Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 29/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky

Částka 12/1999
Platnost od 09.02.1999
Účinnost od 09.02.1999
Zrušeno k 12.03.1999 (48/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

29

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. února 1999,

kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:


§ 1

Ze zboží uvedeného v čísle 1701 celního sazebníku1) - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, pocházejícího z Polské republiky, se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená zvláštním právním předpisem.1)

§ 2

Zbožím pocházejícím z Polské republiky se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem2) nebo mezinárodní smlouvou.3)

§ 3

Ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené mezinárodní smlouvou.3)


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr financí:

Mgr. Svoboda v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

2) § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, Protokol č. 7, v platném znění.

Přesunout nahoru