Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Částka 86/1998
Platnost od 02.11.1998
Účinnost od 02.11.1998
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

246

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. října 1998,

kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 seznam utajovaných skutečností – obecná část,

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí,

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury,

e) v příloze č. 5 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví,

f) v příloze č. 6 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti,

g) v příloze č. 7 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra,

h) v příloze č. 8 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

i) v příloze č. 9 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství,

j) v příloze č. 10 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany,

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy,

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r) v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s) v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t) v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky,

u) v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.

(2) Seznamy utajovaných skutečností stanoví i stupeň utajení jednotlivých utajovaných skutečností.

§ 2

(1) Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven stupeň utajení pro souhrnné údaje, klasifikuje se dílčí údaj do stupně utajení, který odpovídá obsahu tohoto dílčího údaje a významu chráněného zájmu.

(2) Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven rozsah stupňů utajení, klasifikuje se utajovaná skutečnost do toho stupně utajení, který odpovídá obsahu utajované skutečnosti.


§ 3

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

2. Nařízení vlády č. 420/1990 Sb., kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

3. Nařízení vlády č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Zeman v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
1.Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)V - D
Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnouV - PT
3.Způsob zajištění bezpečnosti informačního systému nakládajícího
a) s utajovanými skutečnostmiV - PT
b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republikyV - D
4.Evidence pracovníků kryptografické ochranyV - D
5.Evidence kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - D
6.Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - T
7.Normy, metody, postupy a výsledky měření parazitního elektromagnetického vyzařováníV - PT
8.Kryptografické prostředky a klíčové materiály určené k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
9.Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - D
10.Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
11.Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečnostíV - T
12.Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečeníV (není-li dále stanoveno jinak)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortPřímo řízené organizaceNižší výkonné orgányOrganizace
Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti
1.Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálůV-DV-D
Bankovní operace a kapitálový trh
2.Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiálV-DV-DV-D
3.Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiálV-DV-DV-D
4.Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemíV-DV-D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí a úvěrových dohodV-DV-D
Opatření celních orgánů
5.Činnost celních orgánů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledkyV-DV-D
6.Příprava a použití a operativně pátracích prostředků, kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků vůči své osobě souhlasV-DV-D
7.Výsledky použití a operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředkůV-DV-D
8.Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchoduV-DV-D
9.Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémůVV
10.Údaje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků při plnění úkolů Celní správy České republikyV-DV-D
11.Údaje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků a údaje o jejich personálním obsazení a dislokaciV-DV-D
12.Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobemVV
13.Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní a střelivaVV
Pohledávky
14.Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešeníV-TV-T
Údaje zpravodajských služeb
15.Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové, majetkové apod.)V-TV-T
Výroba a zásoby
16.Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, dokladů a ceninV-D
17.Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně mechanických zábran a kamerových systémů ve výroběV
18.Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárnyV
19.Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo ceninV
20.Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobkůV
21.Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a ceninV
22.Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních a souvisejících zařízeníV

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort
Spisová a kurýrní služba
1.Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadechV - D
2.Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní poštyV
3.Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilkyV-T
Objektová ochrana
4.Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcíV-T
5.Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republiceV-D
Personální ochrana
6.Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělení agrémentD
Kryptografická ochrana - šifrová služba
7.Seznam prostředků pro utajovanou komunikaciV-T
8.Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zprávD - PT
Ostatní skutečnosti
9.Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidenceV - PT
10.Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmuV-T
11.Plány činnosti zastupitelských úřadů České republikyV-T
12.Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s partnery v zahraničíV-T
13.Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavateleD
14.Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické alianci a Západoevropské uniiV - PT
15.Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkůmV
16.Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemiV-T
17.Zásadní zahraničněpolitické koncepce týkající se citlivých otázek mezinárodních vztahůV - T
18.Citlivé politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahůV - T

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Resort
1.Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictvíV
2.Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictvíV

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOstatní
1.Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými a psychotropními látkamiVV

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostResortStupeň utajení
Nejvyšší a vrchní soud, Nejvyšší a vrchní státní zastupitelstvíKrajské soudy a krajská státní zastupitelstvíOkresní soudy, okresní státní zastupitelství a ostatní organizace
1.Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku a informacíV-TV-DV-DV-D
2.Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republikyDDDD
3.Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů, včetně administrativních pomůcek k jeho evidenciV-DV-D
4.Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řáduV-DV-DV-D
5.Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řáduV-DV-DV-D
6.Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní techniky a operativně pátracích prostředkůV-D
7.Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávanýchV - PTV - PTV - PTV - PT
8.Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho ochrany2a)V-DV-DV-D
9.Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)V-DV-DV-DV-D
10.Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné trestné činnostiV-TV-TV-DV-D
Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
Generální ředitelstvíVazební věznice a věznice
Vězeňská služba České republiky
11.Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do 30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajeníV-D
12.Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky a čísla)VV
13.Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republikyDD
14.Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředkůVV
15.Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými službami České republiky - realizační dohodyV-DV-D
16.Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)V-DV - D

