Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 259/1999 Sb.Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu

Částka 89/1999
Platnost od 25.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.10.2003 (147/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

259

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 1999

o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky:


§ 1

(1) Objekty strategického významu, důležité pro obranu státu a střežené vojáky Armády České republiky, jsou:

a) velkosklad pohonných hmot a maziv ČEPRO a. s. Hněvice,

b) velkosklad pohonných hmot a maziv ČEPRO a. s. Loukov,

c) velkosklad pohonných hmot a maziv ČEPRO a. s. Šlapánov.

(2) Objekty podle odstavce 1 střeží vojáci Armády České republiky v celkovém počtu 350 osob.


§ 2

Zrušují se:

1. Vládní nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.

2. Vládní nařízení č. 41/1961 Sb., o ubytování ozbrojených sil.

3. Vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany.

4. Vládní nařízení č. 44/1963 Sb., kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany.

5. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 382/1991 Sb., o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Přesunout nahoru