acetaldehyd)
Obsah monomeruNe více než 1 % (jako vinylpyrrolidon)
HydrazinNe více než 1 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 1202 POLYVINYLPOLYPYRROLIDON

SynonymaSíťovaný Povidon
Definice 
Chemické názvyPolyvinylpolypyrrolidon
Síťovaný nerozpustný polymer
1-vinyl-2-pyrrolidonu
Kód CAS25249-54-1
Kód EE 1202
Molekulová hmotnostProdukt s nižší střední molekulovou hmotností: Přibližně 40 000
Produkt s vyšší střední molekulovou hmotností: Přibližně 360 000
ObsahNe méně než 11,0 % a ne více než 12,8 % dusíku (N) (ve vysušeném stavu)
PopisBílý až šedobílý hygroskopický poletavý prášek slabé příjemné vůně
Identifikace 
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ostatních běžných rozpouštědlech
B. pH (1% suspenze)5,0 až 11,0
Čistota 
Rozpustné látkyNe více než 0,5 % (ve vodě)
Ne více než 1,0 % (v kyselém alkoholickém prostředí)
Obsah vodyNe více než 6 % (metodou Karl Fischera)
Zbytek po vyžíháníNe více než 0,4 %
AldehydyNe více než 0,2 % (jako acetaldehyd)
Nenasycené sloučeninyNe více než 0,1 % (jako vinylpyrrolidinon)
DusíkNe méně než 11,0 % a ne více než 12,8 %
HydrazinNe více než 1 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 1404 OXIDOVANÝ ŠKROB

DefiniceOxidovaný škrob je škrob, na který bylo působeno roztokem chlornanu sodného o koncentraci ne vyšší než 5,5 % (jako Cl)
Kód EE 1404
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Karboxylové skupinyNe více než 1,4 % (ve vysušeném stavu)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1410 FOSFÁT ŠKROBU

DefiniceFosfát škrobu vzniká esterifikací škrobu kyselinou fosforečnou (E338), fosforečnanem sodným nebo draselným (E339, E340), případně trifosforečnanem pentasodným (E451(i))
Kód EE 1410
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosfáty (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,5 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,4 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1412 ZESÍŤOVANÝ FOSFÁT ŠKROBU

DefiniceZesíťovaný fosfát škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E451(i)) nebo oxychloridem fosforitým
Kód EE 1412
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosfáty (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1413 FOSFÁT ZESÍŤOVANÉHO FOSFÁTU ŠKROBU

DefiniceFosfát zesíťovaného fosfátu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu postupem, který je kombinací postupů pro přípravu fosfátu škrobu (E1410 a zesíťovaného fosfátu škrobu (E1412)
Kód EE 1413
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosfáty (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,5 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,4 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1414 ACETÁT ZESÍŤOVANÉHO FOSFÁTU ŠKROBU

SynonymaAcetylovaný zesíťovaný fosfát škrobu
DefiniceAcetát zesíťovaného fosfátu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E451(i)) nebo oxychloridem fosforitým a esterifikací acetanhydridem v koncentraci ne vyšší než 10 %, případně vinylacetátem v koncentraci ne vyšší než 7,5 %
Kód EE 1414
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
Fosfáty (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
VinylacetátNe více než 0,1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1420 ACETÁT ŠKROBU

SynonymaAcetylovaný škrob
DefiniceAcetát škrobu vzniká esterifikací škrobu acetanhydridem v koncentraci ne vyšší než 10 % nebo vinylacetátem v koncentraci ne vyšší než 7,5 %
Kód EE 1420
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
VinylacetátNe více než 0,1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1422 ACETÁT ZESÍŤOVANÉHO ADIPÁTU ŠKROBU

SynonymaAcetylovaný zesíťovaný adipát škrobu
DefiniceAcetát zesíťovaného adipátu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu anhydridem kyseliny adipové v koncentraci ne vyšší než 0,12 % a esterifikací acetanhydridem v koncentraci ne vyšší než 10 %
Kód EE 1422
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
Adipoylové skupinyNe více než 0,135 %
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1440 HYDROXYPROPYLETHER ŠKROBU