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortPolicie České republikyÚtvar Policie České republiky
Archiv Ministerstva vnitra
1.Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajeníV-D
Bezpečnost České republiky
2.Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů a bezpečnosti České republikyV-DV-DV-D
3.Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontrolyV-DV-D
Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů
4.Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledkyV-DV-DV-D
5.Příprava a použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností, se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlasV-DV-D
6.Metody a postupy práce při použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředkůV-DV-D
7.Výsledky použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředkůV-DV-D
8.Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich používáníV-DV-D
9.Zvláštní technické kontrolyV-D
Finanční a materiálně technické zabezpečení
10.Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředkyVVV
11.Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich plnění u určeného útvaru Policie České republiky3)V
12.Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění u určeného útvaru Policie České republikyVV
13.Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách municeVVV
14.Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích značkách určeného útvaru Policie České republikyV-DV-DV-D
Informační systémy
15.Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj informačních systémůV-DV-D
Kriminalistická expertizní činnost
16.Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění expertiz a rozborůV-DV-D
17.Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorůV-DV-D
Kryptografická ochrana
18.Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochranyV-DV-DV-D
19.Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence a dokumentaceV-DV-DV-D
20.Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany Mezinárodní stykyD-TD-TD-T
21.Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování trestné činnosti s mezinárodním prvkemV-DV-D
Ochrana objektů, osob a předmětů
22.Ochrana objektů
a) systém a organizace ochrany objektů4)V-D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5)V-D
c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie České republikyV-D
d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České republikyVVV
e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušninVV
f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišťVV
23.Ochrana osob
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod6)V-DV-D
b) údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)V-DV-DV-D
c) systém ochrany jiných osob7)V-DV-D
24.Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přepravV-DV-D
25.Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochranyV-D
26.Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služebV-DV-DV-D
Organizace a dislokace
27.Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republikyV
28.Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie České republikyVVV
Personální oblast
29.Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republikyV-DV-DV-D
Spojení
30.Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního spojení, včetně údajů o použitých prostředcíchV-T
31.Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojeníV-T
32.Systém kurýrní služby a kurýrní trasyVV
Správní činnosti
33.Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů a listin proti padělání a pozměňováníV-DV
Veřejná bezpečnost
34.Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozuVV
35.Utajovaná bezpečnostní opatření a zákrokyV-DV-DV-D
36.Rozpracované případy závažné trestné činnostiVV
Vyšetřování trestných činů
37.Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmiV - PTV - PT

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrganizace
1.Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin a o subjektech působících v tomto oboruVV
2.Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků zahrnutých v platném seznamu Zbroj (MPO) 2-04VV
3.Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmysluVV
4.Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřinyV
5.Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetikyV
6.Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot a ropyVV
Obchodně politické koncepce
7.Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky pro budoucí obdobíVV
Dovoz a vývoz vojenského materiálu
8.Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stranDV
9. Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiálDD
b) ostatní vojenský materiálV
10.Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízeníV
11.Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektůV
12.Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního plynárenského systémuV
13.Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního plynuV

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostResortStupeň utajení
Územní odboryPřímo řízené organizaceOrganizace
1.Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit a potravinDDDD
2.Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vodDDDD

