Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 146/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

Částka 51/1999
Platnost od 15.07.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.01.2001 (347/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 1999,

kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:


§ 1

Poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice (dále jen "poplatek") silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou činí

a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 800 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 6 000 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 12 000 Kč;

b) na jeden kalendářní měsíc pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 200 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 800 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 1 600 Kč;

c) na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 100 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 300 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 600 Kč.

§ 2

(1) Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou. Zaplacení poplatku se prokazuje platnou nálepkou, která

a) odpovídá vzoru stanovenému zvláštním právním předpisem,

b) je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním motorovém vozidle jízdní soupravy na místě určeném zvláštním právním předpisem,

c) obsahuje údaj o státní poznávací značce, který se shoduje se státní poznávací značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo nebo první motorové vozidlo jízdní soupravy, kterými je dálnice nebo rychlostní silnice užita,

d) obsahuje vyznačení doby platnosti, která odpovídá době, kdy je dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou užita,

e) má hodnotu odpovídající výši poplatku, příslušné podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy, kterým je dálnice nebo rychlostní silnice užita.

(2) Platnost nálepky prokazující zaplacení poplatku podle § 1 písm. b) počíná posledním dnem kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci vyznačenému na nálepce, a končí prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce.

(3) Platnost nálepky prokazující zaplacení poplatku podle § 1 písm. c) počíná dnem vyznačeným na nálepce a končí uplynutím deseti bezprostředně následujících kalendářních dnů.

(4) Na nálepkách prokazujících zaplacení poplatku podle § 1 písm. b) nebo c) vyznačí dobu platnosti prodejce při jejich prodeji. Údaj o státní poznávací značce vyznačí řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy na nálepce nejpozději před jejím přilepením.

§ 3

Nálepka prokazující zaplacení poplatku za rok 1999 platí do 31. ledna 2000.


§ 4

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly.

2. Nařízení vlády č. 259/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr dopravy a spojů:

doc. Ing. Peltrám, CSc. v. r.

Přesunout nahoru