Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c55/1997 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

Částka 55/1997
Platnost od 14.07.1997
Účinnost od 04.07.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 23. června 1997,

kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19971) takto:


V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

a) poř.č.2 - Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví, P4-01, v bodě 2. se slova "s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně," nahrazují slovy "- fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců", a v bodě 4. se vypouštějí slova "v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.";

b) poř.č.3 - Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví, P 5-01, v bodě 2. se slova "s 20 a více zaměstnanci" nahrazují slovy "- právnické osoby a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců", a v bodě 3. se doplňuje použitá metoda o "výběrové zjišťování";

c) poř.č.30 - Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku, PenPoj P4-01, v bodě 2. se za slova "Ekonomické subjekty" doplňují slova "fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku";

d) poř.č.42 - Roční výkaz o investicích, IV 3-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: "do 31. 3. 1998";

e) poř.č.79 - Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy, Ceny Dop Ř 1-12, v bodě 2. se na konci doplňuje text: ", a další ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.";

f) poř.č.27 - Roční výkaz v pojišťovnictví, Poj P5-01,

poř.č.28 - Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech, Pen P5-01,

poř.č.29 - Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách, PenPoj V 1-01,

poř.č.41 - Roční výkaz o hmotném a nehmotném investičním majetku, Iv 2-01

se zrušují;

g) se na konci doplňují další statistická zjišťování poř. č. 119 až 122:

"119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.02), tj. komerční pojišťovny - účtují podle účtovné osnovy pro pojišťovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český stastistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5b-0

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy - účtují podle účtovné osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český stastistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společenosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.01), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působt jako banka.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český stastistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.01 a 67).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český stastistický úřad“.

V části II. písm. f) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

1. poř. č. 1 - Výkaz o mateřské škole, Škol (MŠMT) V 1-01,

poř. č. 2 - Výkaz o školní družině samostatné -při mateřské škole - při víceletém gymnáziu, Škol (MŠMT) V 2-01,

poř. č. 3 - Výkaz o základní škole, Škol (MŠMT) V 3-01,

poř. č. 4 - Příloha k výkazu o základní škole o speciál nich — specializovaných třídách, Škol (MŠMT) V 3a-01,

poř. č. 5 - Výkaz o speciální škole mateřské -základní - zvláštní - pomocné, Škol (MŠMT) V 4-01,

poř. č. 6 - Výkaz o speciální střední škole, odborném učilišti, Škol (MSMT) V 4a-01,

poř. č. 8 - Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři, Škol (MŠMT) V 7-01,

poř. č. 9 - Příloha k výkazu o gymnáziu -střední odborné škole - konzervatoři, Škol (MŠMT) V 7d-01,

poř. č. 10 - Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy, Škol (MŠMT) V 8-01,

poř. č. 11 - Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy, Škol (MŠMT) V 8d-01,

poř. č. 16 - Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže, Škol (MŠMT) V 15-01,

poř. č. 19 - Výkaz o státní jazykové škole, Škol (MŠMT) V 18-01,

poř. č. 20 - Výkaz o domově mládeže, Škol (MŠMT) V 19-01,

poř. č. 24 - Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U), Škol (MŠMT) V 25-01,

poř. č. 30 - Výkaz o ^středisku praktického vyučování, Škol (MŠMT) V 27-01

se v bodech 4 mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: „do 3. 10. 1997“;

2. poř. č. 18 - Výkaz o společném stravování dětí a mládeže, Skol (MŠMT) V 17-01

se v bodě 1. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů vypouštějí slova „uvařených a“ a v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: „do 17. 10. 1997“.


Předseda:

Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1997 byl uveřejněn v částce 82/1996 Sb.

Přesunout nahoru