Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 24/1998
Platnost od 01.04.1998
Účinnost od 01.04.1998
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 18. března 1998,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb., č. 156/1996 Sb., č. 115/1997 Sb. a č. 233/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

Dosavadní přílohy A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Kühnl v. r.


Příloha A/I k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu se stanoveným množstevním omezením

ČÁST I

Neautomatické licence

číslo
celního
sazebníku
název zbožíroční množstvíměrná jednotka
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2701černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva
vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny
2 000 000tuna

Příloha A/II k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu bez množstevního omezení

ČAST II

Automatické licence

Číslo položky
celního sazebníku
název zbožíměrná
jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
406sýry (bez tvarohu)tuna
0407 00 30 10skořápková vejce čerstvá z domácí drůbežetis.ks
0702 00 00 50rajčata čerstvá od 16.8. do 15.10.tuna
0703 10 19čerstvá cibuletuna
0704 90 10zelí čerstvé bílé a červenétuna
0706 10 00 10mrkev od 1. 8. do 30. 11.tuna
712sušená zeleninatuna
0809 10 00 20čerstvé meruňky od 15.7. do 11. 8.tuna
1001pšenice a sourežtuna
1002 00 00žitotuna
1003 00ječmentuna
1516tuky a oleje živoč.nebo rostlin.a jejich frakcetuna
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharozatuna
2005 90 75kyselé zelítuna
2009 70jablečná šťávahl
2102 10droždí (aktivní)kg
2309 90přípravky používané k výživě zvířattuna
2207ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více;
ethylalkohol a ost. destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
hl
2208ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
hl
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekkusy
2403ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný
nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti
kg
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
2523 29 00 10šedý cementtuna
2523 90 90 10
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks a polokokstuna
2709 00 90 10ropatuna
Benziny:tuna
2710 00 11určené pro specifické zpracování
2710 00 15určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno
pro podpoložku 2710 00 11 pro jiné účely: speciální druhy benzinů:
2710 00 21lakový benzin (White spirit)
2710 00 25ostatní:
2710 00 25 10technický
2710 00 25 90ostatní
Motorové benziny:
2710 00 26Letecký benzintuna
Automobilový benzintuna
nepřesahujícím 0,013 g/litr (bezolovnatý):
2710 00 27s oktanovým číslem nižším než 95
2710 00 29s oktanovým číslem 95 nebo vyšším,ale nižším než 98
2710 00 32s oktanovým číslem 98 nebo vyšším převyšujícím 0,013 g/litr (olovnatý):
2710 00 34s oktanovým číslem nižším než 98
2710 00 36s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
2110 00 37Palivo pro tryskové motory benzinového typutuna
2710 00 39Ostatní benziny:tuna
2710 00 39 10technické benziny
2710 00 39 20ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 39 90ostatní
Střední oleje:tuna
2710 00 41určené pro specifické zpracování:
2710 00 41 10petroleje určené pro specifické zpracování
2710 00 41 90ostatní
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 45 10petroleje určené pro chemické zpracování jiné než v podpolozče 2710 00 41
2710 00 45 90ostatní
Pro jiné účelytuna
Kerosen:
2710 00 51palivo pro tryskové motory
2710 00 55ostatní
2710 00 59ostatní:
2710 00 59 10*Střední oleje pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty;
*Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary
pro výrobu bionafty podle § 19 odst.3 zákona o spotřebních daních;
*Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
*Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo
ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary
pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 59 20*Střední oleje pro topné účely *Ropné dest. z primár. destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
*Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 59 91Střední oleje jiné než petrolej s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.
2710 00 59 99Ostatní
Těžké oleje:
Plynové olejetuna
2710 00 61určené pro specifické zpracování
2710 00 65určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 27100061 pro jiné účely:
2710 00 66s obsahem síry nepřesahujícím 0,05% hmotnostních:
2710 00 66 30*Plynové oleje pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
* Topné oleje velmi lehké
2710 00 66 51*Motorové nafty (s výjimkou bionafty), *Plynové oleje pro pohon vznětových motorů;
Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota;
upravené uhl. produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 66 52*Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv
používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné
suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
2710 00 66 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příl.č.4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.
2710 00 66 99Ostatní
2710 00 67s obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 67 30* Plynové oleje pro topné účely * Ropné destiláty z primární
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely.
* Směs maziv používané pro topné účely* Upravené uhlovodíkové získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu ne používané pro topné účely
* Topné oleje velmi lehké
2710 00 67 51* Motorové nafty ( s výjimkou bionafty) * Plynové oleje pro pohon vznětových motorů
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 67 52Plynové oleje pro výrobu bionafty *Směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
*Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované
ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
2710 00 67 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příl. č.4 vyhlášky MPO č.186/96 Sb.
2710 00 67 99Ostatní
2710 00 68s obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 68 30* Plynové oleje pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
*Topné oleje velmi lehké
2710 00 68 51*Motorové nafty (s vyjímkou bionafty)
*Plynové oleje pro pohon vznětových motorů
* Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
* Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 68 52Plynové oleje pro výrobu bionafty* Směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny
používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
*Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty.
2710 00 68 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příl. č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 68 99Ostatní
Topné olejetuna
2710 00 71určené pro specifické zpracování
2710 00 72určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71
Pro jiné účelytuna
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnostní:
2710 00 74 10Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
* Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné používané pro topné účely
*Upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané
pro topné účely; které splňuji podmínky § 2 písm. odst. 1 a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 74 90Ostatní
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1% hmotnostní, ale nepřesahujícím 2% hmotnostní:
2710 00 76 10Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely
*Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely
*Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely;
které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 76 90Ostatní
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, a nepřesahující 2,8% hmotnostních
2710 00 77 10Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár. destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty
(s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané
pro topná účely;které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm.a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 77 90Ostatní
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnostních
2710 00 78 10*Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár.
destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové
produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo
ropy používané pro topné účely; které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 78 90Ostatní
Mazací oleje, ostatní olejetuna
2710 00 81určené pro specifické zpracování
2710 00 83určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81
2710 00 85určené k vytváření směsí podle podmínek doplňující poznámky 6 této kapitoly
Pro jiné účely
2710 00 94používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje
2710 00 98ostatní mazací oleje a ostatní oleje
2711 11 00zemní plyn zkapalněnýtis.t
2711 21 00zemní plyn v plyném stavutis.m3
2716 00 00elektrická energieMWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ
3102 30ledek amonný (dusičňan amonný)tuna
3505 10dextriny a jiné modifikované škrobytuna
3824 90 95 12methylester řepkového olejetuna
DRAHÉ KOVY
7102diamanty též opracované ale nemontované nezasazenéctm
7103drahokamy a polodrahokamyctm
OBECNÉ KOVY ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7204železné ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
7404 00měděné odpady a měděný šrottuna
2620 30 00
7602 00hliníkové odpady a hliníkový šrottuna
2620 40 00
7802 00olověné odpady a olověný šrottuna
2620 20 00
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcovanétuna
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 30 00
Plechy za tepla válcovanétuna
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7208 90 90
7211 13 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7226 19 30
7226 94 80
7226 99 20
7226 99 80
Plechy a svitky za studena válcovanétuna
7209 15 00xxx
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7209 90 10
7209 90 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7211 90 19
7225 19 90
7225 50 00
7226 92 10
Svitky a plechy pro elektrotechnické účelytuna
7209 16 10
7209 17 10
7209 18 10
7209 26 10
7209 27 10
7209 28 10
7225 11 00
7226 11 10
Pozinkované plechytuna
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 20 11
7212 20 19
7212 30 11
7212 30 19
7225 91 10
7225 91 90
7225 92 10
7225 92 90
7226 93 20
7226 93 80
7226 94 20
Ostatní pokovené a potažené plechytuna
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 61 10
7210 61 90
7210 69 10
7210 69 90
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7210 90 90
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 51
7212 50 58
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 99 10
7225 99 90
Pocínované plechy a páskatuna
7210 11 10
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
Páska za tepla válcovanátuna
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 19 90
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
Ploché výrobky z nerezavějící ocelituna
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90
7220 20 10
7220 90 11
Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mmtuna
7211 23 91
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
7212 10 99
7212 20 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 75
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 99
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 39
7220 90 90
7226 11 90
7226 19 90
7226 92 90
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová oceltuna
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7216 99 90
7222 40 10
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
Válcovaný dráttuna
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Betonářská ocel v tyčíchtuna
7214 20 00
tuna
7214 10 00Tyčová ocel
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7215 90 90
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 91
7222 30 98
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
Tažená loupaná, broušená oceltuna
7215 10 00
7215 50 11
7215 50 19
7215 50 30
7215 50 90
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
Tažený dráttuna
7217 10 10
7217 10 31
7217 10 39
7217 10 50
7217 10 90
7217 20 10
7217 20 30
7217 20 50
7217 20 90
7217 30 11
7217 30 19
7217 30 31
7217 30 39
7217 30 50
7217 30 90
7217 90 10
7217 90 30
7217 90 50
7217 90 90
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 50
7229 90 90
Profily vyrobené z plochých výrobkůtuna
7216 61 10
7216 61 90
7216 69 00
7216 91 10
7216 91 30
7216 91 50
7216 91 90
7222 40 91
Štitovnice
7301 10 00
Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršektuna
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

