Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Částka 20/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Zrušeno k 01.01.2008 (386/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 31 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče,1) časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

1) § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 60/1997 Sb.

DISPENZÁRNÍ PÉČE

OnemocněníFrekvence dispenzárních prohlídekSpecializace dispenzarizujícího lékařePoznámka
Infekční a parazitární onemocnění
virové hepatitidy všech typů do jednoho roku od začátku onemocnění1 × měsíčněinfekce, gastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, praktický lékař
virové hepatitidy všech typů po jednom roce od začátku onemocnění při přetrvávání zvýšených jaterních testů1 × za 2 měsícedtto
chronické virové hepatitidy B,C,D1× za 2-6 měs.dtto
stavy po jaterním poškození při jiných infekčních onemocněních minimálně 1 rok1× za 2 měs.dtto
asymptomatičtí nosiči HBsAg a anti HCV1× za 6 měs.dtto + praktický lékař
chronická EBV infekce, únavový syndrom1× za 6-12 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie,imunologie, praktický lékař,.
toxoplasmosa v rekonvalescenci po dobu 2 let1× za 3 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie
toxoplasmosa v graviditědle potřeby, minimálně 1× za 2 měs.vnitřní lékařství, gynekologie
toxoplasmosa - vrozená forma, oční forma1× měsíčněinfekce, pediatrie, oftalmologie, vnitřní lékařství
další antropozoonózy v rekonvalescenci po dobu 2 let1× za 3-6 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, ev.- jiný odborník dle postiženého orgánu/systému
malárie a jiné tropické nemoci do 1 roku od začátku onemocnění1× měsíčněinfekce
neuroinfekce - hnisavé meningitidy, paretická onemocnění, polyradikulitidy, těžké serosní meningitidy1× za 3 měs.infekce, neurologiesledovat minimálně 1 rok
Lymská boreliosa1× za 2-3 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, neurologie, dermatologie, revmatologie, praktický lékař,po dobu dvou let od začátku onemocnění
osoby s preexpoziční a postexpoziční imunizací proti lysse2× a 3 měs.infekcepůl roku po ukončení očkování
HIV pozitivní osoby - asymptomatičtí nosiči1× za 6 měs.svobodně zvolený ošetř. lékař, který doporučí dispenzarizaci u specialisty.kožní projevy-dermatologie
- v stadiu ARC, PGL1× za 2 měs.dtto
- v rozvinutém stadiu AIDSmin.1× měs.dtto
imunodeficientní stavy po inf. nemocech1× za 3 měs.infekce, interna, pediatrie, imunologie
osoby po návratu z epidemiologicky závažných oblastí1× za měsícinfekcepo dobu 6 měsíců
sepse a infekční karditidy po vyléčení 2 roky1× za 3 měs.infekce, interna, kardiologie, pediatrie
při přetrv. vegetacích1× za 12 měs.dtto
aktinomykosa1× za 3 měs.infekce, odb. oš. lékařdle lokalisace, 1 rok po odeznění klin. aktivity
horečnaté stavy nezjištěné etiologie s přetrvávajícími path. labor. projevy1× za 3 měs.infekce, interna, pediatrie, revmatologie5 let
osoby nemocné TBC a jinými mykobakteriosami plicními i mimoplicními - po skončení léčení3× po 2 měs.TRN, odborník dle specializace podle postiženého orgánu/systému
- další 3 roky1× za 6 měs.dtto
osoby se zvýšeným rizikem TBC - osoby v kontaktu s nemocným TBC3× po 6 měs.TRNvyřadit po zániku zdroje
osoby s odléčenou TBC komplikovanou dalším onemocněním1× za 12 měs.TRN
závažné recidivující infekce herpetickými viry1× za 2-12 měs.infekční nemoci, dle postiž. orgánu - dermatovenerologie,gynekologie, neurologie
Pohlavní choroby
syfilis dle stadia1× za 2-12 měs.dermatovenerologie
gonorrhea1× za 3-6 měs.dermatovenerologiepo vyléčení max. 2 roky
