Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 159/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159
Čísloč. 159/1998 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
AliasNález ÚS ČR o zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4 a zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159" title="Nález ÚS ČR o zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4 a zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR">
Nález č. 159/1998 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 159/1998 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159]Nález č. 159/1998 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 159/1998 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 159/1998 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 159/1998 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159 Nález č. 159/1998 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 159/1998 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 159/1998 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-159


Zpět na předpis