Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

Částka 91/1999
Platnost od 29.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 15. listopadu 1999,

kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:


ČÁST PRVNÍ

KATEGORIE VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU

§ 1

Vojenský letecký personál

Vojenský letecký personál tvoří

a) výkonní vojenští letci,

b) vojenský obsluhující personál,

c) pozemní vojenský letecký personál,

d) studenti Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany státu, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření letového provozu, kteří se studiem a praktickým výcvikem připravují na činnost vojenského leteckého personálu.

§ 2

Výkonní vojenští letci

(1) Výkonnými vojenskými letci jsou

a) pilot - velitel letounu,

b) pilot - velitel vrtulníku,

c) druhý pilot,

d) pilot operátor,

e) navigátor,

f) palubní technik,

g) palubní radiotelefonista,

h) palubní operátor,

i) pilot ultralehkého letadla,

j) pilot operátor bezpilotního prostředku,

k) palubní střelec.

(2) K výkonným vojenským letcům patří rovněž osoby uvedené v § 1 písm. d) a ostatní členové posádky, kteří provádějí letecký výcvik.

(3) Výkonní vojenští letci se dělí do těchto výcvikových skupin:

a) piloti,

b) navigátoři,

c) palubní telegrafisté,

d) palubní technici,

e) palubní operátoři,

f) palubní střelci.

(4) Piloti se zařazují do těchto kategorií

a) pilot - velitel letounu,

b) pilot - velitel vrtulníku,

c) druhý pilot letounu,

d) druhý pilot vrtulníku,

e) pilot operátor,

f) pilot ultralehkého letadla,

g) pilot operátor bezpilotního prostředku.

(5) Palubní technici se zařazují do těchto kategorií:

a) palubní inženýr,

b) palubní technik,

c) palubní technik - vysazovač.

(6) Palubní operátoři se zařazují do těchto kategorií:

a) palubní operátor průzkumných a fotogrammetrických prostředků,

b) palubní operátor prostředků radioelektronického boje a speciálních prostředků,

c) palubní operátor pro letové ověřování prostředků radiotechnického zabezpečení.

§ 3

Vojenský obsluhující personál

(1) Vojenský obsluhující personál tvoří

a) palubní průvodčí,

b) doprovodný personál.

(2) Doprovodný personál tvoří

a) technický doprovodný personál při zkušebních, zalétávacích nebo přepravních letech,

b) zdravotnický doprovodný personál,

c) ostatní doprovodný personál, který tvoří specialisté záchranné služby a výsadkové přípravy,

d) technický personál ověřující pozemní vojenskou leteckou techniku.

§ 4

Pozemní vojenský letecký personál

(1) Pozemní vojenský letecký personál tvoří

a) personál stanovišť letových provozních služeb,

b) technický personál.

(2) Personál stanovišť letových provozních služeb se dělí na

a) řídící letového provozu,

b) ostatní personál stanovišť letových provozních služeb.

(3) Technický personál se zařazuje do kategorií

a) personál inženýrsko letecké služby,

b) personál služby radiotechnického zabezpečení letectva,

c) personál leteckého technického a provozního zabezpečení,

d) personál letištního zabezpečení,

e) personál metrologických laboratoří, středisek metrologie a odborného technického dozoru.

(4) Personál inženýrsko letecké služby se dělí na tyto specializace:

a) specialista pro drak a motor,

b) specialista pro elektrické a speciální vybavení letadel,

c) specialista pro leteckou výzbroj,

d) specialista pro rádiové a radiotechnické vybavení letadel,

e) specialista pro organizaci a řízení.

(5) Personál služby radiotechnického zabezpečení letectva se dělí na tyto specializace:

a) specialista pro radiolokační a záznamové prostředky,

b) specialista pro zobrazovací prostředky,

c) specialista pro radionavigační prostředky,

d) specialista pro radiokomunikační prostředky,

e) specialista pro světelné zabezpečovací prostředky.