recidivující infekce HPV1× za 3-6 měs.dermatovenerologiezejm. v genitální oblasti
Nemoci endokrinní soustavy
struma eufunkční1× za 6-12 měs.endokrinologie, vnitřní lékařství praktický lékař,
struma s mechanickým syndromem1× za 6- 12měs.endokrinologie, ORL, vnitřní lékařství
thyreotoxikoza v remisi1× za 6-12 měsenokrinologie, vnitřní lékařství
specielní formy (oftalmopatie)individuelně.endokrinologie, vnitřní lékařství, oftalmologie
stavy po strumectomii nebo léčbě radiojodem1× za 6-12 měs.endokrinologie, nukleární medicína
hypotyreózy ve stabilizovaném stavu1× za 12 měsendokrinologie, praktický lékař, vnitřní lékařství,
stavy po zevním ozáření krku1× za 12 měsendokrinologie,
léčba Amiodaronem a pod. preparáty1× za 6 měs.endokrinologie,
thyreoiditis v remisi1× za 12 měsendokrinologie, vnitřní lékařství,
autoimunní thyreoditis1× za 6 měs.endokrinologie,
syndrom resistence na hormony1× za 6-12 měsendokrinologie,
adrenální nedostatečnost , vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu), němé adenomy nadledvinek1× za 6 měs.endokrinologie,
afunkční adenomy hypofysy1× za 6-12 měs.endokrinologie, neurologie,
Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, isolované poruchy tvorby hypof. hormonů ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
diabetes insipidus1× za 12 měsendokrinologie,
diencephalický syndrom ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
hypokalcemický syndrom strumiprivní stabilizovaný1× za 3 měs.endokrinologie,
idiopatický1× za 6 měs.endokrinologie,
metabolická osteopatie ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
syndrom mnohočetné endokrinní neoplasienejm.1× za 6 měs.endokrinologie,
endokrinně podmíněná hypertense1× za 6-12 měs.endokrinologie, interna,
stavy po operacích endokrinních orgánů1× za 6-12 měs.endokrinologie,
Poruchy přeměny látek a imunity
dědičné poruchy metabolismu3 - 6 měs.odborné pracoviště, praktický lékař, vnitřní lékařství
metabolické poruchy3 - 6 měs.odborné pracoviště, vnitřní lékařství
diabetes mellitus II. typu1× za 6 měs.vnitřní lékařství, diabetologie, praktický lékař
nutriční problémydle typu postiženíodborné pracoviště (vnitřní lékařství)
poruchy lipidového metabolismu1× za 6 měs.vnitřní lékařství, pediatrie, kardiologie gastroenterologie,angiologie, praktický lékař,
dna1× za 12 měs.vnitřní lékařství, revmatologie, praktický lékař,
imunodeficitní stavy, recidivující infekce1× za 3 měs.imunologie, interna, ORL,
Nemoci krve a krvetvorných orgánů
závažné anemie1× 3-6 měs.hematologie,
hemofilie1 × za 6 měs.dtto,
jiné koagulační vady a krvácivé stavy1 × za 6-12 měs.dtto
útlumové stavy1 × za 6 měs.dtto
myelodysplastický syndrom1 × za 2 měs.dtto
uzlinové syndromy1 × za 3-12 měs.dtto
Duševní poruchy v dětském věku
psychózy4-6 × za rokpedopsychiatrie
těžké vývojové poruchy, pervazivní poruchy4-6 × za rokpedopsychiatrie, pediatrie
demence, organický psychosyndrom, mozkové dysfunkce4-6 × za rokpedopsychiatrie, pediatrie, neurologie
poruchy a změny osobnosti4 × za rokpedopsychiatrie
těžké psychosomatické poruchy (mentální anorexie a další)4-6 × za rokpediatrie, pedopsychiatrie
poruchy adaptace a závažné stressové situace4-6 × za rokPLDD, pedopsychiatrie, psychologie
děti psychotických a psychiatricky vedených rodičů4-6 × za rokdtto
děti v těžkých sociokulturních podmínkách (týrané, sexuálně zneužívané)4-6 × za rokdtto
suicidiální chování4-6 × za rokdtto
Duševní poruchy v dospělosti
osoby trpící recidivujícím nebo vleklým průběhem psychóz (včetně závažných hraničních stavů)min. 1 × za 3 měs.psychatrie
osoby trpící organickým psychosyndromem (zejména v mladším a středním věku).
