Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Částka 29/1998
Platnost od 10.04.1998
Účinnost od 10.04.1998
Zrušeno k 11.03.2008 (85/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

ze dne 27. března 1998,

kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. f) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Pro přípravu léčivých přípravků1) lze použít pouze léčivé látky a pomocné látky, jejichž seznam je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky; o použití léčivých látek a pomocných látek, které nejsou v uvedeném seznamu obsaženy, rozhodne příslušný orgán.2)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně zdravotnictví:

MUDr. Roithová, MBA v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 4 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

2) § 7 písm. c) bod 2 a § 11 písm. a) bod 2 zákona č. 79/1997 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 75/1998 Sb.

Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků

Mezinárodní názevČeský název
ABSINTHII HERBAPELYŇKOVÁ NAŤ
ACACIAE GUMMIARABSKÁ KLOVATINA
ACETAZOLAMIDUMACETAZOLAMID
ACETONUMACETON
ACETYLCYSTEINUMACETYLCYSTEIN
ACETYLCHOLINI CHLORIDUMACETYLCHOLINIUMCHLORID
ACIDUM ACETICUM 99%KYSELINA OCTOVÁ 99%
ACIDUM ACETYLSALICYLICUMKYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
ACIDUM ALGINICUMKYSELINA ALGINOVÁ
ACIDUM AMINOCAPROICUMKYSELINA AMINOKAPRONOVÁ
ACIDUM ASCORBICUMKYSELINA ASKORBOVÁ
ACIDUM ASPARTICUMKYSELINA ASPARAGOVÁ
ACIDUM BENZOICUMKYSELINA BENZOOVÁ
ACIDUM BORICUMKYSELINA BORITÁ
ACIDUM CITRICUMKYSELINA CITRONOVÁ
ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT KYSELINY CITRONOVÉ
ACIDUM DEHYDROCHOLICUMKYSELINA DEHYDROCHOLOVÁ
ACIDUM FOLICUMKYSELINA LISTOVÁ
ACIDUM FORMICUMKYSELINA MRAVENČÍ
ACIDUM GENTISICUMKYSELINA GENTISOVÁ
ACIDUM GLUTAMICUMKYSELINA GLUTAMOVÁ
ACIDUM HYDROCHLORICUM 35%KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35%
ACIDUM LACTICUMKYSELINA MLÉČNÁ
ACIDUM MALEICUMKYSELINA MALEINOVÁ
ACIDUM MALICUM LAEVOGYRUMKYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA
ACIDUM NICOTINICUMKYSELINA NIKOTINOVÁ
ACIDUM NITRICUMKYSELINA DUSIČNÁ
ACIDUM OLEICUMKYSELINA OLEJOVÁ
ACIDUM p-AMINOBENZOICUMKYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ
ACIDUM p-AMINOHIPPURICUMKYSELINA p-AMINOHIPPUROVÁ
ACIDUM PENTETICUMKYSELINA PENTETOVÁ
ACIDUM PERACETICUM 35%KYSELINA PEROCTOVÁ 35%
ACIDUM PHOSPHORICUM 85%KYSELINA FOSFOREČNÁ 85%
ACIDUM POLYACRYLICUMKYSELINA POLYAKRYLOVÁ
ACIDUM SALICYLICUMKYSELINA SALICYLOVÁ
ACIDUM SORBICUMKYSELINA SORBOVÁ
ACIDUM STEARICUMKYSELINA STEAROVÁ
ACIDUM SULFURICUMKYSELINA SÍROVÁ
ACIDUM TARTARICUMKYSELINA VINNÁ
ACIDUM TRICHLORACETICUMKYSELINA TRICHLOROCTOVÁ
ACIDUM UNDECYLENICUMKYSELINA UNDECYLENOVÁ
ACONITI RADIXOMĚJOVÝ KOŘEN
ACRIFLAVINll CHLORIDUMAKRIFLAVINIUMCHLORID
ACRIFLAVINll DICHLORIDUMAKRIFLAVINIUMDICHLORID
ADENINUMADENIN
ADEPS LANAETUK Z OVČÍ VLNY
ADEPS LANAE CUM AQUALANOLIN
ADEPS LANAE HYDROGENATUSZTUŽENÝ TUK Z OVČÍ VLNY
ADEPS SOLIDUSZTUŽENÝ TUK
ADEPS SUILLUSVEPŘOVÉ SÁDLO
AGARAGAR
AGRIMONIAE HERBAŘEPÍKOVÁ NAŤ
ALANINUMALANIN
ALCHEMILLAE FOLIUMKONTRYHELOVÝ LIST
ALCHEMILLAE HERBAKONTRYHELOVÁ NAŤ
ALCOHOL AMYLICUSAMYLALKOHOL
ALCOHOL BENZYLICUSBENZYLALKOHOL
ALCOHOL CETYLICUSCETYLALKOHOL
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUSCETYLSTEARYLALKOHOL
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS AEMULGUJÍCÍ CETYLSTEARYLALKOHOL (TYP A)
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS BEMULGUJÍCÍ CETYLSTEARYLALKOHOL (TYP B)
ALCOHOL ISOPROPYLICUSISOPROPYLALKOHOL
ALCOHOL STEARYLICUSSTEARYLALKOHOL
ALCOHOLES ADIPIS LANAEALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNY
ALGELDRATUMALGELDRAT
ALLOBARBITALUMALLOBARBITAL
ALOE BARBADENSISBARBADOSKÉ ALOE
ALOE CAPENSISKAPSKÉ ALOE
ALOE EXTRACTUM SICCUM NORMATUMALOOVÝ EXTRAKT SUCHÝ TITROVANÝ
ALOXIPRINUMALOXIPRIN
ALTHAEAE FOLIUMPROSKURNÍKOVÝ LIST
ALTHAEAE RADIXPROSKURNÍKOVÝ KOŘEN
ALUMINll CHLORIDUM HEXAHYDRICUMHEXAHYDRÁT CHLORIDU HLINITÉHO
ALUMINll SULFASSÍRAN HLINITÝ
AMARANTHUMAMARANT
AMILORIDI HYDROCHLORIDUMAMILORIDIUMCHLORID
AMINITROZOLUMAMINITROZOL
AMINOPHENAZONUMAMINOFENAZON
AMINOPHYLLINUMAMINOFYLIN
AMINOPHYLLINUM HYDRICUMHYDRATOVANÝ AMINOFYLIN
AMMONIAE SOLUTIO CONCENTRATAKONCENTROVANÝ ROZTOK AMONIAKU
AMMONll BROMIDUMBROMID AMONNÝ
AMMONll CHLORIDUMCHLORID AMONNÝ
AMMONll CARBONASUHLIČITAN AMONNÝ
AMOBARBITALUMAMOBARBITAL
AMOBARBITALUM NATRICUMSODNÁ SŮL AMOBARBITALU
AMYGDALAE OLEUMMANDLOVÝ OLEJ
ANGELICAE FRUCTUSANDĚLIKOVÝ PLOD
ANGELICAE RADIXANDĚLIKOVÝ KOŘEN
ANISI ETHEROLEUMANÝZOVÁ SILICE
ANISI FRUCTUSANÝZOVÝ PLOD
ANSERINAE HERBANAŤ MOCHNY HUSÍ
ANTAZOLINI HYDROCHLORICUMANTAZOLINIUMCHLORID
ANTAZOLINI MESILASANTAZOLINIUMMESILAT
ANTITHROMBINUM III HUMANUM DENSATUMLYOFILIZOVANÝ KONCENTRÁ T
CRYODESICCATUMHUMÁNNÍHO ANTITROMBINU III
AQUA PRO INJECTIONEVODA NA INJEKCI
AQUA PURIFICATAČIŠTĚNÁ VODA
AQUAE TRITIATAE [3H] SOLUTIO INJECTABILISTRITIOVÁ VODA [3H] INJEKČNÍ ROZTOK
ARACHIDIS OLEUMPODZEMNICOVÝ OLEJ
ARGENTI DIACETYLTANNAS ALBUMINATUSDIACETYLTANINOALBUMINAT STŘÍBRA
ARGENTI NITRASDUSIČNAN STŘÍBRNÝ
ARGENTI PROTEINASPROTEINÁT STŘÍBRA
ARGENTUM COLLOIDALEKOLOIDNÍ STŘÍBRO
ARGININI HYDROCHLORIDUMARGININIUMCHLORID
ARGININUMARGININ
ARNICAE FLOS SINE CALYCEKVĚT PRHY CHLUMNÍ BEZ ZÁKROVU
ARNICAE FLOS CUM CALYCEKVĚT PRHY CHLUMNÍ SE ZÁKROVEM
ARSENI TRIOXIDUMOXID ARSENITÝ
ARTEMISIAE HERBAČERNOBÝ LOVÁ NAŤ
ASCORBYLIS PALMITASASKORBYLPALMITAT
ASPARTAMUMASPARTAM
ASPERULAE HERBANAŤ SVÍZELE VONNÉHO
ATROPINI SULFASATROPINIUMSULFAT
AURANTll AMARI ETHEROLEUMSILICE HOŘKÉHO OPLODÍ POMERANČE
AURANTll DULCE PERICARPIUMSLADKÉ OPLODÍ POMERANČE
AVELLANAE FOLIUMLÍSKOVÝ LIST
BACITRACINUMBACITRACIN
BACITRACINUM ZINCICUMZINEČNATÝ KOMPLEX BACITRACINU
BALSAMUM PERUVIANUMPERUÁNSKÝ BALZÁM
BALSAMUM TOLUTANUMTOLUÁNSKÝ BALZÁM
BARBITALUMBARBITAL
BARBITALUM NATRICUMSODNÁ SŮL BARBITALU
BARDANAE RADIXLOPUCHOVÝ KOŘEN
BARll SULFASSÍRAN BARNATÝ
BASILICI HERBABAZALKOVÁ NAŤ
BELLADONNAE FOLIUMRULÍKOVÝ LIST
BELLADONNAE PULVISPRÁŠKOVANÝ RULÍKOVÝ LIST TITROVANÝ
BELLADONNAE RADIXRULÍKOVÝ KOŘEN
BELLIDIS FLOSSEDMIKRÁSKOVÝ KVĚT
BENTONITUMBENTONIT
BENZALDEHYDCYANHYDRINUMBENZALDEHYDKYANHYDRIN
BENZALKONII CHLORIDUMBENZALKONIUMCHLORID
BENZENUMBENZEN
BENZETHONII CHLORIDUMBENZETHONIUMCHLORID
BENZINUMBENZIN
BENZOCAINUMBENZOKAIN
BENZODODECINII BROMIDUMBENZODODECINIUMBROMID
BENZOYLIS PEROXIDUM CUM AQUAHYDRATOVANÝ BENZOYLPEROXID
BENZYLIS BENZOASBENZYLBENZOAT
BERGAMOTTAE ETHEROLEUMBERGAMOTOVÁ SILICE
BETULAE FOLIUMLIST BŘÍZY
BISACODYLUMBISAKODYL
BISMUTHI SUBCARBONASZÁSADITÝ UHLIČITAN BISMUTITÝ
BISMUTHI SUBGALLASZÁSADITÝ GALAN BISMUTITÝ
BISMUTHI SUBNITRASZÁSADITÝ DUSIČNAN BISMUTITÝ
BISMUTHI SUBSALICYLASZÁSADITÝ SALICYLAN BISMUTITÝ
BISMUTHI TRIBROMPHENOLASZÁSADITÝ TRIBROMFENOLÁT BISMUTITÝ
BISTORTAE RADIXRDESNOVÝ KOŘEN
BOLDO FOLIUMBOLDOVNÍKOVÝ LIST
BROMISOVALUMBROMISOVAL
BROMOFORMUMBROMOFORM
BRONOPOLUMBRONOPOL
BUCCO FOLIUMLIST BUKO
BURSAE PASTORIS HERBANAŤ PASTUŠÍ TOBOLKY
BUTOBARBITALUMBUTOBARBITAL
BUTYLHYDROXYANISOLUMBUTYLHYDROXYANISOL
BUTYLHYDROXYTOLUENUMBUTYLHYDROXYTOLUEN
BUTYLPARABENUMBUTYLPARABEN
CACAO OLEUMKAKAOVÝ OLEJ
CALAMI RADIXPUŠKVORCOVÝ KOŘEN
CALCATRIPPAE FLOSKVĚT OSTROŽKY POLNÍ
CALCll ACETASOCTAN VÁPENATÝ
CALCll BENZAMIDOSALICYLASBENZAMIDOSALICYLAN VÁPENATÝ
CALCll CARBONASUHLlČlTAN VÁPENATÝ
CALCll CHLORIDUM DIHYDRICUMDIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO
CALCll CHLORIDUM HEXAHYDRICUMHEXAHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO
CALCll CITRASCITRONAN VÁPENATÝ
CALCll GLUCONASGLUKONAN VÁPENATÝ
CALCll GLYCEROPHOSPHASGLYCEROFOSFOREČNAN VÁPENATÝ
CALCll HYDROGENPHOSPHASHYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ
CALCll HYDROGENPHOSPHAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT HYDROGENFOSFOREČNANU VÁPENATÉHO
CALCll HYPOCHLORISCHLORNAN VÁPENATÝ
CALCll LACTAS PENTAHYDRICUSPENTAHYDRÁT MLÉČNANU VÁPENATÉHO
CALCll LACTAS TRIHYDRICUSTRIHYDRÁT MLÉČNANU VÁPENATÉHO
CALCll OXIDUMOXID VÁPENATÝ
CALCll PANTOTHENASPANTOTHENAN VÁPENATÝ
CALCll PHOSPHASFOSFOREČNAN VÁPENATÝ
CALCll STEARASSTEARAN VÁPENATÝ
CALCll SULFAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT SÍRANU VÁPENATÉHO
CALCll SULFAS HEMIHYDRICUSHEMIHYDRÁT SÍRANU VÁPENATÉHO
CALENDULAE FLOS SINE CALYCAEMĚSÍČKOVÝ KVĚT BEZ ZÁ KROVU
CALENDULAE FLOS CUM CALYCAEMĚSÍČKOVÝ KVĚT SE ZÁKROVEM
CALLUNAE FLOSVŘESOVÝ KVĚT
CALLUNAE HERBAVŘESOVÁ NAŤ