Příloha B/I k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05živý hovězí dobytek do 300 kg7 000* tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51jalovice a býci10 000* tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61krávy2 000* tuna
0102 90 69
0103 91 10živý vepřový dobytek do 50 kg2 000* tuna
0103 92 11živý vepřový dobytek nad 50 kg15 000* tuna
0103 92 19
201hovězí maso čerstvé,chlazené nebo zmrazené5 000* tuna
202
203vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené10 000* tuna
402sušené a kondenzované mléko40 000* tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001pšenice a sourež150 000* tuna
1002 00 00žito10 000* tuna
1003 00ječmen150 000* tuna
1004 00 00oves20 000* tuna
1005 90 00kukuřice ostatní10 000* tuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze sourži30 000* tuna
1104zpracovaná obilná zrna5 000* tuna
1107slad též pražený180 000* tuna
1205 00 90semena řepky ostatní20 000* tuna
1206 00 91slunečnicová semena loupaná proužk.2 000* tuna
1206 00 99slunečnicová semena ostatní10 000* tuna
1210chmel10 000* tuna
VÝROBKY POTRAV. PRŮMYSLU, NÁ POJE A LIHOVÉ TEKUTINY
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharoza20 000* tuna
1703melasy10 000* tuna
2207ethylalkohol nedenatur.s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více;
ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholu
20 000* hl
2302otruby a vedlejší mlýnské produkty10 000* tuna
2306 40 00řepkové pokrutiny a šroty120 000* tuna

* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 560/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B/II k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Číslo položky celního sazebníkuNázev zbožíměrná jednotka
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0510 00 00 10mukóza surová, mražená a sušenátuna
0510 00 00 10pankreas vepřovátuna
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505přírodní písky všech druhů též barevné s výjimkou písků obsahujících kovy
kap. 26 a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních prací
tuna
2507 00 20 10kaolin, kvalita Sedlec Iatuna
2517 10oblázky, štěrk lámaný nebo drcený kámen
a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních prací
tuna
2521 00 00vápenec (tavidlo), vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementutuna
2522nehašené, hašené a hydraulické vápno vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825tuna
2523 29 00cementtuna
2523 90 10a to i když je součástí investičních
2523 90 90celků nebo stavebních prací
2701černé uhlí,brikety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlítuna
2702hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna
2704 00koks z hutních a báňských koksoventuna
2716 00 00elektrická energieMWh
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10surové kůže hovězítuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102surové kůže ovčí a jehněčítuna
4103 90 00 10surové kůže vepřovétuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně)m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůrym3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůrym3
sloupy dřevěné surovém3
4403 20 10
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 50
4403 99 99
4403 20 10vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnatém3
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté (vč. štěpin)m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 50
4403 99 99
4403 20 10výřezy průmyslové jehličnatém3
4403 20 30
4403 20 90
4403 91 00výřezy průmyslové listnatém3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 50
4403 99 99
DRAHÉ KOVY
7102diamanty,též opracované, ale nemontované nezasazenéctm
7106stříbro (vč.zlaceného a platin.stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7108zlato (vč.platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7109 00 00obecné kovy nebo stříbro,plátované zlatem surové, nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
7110platina surová,nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7111 00 00obecné kovy,stříbro nebo zlato plátované platinou,surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7201surové železo a ocel v ingotechtuna
7206
7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
7404 00měděné odpady a měděný šrottuna
2620 30 00
7602 00hliníkové odpady a hliníkový šrottuna
2620 40 00
7802 00olověné odpady a olověný šrottuna
2620 20 00
Válcovaný materiáltuna
z toho:
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcované
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00
Plechy za tepla válcované
7208 40 10 **
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30 **
7208 51 50 **
7208 51 91 **
7208 51 99 **
7208 52 10
7208 52 91 **
7208 52 99 **
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10 **
7208 54 90
7208 90 10 **
7208 90 90 **
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
Plechy a svitky za studena válcované
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7209 90 10
7209 90 90
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
7211 90 11
7225 19 90
7225 50 00
Svitky a plechy pro elektrotechnické účely
7209 16 10
7209 17 10
7209 18 10
7209 26 10
7209 27 10
7209 28 10
Pozinkované plechy
7210 30 10
7210 30 90
7210 41 10
7210 49 10
7212 20 11
7212 30 11
7225 91 10
7225 91 90
7225 92 10
7225 92 90
7226 93 20
7226 93 80
7226 94 20
Ostatní pokovené a potažené plechy
7210 20 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 61 90
7210 69 10
7210 69 90
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
Pocínované plechy a páska
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
Páska za tepla válcovaná
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 19 90
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
Ploché výrobky z nerezavějící a ostatní legované oceli
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90
7220 20 10
7220 90 11
7225 11 00
7226 11 10
7226 19 30
7226 20 80
7226 92 10
7226 94 80
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11 **
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
7216 33 10
7216 33 90
Válcovaný drát
7213 10 00 **
7213 20 00 **
7213 91 10 **
7213 91 20 **
7213 91 41 **
7213 91 49 **
7213 91 70 **
7213 91 90 **
7213 99 10 **
7213 99 90 **
7221 00 10 **
7221 00 90 **
7227 10 00 **
7227 20 00 **
7227 90 10 **
7227 90 50 **
7227 90 95 **
Betonářská ocel
7214 20 00
Tyčová ocel
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Štětovnice
7301 10 00
Kolejnice
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 99 11
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubkytuna
z toho:
7304trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305ostatní trouby a trubky
7306 **jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované,
spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli

** systém dvojí kontroly vývozu vybraných ocelářských výrobků do Evropské unie na základě Rozhodnutí č.3/97 Rady přidružení

Příloha C k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do USA a Kanady

TEXTILNÍ ZBOŽÍ

státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
USA4105112vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36 % a více)m2
USA4336203vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)tucty
USA4356202vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36 % a více)tucty
USA4436203vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36% a více)kusy
USA 6245515tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %) m2

Poznámka: licence nejsou vyžadovány na řádně označené zásilky obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

státčíslo kateg.členění kateg.položka cel. sazebnázev zbožíměrná jednotka
Kanada3a3,16203 11oblekykusy
6203 12
6203 19
3,36203 31saka, blejzry
6203 32
6203 33
6203 39
Kanada31a31,15111 11vlněné tkaniny (s obsahem vlny 17% a více)kg
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
Kanada42a42,16302 60bavlněné froté ručníky a podobné výrobkykg

Příloha D k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Část I

Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropní látky, prekursory a pomocné chemické látky