ČÁST DRUHÁ

ODBORNOST VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU

§ 5

Odbornost výkonných vojenských letců

(1) Odbornost výkonných vojenských letců se dělí na

a) třídnost,

b) bojovou použitelnost,

c) typovou odbornost,

d) další odbornosti.

(2) Výkonní vojenští letci mohou z hlediska třídnosti dosáhnout odbornosti

a) bez třídy,

b) 3. třídy,

c) 2. třídy,

d) 1. třídy.

(3) Výkonní vojenští letci mohou z hlediska bojové použitelnosti dosáhnout odbornosti

a) bez bojového použití,

b) s omezeným bojovým použitím,

c) plně bojově použitelný.

(4) Výkonní vojenští letci mohou z hlediska typové odbornosti dosáhnout odbornost pro konkrétní typ vojenského letadla.

(5) Výkonní vojenští letci mohou dosáhnout těchto dalších odborností:

a) instruktor,

b) inspektor,

c) zalétávací pilot,

d) zkušební pilot.

§ 6

Odbornost vojenského obsluhujícího personálu

(1) Odbornost palubních průvodčích je dána znalostmi a praktickými dovednostmi s nouzovými a záchrannými prostředky pro konkrétní typ vojenského letadla, znalostmi a dovednostmi z poskytování zdravotnické pomoci a minimálními teoretickými znalostmi o stavbě a konstrukci konkrétního typu vojenského letadla, používání jeho výstroje a jeho palubních systémů.

(2) Odbornost doprovodného personálu vyplývá ze stanovených činností, které doprovodný personál vykonává na palubě vojenského letadla.

Odbornost pozemního vojenského leteckého personálu

§ 7

(1) Řídící letového provozu mohou dosáhnout odbornost pro

a) letištní řízení,

b) přibližovací radarové řízení,

c) přesné přibližovací radarové řízení,

d) oblastní řízení,

e) oblastní radarové řízení,

f) radarové řízení bojového použití,

g) vedoucího řídícího letového provozu,

h) instruktorskou činnost,

i) inspektorskou činnost.

(2) Ostatní personál vojenských stanovišť letových provozních služeb může dosáhnout odbornost

a) asistent řídícího letového provozu,

b) asistent přípravy a opravy dat,

c) kontrolor traťové přípravy - specialista Letecké informační služby,

d) instruktor.

§ 8

(1) Odbornost technického personálu se dělí na

a) třídnost,

b) typovou odbornost,

c) další odbornosti.

(2) Technický personál může z hlediska třídnosti dosáhnout odbornosti

a) bez třídy,

b) 3. třídy,

c) 2. třídy,

d) 1. třídy.

(3) Technický personál může z hlediska typové odbornosti dosáhnout odbornosti pro konkrétní typ vojenského letadla.

(4) Technický personál může dosáhnout těchto dalších odborností:

a) technik III. stupně,

b) technik II. stupně,

c) technik I. stupně,

d) instruktor,

e) inspektor.

Kvalifikační požadavky pro odbornost instruktora a inspektora výkonných vojenských letců a pozemního vojenského leteckého personálu

§ 9

(1) Kvalifikačními požadavky pro odbornost instruktora výkonných vojenských letců jsou

a) úspěšné absolvování kurzu pro tuto odbornost podle příslušné kategorie výkonného vojenského letce,

b) získání odbornosti 1. třídy v příslušné kategorii výkonného vojenského letce,

c) absolvování letového výcviku na daném typu vojenského letadla; posloupnost a rozsah letového výcviku se stanovuje v závislosti na typu vojenského letadla.

(2) Instruktor výkonných vojenských letců je oprávněn, po získání této kvalifikace, provádět praktický letecký výcvik vojenských výkonných letců v rozsahu jemu přiznaných oprávnění podle vycvičenosti a odbornosti pro přiznané typy vojenských letadel.