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
ResortSvazSvazekÚtvar
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů
1.Zvláštní programové a technické vybaveníV - TV - DV - DV
2.Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využitíDD
3.Jmenovité kmitočtyV - TV - TV - TV - D
4.Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémůV - TDDV
5.Telefonní seznamy s uvedením funkcí a jmenV - DV - DV
6.Seznamy faxových stanic a terminálů komunikačních a informačních systémůVVV
Bezpečnost kryptografických produktů, mechanizmů a informací
7.Informace z oblasti kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - TV - TV - TV - D
8.Databáze, přehledy a evidence pracovníků kryptografické ochrany informacíDV
9.Prostředky kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - PTV - PTV - TV - D
10.Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení Důvěrné až Přísně tajnéD - TD - TDV - D
Bezpečnost průmyslová, objektová a technická
11.Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojené měření elektromagnetického vyzařovániDDDD
12.Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostorů a zařízeníV - TV - TV - TV - T
13.Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu (stanoví uživatel)V - TV - TV - TV - T
Finanční zabezpečení
14.Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavuVVVV
Inspekce ministra obrany
15.Plánování a výsledky kontrolní činnosti Inspekce ministra obranyV - T
Logistika vojsk
16.Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavuTDV - D
17.Dislokace a kapacita muničních skladů, skladů střelných zbraní a utajované techniky a skladů kapalných raketových pohonných hmotV - DV - DVV
18.Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správV
19.Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazateleDDDD
Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost
20.Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývojeV-T
Operační záležitosti
21.Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohroženíD - PTD - TDD
22.Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rokV - DVV
23.Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech Severoatlantické aliance a ostatních státůV - TV - TV - TV - T
Bojová a mobilizační pohotovost
24.Organizace a hodnocení bojové pohotovostiTD - TV - DV - D
25.Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavuT
26.Plány bojové a mobilizační pohotovostiV - PTV - TV - DV - D
27.Doplňování ozbrojených sil České republikyV - DV - DVV
28.Evidence zálohy, věcných prostředků (mužstvo a poddůstojníci, hodnostní sbory, věcné prostředky pro zabezpečení ozbrojených sil)V - DV - DVV
29.Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenciVV
30.Evidence mužstva a poddůstojníků v základní nebo náhradní služběVV
31.Předpisy v oblasti bojové a mobilizační pohotovostiD
32.Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadůDDVV
Organizace ozbrojených sil České republiky
33.Válečná organizační struktura Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokaceTDV
34.Působnosti součástí a zařízení za válkyDDVV
35.Tabulky počtů součásti (zařízení)VVVV
36.Soubor tabulek počtů součástí a zařízení podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osobV - TV - DV
37.Skutečný charakter součásti (zařízení) a její dislokace, krytý legendovým názvemD
38.Přehled o otevřených názvech válečných součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíTDVV
39.Přehled o otevřených názvech mírových součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíVV
Vojenská evidence
40.Vojenská evidence osob za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo dokumentace k připravenosti na tento stavDDVV
Strategie obrany státu, obranné plánování
41.Strategické koncepce a cíle obrany státuV
42.Strategické záměry a plány výstavby resortu obranyV
43.Stav a prognóza vojenské strategické situaceV
44.Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a nemovitého majetkuV
45.Plán zahraniční obranné průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojováníV
46.Systém obranného plánování a hodnocení připravenostiV-DV
47.Dotazník k plánování výzbroje Armády České republiky (APQ CZ)V-D
48.Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností (DCI)D-T
Systém plánování, programování a rozpočtování
49.Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtováníV-DV-DV
50.Programový plánDD
51.Kalkulační listyVVVV
Geografická služba
52.Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby Armády České republikyV-DV-DVV
53.Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státuVVVV
54.Transformační koeficienty nebo souřadnice identických bodů nebo další související podklady umožňující výpočet těchto koeficientů pro převod mezi geodetickými systémy S 1942/83 a WGS 84 a ostatními užívanými souřadnicovými systémy s přesností stanovenou pro katalogy souřadnic geodetických bodů Armády České republikyVVVV
55.Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státuV-TV-TV-DV
56.Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazeníV-TV-TV-DV-D
Vojenská policie
57.Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech kvalifikované trestné činnostiVV
58.Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnostiVVV
59.Vyhodnocení rizik a návrh bezpečnostních opatření k jejich eliminaci v objektech ozbrojených silV-DV-DV-DV-D
60.Celkový systém technické ochrany a fyzické ostrahy objektů ozbrojených sil (i v poli)V-DV-DV-DV-D
61.Dopravně správní evidenceVVVV
Všeobecné záležitosti
62.Zdravotní stav vojsk při stavu ohrožení státu a válečném stavuVVV
63.Hygienicko - epidemiologická situace v Armádě České republikyVVV
64.Obranná standardizaceV-TVV
Zahraniční styk
65.Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republiceV - D

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrgány a organizace s celostátní působnostíOrgány a organizace s regionální a místní působností
1.Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-DV-D
2.Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-DV-D
3.Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střeženíV-DV-DV-D
4.Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím souvisejícíV-DV-DV
5.Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní předpisy s tím souvisejícíV-DV-DV
6.Identifikační údaje o dopravních prostředcích, registračních značkách a dokladech důležitých pro plnění úkolů souvisejících s bezpečností státuV-DV
Oblast civilního letectví
7.Údaje o nastavení detekčních schopností zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekVVV
8.Výsledky testů a zkoušek zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekVVV
9.Údaje o skutečném provedení a nastavení automatických elektronických systémů kontroly vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostor letištěVVV
10.Údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení uvedených v bodech 7 až 9, včetně údajů o výjimkách z opatření týkajících se leteckého provozu a letišťVVV
11.Konkrétní údaje o zajištění bezpečnosti letů státní důležitostiVVV

