Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c100/1997 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Částka 100/1997
Platnost od 09.12.1997
Účinnost od 09.12.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

ve vyhlášce Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

V příloze č. 10 v části II Ceny vrtaných studní v položce č. 4 v posledním sloupci má místo „9860,-“ správně být „9660,-“,

v příloze č. 11 u položek č. 15, 19, 21, 23, 28, 30 a 31 ve sloupci Popis má být uvedeno na konci chybějící SKP 46.39.99,

v příloze č. 23 v 7. skupině dřevin: DUB ve sloupci 2 v řádku druhém má místo „194,53“ správně být „104,53“,

v příloze č. 28 začátek vysvětlivky č. 3 má správně znít: „3. Ceny uvedené v jednotlivých tabulkách lze snížit...“,

v příloze č. 33 ve sloupci NEMOVITOSTI v řádku Žďár n. S. ve sloupci 9 má místo „314.286“ správně být „0,314“,

v příloze č. 33 má vysvětlivka č. 14 správně znít:

14) U staveb oceňovaných podle § 7, 9, 10, 11 se použije koeficient prodejnosti podle druhu stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6, 8 vyskytující se na stejném pozemku. Stejným koeficientem se upraví i cena tohoto pozemku vynásobená Ki příslušné stavby. Je-li na oceňovaném druhu pozemku více druhů staveb, použije se koeficient prodejnosti nejnižší hodnoty. Není-li na pozemku žádná z druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6, 8, použije se koeficient prodejnosti příslušející stavbě vynásobený jejím Ki, která je územním rozhodnutím určena k výstavbě na příslušném pozemku. Není-li územní rozhodnutí, použije se příslušný koeficient pro danou lokalitu ze sloupce 11 vynásobený Ki pro skupinu staveb SKP 46. 21. 11.“.

Redakce

Přesunout nahoru