(3) Kvalifikačními požadavky pro odbornost inspektora výkonných vojenských letců jsou

a) získaná odbornost instruktora v příslušné kategorii výkonného vojenského letce,

b) úspěšné absolvování kurzu pro tuto odbornost podle příslušné kategorie výkonného vojenského letce,

c) zastávání příslušné funkce.

(4) Inspektor výkonných vojenských letců je oprávněn, po získání této odbornosti, teoreticky i prakticky přezkušovat výkonné vojenské letce a instruktory výkonných vojenských letců k získání průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu v rozsahu jemu přiznaných oprávnění.

§ 10

(1) Kvalifikačními požadavky pro odbornost instruktor pozemního vojenského leteckého personálu jsou

a) úspěšné absolvování kurzu pro tuto odbornost podle příslušné odbornosti pozemního vojenského leteckého personálu,

b) stanovená doba výkonu činnosti vedoucího řídícího letového provozu a u technického personálu dosažení odbornosti 1. třídy nebo technika III. stupně,

c) prokázání schopnosti provádět výcvik pro příslušné odbornosti pozemního vojenského leteckého personálu.

(2) Instruktor pozemního vojenského leteckého personálu je oprávněn, po získání této kvalifikace, provádět výcvik příslušné kategorie pozemního vojenského leteckého personálu v rozsahu jemu přiznaných oprávnění.

(3) Kvalifikačními požadavky pro odbornost inspektor pozemního vojenského leteckého personálu jsou

a) získaná odbornost instruktora v příslušné kategorii pozemního vojenského leteckého personálu,

b) úspěšné absolvování kurzu pro tuto odbornost podle příslušné kategorie pozemního vojenského leteckého personálu,

c) zastávání příslušné funkce.

(4) Inspektor pozemního vojenského leteckého personálu je oprávněn, po získání této odbornosti, teoreticky i prakticky přezkušovat pozemní vojenský letecký personál a instruktory pozemního vojenského leteckého personálu k získání průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu v rozsahu jemu přiznaných oprávnění.

§ 11

Průkaz způsobilosti vojenského leteckého personálu

Dosažená odbornost se vojenskému leteckému personálu vyznačuje v průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu. Vzor průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu je uveden v příloze č. 1.

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU

§ 12

(1) Odborná příprava vojenského leteckého personálu se člení na teoretickou přípravu a praktický výcvik.

(2) Teoretická příprava se provádí v rozsahu studijních programů pro studijní obory připravující jednotlivé kategorie vojenského leteckého personálu podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Praktický výcvik výkonných vojenských letců se provádí podle rozsahu jako základní, pokračovací a bojový. Praktický výcvik se provádí na vyčleněných vojenských letadlech a vojenské letecké technice.

(4) Rozsah odborných znalostí pro příslušnou odbornost jednotlivých kategorií vojenského leteckého personálu se ověřuje zkouškou před příslušnou zkušební komisí a je uveden v příloze č. 2.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

Odbornost vojenského leteckého personálu dosažená do účinnosti této vyhlášky se považuje za odbornost dosaženou podle této vyhlášky.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/1999 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 279/1999 Sb.

Rozsah odborných znalostí pro příslušné odbornosti jednotlivých kategorií vojenského leteckého personálu

Část I

Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie výkonných vojenských letců ve vztahu k jednotlivým odbornostem

A. Pilot - velitel letadla

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 250 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letoun v rozmezí jeho omezení a takovým způsobem, aby prováděné manévry byly úspěšné,

b) provádět všechny manévry plynule a přesně,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako velitel letounu provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota letounu.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, je částečně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 350 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letoun s využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení v rozsahu požadavků na 2. třídu,

b) plně využívat letounové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití v rozsahu požadavků na 2. třídu,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako velitel letounu provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota letounu.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla, je plně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 500 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letoun s plným využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení,

b) plně využívat letounové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako velitel letounu provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota letounu.