CAMPHORA RACEMICARACEMICKÝ KAFR
CAPTOPRILUMKAPTOPRIL
CARBACHOLUMKARBACHOL
CARBETHOPENDECINII BROMIDUMKARBETHOPENDECINIUMBROMID
CARBETHOPENDECINIUM CHLORIDKARBETHOPENDECINIUMCHLORID
CARBO ACTIVATUSAKTIVNÍ UHLÍ
CARBOCISTEINUMKARBOCYSTEIN
CARBOMERUM 940KARBOMER 940
CARBONEI TETRACHLORIDUMCHLORID UHLlČlTÝ
CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM ASODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU TYP A
CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM BSODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU TYP B
CARDUI BENEDICTI HERBANAŤ CUBETU BENEDIKTU
CARDUI MARIAE FRUCTUSPLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO
CARMELLOSUM CALCIUMVÁPENATÁ SŮL KARMELOSY
CARMELLOSUM NATRICUMSODNÁ SŮL KARMELOSY
CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUMSODNÁ SŮL KROSKARMELOSY
CARVI ETHEROLEUMKMÍNOVÁ SILICE
CARVI FRUCTUSKMÍNOVÝ PLOD
CARYOPHYLLI ETHEROLEUMHŘEBÍČKOVÁ SILICE
CARYOPHYLLI FLOSHŘEBÍČKOVCOVÝ KVĚT
CELLACEFATUMCELACEFAT
CELLULOSI ACETASACETAT CELULOSY
CELLULOSI PULVISCELULOSOVÝ PRÁ Š EK
CELLULOSUM MICROCRYSTALLINUMMIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA
CENTAURII HERBAZEMĚŽLUČOVÁ NAŤ
CERA ALBABÍLÝ VOSK
CERA CARNAUBAKARNAUBSKÝ VOSK
CERA FLAVAŽLUTÝ VOSK
CERULEUM PROTECTUM VPATENTNÍ MODŘV
CETACEUMVORVAŇOVINA
CETRIMIDUMCETRIMID
CETYLPYRIDINll CHLORIDUMCETYLPYRIDINIUMCHLORID
CHAMOMILLAE ROMANAE FLOSKVĚT HEŘMÁNKU ŘÍMSKÉHO
CHELIDONII HERBAVLAŠŤOVIČNÍKOVÁ NAŤ
CHLORALI HYDRASCHLORALHYDRÁT
CHLORAMBUCILUMCHLORAMBUCIL
CHLORAMPHENICOLI NATRll SUCCINASSODNÁ SŮL CHLORAMFENIKOLSUKCINATU
CHLORAMPHENICOLI PALMITASCHLORAMFENIKOLPALMITAT
CHLORAMPHENICOLUMCHLORAMFENIKOL
CHLORBUTANOLUMCHLORBUTANOL
CHLORHEXIDINI DIACETASCHLORHEXIDINIUMDIACETAT
CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIOROZTOK CHLORHEXIDINIUMDIGLUKONATU
CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUMCHLORHEXIDINIUMDICHLORID
CHLOROCRESOLUMCHLORKRESOL
CHOLESTEROLUMCHOLESTEROL
CHOLINI CHLORIDUMCHOLINIUMCHLORID
CHYMOTRYPSINUMCHYMOTRYPSIN
CICHORll HERBAČEKANKOVÁ NAŤ
CICHORll RADIXČEKANKOVÝ KOŘEN
CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUMCINCHOKAINIUMCHLORID
CINCHONAE CORTEXCHINOVNÍKOVÁ KŮRA
CINNAMOMI CEYLANICI ETHEROLEUMSKOŘICOVÁ SILICE CEJLONSKÁ
CINNAMOMI CORTEXKŮRA SKOŘICOVNÍKU
CITRI ETHEROLEUMCITRONOVÁ SILICE
CITRONELLAE ETHEROLEUMCITRONELOVÁ SILICE
CLOROXINUMKLOROXIN
CLOTRIMAZOLUMKLOTRIMAZOL
COCAINI HYDROCHLORIDUMKOKAINIUMCHLORID
CODEINI HYDROCHLORIDUMKODEINIUMCHLORID
CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS HEMIHYDRICUSHEMIHYDRÁT DIHYDROGENKODEINIUMFOSFATU
CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS SESQUIHYDRICUSSESKVIHYDRÁT DIHYDROGENKODEINIUMFOSFATU
CODEINUMKODEIN
COFFEINI CITRASKOFEIN S KYSELINOU CITRONOVOU
COFFEINUMKOFEIN
COFFEINUM ET NATRll BENZOASKOFEIN S BENZOANEM SODNÝM
COFFEINUM ET NATRll SALICYLASKOFEIN SE SALICYLANEM SODNÝM
COFFEINUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT KOFEINU
COLLODIUMKOLODIUM
CONDURANGO CORTEXKONDURANGOVÁ KŮRA
COPOVIDONUMKOPOVIDON
CORIANDRI ETHEROLEUMKORIANDROVÁ SILICE
CORIANDRI FRUCTUSKORIANDROVÝ PLOD
CORTISONI ACETASKORTISONACETAT
CRATAEGI FLOSHLOHOVÝ KVĚT
CRATAEGI FOLIUMHLOHOVÝ LIST
CRATAEGI FOLIUM CUM FLORELIST HLOHU S KVĚTEM
CRATAEGI FRUCTUSHLOHOVÝ PLOD
CROSPOVIDONUMKROSPOVIDON
CUPRI SULFASSÍRAN MĚĎNATÝ
CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUSPENTAHYDRÁT SÍRANU MĚĎNATÉHO
CYANI FLOS CUM CALYCEKVĚT CHRPY SE ZÁKROVEM
CYANI FLOS SINE CALYCEKVĚT CHRPY BEZ ZÁKROVU
CYANOCOBALAMINUMKYANOKOBALAMIN
CYCLOBARBITALUM CALCICUMVÁPENATÁ SŮL CYKLOBARBITALU
CYNARAE FOLIUMARTYČOKOVÝ LIST
CYNOSBATI FRUCTUSŠÍPKY
CYSTEINI HYDROCHLORIDUMCYSTEINIUMCHLORID
CYSTINUMCYSTIN
DECAMETHONII IODIDUMDEKAMETHONIUMJODID
DEXAMETHASONI ACETASDEXAMETHASONACETAT
DEXAMETHASONI NATRll PHOSPHASSODNÁ SŮL DEXAMETHASONFOSFATU
DEXAMETHASONUMDEXAMETHASON
DEXPANTHENOLUMDEXPANTHENOL
DEXTRANUM 40 PRO INIECTIONEDEXTRAN 40 NA INJEKCI
DEXTRANUM 60 PRO INIECTIONEDEXTRAN 60 NA INJEKCI
DEXTRANUM 70 PRO INIECTIONEDEXTRAN 70 NA INJEKCI
DEXTRINUMDEXTRIN
DIACETYLAMINOAZOTOLUENUMDIACETYLAMINOAZOTOLUEN
DIAMFENETIDUMDIAMFENETID
DIAVERIDINUMDIAVERIDIN
DIAZEPAMUMDIAZEPAM