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
1211 90 95Rostliny, části rostlin, semena, plody; pouze:kg
1211 90 95 12- koka
- list
(1)
1211 90 95 19- konopí(1)
1207 99 91- semena konopná(1)
1211 90 95 11- maková sláma (makovina)(1)
1302 11 00Opium(1)kg
1302 19 99Ostatní rostlinné šťávy a výtažky; pouze:kg
1302 19 99 10- koncentrát z tobolek a slámy máku(1)
1302 19 99 10- pryskyřice z konopí(1)
2524 00 30Asbestová vlákna,vločky nebo prášek(6)kg
2524 00 80 10Krocidolit(2, 7)kg
2804 70 00 10Fosfor (bílý, žlutý)(2)kg
2804 80 00Arsen a jeho sloučeniny(2, 6)kg
2806 10 00Kyselina chlorovodíková (chlorovodík)(5)kg
2807 00 10Kyselina sírová(5)kg
2811 19 80Ostatní anorganické kyseliny; pouze:kg
2811 19 80 10- selenovodík(2)
2811 29 90Ostatní anorganické sloučeniny nekovů; pouze:kg
2811 29 90 10- oxid seleničitý(2)
2812 90 00Ostatní halogenidy a halogenidoxidy nekovů; pouze:kg
2812 90 00 10- tetrajoddifosfan(2)
2825 90 50Oxid rtuťnatý(7)kg
2827 39 90 10Chlorid rtuťný (kalomel)(7)kg
2830 90 80 10Sirník amonný (vč.kyselého)(6)kg
2830 90 80 10Polysulfid amonný(6)kg
2833 29 70 10Sírany olova(6)kg
2836 70 00Uhličitan olovnatý(6)kg
2837 19 00Ostatní kyanidy a kyanid-oxidy(2)kg
2841 61 00Manganistan draselný (hypermangan)(5)kg
2842 90 10Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité nebo teluričité; pouze:kg
2842 90 10 10- seleničitan sodný(2)
2842 90 10 10- teluričitan sodný(2)
2842 90 90 10- selenan sodný(2)
2843 90 90Ostatní sloučeniny, amalgamy drahých kovů; pouze:kg
2843 90 90 10- oxid osmičelý(2)
2845 90 10 10Tetradeuteromethanol(2)kg
2848 00 00Fosfidy,chemicky definované i nedefinované vyjma ferofosfor pouze:(2)kg
2848 00 00 10- fosfidy mědi(2)
2848 00 00 10- fosfidy jiných kovů nebo nekovů(2)
2848 00 00 10- fosforovodík(2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,
jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy č.2849 pouze:
kg
2850 00 20 10- pentaboran(2)
2850 00 20 10- arsenovodík(2)
2851 00 80 10Bromkyan(2)kg
2851 00 80 10Jodkyan(2)kg
2902 20Benzen - pouze DOVOZ(6)kg
2902 30Toluen /methylbenzen/(5)kg
2903Halogenderiváty uhlovodíku pouze:kg
2903 13 00Chloroform (trichlormethan)(6)kg
2903 14 00Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)(6)kg
2903 15 001,2 - dichlorethan (ethylendichlorid)(6)kg
2903 19 101,1,2-trichloretan(6)kg
1,1,1-trichloretan (methylchloroform(6)kg
2903 19 90 101,1,2,2-tetrachloretan(6)kg
2903 19 90 101,1,1,2-tetrachloretan(6)kg
2903 19 90 10pentachloretan(6)kg
2903 21 00Vinylchlorid (chlorethylen)(6)kg
2903 22 00Trichlorethylen(6)kg
2903 23 00Tetrachlorethylen (perchlorethylen)(6)kg
2903 29 00 101,1-dichloretylen(6)kg
2903 30 31 101,2-dibromethan (EDB)(7)kg
2903 30 35
2903 30 33Brommethan (methylbromid)(2)kg
2903 30 90 10Methyljodid(6)kg
2903 51 90 10HCH,směs izomerů(7)kg
2903 59 90 10Aldrin(7)kg
2903 59 90 10Chlordan(7)kg
2903 59 90 10Heptachlor(7)kg
2903 59 90 10Camphechlor (toxafen)(6)kg
2903 62 00Hexachlorbenzen a DDT; pouze:kg
2903 62 00- Hexachlorbenzen(2, 6)
2903 62 00- DDT(7)
2903 69 90 10Polychlorované bifenyly, (PCB)(2,7)kg
polychlorované terfenyly (PCT)(2,7)
polybromované bifenyly (PBB)(2,7)
2904 20Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro - nebo nitroso skupinu(2)kg
2904 20 90 104-nitrobifenyl(6)kg
2904 90 85 10Quintozen(6)kg
2905 11 00Methanol (methylalkohol)(2)kg
2905 39 102-Methyl-2,4-pentandiol (Hexylenglykol)(6)kg
2905 50Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitro- soderiváty acyklických alkoholů; pouze:kg
2905 50 10 10- dicofol(6)kg
2905 50 30 10- ethylchlorvinol (alvinol, normosan)(3)gr
2907 12 00Kresoly a jejich soli(6)kg
2908 10 90 10Pentachlorfenol(6)kg
2908 90 00Ostatní halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů; pouze:kg
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenol(2)
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenolát sodný(2)
2908 90 00 10- 4,6-dinitro-o-kresol(DNOK)(2)
2908 90 00 10Dinoseb(2), (7)kg
2909 11 00Ether (diethylether)(5)kg
2909 19 00 10Bis (chlormethyl) ether(6)kg
2909 30 90 10Nitrofen(6)kg
2910 10 00Ethylenoxid (oxiran)(2), (6)kg
2910 30 001-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)(6)kg
2910 90 00Ostatní epoxydy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlánkovým kruhem
