Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 177/1998 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Částka 59/1998
Platnost od 24.07.1998
Účinnost od 30.07.1998
Zrušeno k 28.01.1999 (6/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

177

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 18. června 1998,

kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

(1) Minimální výše likvidních prostředků stavebních spořitelen1) a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., činí 4 % ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank.

(2) Minimální výše likvidních prostředků ostatních bank a poboček zahraničních bank činí 7,5 % ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank.

§ 2

Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.

§ 3

Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.

§ 4

Povinné minimální rezervy se neúročí.


§ 5

Zrušuje se opatření České národní banky č. 106/1997 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. července 1998.


Guvernér:

v z. Ing. Kysilka, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

Přesunout nahoru