Přejít na PLUS

Odkaz na sdělení č. 44/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44
Čísloč. 44/1998 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44">
Sdělení č. 44/1998 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 44/1998 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44]Sdělení č. 44/1998 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 44/1998 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 44/1998 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 44/1998 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44 Sdělení č. 44/1998 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 44/1998 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 44/1998 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-44


Zpět na předpis