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze:
kg
2910 90 00 10- endrin(2)
2910 90 00 10- dieldrin(2), (7)
2913 00 00 10O-nitrobenzaldehyd(6)kg
2914 11 00Aceton(5)kg
2914 12 00Methylethylketon (2-butanon)(5)kg
2914 31 00 10Fenylaceton (1-fenyl 2-propanon)(4)gr
2915 24 00Anhydrid kyseliny oct. (Acetanhydrid)(5)kg
2915 39 90Ostatní estery kyseliny octové; pouze:kg
2915 39 90 10- dinoseb acetate(2)
2915 90 80Ostatní nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny
a jejich anhydridy,halogenidy,peroxidy
a peroxykyseliny; jejich halogen-,sulfo- nebo nitrosoderiváty pouze:
kg
2915 90 80 10- fluoroctan sodný(2)
2915 90 80 10- kyselina fluoroctová(2)
2915 90 80 10- těkavé estery kys.bromoctové (methyl-,ethyl-, propyl-a butylbromacetát)(6)
2916 19 80 10Binapacryl(6)kg
2916 34 00Kyselina fenyloctová a její soli(5)kg
2918 13 00Soli a estery kyseliny vinné; pouze:kg
2918 13 00 10- vinan antimonyldraselný(2)
2919 00 90Ost.fosfor.estery a jejich soli; včetně laktofosfátů,
jejich halo- gen-, sulfo-, nitro nebo nitrosode- riváty; pouze:
kg
2919 00 90 10- tris (o-kresyl) fosfát(2)
2919 00 90 10- dichlorvos(2)
2919 00 90 10- heptenophos(2)
2919 00 90 10- mevinphos(2)
2919 00 90 10- tris-(2,3-dibrompropyl) fosfát(7)
2920 10 00Thiofosforečné estery a jejich soli;
jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze:
kg
2920 10 00 10- bromophos-ethyl(2)
2920 10 00 10- parathion(2)
2920 10 00 10- parathion-methyl(2)
2920 90Ostatní estery ostatních anorganických kyselin (vyjma estery halogenvodíků)
a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze:
kg
2920 90 85 10- sulfotep(2)
2920 90 85 10- dimethylsulfát(6)
2921 19 80Ostatní acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze:kg
2921 19 80 10- methylbis (2-chlorethyl) amin(2)
2921 19 80 10- tris (2-chlorethyl) amin(2)
2921 19 80 10- N-nitrosodimethylamin(6)
2921 45 00 102-naftylamin(6)kg
2921 49 90Ostatní aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2921 49 90 10- PCE (eticyklidin)(3)
2921 49 90 10- amfetamin(3)
2921 49 90 10- dexamfetamin(3)
2921 49 90 10- levamfetamin(3)
2921 49 90 10- levometamfetamin(3)
2921 49 90 10- metamfetamin(3)
2921 49 90 10- metamfetamin racemát(3)
2921 49 90 10- benzfetamin(3)
2921 49 90 10- fentermin(3)
2921 49 90 10- SPA (lefetamin)(3)
2921 49 90 10- fenkamfamin(3)
2921 49 90 10- mefenorex(3)
2921 49 90 10- ethylamfetamin(3)
2921 49 90 10- 4-aminobifenyl(6)
2921 51 90 10Benzidin(6)kg
2921 51 90 103,3 - dichlorbenzidin(6)
2922 19 90Ostatní aminoalkoholy, jejich ethery a estery, jiné než ty, které obsahují
více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze:
gr
2922 19 90 10- acethylmethadol(1)
2922 19 90 10- alfacetylmethadol(1)
2922 19 90 10- alfamethadol(1)
2922 19 90 10- betacetylmethadol(1)
2922 19 90 10- betamethadol(1)
2922 19 90 10- cathin {kathin](3)
2922 19 90 10- dimefeptanol(1)
2922 19 90 10- noracymethadol(1)
2922 19 90 10- dextropropoxyfen(1)
2922 22 00 10N-Hydroxy MDA(3)gr
2922 22 00 10N-Ethyl MDA(3)gr
2922 29 00Ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí pouze:gr
2922 29 00 10- STP, DOM (2,5 dimethoxy-4-methylfenylamfetamin (3)
2922 29 00 10- DOB (2,5 dimethoxy-4-bromamfetamin)(3)
2922 29 00 10- DMA ( 2,5 dimethoxyamfetamin )(3)
2922 29 00 10- PMA ( para-methoxy-amfetamin)(3)
2922 29 00 10- TMA ( 3,4,5 trimethoxyamfetamin)(3)
2922 29 00 10- DOET ( 2,5 dimethoxy-4-ethyl-amfetamin)(3)
2922 30 00Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony, jiné než ty,
které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze:
gr
2922 30 00 10- isomethadon(1)
2922 30 00 10- methadon(1)
2922 30 00 10- normethadon(1)
2922 30 00 10- amfepramon(3)
2922 30 00 10- cathinon(3)
2922 30 00 10- methcathinon(3)
2922 43 00 10Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)(5)kg
2922 49 70 10Tilidin(1)gr
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a jiné aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí; pouze:gr
2922 50 00 10- dimenoxadol(1)
2923 90 00Ostatní kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy; pouze:kg
2923 90 00 10- benzyltrimethylamoniumchlorid(2)
2924 10 00Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2924 10 00 10- fluoracetamid(2), (7)
