Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.09.2007 (221/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikačním předpokladem je vzdělání1) požadované pro výkon služby v příslušném služebním zařazení.

(2) Požadované vzdělání pro výkon služby v příslušném služebním zařazení je v hodnostním sboru:

a) čekatelů praporčíků - základní nebo střední odborné vzdělání,

b) čekatelů důstojníků - úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání,

c) rotmistrů se stanovenou hodností rotný a rotmistr - základní vzdělání,

d) rotmistrů se stanovenou hodností nadrotmistr a štábní rotmistr - střední odborné vzdělání,

e) praporčíků se stanovenou hodností podpraporčík, praporčík, nadpraporčík a štábní praporčík - úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání,

f) nižších důstojníků se stanovenou hodností podporučík, poručík, nadporučík - úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání,

g) nižších důstojníků se stanovenou hodností kapitán - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

h) vyšších důstojníků se stanovenou hodností major, podplukovník, plukovník - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

i) generálů se stanovenou hodností brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.


§ 2

Přechodné ustanovení

Voják z povolání, jenž nesplňuje kvalifikační předpoklad vzdělání pro služební zařazení podle § 1, může být takto služebně zařazen nejdéle po dobu 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Přesunout nahoru