DIBUTYLIS PHTHALASDIBUTYLFTALAT
DICLOFENACUM NATRICUMSODNÁ SŮL DIKLOFENAKU
DIETHYLCARBAMAZINI DIHYDROGENOCITRASDIETHYLKARBAMAZINIUMDIHYDROGENCITRAT
DIETHYLIS PHTHALASDIETHYLFTALAT
DIGITALIS PURPUREAE FOLIUMLIST NÁPRSTNÍKU ČERVENÉHO
DIGITOXINUMDIGITOXIN
DIGOXINUMDIGOXIN
DIHYDROERGOTAMINI MESILASDIHYDROERGOTAMINIUMMESILAT
DIMERCAPROLUMDIMERKAPROL
DIMETHYLIS SULFOXIDUMDIMETHYLSULFOXID
DIMETICONUMDIMETIKON
DINATRll CROMOGLICASCHROMOGLYKAN DISODNÝ
DINATRll EDETAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT EDETANU DISODNÉHO
DIPROPHYLLINUMDIPROFYLIN
DITHRANOLUMDITHRANOL
ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADIXTŘAPATKOVÝ KOŘEN
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUMHEPTAHYDRÁ T EMETINIUMDICHLORIDU
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUMPENTAHYDRÁT EMETINIUMDICHLORIDU
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINIUMCHLORID
EPHEDRINUMEFEDRIN
EPHEDRINI RACEMICI HYDROCHLORIDUMRACEMICKÝ EFEDRINIUMCHLORID
EPILOBll HERBAVRBOVKOVÁ NAŤ
EPINEPHRINI HYDROGENOTARTRASEPINEFRINIUMHYDROGENTARTARAT
EQUISETI HERBAPŘESLIČKOVÁ NAŤ
ERGOCALCIFEROLUMERGOKALCIFEROL
ERGOTAMINI TARTRASERGOTAMINIUMTARTARAT
ERYTHROSINUM NATRICUMSODNÁ SŮL ERYTHROSINU
ETHACRIDINI LACTASETHAKRIDINIUMLAKTÁT
ETHANOLUM ANHYDRICUMBEZVODÝ ETHANOL
ETHANOLUM 96%ETHANOL 96%
ETHANOLUM BENZINO DENATURATUMETHANOL DENATUROVANÝ BENZINEM
ETHER ANESTHETICUSETHER K NARKÓZE
ETHER SOLVENSETHER
ETHIONAMIDUMETHIONAMID
ETHYLCELLULOSUMETHYLCELULOSA
ETHYLIS ACETASETHYLACETAT
ETHYLIS BISCOUMACETASETHYLBISKUMACETAT
ETHYLIS CHLORIDUMETHYLCHLORID
ETHYLIS OLEASETHYLOLEAT
ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUMETHYLMORFINIUMCHLORID
ETHYLPARABENUMETHYLPARABEN
ETOFYLLINUMETOFYLIN
EUCALYPTI ETHEROLEUMBLAHOVIČNÍKOVÁ SILICE
EUPHRASIAE HERBASVĚTLÍKOVÁ NAŤ
FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI CRYODESICCATUSLIDSKÝ KOAGULAČNÍ FAKTOR IX LYOFILIZOVANÝ
FACTOR Vlll COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI CRYODESICCATUSLIDSKÝ KOAGULAČNÍ FAKTOR Vlll LYOFILIZOVANÝ
FAGI PIXBUKOVÝ DEHET
FARFARAE FLOSPODBĚLOVÝ KVĚT
FARFARAE FOLIUMPODBĚLOVÝ LIST
FEL BOVIS SICCUMSUŠ ENÁ HOVĚZÍ ŽLUČ
FENOTEROLI HYDROBROMICUMFENOTEROLIUMBROMID
FERRI CHLORIDUM HEXAHYDRICUMHEXAHYDRÁT CHLORIDU ŽELEZITÉHO
FERROSI FUMARASFUMARAN ŽELEZNATÝ
FERROSI GLUCONASGLUKONAN ŽELEZNATÝ
FERROSI SULFASSÍRAN ŽELEZNATÝ
FIBRINI GLUTINUMFIBRINOVÉ LEPIDLO
FILIPENDULAE ULMARIAE FLOSTUŽEBNÍKOVÝ KVĚT
FLAVUM ORANGEATUMORANŽOVÁ ŽLUŤ
FLUORESCEINUM NATRICUMSODNÁ SŮL FLUORESCEINU
FLUORESCEINUMFLUORESCEIN
FOENICULI AMARI FRUCTUSFENYKLOVÝ PLOD HOŘKÝ
FOENICULI DULCIS FRUCTUSFENYKLOVÝ PLOD SLADKÝ
FOENICULI ETHEROLEUMFENYKLOVÁ SILICE
FOENUGRAECI SEMENSEMENO ŘECKÉHO SENA
FORMALDEHYDI SOLUTIO 35%ROZTOK FORMALDEHYDU 35%
FRAGARIAE FOLIUMJAHODNÍKOVÝ LIST
FRANGULAE CORTEXKRUŠINOVÁ KŮRA
FRUCTOSUMFRUKTOSA
FUCHSINUM BASICUMFUCHSIN ZÁSADITÝ
FUCUS VESICULOSUSCHALUHA BUBLINATÁ
FUMARIAE HERBAZEMĚDÝMOVÁ NAŤ
FURAZOLIDONUMFURAZOLIDON
FUROSEMIDUMFUROSEMID
GALACTOSUMGALAKTOSA
GALEGAE HERBAJESTŘABINOVÁ NAŤ
GALEOPSIDIS HERBAKONOPICOVÁ NAŤ
GALLADUBĚNKA
GALLAMINI TRIETHIODIDUMGALLAMINIUMTRIETHOJODID
GELATINAŽELATINA
GENTIANAE RADIXHOŘCOVÝ KOŘEN
GERANll ETHEROLEUMGERANIOVÁ SILICE
GINSENG RADIXVŠEHOJOVÝ KOŘEN
GLUCAGONUMGLUKAGON
GLUCOSUMGLUKOSA
GLUCOSUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT GLUKOSY
GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-50GLYCEROLMONOSTEARAT 40-50
GLYCEROLUMGLYCEROL
GLYCEROLUM 85%GLYCEROL 85%
GLYCINUMGLYCIN
GRAMINIS RADIXPÝROVÝ KOŘEN
GUAIFENESINUMGUAIFENESIN
GUANETHIDINI SULFASGUANETHIDINIUMSULFAT
GUAR GALACTOMANNANUMGALAKTOMANAN GUAR
HAMAMELIDIS FOLIUMVILÍNOVÝ LIST
HELIANTHI OLEUMSLUNEČNICOVÝ OLEJ
HELIANTHI OLEUM HYDROGENATUMZTUŽENÝ SLUNEČNICOVÝ OLEJ
HEPARINUM CALCICUMVÁPENATÁ SŮL HEPARINU
HEPARINUM NATRICUMSODNÁ SŮL HEPARINU
HEPTOBARBITALUMHEPTOBARBITAL
HERNIARIAE HERBAPRŮTRŽNÍKOVÁ NAŤ
HEXACHLOROPHENUMHEXACHLOROFEN
HEXOBARBITALUMHEXOBARBITAL
HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUMHISTAMINIUMDICHLORID
HISTAMINI PHOSPHASHISTAMINIUMFOSFAT
HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT HISTIDINIUMCHLORIDU
HISTIDINUMHISTIDIN
HOMATROPINI HYDROBROMIDUMHOMATROPINIUMBROMID