osoby po sebevražedném pokusu, provedeném v souvislosti s duševní nemocídttodtto
osoby závislé na alkoholu a jiných drogách ve stadiu léčbou ovlivnitelnémdttodtto
Sexuologie
sexuální delikventi1× za 3-12 měs.sexuologie, psychiatrie
nebezpeční sexuální devianti a transsexuálové po změně pohlavídttosexuologie
Nemoci nervové soustavy
epilepsieindiv.neurologie
kataplexie, narkolepsie u stabilizovaných nemocných1× za 12 měsneurologie
demyelinizační onemocnění1× za 3 měs.neurologieindividuální posouzení
Parkinsonský syndrom1× za 2-3 měs.neurologie, PL
degenerativní onemocnění CNS a periferního neuronu, invalidizující stavy po traumatech CNSindiv.neurologie, neurochirurgie, rehabilitace
stavy po cévních mozkových příhodách do 1roku1× za 3 měs.neurologieev.lékaři dalších odbornosti při výrazném podílu extracerebrálních faktorů na vzniku CMP
po 1roce: TIA a RIND bez prokázaných stenóz1× za 12 měsPL, neurologie,dtto
TIA a RIND s prokázanými stenózami cév1× za 6 měs.neurologiedtto
s residuem1× za 6 měs.PL, neurologiedtto
stavy po opakovaných CMP: trvale1× za 3 měs.dtto
stavy po rekonstrukčních či rekanalizačních výkonech na extra či intrakraniálních tepnách1× za 3-6 měsícůneurologie, neurochirurgie
aneurysmata a A-V malformace po operaci: s úplným uzávěrem abnormity1× za 3-6 měs.dttodo 2 let od operace
s neúplným uzávěrem1× za 3 měs.dtto
myasthenia gravis: do 2 let1× za 3 měs.neurologie
po 2 letech remise1× za 6 měs.
chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatiedttodtto
chronická polyneuropatie1× za 6-12 měs.neurologie, PL., interna ev. další odbornosti dle etiologie
progresivní svalové dystrofie1× za 6 -12 měs.neurologie, rehabilitace, orthopedie
dětská mozková obrna1 × za 2 měs.neurologie, pediatrie, rehabilitace
pozdní následky po poliomyelitidě1× za 12 měs.neurologie, rehabilitace, orthopedie
Nemoci oka a očních adnex
glaukom kompensovaný1× za 2 měs.ofthalmologie
strabismus1× za 6 měs.dttodo 15 let věku
stav po operaci amoce po zhojení1× za 12 měs.oftalmolog
diabetická retinopatie1× za 3 měs.dtto
prostá forma1× za 12 měs.oftalmolog
závažné formy1×za 3-6 měs.oftalmolog
uveitidydle potřebydtto
Nemoci ušní, nosní, krční
chronická rhinopatie1× za 3 měs.ORL
papilomy dých. cest: -dětská papilomatóza hrtanu1× za měsícdtto
-papilom hrtanu dospělého, papilom nosní sliznice1×za 3 měs.dtto
chronická laryngitis s pachydermií1× za 3-6 měs.dttokončí, když po 2 letech nejsou známky prekancerózy
poruchy sluchu dětí stabilizované do 15 let1× za 6 měs.ORL, foniatrie
nad 15 let1×za12 rněsdtto
poruchy sluchu dospělí profesionální, jednostranné, progredující, kontroly sluchadelindiv.dtto
dětské otitidy sekretorické, chronické s cholesteatomem1× za 1-3 měs.ORL, PLDD
VVV v ORL oblasti1× za 6 měs.ORL, PLDD, pediatr
benigní nádory dětí1× za 3-6 měs.ORL
Nemoci oběhové soustavy
esenciální hypertenze1× za 3 měs.PL, interna, kardiologie
endokrinně podmíněná hypertenzedttodtto+endokrinologie,
osoby ohrožené vznikem hypertense (RA, rizikové faktory)1× za 6-12 měs.PL, vnitřní lékařství,
ischemická choroba srdeční1× za 2-6 měs.PL,vnitřní lékařství, kardiologie
ischemická choroba srdeční s projevy těžké anginy pectoris, kardiální insufficienceindiv.(1-2)kardiologie, vnitřní lékařství
stav po infarktu myokardu do 12 měsícůindiv., min.2×kardiologie, vnitřní lékařství
po 12 měsících1× za 3 měs.PL, interna, kardiologie, rehabilitace
závažné arytmie1× za 1-12 měskardiologie, vnitřní lékařství
nositelé kardiovertorů1× za 3 měs.kardiologie
nositelé kardiostimulátorů1× za 6- 12 měs.dtto, vnitřní lékařství
vrozené vady srdeční a velkých cév1×za 1-12 měs.dtto,
získané chlopenní vadydtto
stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikáchdttokardiologie, kardiochirurgie