2924 10 00 10- monocrotophos(2)
2924 10 00 10- phosphamidon(2)
2924 10 00 10- meprobamát(3)
2924 10 00 10- amid kyseliny monojodooctové(2)
2924 22 00Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová kyselina)(4)kg
2924 29 90Ostatní sloučeniny s karboxyami- dovou funkcí; sloučeniny
kyseliny uhličité s amidovou funkcí; pouze:
gr
2924 29 90 10- diampromid(1)
2924 29 90 10- ethinamát(3)
2925 19 80 10Captafol(6)kg
2925 19 80 10Chlordimeform(7)kg
2925 19 80 10Glutethimid(3)gr
2926 10 00Akrylonitril(6)kg
2926 90 99Ostatní sloučeniny s nitrilovou funkcí; pouze:kg
2926 90 99 10- acetonkyanhydrin(2)
2926 90 99 10- benzaldehydkyanhydrin(2)
2926 90 99 10- butyronitril(2)
2926 90 99 10- 3-chlorakrylonitril(2)
2926 90 99 10- 4-chlorbutyronitril(2)
2926 90 99 10- 3-chlorpropionitril(2)
2926 90 99 10- kyanacetamid(2)
2926 90 99 10- malonitril(2)
2926 90 99 10- propionitril(2)
2926 90 99 10- ethylester kyseliny kyanmravenčí(2)
2926 90 99 10- methylester kyseliny kyanmravenčí(2)
2926 90 99 10- methadon-meziprodukt(1)
2926 90 99 10- fenproporex(3)
2926 90 99 10- brombenzylkyanid(2)
2926 90 99 10- 2-chlorbenzylidenmalononitril(2)
2926 90 99 10- tetrakyanoehylen(2)
2926 90 99 10- flucythrinate(2)
2927 00 00 10Diazomethan(6)kg
2928 00 90Hydrazin kyseliny maleinové(6)kg
2928 00 90 10Fenylhydrazin(6)kg
2930 90 70Ostatní organické sloučeniny síry; pouze:kg
2930 90 70 10- benzylrhodanid(2)
2930 90 70 10- ethylrhodanid(2)
2930 90 70 10- N-fenylthiomočovina(2)
2930 90 70 10- bis (2 chlorethyl) sulfit(2)
2930 90 70 10- 4 chlorfenyldiazothiomočovina(2)
2930 90 70 10- alfa-naftylthiomočovina(2)
2930 90 70 10- tetramethylen-disulfotetramin(2)
2930 90 70 10- aldicarb(2)
2930 90 70 10- disulfoton(2)
2930 90 70 10- fenamiphos(2)
2930 90 70 10- methamidophos(2)
2930 90 70 10- methomyl(2)
2930 90 70 10- omethoate(2)
2930 90 70 10- oxamyl(2)
2930 90 70 10- phorate(2)
2930 90 70 10- propetamphos(2)
2930 90 70 10- thiofanox(2)
2930 90 70 10- thiokarbonyl-tetrachlorid(2)
2931 00 95Ostatní organicko-anorganické sloučeniny: pouze:kg
2931 00 95 10- trialkylolovičité soli(2)
2931 00 95 10- pentakarbonyl železa(2)
2931 00 95 10- rtuti alkylsloučeniny(2)
2931 00 95 10- tetraisopropyl-fosforamid(2)
2931 00 95 10- tetrakarbonyl niklu(2)
2931 00 95 10- tetramethylolovo(2)
2931 00 95 10- tetraethylolovo(2)
2931 00 95 10- fonofos(2)
2931 00 95 10- bis-tributylcinoxid(2)
2931 00 95 10- alkylsloučeniny rtuti(2,7)
2931 00 95 10- alkoxylalkyl a aryl sloučeniny rtuti(2,7)
2931 00 95 10- organické slučeniny cínu(6)
2931 00 95 10- cyhexatin(7)
2931 00 95 10- ostatní anorganické sloučeniny rtuti(7)
2932 19 00 10Carbosulfan(2)kg
2932 19 00 10Furathiocarb(2)
2932 29Ostatní laktony: pouze:kg
2932 29 80 10- brodifacoum(2)
2932 29 80 10- beta-propiolakton(6)
2932 91 00Isosafrol(4)gr
2932 92 003,4-methylendioxyfeny1-2- propanon(4)gr
2932 93 00Piperonal(4)gr
2932 94 00Safrol(4)gr
2932 99 70 10MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin)(3)gr
2932 99 70 10MDMA (3,4-methylen-dioxy-methamfetamin)(3)gr
2932 99 70 10MDA (3,4 - methylendioxyamfetamin)(3)gr
2932 99 90Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); pouze:gr
2932 99 90 10- carbofuran(2)
2932 99 90 10- DMHP (dimethylheptylpyran)(3)
2932 99 90 10- parahexyl(3)
2932 99 90 10- THC (tetrahydrokanabinoly)(3)
2933 32 00Piperidin a jeho soli(5)gr
2933 39 95Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře nekondezovaný pyridinový kruh
(hydrogenovaný nebo nehy- drogenovaný); pouze:
gr
2933 39 95 10- 2-amino-3-nitropyridin(2)
- 2-amino-5-nitropyridin(2)
- allylprodin(1)
- alfaprodin(1)
- alfameprodin(1)
- acetyl-alfa-methylfentanyl(1)
- alfa-methylfentanyl(1)
- 3-methylfentanyl(1)
- PEPAP(1)
- MPPP(1)
- alfentanil(1)
- anileridin(1)
- benzethidin(1)
- betameprodin(1)
- betaprodin(1)
- bezitramid(1)
- difenoxin(1)
- difenoxylát(1)
- dipipanon(1)
- etoxeridin(1)
- fenampromid(1)
- fenoperidin(1)
- fentanyl(1)
- hydroxypethidin(1)
- norpipanon(1)
- pethidin(1)
- pethidin-meziprodukt A(1)
- pethidin-meziprodukt B(1)
- pethidin-meziprodukt C(1)
- piminodin(1)
- piritramid(1)
- properidin(1)
- trimeperidin(1)
- propiram(1)
- ketobemidon(1)
- fencyklidin(3)
- methylfenidát(3)