B. Pilot - velitel vrtulníku

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského vrtulníku, minimální celkový nálet 250 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit vrtulník v rozmezí jeho omezení a takovým způsobem, aby prováděné manévry byly úspěšné,

b) provádět všechny manévry plynule a přesně,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského vrtulníku,

d) jako velitel vrtulníku provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota vrtulníku.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského vrtulníku, je částečně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 350 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit vrtulník s využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení v rozsahu požadavků na 2. třídu,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití v rozsahu požadavků na 2. třídu,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského vrtulníku,

d) jako velitel vrtulníku provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota vrtulníku.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského vrtulníku, je plně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 500 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit vrtulník s plným využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského vrtulníku,

d) jako velitel vrtulníku provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota vrtulníku.

C. Druhý pilot

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 150 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla,

b) provádět všechny manévry plynule a přesně,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako druhý pilot letadla provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti druhého pilota letadla.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a je částečně bojově použitelný jako člen posádky na konkrétním typu vojenského letadla a má minimální celkový nálet 200 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla s využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení v rozsahu požadavků na 2. třídu,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití v rozsahu požadavků na 2. třídu,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako druhý pilot letadla provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti druhého pilota letadla.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla a je plně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 250 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla s plným využitím jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení,

b) plně využívat letadlové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako druhý pilot letadla provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti druhého pilota letadla.

D. Pilot operátor

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 150 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla,

b) provádět všechny manévry plynule a přesně,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako pilot operátor provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota operátora.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a je částečně bojově použitelný jako člen posádky na konkrétním typu vojenského letadla a má minimální celkový nálet 200 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla do stanovených meteorologických minim,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití v rozsahu 2. třídy,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako pilot operátor provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota operátora.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla a je plně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 250 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla do stanovených meteorologických minim,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) jako pilot operátor provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota operátora.

E. Instruktor

Instruktor vojenských letadel a vojenských vrtulníků má odpovídající teoretické znalosti. Je pilotem 1. třídy a má minimální celkový nálet 600 hodin.

Instruktor vojenských ultralehkých letadel je pilotem 1. třídy a má minimální celkový nálet 120 hodin.

Instruktor operátor vojenských bezpilotních prostředků je pilotem operátorem 1. třídy a má minimální nálet 130 hodin na simulátoru a splňuje cvičné lety v rozsahu 150 hodin v noční i denní době. Instruktor dále musí prokázat schopnost:

a) řídit konkrétní typ vojenského letadla s plným využitím jeho manévrovacích schopností,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) předvídat možnost vzniku nebezpečné letové situace vyhodnocováním leteckých parametrů a jejich příčinných souvislostí a umět na ni správně reagovat,

e) týmové práce,

f) jako instruktor provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota instruktora.

F. Inspektor

Inspektor vojenských letadel a vojenských vrtulníků má odpovídající teoretické znalosti. Je pilotem 1. třídy na odpovídající funkci a má minimální celkový nálet 1 000 hodin. Inspektor vojenských ultralehkých letadel je pilotem 1. třídy a splňuje minimální celkový nálet 150 hodin. Inspektor dále musí prokázat schopnost:

a) řídit letadlo ze svého pilotního sedadla s plným využitím jeho manévrovacích schopností,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) předvídat možnost vzniku nebezpečné letové situace vyhodnocováním leteckých parametrů a jejich příčinných souvislostí a umět na ni správně reagovat,

e) týmové práce,

f) jako inspektor provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti pilota inspektora.

G. Zalétávací pilot

Má odpovídající teoretické znalosti. Je pilotem 1. třídy a má minimální celkový nálet 600 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit vojenské letadlo s plným využitím jeho manévrovacích schopností,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) předvídat možnost vzniku nebezpečné letové situace vyhodnocováním leteckých parametrů a jejich příčinných souvislostí a umět na ni správně reagovat,

e) psychicky zvládat vysoké zatížení, vysokou letovou zátěž a správně reagovat ve stresových situacích,

f) osvojit si v krátkém čase znalosti z materiální části nově vyvíjených vojenských letadel a umět spolupracovat s odborníky a technickým personálem při výzkumu a vývoji,

g) týmové práce,

h) jako zalétávací pilot provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti zalétávacího pilota.