HOMATROPINI METHYLBROMIDUMHOMATROPINIUMMETHYLBROMID
HYDRARGYRI AMINOCHLORIDUMAMIDOCHLORID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRI DICHLORIDUMCHLORID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRI DIIODIDUM RUBRUMČERVENÝ JODID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUMŽLUTÝ OXID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRI OXYCYANIDUMZÁSADITÝ KYANID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUMČERVENÝ SULFID RTUŤNATÝ
HYDRARGYRUMRTUŤ
HYDROCODONI HYDROGENOTARTRASHYDROKODONIUMHYDROGENTARTARAT
HYDROCORTISONI ACETASHYDROKORTISONACETAT
HYDROCORTISONI HEMISUCCINASHYDROKORTISONHEMISUKCINAT
HYDROCORTISONUMHYDROKORTISON
HYDROGENII PEROXIDUM 30%PEROXID VODÍKU 30%
HYDROXYETHYLCELLULOSUMHYDROXYETHYLCELULOSA
HYDROXYETHYLMETHYLCELLULOSUMHYDROXYETHYLMETHYLCELULOSA
HYDROXYPROPYLCELLULOSUMHYDROXYPROPYLCELULOSA
HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSI PHTHALASFTALAT HYDROXYPROPYLMETHYLCELULOSY
HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSUMHYDROXYPROPYLMETHYLCELULOSA
HYOSCYAMI FOLIUMBLÍNOVÝ LIST
HYOSCYAMINI SULFASHYOSCYAMINIUMSULFAT
HYOSCYAMI PULVIS NORMATUSPRÁŠKOVANÝ BLÍNOVÝ LIST TITROVANÝ
HYPERICI HERBATŘEZALKOVÁ NAŤ
IBUPROFENUMIBUPROFEN
ICHTHAMOLUMICHTAMOL
INDICARMINUMINDIGOKARMIN
INDOMETACINUMINDOMETACIN
INULINUMINULIN
IODOFORMUMJODOFORM
IODUMJOD
IPECACUANHAE RADIXHLAVĚNKOVÝ KOŘEN
IPECACUANHAE PULVIS NORMATUSPRAŠ KOVANÝ HLAVĚNKOVÝ KOŘEN TITROVANÝ
IRIDIS RADIXKOSATCOVÝ KOŘEN
ISOLEUCINUMISOLEUCIN
ISONIAZIDUMISONIAZID
ISOPRENALINI SULFASISOPRENALINIUMSULFAT
ISOPROPYLIS MYRISTASISOPROPYLMYRISTAT
ISOPROPYLIS PALMITASISOPROPYLPALMITAT
JECORIS ASSELI OLEUMRYBÍ OLEJ
JUGLANDIS FOLIUMOŘEŠÁKOVÝ LIST
JUNIPERI FRUCTUSJALOVCOVÝ PLOD
KALll ACETASOCTAN DRASELNÝ
KALll ALUMINll SULFASSÍRAN DRASELNO-HLINITÝ
KALll BROMIDUMBROMID DRASELNÝ
KALll CARBONASUHLIČITAN DRASELNÝ
KALll CHLORASCHLOREČNAN DRASELNÝ
KALll CHLORIDUMCHLORID DRASELNÝ
KALll CITRASCITRONAN DRASELNÝ
KALll DIHYDROGENOPHOSPHASDIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
KALll GUAJACOLSULFONASSULFOGUAJAKOL
KALll HYDROGENOCARBONASHYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ
KALll HYDROGENOPHOSPHASHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
KALll HYDROGENOTARTRASHYDROGENVÍNAN DRASELNÝ
KALll HYDROXIDUMHYDROXID DRASELNÝ
KALll IODIDUMJODID DRASELNÝ
KALll NATRll TARTRASVÍNAN DRASELNO-SODNÝ
KALll NITRASDUSIČNAN DRASELNÝ
KALll PERCHLORASCHLORISTAN DRASELNÝ
KALll PERMANGANASMANGANISTAN DRASELNÝ
KALll SORBASSORBITAN DRASELNÝ
KALll SULFASSÍRAN DRASELNÝ
KAOLINUM PONDEROSUMTĚŽKÝ KAOLIN
KEBUZONUMKEBUZON
LACTOSUMLAKTOSA
LACTOSUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT LAKTOSY
LACTULOSI SOLUTIOROZTOK LAKTULOSY
LAMll ALBI FLOSHLUCHAVKOVÝ KVĚT
LANATOSIDUM CLANATOSID C
LAVANDULAE ETHEROLEUMLEVANDULOVÁ SILICE
LAVANDULAE FLOSLEVANDULOVÝ KVĚT
LEUCINUMLEUCIN
LEVOGLUTAMIDUMLEVOGLUTAMIN
LEVISTICI RADIXLIBEČKOVÝ KOŘEN
LEVOMENTHOLUMLEVOMENTHOL
LICHEN ISLANDICUSLIŠEJNÍK ISLANDSKÝ
LIDOCAINI HYDROCHLORIDUMLIDOKAINIUMCHLORID
LIDOCAINUMLIDOKAIN
LINARIAE HERBAKVĚTELOVÁ NAŤ
LINI OLEUMLNĚNÝ OLEJ
LINI SEMENLNĚNÉ SEMENO
LIQIURITIAE RADIXLÉKOŘICOVÝ KOŘEN
LITHANTHRACIS PIXKAMENOUHELNÝ DEHET
LITHll CARBONASUHLIČITAN LITHNÝ
LITHll CITRASCITRONAN LITHNÝ
LOBELINI HYDROCHLORIDUMLOBELINIUMCHLORID
LUPULI FLOSCHMELOVÁ ŠIŠTICE
LYSINI HYDROCHLORIDUMLYSINIUMCHLORID
LYSINI SALICYLASLYSINIUMSALICYLAT
MACIDIS ETHEROLEUMMUŠKÁTOVÁ SILICE
MACROGOLUM 300MAKROGOL 300
MACROGOLUM 400MAKROGOL 400
MACROGOLUM 1000MAKROGOL 1000
MACROGOLUM 1500MAKROGOL 1500
MACROGOLUM 3000MAKROGOL 3000
MACROGOLUM 4000MAKROGOL 4000
MACROGOLUM 6000MAKROGOL 6000
MACROGOLUM 20000MAKROGOL 20000
MACROGOLUM 35000MAKROGOL 35000
MAGNESll ALUMINASHLINITAN HOŘEČNATÝ
MAGNESll CHLORIDUM HEXAHYDRICUMHEXAHYDRÁ T CHLORIDU HOŘEČNATÉHO
MAGNESll HYDROXIDUMHYDROXID HOŘEČNATÝ
MAGNESll LACTAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT MLÉČNANU HOŘEČNATÉHO
MAGNESll OXIDUM LEVEOXID HOŘEČNATÝ LEHKÝ
MAGNESll OXIDUM PONDEROSUMOXID HOŘEČNATÝ TĚŽKÝ
MAGNESll PEROXIDUMPEROXID HOŘEČNATÝ
MAGNESll STEARASSTEARAN HOŘEČNATÝ
MAGNESll SUBCARBONAS LEVISLEHKÝ ZÁSADITÝ UHLIČITAN HOŘEČNATÝ
