Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 72/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

Částka 24/1997
Platnost od 02.04.1997
Účinnost od 02.04.1997
Zrušeno k 01.01.2010 (40/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. února 1997,

kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

Vláda stanoví podle § 218b zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 290/1993 Sb.:


§ 1

Za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a trestního zákona se považují látky, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr zdravotnictví:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 72/1997 Sb.

Skupina 1Skupina 2Skupina 3Skupina 4Skupina 5Skupina 6
Anabolicko-androgenní steroidy a stimulátory jejich sekreaceRůstový hormon a stimulátory jeho sekreace Somatotropin a jeho analogyCytokininy a růstové faktory s anabolickým účinkemErytropoetinyInsuliny (Insulinum - všechny typy)Beta-2- sympatikomimetika s anabolickým účinkem
a) androgenySomagrebovumAcidum polyadenylicumEpoetinum alfaInsulini cum zinco
AlmestronumSomalaporum- polyuridylicumEpoetinum alfa(amorphi) suspensio
AndrosteronumSomatosalmunAcidum polyinosinicumbiosyntheticumInsulini cum zinco
DehydrochlormethyltestosteronumSomatotropinum- polycytidylicumEpoetinum beta(cryst.) suspensio
ExamestronumSomatremumCelmoleukinumEpoetinum gammaInsulini cum zinco
FluoxymesteronumSomatropinumCilmoskimumErythropoietinumsuspensio composita
MesterolonumSomenoporumErsoferminumInsulini humani cum
NethandriolumFilgrastimumzinco (cryst.)
MethyltestosteronumInterferonum alfasuspensio
Ovandrotonum albuminum(všechny podtypy)Insulini humani cum
OxendolonumInterferonum betazinco suspensio
Oxogestonum(všechny podtypy)composita
PenmesterolumInterferonum gammaInsulini injectio
Prostatae extractum(všechny podtypy)biphasica
RoxibolonumLenograstimumInsulini injectio
Testes siccataeMecaserminumnautralis
Testosteroni acetasMolgramostinInsulini isophani
Testosteroni benzylhydrazoniSargramostimuminjectio biphasica
enantasThymopentinumInsulini MC cum
Testosteroni cipionaszinco (amorphi)
Testosteroni decaonassuspensio
Testosteroni enantasInsulini MC cum
Testosteroni isobutyraszinco suspensio
Testosteroni isocaproascomposita
Testosteroni ketolaurasInsulini monocomponenti
Testosteroni phenylpropionasinjectio
Testosteroni propionasneutralis
Testosteroni undecanoasInsulini zinci
Testosteronumglobinati injectio
b) anabolika pro systémové použitiInsulini zinci
Androisoxazolumprotaminati injectio
AndrostanolonumInsulinum
Androstendioli dipropionasInsulinum amorphum
AndrostendiolumInsulinum arginum
BolandiolumInsulinum bovinumPirbuteroli
BolasteronumInsulinum bovinumdihydrochloridum
BolazinummonocomponentumPirbuterolum
BoldenonumInsulinum bovinumProcateroli
Bolenolummonocomponentumhydrochloridum
BolmantalatumamorphumProcateroli
Closteboli acetasInsulinum bovinumhydrochloridum
Clostebolummonocomponentumhemihydricum
DanazolcrystallinumProcaterolum
DihydrotestosteronInsulinum bovinumReproteroli
Dimethylandrostanolonumpurificatumhydrochloridum
DrostanolonInsulinumReproterolum
EnestebolumcrystallinumRimiteroli
EthylesteronumInsulinum dalanatumhydrobromidum
FormebolonumInsulinum defalanumRimiterolum
FurazabolumInsulinum defalanumSalbutamolum
MesabolonumbovinumSalmefanolum
MetandienonumInsulinum defalanumSalmeteroli
Metenolonumsuillumhydroxynaphthoas
MethandriolumInsulinum humanumSalmeteroli xinafoas
MiboleronumInsulinum humanumSalmeterolum
Nandroloni decanoasbiosyntheticumSoterenoli
Nandroloni hemisuccinasInsulinum humanumhydrochloridum
NandrolonicrystallinumTerbutalinum
hexyloxyphenpropionasInsulinum humanumTretoquinolum
Nandroloni laurassemisyntheticumTulobuterolum
Nandroloni natrii sulfasInsulinum isophanumZilpaterolum
Nandroloni phenpropionasInsulinum isophanumZinterolum
Nandrolonumhumanum
Natrii methylarsonasInsulinum lisprum
NorboletonumInsulinum
Norclostebolummonocomponentum
NorethandrolonumInsulinum
Oxaboloni cipionasmonocomponentum
Oxandrolonumisophanum
OxymesteronumInsulinum
Oxymetholonumpurificatum
PropetandrolumInsulinum
Stanozololumpurificatum
Stenboloni acetasamorphum
StenbolonumInsulinum
Tiomesteronumpurificatum
Trenbolonumcrystallinum
c) gonadotrofinyInsulinum suillum
EpimestrolumInsulinum suillum
Gonadorelini acetasmonocomponentum
Gonadotrophinum chorionicumInsulinum suillum
Gonadotrophinum chorionummonocomponentum
moderatumamorphum
Gonadotrophinum sericumInsulinum suillum
Lutropinummonocomponentum
Lutropinum alfacrystallinum
d) látky uvolňující hormonyInsulinum suillum
Buserelinumpurificatum
DeslorenlinumInsulinum suillum
Gonadorelinumpurificatum
Goserelinumprotaminatum
HistrelinumInsulinum sulfonatum
Nafarelini acetas hydricus
Nafarelinum
Triptorelinum
Přesunout nahoru