Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 171/1998 Sb.Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů

Částka 58/1998
Platnost od 16.07.1998
Účinnost od 16.07.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. června 1998

o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

§ 1

(1) Národní kulturní památky hrad Karlštejn, slovanské hradiště Budeč, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Sázavský klášter, Kozí Hrádek u Tábora, hrad Přimda, hora Říp s rotundou sv. Jiří, Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně, pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích, zámek v Litomyšli, hrad a pevnost Špilberk v Brně, slovanské hradiště v Mikulčicích, znojemská hradní rotunda a Bratrský sbor ve Fulneku (Památník Jana Ámose Komenského) se vymezují takto:

a) v okrese Beroun

Název:Hrad Karlštejn
Popis:areál hradu tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků a umělecké a uměleckořemeslné výzdoby kaple sv. Kříže, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Beroun
Obec:Karlštejn
Katastrální území:Budňany
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11
pozemkové parcely: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13/1, 13/2, 14/3, 14/ /10 (část), 15, 56, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 450
Budova, číslo popisné:172,

b) v okrese Kladno

Název:Slovanské hradiště Budeč
Popis:archeologická lokalita, slovanské hradiště s rotundou sv. Petra a Pavla, pozůstatky staveb včetně opevnění a terénních úprav na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kladno
Obec:Zákolany
Katastrální území:Kováry
Pozemky, parcelní čísla:30, 31, 42, 415, 416, 417, 418, 421/1, 421/2, 421/3, 423/1, 423/2, 424, 425, 428, 429, 432, 433, 434/1, 434/ /2, 436, 437, 438, 441/1, 443/1, 443/ /2, 443/3, 444, 445, 447, 449, 465, 469, 494 (část)
Katastrální území:Trněný Újezd u Zákolan
Pozemky, parcelní čísla:291/1 (část), 301/1, 301/2, 302, 303, 572 (část), 573
Obec:Kolec
Katastrální území:Kolec
Pozemky, parcelní čísla:237/13, 237/14, 237/25,

c) v okrese Kutná Hora

1.

Název:Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Popis:areál bývalé mincovny s královským palácem a kaplí je tvořen stavbami a jinými nemovitými objekty stojícími na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorová identifikace:
Okres:Kutná Hora
Obec:Kutná Hora
Katastrální parcelní území:Kutná Hora
Pozemek, číslo:1
Budova, číslo popisné:552

2.

Název:Sázavský klášter
Popis:areál bývalého benediktinského kláštera tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty a pozůstatky středověkých staveb na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kutná Hora
Obec:Sázava
Katastrální území:Černé Budy
Pozemky, parcelní čísla:1,2,3,4,5,6,7,8,9, 17, 18, 19,673, 675, 676, 677
Budovy, čísla popisná:1, 72, 75,

d) v okrese Tábor

Název:Kozí Hrádek u Tábora
Popis:areál zříceniny hradu tvořený zbytky staveb a terénními úpravami na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tábor
Obec:Sezimovo Ústí
Katastrální území:Sezimovo Ústí
Pozemek, parcelní číslo:303/5,

e) v okrese Tachov

Název:Hrad Přimda
Popis:areál zříceniny hradu tvořený zbytky staveb a terénními úpravami na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tachov
Obec:Přimda
Katastrální území:Přimda
Pozemky, parcelní čísla:2280/13 (část), 2282/1, 2282/2, 2391/1 (část), 2391/2,

f) v okrese Litoměřice

1.

Název:Hora Říp s rotundou sv. Jiří
Popis:hora Říp s rotundou sv. Jiří, přírodními a upravenými plochami na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Litoměřice
Obec:Mnetěš
Katastrální území:Mnetěš
Pozemky, parcelní čísla:82, 134, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3, 147, 148, 149, 150, 759

2.

