Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Částka 4/1999
Platnost od 19.01.1999
Účinnost od 19.01.1999
Zrušeno k 01.01.2010 (40/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

10

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


§ 1

(1) Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

2. Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3. Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.

4. Nařízení vlády č. 278/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády č. 33/1992 Sb.

(2) Na fyzické a právnické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podléhaly režimu nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují dosavadní právní předpisy, a to do dne, kdy tyto osoby splní ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem1) povinnosti, které jsou v tomto zvláštním právním předpise stanoveny.

§ 2zrušeno


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. David, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Přesunout nahoru