Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka 57/1999
Platnost od 30.07.1999
Účinnost od 30.07.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 168/1999 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon o správních poplatcích

Cílem návrhu je úprava problematiky schvalování technické způsobilosti vozidel a registrace vozidel.

Poslední změna: 07.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 117 pod číslem 303/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Cílem novelizace vyhlášky je reagovat na změny, které nastaly v souvislosti s novelizacemi směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností. Jde tedy především o implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.04.2020 pod číslem 180/2020 Sb. s účinností od 21.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Základním cílem novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tam, kde je to důvodné a sjednotit tyto podmínky pro shodné případy s jejich normativním řešením v dalších zákonech.

Poslední změna: 23.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2020 pod číslem 49/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Navrhovaná právní úprava dává do souladu podmínky daného pojištění odpovědnosti s judikaturou Soudního dvora EU.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Zákon mění systém příspěvku členských pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla do garančního fondu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 293/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela odstraňuje některé dílčí nedostatky a mezery v zákoně č. 56/2001 Sb. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 63/2017 Sb. s účinností od 01.06.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a další související zákony

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.09.2016 pod číslem 304/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o registraci vozidel

Návrh vyhlášky upravuje registrační značky vozidel na přání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 399/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Novela zajišťuje transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady. Posiluje finanční stabilitu pojišťoven a zajišťoven, sjednocuej pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu, rozšiřuje pravomoci ČNB a posiluje odpovědnost za stabilitu pojistného trhu.

Návrh neprošel 13.11.2015 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá v regulaci tzv. hrubé marže, a to na hodnotu 20%.  

Návrh neprošel 22.07.2015 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)