DefiniceHydroxypropylether škrobu vzniká etherifikací škrobu propylénoxidem v koncentraci ne vyšší než 10 %
Kód EE 1440
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Hydroxypropylové skupinyNe více než 7 %
PropylénchlorhydrinNe více než 1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1442 HYDROXYPROPYLETHER ZESÍŤOVANÉHO FOSFÁTU ŠKROBU

DefiniceHydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu vzniká etherifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E451(i)) nebo oxychloridem fosforitým a etherifikací propylénoxidem v koncentraci ne vyšší než 10 %
Kód EE 1442
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Hydroxypropylové skupinyNe více než 7 %
Fosfáty (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
PropylénchlorhydrinNe více než 1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1450 SODNÁ SŮL OKTENYLSUKCINÁTU ŠKROBU

SynonymaSSOS(Starch Sodium Octenyl Succinate)
DefiniceSodná sůl oktenylsukcinátu škrobu vzniká esterifikací škrobu anhydridem kyseliny oktenyljantarové v koncentraci ne vyšší než 3 %
Kód EE 1450
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace 
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota 
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 20 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Oktenylsukcinoylové skupinyNe více než 2,5 %, což odpovídá stupni substituce 0,02
Kyselina oktenyljantarová (reziduum)Ne více než 0,3 %
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 1505 TRIETHYLCITRÁT

SynonymaEthylcitrát
Citronan ethylnatý
Definice 
Chemické názvyTriethylcitrát
Triethylester kyseliny citronové
Triethyl 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát
Kód CAS77-93-0
Kód EE 1505
Chemický vzorecC12H20O7
Molekulová hmotnost276,29
ObsahNe méně než 99 % C12H20O7
PopisPrakticky bezbarvá olejovitá kapalina hořké chuti, bez zápachu
Identifikace 
A. RozpustnostSlabě rozpustný ve vodě
Mísitelný s ethanolem a etherem
B. Relativní hustotad2525 : 1,135 až 1,139
C. Index lomun20D : 1,439 až 1,441
Čistota 
Obsah vodyNe více než 0,25 % (metodou Karl Fischera)
AciditaNe více než 0,02 % (jako kyselina citronová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 1518 TRIACETIN

SynonymaGlyceryltriacetát
Triacetyl glycerinu
Definice 
Chemické názvyGlyceryltriacetát
Kód CAS102-76-1
Kód EE 1518
Chemický vzorecC9H14O6
Molekulová hmotnost218,21
ObsahNe méně než 98,5 % C9H14O6 (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvá, poněkud olejovitá kapalina hořké chuti s nevýrazným zápachem po tuku
Identifikace 
A. RozpustnostOmezeně rozpustný ve vodě
Rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost glyceroluPři zahřívání několika kapek vzorku ve zkumavce za přítomnosti asi 0,5 g hydrogensíranu draselného dojde za přítomnosti glycerolu k vývinu charakteristicky štiplavých par akroleinu
C. Pozitivní test na přítomnost acetátuVyhovuje testu
Čistota 
Obsah vodyNe více než 1,0 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,02 %
Relativní hustotad2525 : 1,154 až 1,158
Index lomun25D: 1,429 až 1,431
Destilační rozmezí258 °C až 270  °C
AciditaVyhovuje testu.
Navažte přesně 25 g vzorku, rozpusťte je v 50 ml zneutralizovaného ethanolu a k roztoku se přidá 5 kapek roztoku fenolftaleinu (připraveného rozpuštěním 0,2 g substance v 60 ml 90 % ethanolu a doplněním na 100 ml vodou). Při následných přídavcích 0,02N hydroxidu sodného nesmí přechod do růžové barvy vyžadovat přídavek větší než 1 ml
Nenasycené sloučeninyVyhovuje testu.
K 10 ml vzorku, umístěným v nádobce se skleněným zábrusový uzávěrem, přidávejte po kapkách roztok brómu v tetrachlormethanu (ve zředění 1:100) tak dlouho, až se vzorek trvale žlutě zabarví. Po 18 hodinách stání za nepřístupu světla se v něm nesmí objevit žádné zákaly ani sraženiny
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