plicní hypertenzedttokardiolog, vnitřní lékařství
kardiomyopathie - nemocnídttodtto
stavy po hlubokých thromboflebitidách1× za 6 měs.PL, angiologie, vnitřní lékařství
thromboembolická nemoc1× za 2-6 měs.kardiologie, vnitřní lékařství, angiologie
ischemická choroba dolních končetin1× za 12 měsPL, vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie, chirurgie
prolaps mitrální chlopně1× za 6 měs.kardiologie, vnitřní lékařství
hyperlipoproteinemiedttoPL,vnitřní lékařství, kardiologie,
Nemoci dýchací soustavy
rhinitis alergica1× za 6- 12měs.PL, pediatrie,ORL, alergologie,
zánětlivá onemocnění průdušek, plic a pohrudnice s komplikovaným a protrahovaným průběhem do 1 roku dále1× za 4 měsíce 1× za 12 měsTRN, praktický lékařpři stabilizaci po 3 letech vyřadit
chronické obstrukční choroby bronchopulmonální: chronická bronchitis, asthma bronchiale, emfyzém plicní, bronchiektazie s poruchou ventilace1× za 12 měsTRN, alergologie, praktický lékař
s poruchou respirace1× za 6 měs.TRN, praktický lékař
sarkoidóza, plicní fibrózy s poruchou funkce, pneumokoniózy, nezhoubné novotvary dých. ústrojí1× za 6-12 měs.TRN
riziko zhoubných nádorů (profesní, kuřácké a j,)1× za 12 měsTRN
stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro ARDS1× za 6-12 měs.ARO,TRN
jiná závažná netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí : recidivující pneumothorax, hemoptyza, vrozené anomalie, brániční parézy1× za 3-12 měs.TRN
Nemoci zažívacího ústrojí
vředová choroba žaludku a duodena1× za 6 měs.PL, gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie,
neobjasnění krvácení do trávicí trubice1× za 6 měs.gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství
syndrom po resekcích žaludku a jiných operačních výkonech na GIT traktu1× za 12 měsdtto
polypy žaludku,Ménétrierova chorobadttodtto
refluxní ezofagitida, Barretův jícen, achalázie jícnu, stavy po korozivní ezofagitidědttodtto
primární malabsorpční syndromdttogastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie
idiopatická proctokolitida1× za 6 měs.dtto
Crohnova nemoc1× za 12 rněsdtto
stavy po akutní pancreatitidě1× za 6 měs.dttodo 2 let po onemocnění
chronická pancreatitisdttoPL, gastroenterologie, vnitřní lékařství
Nemoci močové soustavy
urolithiaza1× za 6-12 měs.PL, urologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství
recidivující infekce močových cestdttoPL, urologie, vnitřní lékařství
chronická pyelonefritis1× za 6 měsícůPL, urologie, nefrologie, vnitřní lékařství
chronická glomerulonefritisdttodtto
ostatní chronická onemocnění ledvin (diabetická nefropatie, vaskulární , toxické postižení,)dttodtto
chronické onemocnění ledvin ve fázi renální insufficience1×za 1-2 měsnefrologie
Nemoci mužských pohlavních orgánů
hypertrofie prostaty od 40 let věku1× za 12 měs.praktický lékař, urolog
Nemoci prsů
mastopathia cystica fibrosa bez atypií1× za 12 měschirurgie, gynekologie
s atypiemi1× za 3 měs.dtto
Nemoci ženských pohlavních orgánů
ženy v období klimakteria1× za 3 měs.gynekologie
sestupy rodidel a inkontinence1× za 6 měs.gyneokologie
vrozené vývojové vady genitálu a poruchy průchodnosti vejcovodů do 1 roku po operačním řešení1× za 3 měs.gynekologiepouze do 1 roku po operačním řešení
juvenilní recidivující metrorhagie1× za 4 měs.gynekologiedo 18 roku věku
chronické záněty rodidel1× za 12 měs.gynekologie
pac. s perorální či nitroděložní antikoncepcí1× za 3-6 měs.gynekologie
Těhotenství - fyziologické prvních 9 lunárních měsíců1× za 4 týdnygynekologie
10.lunární měsíc1× za 1 týdendtto,zařízení kde bude žena rodit
rizikovéindividuálně
patologickéindividuálně
šestinedělí -gynekologie
Nemoci kůže a podkožního vaziva