H. Zkušební pilot

Má odpovídající teoretické znalosti. Je pilotem 1. třídy a má minimální celkový nálet 1 000 hodin a dále musí prokázat schopnost:

a) řídit vojenské letadlo s plným využitím jeho manévrovacích schopností,

b) plně využívat letadlové a zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití,

c) uplatňovat letecké znalosti pro konkrétní typ vojenského letadla,

d) předvídat možnost vzniku nebezpečné letové situace vyhodnocováním leteckých parametrů a jejich příčinných souvislostí a umět na ni správně reagovat,

e) psychicky zvládat vysoké zatížení, vysokou letovou zátěž a správně reagovat ve stresových situacích,

f) osvojit si v krátkém čase znalosti z materiální části nově vyvíjených vojenských letadel a umět spolupracovat s odborníky a technickým personálem při výzkumu a vývoji,

g) týmové práce,

h) jako zkušební pilot provádět postupy a manévry se stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu způsobilosti zkušebního pilota.

I. Navigátor

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 100 hodin.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a je částečně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 200 hodin.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla a je plně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 300 hodin.

J. Palubní radiotelefonista

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 100 hodin.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a je částečně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 200 hodin.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla a je plně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 300 hodin.

K. Palubní technik

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, má základní letecký výcvik na konkrétním typu vojenského letadla, minimální celkový nálet 100 hodin.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a je částečně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 200 hodin.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, je plně vycvičen na konkrétním typu vojenského letadla a je plně bojově použitelný jako člen posádky a má minimální celkový nálet 300 hodin.

L. Pilot ultralehkých letadel

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, splnil základní výcvik a má minimální nálet 40 hodin.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik a má minimální nálet 70 hodin.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní bojový výcvik a má minimální nálet 100 hodin.

M. Operátor bezpilotních prostředků

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti, splnil základní výcvik, má minimální nálet 35 hodin na simulátoru a řídil 15 cvičných letů. Je bojově nepoužitelný.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní pokračovací výcvik, má minimální nálet 50 hodin na simulátoru a řídil 50 cvičných letů, z toho 15 cvičných letů v noční době. Je částečně bojově použitelný.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti, plní bojový výcvik, má minimální nálet 120 hodin na simulátoru a řídil cvičné lety v rozsahu 140 hodin v noční i denní době. Je plně bojově použitelný.

N. Palubní operátor průzkumných, fotogrammetrických a speciálních prostředků a pro letové ověřování prostředků radiotechnického zabezpečení

3. třída - má odpovídající teoretické znalosti a základní výcvik v rozsahu stanoveném osnovami pro výkonné letce. Je vycvičen k bojovému použití na všech pracovištích, která má ve vojenském letadle obsluhovat. Minimální celkový nálet 100 hodin.

2. třída - má odpovídající teoretické znalosti a plní pokračovací výcvik podle příslušné osnovy pro výkonné letce. Je vycvičen k bojovému použití na všech pracovištích, která má ve vojenském letadle obsluhovat, a umí odstraňovat jejich běžné poruchy za letu. Minimální celkový nálet 200 hodin.

1. třída - má odpovídající teoretické znalosti a je plně vycvičen podle příslušné osnovy pro zdokonalovací výcvik výkonných letců. Je vycvičen k bojovému použití na všech pracovištích, která má ve vojenském letadle obsluhovat, a umí odstraňovat jejich běžné poruchy za letu. Minimální celkový nálet 300 hodin.

O. Palubní průvodčí

Má odpovídající teoretické znalosti v oblasti společenského stravování, zdravotnické přípravy, nouzových postupů, prokázal dovednost v používání záchranných prostředků a absolvoval přeškolení na konkrétním typu vojenského letadla.