POLYETHYLENGLYKOLY

SynonymaPEG (PolyEthylenGlykoly)
DefinicePolyethylenglykoly jsou adiční polymery ethylenoxidu a vody. Bývají obvykle označovány čísly, která zhruba odpovídají jejich molekulové hmotnosti
Chemické názvyα-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiol)
Kód CAS25322-68-3
Kód E 
Chemický vzorec(C2H4O)n+1.H2O
Molekulová hmotnost200 až 9500
PopisPolyethylenglykoly s molekulovou hmotností menší než 700 bývají čiré až slabě zakalené bezbarvé kapaliny, které jsou slabě hygroskopické a vyznačují se slabou charakteristickou vůní
Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností mezi 700 a 900 bývají polotuhé hmoty
Polyethylenglykoly o molekulové hmotnosti větší než 1000 mívají formu krémově bílých pevných voskovitých látek, vloček nebo poletavých prášků
Identifikace 
A. RozpustnostPolyethylenglykoly s molekulovou hmotností 1000 nebo nižší jsou dobře rozpustné ve vodě. Rozpouštějí se v řadě organických rozpouštědel, jako například v alifatických ketonech a alkoholech, chloroformu, glykoletherech, esterech a aromatických uhlovodících. Jsou nerozpustné v etheru a většině alifatických uhlovodíků. S nárůstem molekulové hmotnosti jejich rozpustnost ve vodě i organických rozpouštědlech klesá
B. Molekulová hmotnost (obsah)Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností pod 1000: ne méně než 95,0 % a ne více než 105,0 % deklarované hodnoty
Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností mezi 1000 a 7000: ne méně než 90,0% a ne více než 110,0 % deklarované hodnoty Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností nad 7000: ne méně než 87,5 % a ne více než 105,0 % deklarované hodnoty

B. Viskozita při 100° ± 0,3°C

Střední molekulová hmotnostViskozita (centistokes)Střední molekulová hmotnostViskozita (centistokes)
2004,1-4,8240049-65
3005,4-6,4250051-70
4006,8-8,0260054-74
5008,3-9,6270057-78
6009,9-11,3280060-83
70011,5-13,0290064-88
80012,5-14,5300067-93
90015,0-17,0325073-105
100016,0-19,0335076-110
110018,0-22,0350087-123
120020,0-24,5375099-140
130022,0-27,04000110-158
140024,0-30,04250123-177
145025,0-32,04500140-200
150026,0-33,04750150-228
160028,0-36,05000170-250
170031,0-39,05500206-315
180033,0-42,06000250-390
190035,0-45,06500295-480
200038,0-49,07000350-590
210040,0-53,07500405-735
220043,0-56,08000470-900
230046,0-60,0  

Limity PEG neuvedených v tabulce se vypočítají interpolací.

Čistota 
pH (roztok 1:20)4,5 až 7,5
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
AciditaNe více než 0,05 % (jako kyselina octová)
1,4-dioxanNe více než 10 mg/kg
EthylenoxidNe více než 0,02 %
Ethylenglykol a diethylenglykolCelkově ne více než 0,25 % (jednotlivých glykolů nebo jejich kombinace)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

PROPYLENGLYKOL

SynonymaPropandiol
Definice 
Chemické názvy1,2-propandiol
1,2-dihydroxypropan
Kód CAS57-55-6
Kód E 
Chemický vzorecC3H8O2
Molekulová hmotnost76,10
ObsahNe méně než 99,5 % C3H8O2 (ve vysušeném stavu)
PopisČirá bezbarvá viskózní kapalina jemné charakteristické chuti, hygroskopická
Identifikace 
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu a acetonu
B. Infračervené absorpční spektrumInfračervené spektrum (naměřené na disperzi vzorku s bromidem draselným) musí odpovídat příslušnému spektru, které je uváděno v Dodatku
Čistota 
Obsah vodyNe více než 1,0 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,07 %
Destilační rozmezí99 % objemových látky destiluje v rozmezí (185 až 189) °C
Relativní hustotad2020: 1,035 až 1,040
Volné kyselinyVyhovuje testu.
Do 50 ml vody se přidá 1 ml roztoku fenolftaleinu (připraveného rozpuštěním 0,2 g substance v 60 ml 90% ethanolu a doplněním na 100 ml vodou) a takové množství 0,1N hydroxidu sodného, až roztok zůstane po dobu 30 sekund růžový. Do takto připraveného roztoku nadávkujte 10 ml vzorku a 0,2 ml 0,1N hydroxidu sodného. Počáteční růžové zabarvení se musí udržet minimálně 30 sekund
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.

Přesunout nahoru