Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 46/1998 Sb.Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku

Částka 20/1998
Platnost od 19.03.1998
Účinnost od 19.03.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. února 1998

o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku

Vláda nařizuje podle § 4 zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona České národní rady č. 343/1992 Sb.:


§ 1

Moravské zemské desky dokladující zemskou stavovskou suverenitu, práva, svobody a majetkové držby se prohlašují za národní kulturní památku.

§ 2

(1) Moravské zemské desky tvoří zemské desky cúdy olomoucké a zemské desky cúdy brněnské.

(2) Jednotlivé knihy zemských desek cúdy olomoucké a zemských desek cúdy brněnské jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, která obsahuje jejich současné i původní označení, časový rozsah, k němuž se vztahují, a inventární čísla, pod nimiž jsou evidovány.

§ 3

Moravské zemské desky jsou trvale uchovávány v Moravském zemském archivu v Brně, který je spravuje.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr vnitra:
Svoboda v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 46/1998 Sb.

Moravské zemské desky

Inventární čísloNázev současný (původní)Časový rozsah
Zemské desky cúdy olomoucké
82Kniha Jana z Kravař
(Liber Domini Johannis de Crawar ...)
1348 - 1371
83Druhá kniha Beneše z Kravař či ze Strážnice
(Secundus liber Domini Benesii de Crawar domini de Straznicz et
Plumlov ...)
1373 - 1374
84Kniha Václava ze Strážnice či z Kravař (Iste totus liber usque ad finem est liber domini Wenceslai de Straznicz)1376 - 1379
85Kniha Voka z Kravař (Liber Domini Wockonis de Crawar)1381 - 1386
86Kniha Leška ze Šternberka či z Lukova (Liber domini de Luckow)1386 - 1387
87Kniha Jana Buška z Kunštátu (Tempore domini Johannis Puscze Camerarii supremi)1389 - 1399
88Kniha Petra z Kravař (Kniehy prwnyeho pana Petra z Crawarz pana plumlovskeho nejwyssieho komornyka Olomuczkeho)1406 - 1409
89Kniha Petra z Kravař či ze Strážnice (Liber domini Petri de Krawar alias de Straznycz)1412 - 1416
90Kniha Viléma z Pernštejna (Registrum primi libri domini Wilhelmi de Pernstein)1417 - 1420
91Kniha Jana z Cornštejna (Czornstein - geho kniehy Nun. 10)1437 - 1448
92Kniha Pročka z Kunštátu (Knihy pana Proczka z Kunstatu) (Liber domini Proczkonis de Cunstadt)1464 - 1466
93Kniha Václava Boskowského z Boskovic (Pan Waczlaw Boskowski)1480 - 1482
94Kniha Heralta z Kunštátu a z Plumlova (Pan Heralt z Cunstatu a z Plumlowa)1490
95Kniha Jana z Lomnice a na Meziříčí (Jan z Lomnice a na Mezirziczie)1492 - 1494
96Kniha Vratislava z Pernštejna (Knihy Pana Wratislawa z Pernštayna)1494 - 1495
97Kniha Ladislava z Boskovic (Ladislaw z Bozkowicz)1496 - 1506
98Kniha Jana z Pernštejna (Kniha pana Jana z Pernsstayna. Prwní)1506 - 1515
99Kniha Ladislava z Boskovic (Druhé knihy pana Ladislawa z Boskowicz)1516 - 1520
100Kniha Jana z Pernštejna (Knihy Druhé Jana z Pernstejna)1521 - 1523
101Kniha Jana Kuny z Kunštátu a na Rožnově (Jan Kuna z Kunstatu a na Rožnowie)1524 - 1525
102Kniha Jana Arkleba z Boskowic (Knihy pana Arkleba z Boskowicz)1527
103Kniha Jana Kuny z Kunštátu (Jan Kuna z Kunstatu)1528 -1529
104Kniha Kryštofa z Boskovic a na Třebové (Christof z Boskowicz a na Trzebowe)1530 - 1535
105Kniha Jana z Lipého a na Krumlově (Knihy pana Jana z Lippeho na Krumlově)1535 - 1537
106Kniha Jana z Žerotína (Jan z Zierotina)1538 - 1554
107Kniha Vojtečha z Pernštejna (Wojtiech z Pernsteina)1555 - 1557
108Kniha Zacharyáše z Hradce (Kniha pana Zacharyasse z Hradcze)1558 - 1566
109Kniha Albrechta z Boskowic (Kniha pana Albrechta z Bozkowicz)1567 - 1572
110Knihy druhé Zacharyáše z Hradce (Knihy druhe Pana Zacharyasse z Hradcze)1573 - 1587
111Kniha Hynka z Valdštejna na Brtnici (Hynek baro a Waldstein Dominis Betnycii)1588 - 1595
112Kniha pana Fridricha st. z Žerotína a na Židlochovicích (Frydrych starssi z Zierotina a na Židlochowicych)1596 - 1598
113Kniha Ladislava Berky z Dubé (První knihy Pana Ladislawa Berky) (1599 - 1604 a 1608)1599 - 1608
