Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách České republiky

Částka 76/1999
Platnost od 12.10.1999
Účinnost od 01.12.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel

Vyhláška upravuje druhy a kategorie vojenských vozidle a podmínky schvalování jejich technické způsobilosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.06.2018 pod číslem 100/2018 Sb. s účinností od 23.06.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

Hlavním cílem materiálu je nahradit vojenské záchranné útvary novým institutem, přidělení útvaru k plnění úkolů civilní obrany.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 46/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

Přijetí navrhované prováděcí právní úpravy umožní využít určený počet vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v návaznosti na výbuchy v muničním areálu a současně jim poskytne práva a uloží povinnosti policistů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 396/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016