Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 186/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Částka 62/1998
Platnost od 07.08.1998
Účinnost od 07.08.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., opravy

"Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech"

a

"Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě",

dohody ADR, které byly v úplném znění platném k 1. lednu 1997 vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb.

Opravy příloh vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.

Český překlad oprav příloh se vyhlašuje současně.

OPRAVY

PŘÍLOHA A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH

dohody ADR

StranaBodZměna
112003(4)Změnit text takto: „Dodatek A.1: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty, nitrované směsi celulózy a přehled pojmenování v bodu 2101“
1232301a(4)Na konec věty doplnit: „podléhají podmínkám uvedeným níže v odstavci (6).“
1232301a(6)V první větě odstavce vypustit „a (5)“
1382401, čísl. 42(b)Místo identifikačního čísla látky „3232“ uvést „3233“
1452405(2)Místo „2102(4) a (6)“ uvést „2102(9) a (10)“
1452414(1)Ve čtvrtém odstavci místo „[viz bod 2004(4)]“ uvést „[viz bod 2000(5)]“
1462422(5)Místo „číslice 41, ADR“ uvést „číslice 51, ADR“
1592471, čísl. 18POZNÁ MKA 2 Místo „hořlavých“ uvést „jedovatých hořlavých“
177 - 1902551V záhlavích sloupců „Metoda balení“ všech tabulek před závorkou místo „2554“ uvést „2553“
1922553(3)Místo „2102(4) a (6)“ uvést „2102(9) a (10)“
2062601V záhlaví D. místo „jedovaté plyny a jiné jedovaté látky“ uvést „jedovaté plyny, a jiné jedovaté látky“
2062601, čísl. 43POZNÁMKA 1 Místo „vývinu hořlavých plynů“ uvést „vývinu jedovatých hořlavých plynů“
2232650POZNÁ KA 4 Místo „1992“ uvést „1991“
2362703, odst. 7., písm. a)Do vyjmenování bezpečnostních značek za 1.4 vložit v závorce slova „(kromě skupiny snášenlivosti S)“
2702801, čísl. 12a)V polozče 1754 vypustit podtržení slov „s oxidem sírovým nebo bez“
324 POZNÁMKA před bodem 3320 Místo „Evropskou hospodářskou komisí (EEC)“ uvést „Evropskou komisí“ a místo „OECD/EEC)“ uvést „OECD/ /EC)“ (3)
3283500(10)Místo „3560“ uvést „3561“
3343512(7)V příkladech pro nové obaly z jemného plechu vypustit část: „Pro obaly s odnímatelným víkem .................. ...................................... CH-3458 PLASPAC AG f) a g) a nahradit ji zněním:
„RID/ADR/OA1/Y/100/83 a) ii), b), s odnímatelným
c), d) a e) víkem
NL/VL 123 f) a g)“
405 POZNÁMKA před bodem 3730 Místo „a doplňku 1988“ uvést „(se změnami 1990).“
4133901(3)Místo „baterie nádob“ uvést „bateriová vozidla“
   