P. Palubní střelec

3. třída - má teoretické znalosti odpovídající této třídě, splnil základní výcvik na konkrétním typu vojenského letadla a má minimální celkový nálet 100 hodin.

2. třída - má teoretické znalosti odpovídající této třídě, plní pokračovací výcvik na konkrétním typu vojenského letedla, je částečně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 200 hodin.

1. třída - má teoretické znalosti odpovídající této třídě, splnil pokračovací i bojový výcvik na konkrétním typu vojenského letedla, je plně bojově použitelný a má minimální celkový nálet 300 hodin.

Část II

Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie personálu stanovišť letových provozních služeb ve vztahu k jednotlivým odbornostem

A. Řídící letového provozu

1. - odbornost letištní řízení

a) úspěšně absolvovat předepsanou teoretickou přípravu a absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti stanoviště letových provozních služeb, který musí trvat nejméně 160 hodin nebo 4 týdny podle toho, co je delším obdobím,

b) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti s jinou platnou kvalifikací, doba zácviku musí trvat nejméně 80 hodin nebo 2 týdny podle toho, co je delším obdobím,

c) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s kvalifikací letištní řízení, avšak pro jiné stanoviště letových provozních služeb, doba zácviku musí trvat nejméně 40 hodin nebo jeden týden podle toho, co je delším obdobím,

d) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

2. - odbornost přibližovací radarové řízení

a) být držitelem průkazu způsobilosti s kvalifikací pro letištní řízení,

b) úspěšně ukončit předepsaný kurz pro žádanou kvalifikaci,

c) absolvovat zácvik na konkrétním pracovišti letištního stanoviště letových provozních služeb pod dozorem instruktora, který musí trvat nejméně 240 hodin nebo 6 týdnů podle toho, co je delším obdobím,

d) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s kvalifikací přibližovací radarové řízení pro jiné stanoviště, doba zácviku musí trvat nejméně 80 hodin nebo 2 týdny podle toho, co je delším obdobím,

e) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

3. - odbornost přesné přibližovací radarové řízení

a) být držitelem průkazu způsobilosti s kvalifikací pro přibližovací radarové řízení,

b) úspěšně ukončit výcvikový kurz pro tuto kvalifikaci,

c) absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti stanoviště letových provozních služeb, který musí obsahovat nejméně 100 přesných radarových přiblížení,

d) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s kvalifikací přesné přibližovací radarové řízení pro jiné stanoviště, zácvik musí obsahovat nejméně 25 přesných radarových přiblížení,

e) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

4. - odbornost oblastní řízení

a) úspěšně absolvovat předepsanou teoretickou přípravu a absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti střediska oblastní služby řízení, který musí trvat nejméně 240 hodin nebo 6 týdnů podle toho, co je delším obdobím,

b) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s jinou platnou kvalifikací, doba zácviku musí trvat nejméně 160 hodin nebo 4 týdny podle toho, co je delším obdobím,

c) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

5. - odbornost oblastní radarové řízení

a) být držitelem průkazu způsobilosti pro oblastní řízení,

b) úspěšně ukončit výcvikový kurz pro tuto kvalifikaci,

c) absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti střediska oblastní služby řízení, který musí trvat nejméně 240 hodin nebo 6 týdnů podle toho, co je delším obdobím,

d) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

6. - odbornost radarové řízení bojového použití

a) úspěšně absolvovat teoretickou přípravu a speciální výcvikový kurz pro žádanou kvalifikaci,

b) absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti stanoviště navedení, který musí trvat nejméně 320 hodin nebo 8 týdnů podle toho, co je delším obdobím,

c) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s kvalifikací radarového řízení bojového použití pro jiné stanoviště, doba zácviku musí trvat nejméně 40 hodin nebo jeden týden podle toho, co je delším obdobím,

d) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z kvalifikace.

7. - odbornost vedoucí řídící letového provozu.