Název:Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně
Popis:areál Malé pevnosti s vodním a pevnostním systémem a Národním hřbitovem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty a přístupovou silnicí s alejí, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Litoměřice
Obec:Terezín
Katastrální území:Terezín
Pozemky, parcelní čísla:329 (část), 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Budovy, čísla popisná:304, 305, 306,

g) v okrese Ústí nad Labem

Název:Pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích
Popis:pomník Přemysla Oráče a Královské pole na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ústí nad Labem
Obec:Řehlovice
Katastrální území:Stadice
Pozemky, parcelní čísla:185/1, 185/2, 186, 1827/1 (část), 1852,

h) v okrese Svitavy

Název:Zámek v Litomyšli
Popis:areál zámku včetně zahrady a parku, bývalého pivovaru s bytem Bedřicha Smetany a pozůstatků staveb středověkého kláštera, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Svitavy
Obec:Litomyšl - část Záhradí
Katastrální území:Záhraď
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 2/1, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7
pozemkové parcely: 1, 3
Budovy, čísla popisná:1, 93, 94, 133, 134, 135,

i) v okrese Brno-město

Název:Hrad a pevnost Špilberk v Brně
Popis:areál hradu a pevnosti včetně opevnění, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Město Brno
Pozemky, parcelní čísla:63, 64, 624, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 660 (část), 661, 662/1, 662/2, 662/3, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 681 (část), 719/1, 720
Budovy, čísla popisná:208, 209, 210,

j) v okrese Hodonín

Název:Slovanské hradiště v Mikulčicích
Popis:archeologická lokalita, slovanské hradiště s pozůstatky staveb z rané doby dějinné, včetně opevnění a terénních úprav na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou novodobých staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Hodonín
Obec:Hodonín
Katastrální území:Hodonín
Pozemky, parcelní čísla:2179, 2180, 2181, 2182/1 (část), 4741, 4742
Obec:Mikulčice
Katastrální území:Mikulčice
Pozemky, parcelní čísla:2068/1 (část), 2069, 2070, 2070/1, 2070/2, 2071 (část), 2072, 2073 (část), 2074, 2075, 2076/1, 2076/2, 2077, 2078, 2079, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2101, 2102, 2103 (část), 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131/1, 2131/2, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 (část), 2266 (část),

k) v okrese Znojmo

Název:Znojemská hradní rotunda
Popis:rotunda s románskými nástěnnými malbami s přemyslovským genealogickým cyklem, stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Znojmo
Obec:Znojmo
Katastrální území:Znojmo-město
Pozemek, parcelní číslo:108
Budova, číslo popisné:85,

l) v okrese Nový Jičín

Název:Bratrský sbor ve Fulneku (Památník Jana Ámose Komenského)
Popis:budova Bratrského sboru se sochou J. A. Komenského na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Nový Jičín
Obec:Fulnek
Katastrální území:Fulnek-město
Pozemky, parcelní čísla:28/2, 87, 88
Budova, číslo popisné:80.

(2) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

(3) Pokud se v odstavci 1 v prostorových identifikačních znacích uvádí část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v katastrálních mapách podle odstavce 2.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

§ 2

Nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Za národní kulturní památky se prohlašují Dům umělců (Rudolfinum), Hradiště a keltské oppidum Závist, Obecní dům hlavního města Prahy s Prašnou bránou, Památník českého odboje 1939-1945 "Pečkárna", Strahovský klášter, Slovanské hradiště Slavníkovců Libice, Hrad Křivoklát, Kamenný most v Písku, Řetězový most ve Stádlci, Zámek Český Krumlov, Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně, Petrov v Brně a Památník obětem nacistického teroru v Životicích.".

2. V § 1 odst. 2 se slova "bližší vymezení" nahrazují slovy "prostorové identifikační znaky".

3. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

(4) Pokud se v příloze tohoto nařízení v prostorových identifikačních znacích uvádí část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v katastrálních mapách podle odstavce 3.".

4. Příloha k nařízení vlády č. 55/1989 Sb. zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 55/1989 Sb.

Umístění a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených nařízením vlády č. 55/1989 Sb.

a) v hlavním městě Praze

1.

Název:Dům umělců (Rudolfinum)
Popis:historická budova Rudolfina s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemek, parcelní číslo:993, 1002 (část)
Budova, číslo popisné:79

2.

