Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Částka 98/1998
Platnost od 30.11.1998
Účinnost od 30.11.1998
Zrušeno k 01.01.2002 (498/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 12. listopadu 1998,

kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 133 odst. 8 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 74/1994 Sb.:


Čl. I

V § 1 vyhlášky č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které splňují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.3)

3) Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru