Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 162/1998 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod

Částka 56/1998
Platnost od 13.07.1998
Účinnost od 01.01.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

162

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 12. června 1998,

kterým se mění Listina základních práv a svobod

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. I

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se mění takto:

V čl. 8 odst. 3 větě druhé se číslovka "24" nahrazuje číslovkou "48".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

Přesunout nahoru