Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Částka 3/1998
Platnost od 02.02.1998
Účinnost od 01.02.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1997 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 4/97 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 4/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 1. února 1998 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Usnesení se vyhlašuje současně.

USNESENÍ č. 4/97

Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“

ze dne 17. prosince 1997

o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor -

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení následujících důvodů:

Dodatek VIII přílohy II Úmluvy obsahuje seznam zboží, při jehož tranzitu může být případně zvýšena paušální záruka. Z důvodu zjednodušení správního řízení se jeví jako účelné, aby různé seznamy citlivého zboží existující v rámci tranzitního režimu Společenství a společného tranzitního režimu byly shrnuty do jediného seznamu. Zkušenosti ukázaly, že uvedený Dodatek VIII by měl obsahovat pouze to zboží, u něhož byly zjištěny podvody značného rozsahu -

se usnesl:

Článek 1

Dodatek VIII přílohy II Úmluvy se nahrazuje dodatkem tohoto usnesení.

Článek 2

Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 1. února 1998.

Dáno v Bruselu dne 17. prosince 1997.

Za Smíšený výbor:

Sigurgeir A. Jónsson v. r. předseda

DODATEK VIII

SEZNAM ZBOŽÍ, PŘI JEHOŽ TRANZITU JE PŘÍPUSTNÉ ZVÝŠENÍ ČÁSTKY PAUŠÁLNÍ ZÁRUKY

Položka HSPopisMnožství odpovídající
paušální
částce
7000 ECU
123
01.02živý skot4000 kg
02.02hovězí maso, zmrazené3000 kg
04.02mléko a smetana, zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel5000 kg
ex 04.05máslo a jiné tukové produkty z mléka3000 kg
08.03banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené8000 kg
17.01třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu7000 kg
2207.10ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více, nedenaturovaný3 hl
ex 22.08destiláty, likéry a jiné lihoviny5hl
2402.20cigarety35 000 ks

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb. a č. 240/1997 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2.

Přesunout nahoru