Pro získání kvalifikace žadatel musí

a) být držitelem průkazu způsobilosti pro přesné přibližovací radarové řízení,

b) úspěšně absolvovat kurz pro tuto kvalifikaci,

c) prokázat schopnost koordinovat činnost pracovišť stanoviště (střediska) při řízení letového provozu.

B. Ostatní personál vojenských stanovišť letových provozních služeb

Odbornost asistent řídícího letového provozu, odbornost asistent přípravy a opravy dat, odbornost kontrolor traťové přípravy - specialista Letecké informační služby

a) úspěšně absolvovat předepsanou teoretickou přípravu a absolvovat zácvik pod dozorem instruktora na konkrétním pracovišti stanoviště (střediska) letových provozních služeb, který musí trvat nejméně 160 hodin nebo 4 týdny podle toho, co je delším obdobím,

b) v případě, že je již držitelem průkazu způsobilosti, avšak pro jiné stanoviště letových provozních služeb, doba zácviku musí trvat nejméně 40 hodin nebo jeden týden podle toho, co je delším obdobím,

c) prokázat schopnost vykonávat činnosti vyplývající z příslušné funkce.

Část III

Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie technického personálu ve vztahu k jednotlivým odbornostem

A. Personál inženýrsko letecké služby, služby radiotechnického zabezpečení letectva, leteckého technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení

1. - odbornost technik III. stupně

a) základní kvalifikační úroveň příslušné odbornosti, pro niž se předpokládá vyšší odborné vzdělání technického směru s maturitou se složením odborné zkoušky, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání se složením odborné zkoušky, popřípadě odborné vzdělání a absolvování kurzu; u absolventů civilních škol se vyžaduje odborné zaškolení a absolvování vojenského odborného kurzu,

b) za odbornou zkoušku se považuje získání 3. třídy a její obnova každé tři roky.

2. - odbornost technik II. stupně

a) střední kvalifikační úroveň příslušné odbornosti, pro niž se předpokládá praxe v oboru vojenského letectví na úrovni technika III. stupně, ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru se složením odborné zkoušky a tři roky praxe, ukončené vyšší odborné vzdělání technického směru s maturitou se složením odborné zkoušky, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání se složením zkoušky a pět let praxe,

b) za odbornou zkoušku se považuje získání 2. třídy a její obnova každé tři roky.

3. - odbornost technik I. stupně

a) vyšší kvalifikační úroveň příslušné odbornosti, pro niž se předpokládá praxe v oboru vojenského letectví na úrovni technika II. stupně, ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru se složením odborné zkoušky a pět let praxe, ukončené vyšší odborné vzdělání technického směru s maturitou se složením odborné zkoušky a sedm let praxe, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání se složením zkoušky a osm let praxe,

b) za odbornou zkoušku se považuje získání 1. třídy a její obnova každé tři roky.

B. Personál metrologických laboratoří a středisek metrologie

1. - odbornost technik III. stupně

Základní odborná úroveň, pro niž se předpokládá odborné vzdělání, popřípadě odborná příprava a absolvování kurzu, u absolventů civilních středních škol, kteří mají ukončené úplné střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání, se vyžaduje odborné zaškolení a absolvování vojenského odborného kurzu; pro pracovníky se základním vzděláním se požaduje jeden rok praxe v oboru a absolvování vojenského odborného kurzu.

2. - odbornost technik II. stupně

Střední odborná úroveň, pro niž se předpokládá ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru a jeden rok praxe v oboru, vyšší odborné vzdělání technického nebo přírodovědného směru s maturitou a jeden rok praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru a jeden rok praxe v oboru, případně úplné střední všeobecné vzdělání a tři roky praxe v oboru na úrovni technika III. stupně.

3. - odbornost technik I. stupně

Nejvyšší odborná úroveň, pro niž se předpokládá ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru a tři roky praxe v oboru, vyšší odborné vzdělání technického nebo přírodovědného směru s maturitou a pět let praxe v oboru, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání a osm let praxe v oboru na úrovni technika II. stupně.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Přesunout nahoru