Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Částka 36/1998
Platnost od 05.05.1998
Účinnost od 05.05.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 16. dubna 1998,

kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Zrušují se:

1. vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 131/1983 Sb., o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích;

2. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci lyžařského výcviku žáků a učňů č. j. 29 394/72-200, reg. částka 30/1972 Sb.;

3. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o učebních pomůckách č. j. 14 580/73-24, reg. částka 18/1973 Sb.;

4. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o branných cvičeních a branných kursech v základních a středních školách č. j. 30 402/84-25, reg. částka 27/1984 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
doc. dr. Sokol, CSc. v. r.

Přesunout nahoru