MAGNESll SUBCARBONAS PONDEROSUMTĚŽKÝ ZÁSADITÝ UHLIČITAN HOŘEČNATÝ
MAGNESll SULFASSÍRAN HOŘEČNATÝ
MAGNESll TRISILICASTRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ
MALVAE ARBOREAE FLOS CUM CALYCAEKVĚT TOPOLOVKY SE ZÁKROVEM
MALVAE FLOSSLÉZOVÝ KVĚT
MALVAE FOLIUMSLÉZOVÝ LIST
MANGANOSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUMTETRAHYDRÁT CHLORIDU MANGANATÉHO
MANNAMANNA
MANNITOLUMMANNITOL
MARRUBll HERBAJABLEČNÍKOVÁ NAŤ
MATRICARIAE FLOSHEŘMÁNKOVÝ KVĚT
MAYDIS AMYLUMKUKUŘIČNÝ ŠKROB
MAYDIS OLEUMKUKUŘIČNÝ OLEJ
MEGLUMINUMMEGLUMIN
MELILOTI HERBAKOMONICOVÁ NAŤ
MELISSAE FOLIUMMEDUŇKOVÝ LIST
MELISSAE HERBAMEDUŇKOVÁ NAŤ
MENTHAE PIPERITAE ETHEROLEUMSILICE MÁTY PEPRNÉ
MENTHAE PIPERITAE FOLIUMLIST MÁTY PEPRNÉ
MENTHAE PIPERITAE HERBANAŤ MÁTY PEPRNÉ
MENTHOLUM RACEMICUMRACEMICKÝ MENTHOL
MEPROBAMATUMMEPROBAMAT
METHADONI HYDROCHLORIDUMMETHADONIUMCHLORID
METHANOLUMMETHANOL
METHENAMINUMMETHENAMIN
METHIONINUMMETHIONIN
METHIONINUM RACEMICUMRACEMICKÝ METHIONIN
METHYLCELLULOSUMMETHYLCELULOSA
METHYLENI CHLORIDUMDICHLORMETHAN
METHYLIS SALICYLASMETHYLSALICYLAT
METHYLPARABENUMMETHYLPARABEN
METHYLPHENOBARBITALUMMETHYLFENOBARBITAL
METHYLROSANILINll CHLORIDUMMETHYLROSANILINIUMCHLORID
METHYLTHIONINll CHLORIDUM AD USUM EXTERNUMMETHYLTHIONINIUMCHLORID K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ
METIPRANOLOLUMMETIPRANOLOL
METRONIDAZOLI BENZOASMETRONIDAZOLBENZOAT
METRONIDAZOLUMMETRONIDAZOL
MILLEFOLII FLOSŘEBŘÍČKOVÝ KVĚT
MILLEFOLII HERBAŘEBŘÍČKOVÁ NAŤ
MORPHINI HYDROCHLORIDUMMORFINIUMCHLORID
MOXASTINI HYDROCHLORIDUMMOXASTINIUMCHLORID
MYRRHAMYRHA
MYRTILLI FOLIUMBORŮVKOVÝ LIST
MYRTILLI FRUCTUSBORŮVKOVÝ PLOD
NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUMNAFAZOLINIUMCHLORID
NAPHAZOLINI NITRASNAFAZOLINIUMNITRAT
NAPHTHOLUM-BETABETA-NAFTOL
NATRll ACETASOCTAN SODNÝ
NATRll ADENOSINTRIPHOSPHASNATRIUMADENOSINTRIFOSFAT
NATRll ALCOXYMACROGOLSULFONASSODNÁ SŮL ALKOXYMAKROGOLSULFONATU
NATRll ALGINASSODNÁ SůL KYSELINY ALGINOVÉ
NATRll AMINOSALICYLASAMINOSALICYLAN SODNÝ
NATRll BENZOASBENZOAN SODNÝ
NATRll BROMIDUMBROMID SODNÝ
NATRll CALCll EDETASEDETAN SODNO-VÁPENATÝ
NATRll CARBONASUHLlČITAN SODNÝ
NATRll CARBONAS DECAHYDRICUSDEKAHYDRÁT UHLIČITANU SODNÉHO
NATRll CARBONAS MONOHYDRICUSMONOHYDRÁT UHLIČITANU SODNÉHO
NATRll CETYLO- ET STEARYLOSULFASCETYLSTEARYLSÍRAN SODNÝ
NATRll CETYLSULFASCETYLSÍRAN SODNÝ
NATRll CHLORIDUMCHLORID SODNÝ
NATRll CITRAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT CITRONANU SODNÉHO
NATRll CYCLAMASCYKLAMÁT SODNÝ
NATRll DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT DIHYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO
NATRll DISULFISDISIŘIČITAN SODNÝ
NATRll FLUORIDUMFLUORID SODNÝ
NATRll GENTISASNATRIUMGENTISAT
NATRll GLUCONASNATRIUMGLUKONAT
NATRll HYDROGENOCARBONASHYDROGENUHLIČITAN SODNÝ
NATRll HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUSDIHYDRÁT HYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO
NATRll HYDROGENOPHOSPHAS DODECAHYDRICUSDODEKAHYDRÁT HYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO
NATRll HYDROXIDUMHYDROXID SODNÝ
NATRll IODIDUMJODID SODNÝ
NATRll LAURILSULFASLAURYLSÍRAN SODNÝ
NATRll NITRISDUSITAN SODNÝ
NATRll NITROPRUSSIASNITROPRUSID SODNÝ
NATRll PERBORASPERBORITAN SODNÝ
NATRll PYROPHOSPHAS DECAHYDRICUSDEKAHYDRÁT DIFOSFOREČNANU SODNÉHO
NATRll SALICYLASSALICYLAN SODNÝ
NATRll SULFASSÍRAN SODNÝ
NATRll SULFAS DECAHYDRICUSDEKAHYDRÁT SÍRANU SODNÉHO
NATRll SULFISSIŘIČITAN SODNÝ
NATRll SULFIS HEPTAHYDRICUSHEPTAHYDRÁT SIŘIČITANU SODNÉHO
NATRll TETRABORASTETRABORITAN SODNÝ
NATRll THIOSULFASTHIOSÍRAN SODNÝ
NATRll TETRABORASTETRABORITAN SODNÝ
NATRll VALPROASSODNÁ SÜL KYSELINY VALPROOVÉ
NEOMYCINI SULFASNEOMYCINIUMSULFAT
NEOSTIGMINI BROMIDUMNEOSTIGMINIUMBROMID
NEOSTIGMINI METILSULFASNEOSTIGMINIUMMETHYLSULFAT
NICOTINAMIDUMNIKOTINAMID
NIGRUM NITENS BNČERŇBRILANTNÍ BN
NITROFURALUMNITROFURAL
NITROFURANTOINUMNITROFURANTOIN
NITROGENUMDUSÍK
NOREPINEPHRINI HYDROCHLORIDUMNOREPINEFRINIUMCHLORID
NOREPINEPHRINI HYDROGENOTARTRASNOREPINEFRINIUMHYDROGENTARTARAT
NYSTATINUMNYSTATIN
OLAMINUMOLAMIN
OLEUM PRO INJECTIONEOLEJ NA INJEKCI
OLIVAE OLEUMOLIVOVÝ OLEJ
ONONIDIS RADIXKOŘEN JEHLICE TRNITÉ
OPIUM CRUDUMSUROVÉ OPIUM
OPIUM PULVERATUMPRÁŠKOVANÉ OPIUM