PŘÍLOHA B - USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

dohody ADR

StranaBodZměna
41810 220Místo „Vozidla s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami nebo bateriová vozidla“ uvést „Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), bateriová vozidla a vozidla používaná pro přepravu nebezpečných věcí ve snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů“
41810 220Za bodem „10 220“ vypustit slova „a násl.“
418 Pod řádek bodu 10 220 vložit nový řádek takto „Brzdový systém ........................................ 10 221 a násl.“
418 Pod řádek bodu 10 405 vložit nové dva řádky takto „Opatření vzhledem k potravinám, poživatinám a krmivům .......................... 10 410 a násl.“
41810 500Místo „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ VOZIDEL“ uvést „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERŮ “
42210 011V tabulce u třídy 2 ve třetím řádku místo „čís. 1F“ uvést „čísl. 1F“
42310 011V tabulce u třídy 3 ve druhém řádku vypustit „až 57“
42610 011V předposledním řádku místo „11a)“ uvést „2F“
44110 500(3)Do třetího řádku odspoda místo „ ... předepsaná pro každou ...“ uvést „ ... předepsaná v dodatku B.5 pro každou ...“
41810 220Místo „Vozidla s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami nebo bateriová vozidla“ uvést „Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), bateriová vozidla a vozidla používaná pro přepravu nebezpečných večí ve snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů“
41810 220Za bodem „10 220“ vypustit slova „a násl.“
418 Pod řádek bodu 10 220 vložit nový řádek takto „Brzdový systém ........................................ 10 221 a násl.“
418 Pod řádek bodu 10 405 vložit nové dva řádky takto „Opatření vzhledem k potravinám, poživatinám a krmivům .......................... 10 410 a násl.“
41810 500Místo „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ VOZIDEL“ uvést „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERŮ “
42210 011V tabulce u třídy 2 ve třetím řádku místo „čís. 1F“ uvést „čísl. 1F“
42310 011V tabulce u třídy 3 ve druhém řádku vypustit „až 57“
42610 011V předposledním řádku místo „11a)“ uvést „2F“
44110 500(3)Do třetího řádku odspoda místo „ ... předepsaná pro každou ...“ uvést „ ... předepsaná v dodatku B.5 pro každou ...“
44611 321Na konci odstavce místo „51.“ uvést „91.“
44711 401V posledním sloupci záhlaví tabulky místo „51“ uvést „91“
489211 220(1)V prvním odstavci místo „211 125(3)“ uvést „211 125(2)“
514211 521Místo „látek číslice 1,“ uvést „látek číslice 1 bodu 2501,“
518211 730Místo odvolávky „18)“ uvést odvolávku „*)“ Poznámku pod čarou změnit takto ----- „*) Viz poznámka 12) k bodu 211 173“
521211 910POZNÁMKA Místo „číslic 4 a 12“ uvést „číslic 4c), 12c), 20c), 21c), 31, 32 nebo 35“
532212 220(1)Místo „212 125(3)“ uvést „212 125(2)“
556212 521Místo „látek číslice 1“ uvést „látek číslice 1 bodu 2501“
561212 810(c)Místo „látky číslice 15“ uvést „bromid fosforylu číslice 15“
563212 920Na konec odstavce doplnit větu „Minimální tloušťka stěn nádrží určených pro přepravu látek číslice 20c) nesmí být menší než 3 mm.“
600250 000(3)Před vyjmenování tříd látek v druhé větě vložit třídu 2 takto „látek tříd 2, 3, 4.1, ....“
600250 000Uvést pod čarou poznámku tohoto znění ----- „*) Voda nesmí být použita bez schválení znalci.“
601250 000POZNÁMKA Před výčet tříd látek doplnit třídu 2 takto „ ..tříd 2, 3, 4.1, ...“
623250 000Místo pojmenování „Kyselina sírová s více než 51 % kyseliny 2796“ uvést „Kyselina sírová s nejvýše 51 % kyseliny 2796“
626250 000U pojmenování Methylvinylketon 1251 doplnit ve sloupci (d) „+ 8“
627250 000Pod řádek pojmenování Naftylthiomočovina 1651 vložit nové dva řádky takto Náplň elektrických akumulátorů, „ kyselina ........................................... 2796 80 8 8 1b “
632250 000Pod řádek pojmenování Sirovodík 1053 vložit nový řádek takto „ Slévačské slitiny plastů ..................... 3314 90 9 4c “
633250 000Vypustit řádek „ Tetrafluorethylen, inhibitovaný........ 1081 239 3 2 2F “
637250 000V řádku Zpěňovatelné polymerové kuličky 2211 vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“
658250 000Vypustit řádek „ 1081 Tetrafluorethylen, inhibitovaný ... 239 3 2 2F “
663250 000V řádku pojmenování 1251 Methylvinylketon doplnit ve sloupci (d) „+ 8“
681250 000V řádku 2211 Zpěňovatelné polymerové kuličky vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“
694250 000Oba řádky 2796 upravit takto
„ 2796 Náplň elektrických akumulátorů,
2796 kyselina ......................................... 80 8 8 1b
2796 Kyselina sírová s nejvýše 51 %
2796 kyseliny ......................................... 80 88 1b “
707250 000V řádku 3314 Slévačské slitiny plastů vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“
Přesunout nahoru