Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 280/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280
Čísloč. 280/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280">
Vyhláška č. 280/1999 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 280/1999 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280]Vyhláška č. 280/1999 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 280/1999 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 280/1999 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 280/1999 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280 Vyhláška č. 280/1999 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 280/1999 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 280/1999 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-280


Zpět na předpis