114Kniha Ladislava ml. z Lobkovic (Kniha Pana Ladislava mladssiho z Lobkovicz)1609 - 1616
115Kniha Viléma z Roupova (Kniha Pana Wylyma z Raupowa)1617 - 1619 1618
116Kniha Lva Buriana Berky z Dubé (Kniha Pana Lwa Buryana hraběte Berky)1626
117Kniha kard. Františka z Ditrichštejna (Kniha Pana Kardynala a Swaté Rzimske Rzisse kniziete z Dytrychsteyna)1626 - 1630
118Kniha Jindřicha hr. Šlika (Kniha Pana Hendrycha Sslika Hrabiete z Posaunů a Lokte) (JM císaře římského, uherského a českého krále generál. polního maršálka)1630 - 1638
119Kniha Kryštofa Pavla hr. z Lichtenštejna (Kniha Wysocze Urozeného hraběte a Pana Christóffa Pawla Hraběte z Lychtensteyna)1638 - 1642
Zemské desky cúdy brněnské
120Kniha Erharda z Kunštátu (Liber domini Erhardi de Cunstat)1348 - 1350
121Kniha Ješka či Jana ze Šternberka (Panye Joškovy knihy, Johann von Sternberg) (Liber domini Jesconis et de Joannis de Sternberg ab anno 1373 usque ad annum 1382)1370 1373 - 1384
122Kniha Ctibora z Cimburka (Liber domini Ctiborii de Cymburg, supremi cam.)1385 - 1392
123Kniha Erharda z Kunštátu II. (Liber nobilis domini Erhardi de Cunstat secundi)1398 - 1406
124Kniha Erharda z Kunštátu III. (Liber nobilis domini Erhardi de Cunstat tertii)1407 - 1412
125Kniha Viléma z Pernštejna (Kniehy staryho pana Wilema z Pernsteina)1409
126Kniha Jana z Lomnice (Liber nobilis domini Johannis de Lompnicz, cam. supremi)1415 - 1418
127Kniha Jana z Lomnice (Liber domini Johannis de Lompnicz - supremi cam. Czude Brun.)1420 - 1448
128Kniha Vaňka z Boskovic (Wankonis de Boskowicz)1450 - 1459
129Kniha Jana z Pernštejna (Liber domini Johannis de Pernstein)1466
130Kniha pana Viléma z Pernštejna (Liber domini Wilhelmi de Pernstein - Wilem z Pernstaina) Druhá perioda zemských desek1480 - 1482
131Kniha pana Vratislava z Pernštejna (Liber domini Wratislai de Pernstein - Wratislaw z Pernsteina)1490 - 1492 1494 - 1495
132Kniha pana Ladislava z Boskovic (Liber domini Ladislai de Bozkowicz)1496 - 1506
133Kniha pana Jana z Pernštejna (Johannis de Pernstein - Jan z Pernsteina)1505 - 1515 (resp. 1516)
134Kniha pana Ladislava z Boskovic (Ladislaiis de Boskowicz) (Knihy druhé pana Ladislava z Bozkovic anno Domini 1516)1516 - 1520
135Kniha pana Jana z Pernštejna (Joannis de Pernstein - Jan z Pernstayna na Helfensstajně, najw. komorník margkrabství moravského) (Knihy druhé pána z Pernštejna 1520)1521 - 1522
136Knihy pana Jana z Kunovic (Johannis de Kunowicz)1523 - 1524
137Kniha pana Artleba Černohorského z Boskovic (Knihy pana Artleba Czernohorského z Bozkowicz)1527
138Kniha pana Jana Kuny z Kunštátu (Jan Kuna z Kunstatu)1528 - 1529
139Kniha pana Kryštofa z Boskovic (Christof z Bozkowicz a na Trzebowe)1530 - 1535
140Kniha pana Jana z Lipého na Krumlově (Knihy pana Jana z Lippeho na Krumlově)1535 - 1537
141Kniha Jana z Žerotína a na Strážnici (Jan z Žerotina a na Strážnici)1538 - 1554
142Kniha pana Vojtečha z Pernštejna (Wojtiech z Pernsteina)1555 - 1557
143Kniha pana Zacharyáše z Hradce (Knihy pana Zachariáše z Hradce)1558 - 1566
144Kniha pana Albrechta Černohorského z Boskovic (Albrecht Cziernohorsky z Bozkowicz)1567 - 1572
145Knihy druhé pana Zacharyáše z Hradce (Kniehy druhé pana Zachariáše z Hradce)1573 - 1586
146Kniha pana Hynka Brtnického z Valdštejna a na Brtnici (Hynek Brtnický z Waldsteyna a na Brtniczy)1588 - 1595
147Kniha pana Fridricha st. z Žerotína a na Židlochovicích (Frydrych staršši z Zierotina a na Židlochovicích)1596 - 1598
148První kniha pana Ladislava Berky (Prwní knihy pana Ladislava Berki)1598 - 1604
149Kniha pana Ladislava ml. z Lobkovic (Kniha pana Ladislava mladšího z Lobkovicz)1609 - 1616
150Kniha pana Viléma z Roupova (Kniha panaWylíma z Raupova)1617 - 1619
151Kniha pana Lva Buriana hr. Berky (Kniha pana Lwa Buryana hrabiete Berky)1625
152Kniha pana kard. kn. z Ditrichštejna (Kniha pana kardynala a knižiete z Dytrychsteyna)1627 - 1630
153Kniha pana Hendricha hr. Šlika (Kniha pana Hendrycha hrabiete Šlika)1630 - 1638
154Kniha pana Kryštofa Pavla hr. z Lichtenštejna (Kniha wysoce urozeného hrabiete a pána pana Kryštofa Pawla hrabiete z Lichtensteyna)1638 - 1641 a 1642
Přesunout nahoru