Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 94/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

Částka 34/1997
Platnost od 02.05.1997
Účinnost od 29.04.1997
Zrušeno k 29.04.1997 (14/2009 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1993 byla v Paříži přijata Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Paříži dne 14. ledna 1993.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 6. března 1996.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI odst. 1 dnem 29. dubna 1997 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Přesunout nahoru