Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

Částka 33/1998
Platnost od 22.04.1998
Účinnost od 22.04.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 8. dubna 1998,

kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (dále jen "zákon"):


§ 1

Druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí do konce roku 1998 uvést do oběhu jako obchodní, (dále jen "druhy rostlin") jsou pšenice obecná, ječmen, oves, hrách, len, jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, vojtěška, ostropestřec mariánský, réva vinná.

§ 2

Rozmnožovací materiál druhů rostlin nesmí mít klíčivost nižší než

a) 78 % u pšenice obecné,

b) 78 % u ječmene,

c) 75 % u ovsa,

d) 70 % u hrachu,

e) 72 % u lnu,

f) 70 % u jetele plazivého a jetele zvrhlého,

g) 65 % u štírovníku růžkatého,

h) 70 % u vojtěšky,

i) 50 % u ostropestřce mariánského.

§ 3

U sazenic révy vinné musí být délka vyzrálých letorostů minimálně 100 mm.

§ 4

Rozmnožovací materiál hrachu uváděný do oběhu jako obchodní smí být napaden houbovými chorobami (Ascochyta ssp., Pleospora herbarum, Fusarium ssp. a Colletotrichum lindemuthianum), avšak celkový rozsah napadení porostu, ze kterého osivo pochází, nesmí být v součtu vyšší než 30 %.

§ 5

Rozmnožovací materiál druhů rostlin uvedených v § 1 musí

a) být vyroben z množitelských porostů uznaných podle § 22 odst. 4 zákona a být označen názvem odrůdy; u lnu, hrachu, jetele plazivého a jetele zvrhlého a vojtěšky musí být vyroben pouze z porostů, u kterých je znám původ rozmnožovacího materiálu,

b) vyhovovat ostatním požadavkům stanoveným pro certifikované osivo nebo sadbu uvedených druhů podle zvláštního předpisu,1) pokud není v této vyhlášce uvedeno jinak,

c) nést označení, z něhož je kupujícímu zřejmé, že se jedná o obchodní rozmnožovací materiál podle této vyhlášky.

§ 6

Kontrola vlastností rozmnožovacího materiálu druhů rostlin uvedených v § 1 se provádí týmž způsobem jako kontrola vlastností jiných rozmnožovacích materiálů.2)


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

2) § 33 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Přesunout nahoru