2933 51Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její derviáty, její soli; pouze:gr
2933 51 20Fenobarbital (INN) a jeho soli(3)gr
2933 51 20Barbital (INN) a jeho soli(3)gr
2933 51 90 10- sekobarbital(3)
- amobarbital(3)
- cyklobarbital(3)
- pentobarbital(3)
- butalbital(3)
- methylfenobarbital(3)
- allobarbital(3)
- butobarbital(3)
- sekbutabarbital(3)
- vinylbital(3)
2933 59 70Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidonový kruh
(hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný)
nebo piperazinový kruh pouze:
gr
2933 59 70 10- crimidine(2)
- pirimiphos-ethyl(2)
- pirimphos-methyl(2)
- fenetyllin(3)
- meklokvalon(3)
- methakvalon(3)
- zipeprol(3)
2933 79 00Ostatní laktamy; pouze:gr
2933 79 00 10- methyprylon(3)
2933 90 60Diazepinygr
2933 90 60 10Midazolam (Midazolamum)(3)
Loprazolam(3)
Klobazam(3)
Alprazolam(3)
Bromazepam(3)
Brotizolam(3)
Chlordiazepoxid(3)
Delorazepam(3)
Diazepam(3)
Estazolam(3)
Ethylloflazepát(3)
Fludiazepam(3)
Flunitrazepam(3)
Flurazepam(3)
Halazepam(3)
Klonazepam(3)
Klorazepát(3)
Lormetazepam(3)
Lorazepam(3)
Medazepam(3)
Nordazepam(3)
Nitrazepam(3)
Nimetazepam(3)
Oxazepam(3)
Pinazepam(3)
Prazepam(3)
Temazepam(3)
Tetrazepam(3)
Triazolam(3)
2933 90 95Parafluorfentanyl(1)gr
2933 90 95Beta-Hydroxyfentanyl(1)gr
2933 90 95Beta-Hydroxy-3-Methylfentanyl(1)gr
2933 90 95Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) pouze:gr
2933 90 95 10- triazophos(2)
- etonitazen(1)
- fenazocin(1)
- fenomorfan(1)
- klonitazen(1)
- levorfanol(1)
- levofenacylmorfan(1)
- metazocin(1)
- moramid, meziprodukt(1)
- proheptazin(1)
- racemorfan(1)
- DET (N, N - diethyltriptamin)(3)
- DMT (N, N - dimethyltriptamin)(3)
- rolicyklidin(3)
- kamazepam(3)
- mazindol(3)
- pyrovaleron(3)
- drotebanol(1)
- norlevorfanol(1)
- racemethorfan(1)
- pentazocin(3)
- etryptamin(3)
- pipradol(3)
- tris-aziridinyl-fosfinoxid
(TEPA, triethylenfosforamid)(6)
2934 90 97Ostatní heterocyklické sloučeniny; pouze:gr
2934 90 97 10- pyrrolidindithiokarbamát sodný(2)
- methidathion(2)
- dextromoramid(1)
- diethylthiambuten(1)
- dimethylthiambuten(1)
- dioxafetylbutyrát(1)
- ethylmethylthiambuten(1)
- furethidin(1)
- fenadoxon(1)
- racemoramid(1)
- levomoramid(1)
- morferidin(1)
- sufentanil(1)
- TCP tenocyklidin(3)
- fenmetrazin(3)
- fendimetrazin(3)
- haloxazolam(3)
- ketazolam(3)
- klotiazepam(3)
- kloxazolam(3)
- oxazolam(3)
- pemolin(3)
- aminorex(3)
- mesocarb(3)
- 4-Methylaminorex(3)
- Alfa-Methylthiofentanyl(1)
- Thiofentanyl(1)
- 3-Methylthiofentanyl(1)
2936 29 90Ostatní vitaminy a jejich deriváty; pouze:kg
2936 29 90 10- aminopterin(2)
2938 90 90 10Scilliroside(2)
2939 10 00Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2939 10 00 10- acetorfin hydrochlorid(1)
- dihydromorfin(1)
- hydrokodon(1)
- hydromorfinol(1)
- hydromorfon(1)
- methyldesorfin(1)
- methyldihydromorfin(1)
- morfin(1)
- morfin methobromid(1)
- morfin N-oxid(1)
- myrofin(1)
- metopon(1)
- nikomorfin(1)
- normorfin(1)
- oxykodon(1)
- oxymorfon(1)
- thebain(1)
- thebakon(1)
- acetyldihydrokodein(1)
- dihydrokodein(1)
- ethylmorfin(1)
- folkodin(1)
- kodein(1)
- nikokodin(1)
- nikodikodin(1)
- norkodein(1)
- desomorfin(1)
- etorfin(1)
- heroin(1)
- benzylmorfin(1)
- kodoxim(1)
- buprenorfin(3)
2939 41 00Efedrin a jeho soli(3)gr
2939 42 00Pseudoefedrin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 61 00Ergometrin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 62 00Ergotamin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 63 00Kyselina lysergová a její soli(4)gr
2939 69 00Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli; pouze:gr
2939 69 00 10- LSD (/+/ Lysergid)(3)
2939 69 00 10- LSD 25(3)
2939 90 11Kokain surový(1)gr
2939 90 19Ostatní kokain a jeho soli(1)gr
2939 90 19Ekgonin(1)gr
2939 90 90Ostatní rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou
a jejich soli; ethery, estery a ostatní deriváty; pouze:
kg
2939 90 90 10- anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)(2)
2939 90 90 10- brucin(2)
2939 90 90 10- strychnin(2)
2939 90 90 10Levometorfan(1)gr
2939 90 90 10Meskalin(3)gr
2939 90 90 10Psilotsin(3)gr
2939 90 90 10Psilocybin(3)gr
8107Kadmium a jeho sloučeniny(6)kg
8112 91 50 10Thalium(2)kg
8112 91 89 10
8112 99 90 10

