Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky

Částka 24/1997
Platnost od 02.04.1997
Účinnost od 02.04.1997
Zrušeno k 01.01.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. března 1997,

kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. g) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

a) U podpoložky celního sazebníku1) 1005 90 00 - kukuřice se uplatňuje sazba dovozního cla 0 % pro celní kvótu 50 000 tun.

b) U čísla celního sazebníku1) 2204 - víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než čísla 2009 se uplatňuje sazba dovozního cla 25 % pro celní kvótu 250 000 hektolitrů.

c) U podpoložky celního sazebníku1) 4811 31 00 - papír, kartón nebo lepenka, natřené, napuštěné (impregnované) nebo potažené plasty (vyjma lepidel), bělené, o plošné hmotnosti vyšší než 150 g.m-2 se uplatňuje sazba dovozního cla 0 % pro celní kvótu 1 500 tun.

d) U podpoložky celního sazebníku1) 5402 10 90 - vysokopevnostní příze z nylonu nebo jiných polyamidů, ostatní se uplatňuje sazba dovozního cla 0 % pro celní kvótu 1 600 tun.

e) U podpoložky celního sazebníku1) 5402 20 00 - vysokopevnostní příze z polyesterů se uplatňuje sazba dovozního cla 0 % pro celní kvótu 700 tun.

f) U podpoložky celního sazebníku1) 7011 20 00 - skleněné baňky nebo trubice pro obrazovky se uplatňuje sazba dovozního cla 0 % pro celní kvótu 7 950 tun.

§ 2

Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro podpoložky a číslo vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené v celním sazebníku.1)


§ 3

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1997.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 301/1996 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

Přesunout nahoru