Přejít na PLUS

Odkaz na sdělení č. 225/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225
Čísloč. 225/1998 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225">
Sdělení č. 225/1998 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 225/1998 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225]Sdělení č. 225/1998 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 225/1998 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 225/1998 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 225/1998 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225 Sdělení č. 225/1998 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 225/1998 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 225/1998 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-225


Zpět na předpis