Vysvětlivky:

(1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropní látky (4) prekursory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatní jedy a specifické karcinogenní látky a jiné látky poškozující zdraví a/nebo životní prostředí

(7) nebezpečné chemikálie zařazené do procedury předběžného souhlasu v rámci Londýnských směrnic, při nichž je udělení povolení k dovozu nebo vývozu vázáno na souhlas příslušného národního orgánu (t.zv. Designované národní autority).

Část II

JADERNÉ MATERIÁLY

2612 10Uranové rudy a jejich koncentráty (vč. chemického koncentrátu uranu)1* tuna
2844 10Uran přírodní ( při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1* tuna
2844 20Uran obohacený (při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z česká produkce)1* tuna
2844 40 11Ferro-urankg
2844 50 00Vyhořelé (ozářené) palivové články - pouze DOVOZ (kazety soubory)1* kus
8401 30 00Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory); týká se i tečh
paliv. článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v ČR za účelem jejich výroby.
5* kusů

Část III

RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

2844 40Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 284430; slitiny, disperze
(vč. cermetů),keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny;radioaktivní odpady pouze:
kg
2844 40 19Ostatní slitiny
2844 40 20Umělé radioaktivní izotopy
2844 40 30Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů
2844 40 40Anorganické výrobky druhu používaného jako “luminofory“ aktivované radioaktiv.sloučeninami
2844 40 90Ostatní

* množstevní omezení se týká dovozu

Část IV

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

3002 10 10Antisératis.Kč
3002 20 00Očkovací látky pro humánní lékařstvítis.Kč
3002 30 00Očkovací látky pro veterinární lékařstvítis.Kč
3002 90 10Lidská krevltr
3002 10 91Hemoglobin - pouze z lidské krveltr/Kč
3002 10 95Lidská krevní plasmaltr/Kč
3002 90 90Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složektis.Kč
3002 90 90Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelytis.Kč
3002 90 90Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltr
3002 90 90Lidská krev nebo jeji složky pro diagnost.účelyltr
3002 90 90Léčivé přípravky ze zvířecí krve a jejich složektis.Kč
3002 90 90Přípravky ze zvířecí krve pro diagnostické účelytis.Kč
3002 90 30Zvířecí krev a jeji složky pro léčebné účelyltr
3002 90 30Zvířecí krev a její složky pro diagnost. účelyltr
3006 60Chemické antikoncepční přípravky založené
na hormonech nebo spermicidech - pouze VÝVOZ
kg/ Kč

Část V

ODPADY

2619 00Strusky, okuje a jiné odpady z výroby železa a ocelituna
2620 11 00Zinkový kamínektuna
2620 19 00Ostatní (s obsahem zinku)tuna
2620 90Popely a zbytky obsahující kovy nebo slitiny kovů,
které nejsou jinde specifikovány nebo zahrnuty
tuna
2621 00 00Popel, prach a kaly a jiné zbytky jako jsou:
Popel ze spalování desek tištěných spojů
Struska a popel jinde nespecifikované ani nezahrnuté
Zbytky vznikající ze spalování komunálních a domovních odpadů (popely)
tuna
2806 až 2811Roztoky kyselin - odpadykg
2827 20 00Chlorid vápenatý (odpadní)kg
2827 31 ažChloridy kovů (odpadní)kg
2827 39
3101 00 00Splaškové kaly (hnojiva)tuna
4004 00 00Odpady, úlomky a odřezky kaučuku (jiné než z tvrdé pryže),
též prášky nebo zrna z nich
kg
4401 30Piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet ap. tvarůtuna
Sběrový papír: - pouze DOVOZ
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraftový) papír,
karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenka
tuna
4707 20 00Jiný papír, karton nebo lepenka
vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotě
tuna
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy,
telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál
tuna
4707 30 90Ostatnítuna
4707 90 10Jiný netříděný sběrový papír a výměttuna
4707 90 90Jiný tříděný sběrový papír a výměttuna
6309 00 00Obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobkytuna
7001 00 10Skleněné střepy a jiné skleněné odpadytuna
7112Odpady a úlomky drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovytuna
7115 10Upotřebené katalyzátory ostatní - odpadníks
7115 90
7503 00Niklové odpady a niklový šrottuna
7902 00 00Zinkové odpady a zinkový šrottuna
8002 00Cínové odpady a cínový šrottuna
8101 91 90Wolframové odpady a wolframový šrottuna
8104 20 00Hořčíkové odpady a hořčíkový šrottuna
8111 00 19Manganové odpady a manganový šrottuna

Příloha E k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru

číslo položky
celního sazebníku
název zbožíměrná jednotka
3601 00 00Práškové výmetné výbušniny např. střelné prachyKč OP/kg
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 např.: trhaviny,třaskaviny, trhací a prachové slože a směsiKč OP/kg
3603 00Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky, zažehovače; el. roznětky, rozbušky, pilule a palníkyKč OP/ks/m
9013Ostatní optické přístroje (např.zaměřovací dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruKč OP/ks
9302 00Revolvery a pistoleKč OP/ks
9303Ostatní střelné zbraně např.: kulové, brokové a kombinované pušky a karabiny a dále perkusní a akustické zbraně,
plynovky a zbraně používající náboje typu Flobert, příp. další zařízení jejichž činnost je odvozena
od okamžitého uvolnění chemické energie
Kč OP/ks
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně
pro vystřelování látek s dráždivým účinkem vč. obranných sprejů a elektrické paralyzátory
Kč OP/ks
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuKč OP/ks
9306Náboje a ostatní střelivo, nábojky a střely, jejich části a součásti
vč. broků všech druhů, zápalek a nábojových krytek
Kč OP/ks

Příloha F k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

ŽADOST O UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO POVOLENÍ (LICENCE) NA DOVOZ/VÝVOZ ZBOŽÍ

Vzor žádosti o udělení licence pro dovoz nebo vývoz zboží uvedeného v přílohách A, B, C, D

Příloha G k vyhlášce č. 56/1998 Sb.

ŽADOST O UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO POVOLENÍ (LICENCE) NA VÝVOZ/DOVOZ

Vzor žádosti o udělení úředního povolení (licence) pro zboží uvedené v příloze E

Přesunout nahoru