ORIGANI HERBADOBROMYSLOVÁ NAŤ
ORNIDAZOLUMORNIDAZOL
ORYZAE AMYLUMRÝŽOVÝ ŠKROB
OXYPHENBUTAZONUMOXYFENBUTAZONUM
PANCREATIS PULVISPANKREATIN PRÁŠEK
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUMPAPAVERINIUMCHLORID
PARACETAMOLUMPARACETAMOL
PARAFFINUM LIQUIDUMTEKUTÝ PARAFIN
PARAFFINUM PERLIQUIDUMLEHKÝ TEKUTÝ PARAFIN
PARAFFINUM SOLIDUMTVRDÝ PARAFIN
PARALDEHYDUMPARALDEHYD
PARAFORMALDEHYDUMPARAFORMALDEHYD
PARAOXONUMPARAOXON
PASSIFLORAE HERBAMUČENKOVÁ NAŤ
PENTOBARBITALUMPENTOBARBITAL
PENTOBARBITALUM NATRICUMSODNÁ SŮL PENTOBARBITALU
PEPSINI PULVISPEPSIN PRÁŠKOVÝ
PETROSELINI RADIXPETRŽELOVÝ KOŘEN
PETROSELINI FRUCTUSPETRŽELOVÝ PLOD
PHASEOLI FRUCTUS SINE SEMINEFAZOLOVÝ PLOD BEZ SEMEN
PHENACETINUMFENACETIN
PHENAZONUMFENAZON
PHENAZONUM CUM COFFEINO ET ACIDO CITRICOFENAZON S KOFEINEM A KYSELINOU CITRONOVOU
PHENOBARBITALUMFENOBARBITAL
PHENOPBARBITALUM NATRICUMSODNÁ SŮL FENOBARBITALU
PHENOLPHTHALEINUMFENOLFTALEIN
PHENOLSULFONPHTHALEINUMFENOLSULFONFTALEIN
PHENOLUMFENOL
PHENOTHIAZINUMFENOTHIAZIN
PHENOXYETHANOLUMFENOXYETHANOL
PHENYLALANINUMFENYLALANIN
PHENYLBUTAZONUMFENYLBUTAZON
PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUMFENYLEFRINIUMCHLORID
PHENYLEPHRINUMFENYLEFRIN
PHENYLHYDRARGYRI BORASFENYLHYDRARGYRIUMBORAT
PHENYLHYDRARGYRI NITRASDUSIČNAN FENYLRTUŤNATÝ
PHENYLIS SALICYLASFENYLSALICYLAT
PHTHALYLSULFATHIAZOLUMFTALYLSULFATHIAZOL
PHYSOSTIGMINI SALICYLASFYSOSTIGMINIUMSALICYLAT
PHYSOSTIGMINI SULFASFYSOSTIGMINIUMSULFAT
PILOCARPINI HYDROCHLORIDUMPILOKARPINIUMCHLORID
PILOCARPINI NITRASPILOKARPINIUMNITRAT
PINI PUMILIONIS ETHEROLEUMKOSODŘEVINOVÁ SILICE
PIPERAZINI ADIPASPIPERAZINIUMADIPAT
PIPERAZINI CITRASPIPERAZINIUMCITRAT
PIPERAZINUM HEXAHYDRICUMHEXAHYDRÁT PIPERAZINU
PLANTAGINIS FOLIUMJITROCELOVÝ LIST
PLASMA HUMANUM AD SEPARATIONEMLIDSKÁ PLAZMA PRO FRAKCIONACI
PLUMBI ACETASOCTAN OLOVNATÝ
PLUMBI OXIDUMOXID OLOVNATÝ
PODOPHYLLI RESINAPODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE
POLYACRYLATIS DISPERSIO 30%POLYAKRYLÁTOVÁ DISPERZE 30%
POLYGALAE RADIXSENEGOVÝ KOŘEN
POLYGONI AVICULARIS HERBATRUSKAVCOVÁ NAŤ
POLYMYXINI B SULFASPOLYMYXIN-B-SULFAT
POLYSORBATUM 20POLYSORBÁT 20
POLYSORBATUM 40POLYSORBÁT 40
POLYSORBATUM 60POLYSORBÁT 60
POLYSORBATUM 80POLYSORBÁT 80
POPULI GEMMATOPOLOVÝ PUPEN
POVIDONUMPOVIDON
PREDNISOLONI ACETASPREDNISOLONACETAT
PREDNISOLONI NATRll PHOSPHASSODNÁ SŮL PREDNISOLONFOSFATU
PREDNISOLONI PIVALASPREDNISOLONPIVALAT
PREDNISOLONUMPREDNISOLON
PREDNISONUMPREDNISON
PRENYLAMINI LACTASPRENYLAMINIUMLAKTAT
PRIMULAE FLOSPRVOSENKOVÝ KVĚT
PRIMULAE RADIXPRVOSENKOVÝ KOŘEN
PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUMPROKAINAMIDIUMCHLORID
PROCAINI HYDROCHLORIDUMPROKAINIUMCHLORID
PROGESTERONUMPROGESTERON
PROLINUMPROLIN
PROPYLENGLYCOLUMPROPYLENGLYKOL
PROPYLIS GALLASPROPYLGALLAT
PROPYLPARABENUMPROPYLPARABEN
PROPYPHENAZONUMPROPYFENAZON
PRUNI SPINOSAE FLOSTRNKOVÝ KVĚT
PSYLLI SEMENBLEŠNÍKOVÉ SEMENO
PULMONARIAE FOLIUMPLICNÍKOVÝ LIST
PYRAZINAMIDUMPYRAZINAMID
PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUMPYRIDOXINIUMCHLORID
PYROGALLOLUMPYROGALLOL
QUERCUS CORTEXDUBOVÁ KŮRA
QUINIDINI SULFASCHINIDINIUMSULFAT
QUINIDINI HYDROCHLORIDUMCHINIDINIUMCHLORID
QUINIDINUMCHINIDIN
QUININI HYDROCHLORIDUMCHININIUMCHLORID
QUININI SULFASCHININIUMSULFAT
RAPAE OLEUM HYDROGENATUMZTUŽENÝ ŘEPKOVÝ OLEJ
RATANHIAE RADIXRATANHOVÝ KOŘEN
RESORCINOLUMRESORCINOL
RHAMNI PURSHIANAE CORTEXKŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVA
RHEI RADIXREVEŇOVÝ KOŘEN
RIBIS NIGRI FOLIUMLIST RYBÍZU ČERNÉHO
RIBOFLAVINI NATRll PHOSPHASSODNÁ SÜL RIBOFLAVINFOSFATU
RIBOFLAVINUMRIBOFLAVIN
RICINI OLEUMRICINOVÝ OLEJ
ROBINIAE FLOSAKÁTOVÝ KVĚT
ROSEUM BENGALENSE NATRICUMBENGÁLSKÁ ČERVEŇ
ROSMARINI ETHEROLEUMROZMARÝNOVÁ SILICE
ROSMARINI FOLIUMROZMARÝNOVÝ LIST
RUBI FRUTICOSI FOLIUMOSTRUŽINÍKOVÝ LIST
RUBI IDAEI FOLIUMMALINÍKOVÝ LIST
RUBOR CONGENSISČERVEŇ KONGO
RUBOR PONCEAU 4RPONCEAU 4R
RUBOR PONCEAU 6RPONCEAU 6R
SACCHARINUMSACHARIN
SACCHARINUM NATRICUMSODNÁ SŮL SACHARINU
SACCHAROSUMSACHAROSA
SALICIS CORTEXVRBOVÁ KŮRA
SALICYLAMIDUMSALICYLAMID
SALVIAE HERBAŠALVĚJOVÁ NAŤ
SALVIAE FOLIUMŠALVĚJOVÝ LIST
SAMBUCI FLOSKVĚT BEZU ČERNÉHO
SAMBUCI FRUCTUSPLOD BEZU ČERNÉHO
SANGUIS HUMANUSLIDSKÁ KREV