Název:Hradiště a keltské oppidum Závist
Popis:archeologická lokalita, pravěké výšinné sídliště, hradiště, oppidum a slovanská osada, pozůstatky fortifikačních systémů, kamenných staveb sakrálního okrsku na akropoli a terénní úpravy, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha-Zbraslav
Katastrální území:Zbraslav
Pozemek, parcelní číslo:3092 (část)
Městská část:Praha 12
Katastrální území:Točná
Pozemky, parcelní čísla:397/1 (část), 397 (část), 824 (část), 826 (část), 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 828 (část), 829, 830, 831 (část), 832 (část)
Okres:Praha-západ
Obec:Dolní Břežany
Katastrální území:Lhota u Dolních Břežan
Pozemky, parcelní čísla:40/1 (část), 43 (část), 48, 49, 50/1, 51 (část), 262 (část), 271, 272, 273, 274, 275, 294/1 (část), 294/16, 320, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 328, 339/1, 339/3, 350, 351 (část), 352 (část), 383/1 (část), 391/1 (část)

3.

Název:Obecní dům hlavního města Prahy s Prašnou bránou
Popis:veřejná reprezentativní budova s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou, v patře propojená s historickou Prašnou bránou, součástí někdejšího opevnění Starého Města, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Staré Město
Pozemky, parcelní čísla:587, 588, 1073 (část), 1081 (část)
Budova, číslo popisné:1090

4.

Název:Památník českého odboje 1939-1945 „Pečkárna"
Popis:budova úřadovny Gestapa spjatá s českým antifašistickým odbojem s památníkem v suterénu, stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Nové Město
Pozemky, parcelní čísla:20/1, 20/2
Budovy, čísla popisná:929, 931

5.

Název:Strahovský klášter
Popis:areál kláštera tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Hradčany
Pozemky, parcelní čísla:198, 200, 201, 202, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 247/ /3, 248, 249 (část), 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/5, 256, 263, 268/1, 268/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/ /3, 272, 928/1 (část), 928/3 (část), 983
Budovy, čísla popisná:126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 155, 157,

b) v okrese Nymburk

Název:Slovanské hradiště Slavníkovců Libice
Popis:archeologická lokalita, akropole slovanského hradiště s pozůstatky staveb, mohutného opevnění a terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Nymburk
Obec:Libice nad Cidlinou
Katastrální území:Libice nad Cidlinou
Pozemky, parcelní čísla:86/2, 87, 89/1, 89/2, 90, 99, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 104/8, 640, 646, 829/1 (část), 836/1 (část),

c) v okrese Rakovník

Název:Hrad Křivoklát
Popis:areál hradu včetně předhradí a opevnění tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rakovník
Obec:Křivoklát
Katastrální území:Křivoklát
Pozemky, parcelní čísla:1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3, 17 (část), 19 (část), 79/1, 80, 147, 148, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159, 161/1, 164, 168, 198
Budovy, čísla popisná:47, 48, 114, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

d) v okrese Písek

Název:Kamenný most v Písku
Popis:gotický most se sochařskou výzdobou stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Písek
Obec:Písek
Katastrální území:Písek
Pozemek, parcelní číslo:2251/1 (část),

e) v okrese Tábor

Název:Řetězový most ve Stádlci
Popis:řetězový most z 1. poloviny 19. století stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tábor
Obec:Stádlec
Katastrální území:Stádlec
Pozemky, parcelní čísla:539/2 (část), 596 (část), 836/1 (část),

f) v okrese Český Krumlov

Název:Zámek Český Krumlov
Popis: 
Nemovité:areál hradu a zámku se zahradami a parkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Movité:původní vybavení barokního divadla
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Český Krumlov
Obec:Český Krumlov - část Latrán
Katastrální území:Český Krumlov
Pozemky, parcelní čísla:246, 654/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 668, 670, 671, 672/1, 672/2, 673 (část), 674, 694, 830, 842/1, 926, 928, 929/ /1, 929/2, 929/3, 930, 932, 935, 941/ /1, 941/2, 941/3, 941/4, 941/5, 941/ /6, 943, 944, 949, 951, 953, 954/1, 960, 966, 967, 969, 971, 999/1, 999/ /2, 1298/1, 1335 (část), 1336/1, 1336/2, 1340 (část), 1358 (část), 3473, 3964
Budovy, čísla popisná:46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 176, 177, 178, 184, 195, 196, 232,

g) v okrese Brno-město

1.

Název:Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně
Popis:pohřebiště spojeneckých vojsk a účastníků domácího odboje z období II. světové války na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Štýřice
Pozemek, parcelní číslo:1819 (část)

2.

