Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 53/1999
Platnost od 23.07.1999
Účinnost od 01.10.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Vyhláška stanovuje konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 na základě zákonem stanovených kritérií. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.08.2018 pod číslem 188/2018 Sb. s účinností od 30.09.2018

Návrh vyhlášky o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Vyhláška transponuje směrnici EU. Zejména upravuje předsmluvní informační povinnosti pro cestovní kanceláře a stanovuje vzory formulářů obsahujících povinné informace, které musí cestovní kancelář sdělit zákazníkovi před tím, než zájezd nebo spojené cestovní služby zakoupí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.06.2018 pod číslem 122/2018 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Novela uvádí terminologii zákona do souladu s občanským zákoníkem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.12.2015 pod číslem 341/2015 Sb. s účinností od 29.12.2015