SANGUISORBAE RADIXKOŘEN TOTENU LÉKAŘSKÉHO
SAPO KALINUSDRASELNÉ MÝDLO
SAPONARIAE RUBRAE RADIXKOŘEN MYDLICE LÉKAŘSKÉ
SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUMSKOPOLAMINIUMBROMID
SECOBARBITALUM NATRICUMSODNÁ SŮL SEKOBARBITALU
SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAEPLOD KASIE OSTROLISTÉ
SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAEPLOD KASIE ÚZKOLISTÉ
SENNAE FOLIUMSENNOVÝ LIST
SERINUMSERIN
SERPYLLI HERBAMATEŘÍDOUŠKOVÁ NAŤ
SESAMI OLEUMSEZAMOVÝ OLEJ
SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICAKOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ
SILICA COLLOIDALIS HYDRICAKOLOIDNÍ HYDRATOVANÝ OXID KŘEMIČITÝ
SILYMARINUMSILYMARIN
SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALEUMĚLÁ HOŘČIČNÁ SILICE
SOJAE OLEUMSÓJOVÝ OLEJ
SOLANI AMYLUMBRAMBOROVÝ ŠKROB
SOLIDAGINIS HERBAZLATOBÝLOVÁ NAŤ
SORBI FRUCTUSPLOD JEŘÁBU
SORBITANI LAURASSORBITANLAURAT
SORBITANI OLEASSORBITANOLEAT
SORBITANI PALMITASSORBITANPALMITAT
SORBITANI STEARASSORBITANSTEARAT
SORBITANI TRIOLEASSORBITANTRIOLEAT
SORBITOLUMSORBITOL
SORBITOLUM 70% CRISTALLISABILESORBITOL 70% KRYSTALIZUJÍCÍ
SORBITOLUM 70% NON CRYSTALLISABILESORBITOL 70% NEKRYSTALIZUJÍCÍ
STANNI CHLORIDUMCHLORID CÍNATÝ
STOECHADOS FLOSKVĚT SMILU PÍSEČNÉHO
STRAMONII FOLIUMDURMANOVÝ LIST
STRAMONII PULVIS NORMATUSPRÁŠKOVANÝ DURMANOVÝ LIST TITROVANÝ
STREPTOMYCINI SULFASSTREPTOMYCINIUMSULFAT
STRYCHNI SEMENKULČIBOVÉ SEMENO
STRYCHNI NITRASSTRYCHNINIUMNITRAT
SUCCINYLSULFATHIAZOLUMSUKCINYLSULFATHIAZOL
SULFACETAMIDUMSULFACETAMID
SULFACETAMIDUM NATRICUMSODNÁ SÜL SULFACETAMIDU
SULFADIAZINUMSULFADIAZIN
SULFADIMIDINUMSULFADIMIDIN
SULFADOXINUMSULFADOXIN
SULFAFURAZOLUMSULFAFURAZOL
SULFAGUANIDINUMSULFAGUANIDIN
SULFAMERAZINUMSULFAMERAZIN
SULFAMETHIZOLUMSULFAMETHIZOL
SULFAMETHOXAZOLUMSULFAMETHOXAZOL
SULFAMETHOXYPYRIDAZINUMSULFAMETHOXYPYRIDAZIN
SULFAMETHOXYDIAZINUMSULFAMETHOXYDIAZIN
SULFANILAMIDUMSULFANILAMID
SULFATHIAZOLUMSULFATHIAZOL
SULFOBROMPHTHALEINUM NATRICUMSODNÁ SŮL SULFOBROMFTALEINU
SULFUR AD USUM EXTERNUMSÍRA PRO ZEVNÍ POUŽITÍ
SYMPHYTI RADIXKOSTIVALOVÝ KOŘEN
TALCUMMASTEK
TANNINUMTANIN
TARAXACI RADIX CUM HERBASMETANKOVÝ KOŘEN S NATÍ
TARTRAZINUMTARTRAZIN
TEREBINTHINAE ETHEROLEUM RECTIFICATUMČIŠTĚNÁ TERPENTÝNOVÁ SILICE
TETRACAINI HYDROCHLORIDUMTETRAKAINIUMCHLORID
TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUMTETRACYKLINIUMCHLORID
TETRACYCLINUMTETRACYKLIN
THEOBROMINI NATRll SALICYLASTHEOBROMINO-SALICYLAN SODNÝ
THEOBROMINUMTHEOBROMIN
THEOPHYLLINUMTHEOFYLIN
THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUMMONOHYDRÁT THEOFYLINU
THIAMINI HYDROCHLORIDUMTHIAMINIUMCHLORID
THIAMINI NITRASTHIAMINIUMNITRAT
THIOMERSALUMTHIOMERSAL
THROMBINUM HUMANUMLIDSKÝ TROMBIN
THROMBOPLASTINUMTROMBOPLASTIN
THYMI HERBATYMIÁNOVÁ NAŤ
THYMOLUMTHYMOL
TILIAE FLOSLIPOVÝ KVĚT
TITANll DIOXIDUMOXID TITANIČITÝ
TORMENTILLAE RADIXNÁTRŽNÍKOVÝ KOŘEN
TOSYLCHLORAMIDUM NATRICUMSODNÁ SŮL TOSYLCHLORAMIDU
TRAGACANTHATRAGANT
TRIAMCINOLONI ACETONIDUMTRIAMCINOLONACETONID
TRIAMCINOLONI HEXACETONIDUMTRIAMCINOLONHEXACETONID
TRIAMCINOLONUMTRIAMCINOLON
TRIFOLll FIBRINI FOLIUMVACHTOVÝ LIST
TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIASTŘEDNÍ NASYCENÉ TRIACYLGLYCEROLY
TRIGLYCOLUMTRIETHYLENGLYKOL
TRIMECAINI HYDROCHLORIDUMTRIMEKAINIUMCHLORID
TRITICI AMYLUMPŠENIČNÝ ŠKROB
TROLAMINUMTROLAMIN
TROMETAMOLUMTROMETAMOL
TROPAEOLI FRUCTUSPLOD LICHOŘEŘIŠNICE
TRYPSINUMTRYPSIN
TRYPTOPHANUMTRYPTOFAN
UREAMOČOVINA
URETHANUMURETHAN
URTICAE FOLIUMKOPŘIVOVÝ LIST
URTICAE HERBAKOPŘIVOVÁ NAŤ
UVAE URSI FOLIUMMEDVĚDICOVÝ LIST
VALERIANAE RADIXKOZLÍKOVÝ KOŘEN
VALINUMVALIN
VANILLINUMVANILIN
VASELINUM ALBUMBÍLÁ VAZELÍNA
VASELINUM FLAVUMŽLUTÁ VAZELÍNA
VERATRI ALBI RADIXKOŘEN KÝCHAVICE
VERBASCI FLOSDIVIZNOVÝ KVĚT
VERONICAE HERBAROZRAZILOVÁ NAŤ
VIOLAE TRICOLORIS HERBANAŤ VIOLKY TROJBAREVNÉ
VIRIDE BRILLANSBRILANTNÍ ZELEŇ
VISCI ALBI HERBANAŤ JMELÍ
VITIS IDAEAE FOLIUMBRUSINKOVÝ LIST
XYLITOLUMXYLITOL
XYLOSUMXYLOSA
YOHIMBINI HYDROCHLORIDUMYOHIMBINIUMCHLORID
ZINCI CHLORIDUMCHLORID ZINEČNATÝ
ZINCI OXIDUMOXID ZINEČNATÝ
ZINCI STEARASSTEARAN ZINEČNATÝ
ZINCI SULFAS HEPTAHYDRICUSHEPTAHYDRÁT SÍRANU ZINEČNATÉHO
ZINCI UNDECYLENASUNDECYLENAN ZINEČNATÝ
Přesunout nahoru