Název:Petrov v Brně
Popis:areál biskupské rezidence s chrámem sv. Petra a Pavla, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Město Brno
Pozemky, parcelní čísla:313, 314, 315, 316 (část), 317, 318, 319 (část), 320, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Budovy, čísla popisná:268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 621,

h) v okrese Karviná

Název:Památník obětem nacistického teroru v Životicích
Popis:areál památníku tvořený nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karviná
Obec:Havířov
Katastrální území:Bludovice
Pozemek, parcelní číslo:2537.".

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 111/1991 Sb., o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku

§ 3

Nařízení vlády č. 111/1991 Sb., o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Národní kulturní památka Břevnovský klášter (dále jen "Břevnovský klášter") je umístěna v hlavním městě Praze, v městské části Praha 6, katastrální území Břevnov, čísla parcelní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31/1, 32/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 3487, 3489, 3490, 3491, 3492, 3641, budovy číslo popisné 1 a 25.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády č. 404/1992 Sb., o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

§ 4

Nařízení vlády č. 404/1992 Sb., o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Za národní kulturní památky se prohlašují v hlavním městě Praze kulturní památky Staroměstská radnice, Kostel Matky Boží před Týnem a Palác Kinských, a v Táboře kulturní památky Stará radnice a Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou.".

2. V § 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

(4) Pokud se v příloze tohoto nařízení v prostorových identifikačních znacích uvádí část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v katastrálních mapách podle odstavce 3.".

3. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení národní kulturní památky Staroměstská radnice položka čísla parcelní zní:

"čísla parcelní: 1/1 (část), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2.".

4. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení kulturní památky "Areál radnice" se vypouští a text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení národní kulturní památky "Stará radnice" zní:

„Název památky:Stará radnice
okres:Tábor
obec:Tábor
katastrální území:Tábor
čísla parcelní:352, 353
číslo popisné:1".

5. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení kulturní památky části městského opevnění města Tábor se vypouští.

6. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení národní kulturní památky hrad Kotnov s Bechyňskou bránou zní:

„Název památky:Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou
okres:Tábor
obec:Tábor
katastrální území:Tábor
čísla parcelní:234/1, 234/2, 235, 237/1, 237/2, 237/ /3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/ /8, 237/9, 239/1, 239/2, 240, 243, 244, 245
čísla popisná:127, 130, 132".

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

§ 5

Nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, se mění takto:

1. V § 1 bod 26 zní:

"26. Kroměříž

Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou".

2. V § 1 bodě 28 se slova "areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře - Žďár nad Sázavou" nahrazují slovy "Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře".

3. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení národní kulturní památky zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou zní:

„Název:Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou
Obec:Kroměříž
Okres:Kroměříž
Katastrální území:Kroměříž
Parcelní čísla:9, 267, 268, 269, 270, 285/1, 285/2, 285/3, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 289, 290/1, 290/2, 290/3, 328/2, 346/2, 348/1, 363, 364, 365, 366, 367, 368/ /1, 379/1, 379/2, 385, 389, 402, 403, 404, 405, 408, 431/4, 431/5, 431/6, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 361/1, 428/2, 428/15, 429, 430, 431, 431/1, 431/2, 431/3, 2569, 2682, 2978, 2978/1, 2978/2, 2978/3, 2978/4, 2978/5, 2978/6, 2979/1, 2979/2, 2979/3, 2979/4, 2979/5, 2979/6, 2979/7, 2979/8, 2979/9, 3092/4, 3130 (část), 3133, 3202/2, 3287/38, 3287/45, 3289/1, 3289/2, 3290/1, 3290/10, 3353, 3363
Čísla popisná:1, 2, 1192, 1344, 1476, 1477, 1478, 1490, 1491, 1501, 1535, 1541".

4. Text přílohy k nařízení vlády pojednávající o umístění a bližším vymezení národní kulturní památky poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře zní:

„Název:Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
Obec:Žďár nad Sázavou
Okres:Žďár nad Sázavou
Katastrální území:Zámek Žďár
Parcelní čísla:577, 578, 579".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.

Ministr kultury:
Stropnický v. r.

Přesunout nahoru