Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 64/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace

Částka 21/1997
Platnost od 03.04.1997
Účinnost od 03.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. února 1997,

kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace

Vláda nařizuje podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.:


§ 1

1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení a uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 2

Územní plán velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, schválený usnesením vlády č. 151 ze dne 18. května 1988, ve znění usnesení vlády č. 71 ze dne 12. února 1997, je uložen na okresních úřadech Nymburk, Kolín, Pardubice, Hradec Králové a na Ministerstvu pro místní rozvoj.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Schneider v. r.


Příloha č.1 k nařízení vlády č.64/1997 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 64/1997 Sb.

1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace

1. Při využívání území územně chránit koridor trasy dálnice D 11, uvedený v grafické části územního plánu v měřítku 1 : 50 000, v úseku Libice nad Cidlinou - Hradec Králové, v souladu s přílohou č. 1.

2. Stavby spojené s výstavbou dálnice D 11 v úseku vymezeném v bodě 1 jsou veřejně prospěšné.

Přesunout nahoru