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOrganizace
Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. kategorie
1.Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochranyTT
2.Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochranyTT
3.Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiTT
4.Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičeníTT
5.Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povoleníTT
6.Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republikyDD
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. kategorie
7.Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochranyDD
8.Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochranyDD
9.Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiDD
10.Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozboryDD
11.Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízeníDD
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie
12.Způsob zajištění fyzické ochrany přepravyTT
13.Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášeníTT
14.Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízeníDD
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie
15.Způsob zajištění fyzické ochrany přepravyDD
16.Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravyDD
Kontrola zákazu chemických zbraní
17.Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly ProtectedVV
Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
18.Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů 10))VV

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti Komise pro cenné papíry

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Komise
1.Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických zájmů České republikyV-D

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení Úřad
1.Bezpečnostní spis k navrhované osoběV - PT
2.Spis o bezpečnostní prověrce organizaceV - PT
3.Souhrnná evidence určených osobV
4.Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizacíV - PT
5.Organizace a způsob provádění ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně jejich dislokaceV - T
6.Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
7.Souhrnné údaje o výzkumně - vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
8.Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
9.Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko - technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, včetně technických zprávV - PT
10.Vstupní a výstupní informace při provádění kryptoanalýzy v oblasti ochrany utajovaných skutečnostíV - PT
11.Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, její metody, postupy a dílčí výsledkyV - PT
12.Technické zprávy o hodnocení informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmiV - PT
13. Spis o bezpečnostní způsobilosti fyzické osobyV - T
14.Evidence fyzických osob, jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osobyD
15.Informační zprávy, výsledky šetření, analýzy a vyhodnocení, týkající se ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob V - T

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Služba
1.Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnostV - PT
2.Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečnostíV - PT
3.Plány zpravodajské činnostiD - PT
4.Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnostiV - PT
5.Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republikyV - PT
6.Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj prostředkůV-T
7.Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodařeníV-T
8.Organizační strukturaV-T
9.Dislokace a ochrana stanovených organizačních částíV - PT
10.Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánůD-T
11.Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochranyV - PT
12.Údaje o stanovených informačních zdrojíchV - PT
13.Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnostiV - PT
14.Organizace spojení, informační systémyV - PT
15.Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské službyV - PT
16.Spolupráce se zpravodajskými službami cizí mociV - PT
17.Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské služběD - PT
18.Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské službyV - PT
19.Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992 z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam chráněného zájmuV - PT

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
Kancelář
Bezpečnostní opatření
1.Komplexní systém zabezpečení Českých korunovačních klenotůD
2.Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hraduD
3.Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republikyD
Rozhodnutí prezidenta republiky
4.Podklady zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestiiD
5.Podklady zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí o amnestiiV

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadÚzemní odbory a odděleníOrganizace
1.Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřaduDVV-D

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOrganizace
Bezpečnostní rada státu
1.Plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republikyD - PT
2.Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republikyT - PT
3.Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republikyD - PT
4.Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničíD - T
Výbor pro zpravodajskou činnost
5.Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnostV - PT
Ochrana objektů
6.Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému vybraných objektů Úřadu vládyV - DV - D

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnostÚstředíStupeň utajení
Pobočky, záložní středisko
Ostatní
Měnová oblast
1.Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopadyV-TV
2.Speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek a mincíV-DV-D
Zabezpečení přepravy a uložení zásob bankovek, ochrana bankovních objektů
3.Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidelV
4.Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a cíl přesunuVV
5.Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení elektrickou energií, a projektová dokumentace těchto systémůV-DVV
Bankovní operace se speciálními klienty
6.Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro speciální klientyVVV
7.Dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situacíV-DV
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou
8.Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednáníV-T
9.Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální technikyV-TV-T
10.Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávekVV

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrganizace
1.Strategické záměry hospodářského rozvoje telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-T
2.Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-T
3.Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státuV-TV-T
4.Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací. Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správyV-TV-T
5.Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení apod.), včetně údajů o zabezpečeníV-T
6.Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémůV-T
7.Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémůV-T
8.Koordinace zajištění ochrany komunikačních a informačních systémů kritické infrastruktury státuV-TV-T
9.Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozuV-TV - T

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 363/2000 Sb.

2a) § 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu.

2b) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Útvar nebo organizační celek služeb nebo útvaru, které jsou uvedeny v § 33 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a o jehož určení rozhodl ministr.

4) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 326/1993 Sb.

5) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.

6) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

8) § 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

9) § 2 písm. b), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb.

10) § 2 písm. b), c) a d) zákona č. 281/2002 Sb.

Přesunout nahoru