atopický ekzém1× za 12 měs.dermatologie, pediatrie
fotodermatózy1× za 12 měs.dermatologie
psoriasa a parapsoriasa1× za 12 měs.dermatologie
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
dermatomyositisaktivní 1× za 6 měs. neaktivní 1× za 12 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
febris revmaticaaktivní s karditidou 1× za 1 měs. neaktivní 1× za 12 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
Reiterův syndrom1× za 12 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
Lymská choroba s chronickými kloubními projevy1× za 12 měs.revmatologie,vnitřní lékařství
Juvenilní chronická arthritisaktivní 1× za 6 měs. neaktivní 1× za 12 měs.revmatologie, pediatrie, vnitřní lékařství
revmatoidní arthritisseropozitnivní 1× za 12 měs. seronegativní 1× za 24 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
SLEaktivní 1×za 6 měs. neaktivní 1× za 12 měs.revmatologie
progresivní systémová sklerózadifusní 1× za 12 měs. limitovaná 1× za 12 měs.revmatologie
nekrotizující vaskulitisaktivní 1× za 6 měs. neaktivni 1× za 12 měs.revmatologie
ankylosující spondylitis1× za 12 měs.revmatologie, ortopedie
vady páteře (vrozené i získané)1× za 6 měs.ortopedie
vrozená dysplasie kyčelní1 × měs.ortopediev porodnici možná účast pediatra další kontroly za 6 týdnů a za 2 měs., dále v intervalech dle potřeby
vrozené vady nohou (pes equinovarus)1 × měs.ortopediev kojeneckém věku 2 x měs., dále dle potřeby
systémová onemocnění kostí1 × za 3 měs.ortopediepřípadně ve spolupráci s pediatrem
osteochondropatiedttodtto, praktický lékař
stavy po amputaci končetin - do 1 roku1 × za 3 měs.chirurgie, rehabilitace, protetika, pediatrie, ortopedie
po 1 roce1 × za 6 měs.dtto, PL
stavy po komplikovaných úrazech pohybového ústrojí do 1 roku1 × za 3 měs.ortopedie, chirurgie, rehabilitace, protetika, neurologie, neurochirurgie
po 1 roce1 × za 6-12 měs.dtto, PL
nádory pohybového ústrojí1 × za 6 měs.ortopedieve spolupráci s onkologem
Neurochirurgie
děti po operacích vrozených vad CNS1 × za 6 měs.neurochirurgie, neurologie2 roky
děti po operacích hydrocefaludttodtto
nemocní po operační léčbě vertebrogenních onemocnění1 × za 6 měs.dtto2 roky
pacienti po operační léčbě epilepsie1 × za 6 měs.neurologie
pacienti po chirurgické léčbě bolesti1× za 12 měs.neurochirurgie
cévní choroby mozku, po operaci1 × za 6 měs.neurochirurgie, neurologie
nemocní s úrazovým postižením periferních nervů1 × za 3 měs.dttodo úpravy stavu
nemocní po operaci funkční neurochirurgie
Nemoci z povolání
osoby s hlášenou nemocí z povolání, jiným poškozením zdraví z práce a profesionální otravou1× za 6-36 měsícůodd. nemocí z povolání, vnitřní lékařství, praktický lékař, dorostové lékařství
Onkologie
osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů1× za 3-12 měs.praktický lékař, onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu, či systémunapř. Lynchův sy., Sy. Li-Fraumeni
diagnostikované přednádorové stavy1× za 3-12 měs.odborník příslušný dle postiženého orgánu, onkolog
diagnostikované maligní a potencionálně maligní nádory1× za 3-12 měs.onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu
Pediatrie
děti chronicky nemocné (závažné organické nebo funkční změny postiženého orgánu či systému s dlouhodobým předpokládaným průběhem)1× za 2-6 měs.pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému
děti s recidivujícím onemocněním (třikrát ročně stejná diagnosa, v mezidobí bez anatomických a funkčních změn postiženého orgánu či systému)dttodtto
děti ohrožené sociálním prostředím, tj. týrané, zanedbávané a zneužívané dětidttopediatr, PLDD, pedopsychiatr
děti handicapované a těžce zdravotně postižené1× za 2-6 měs.pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému
Stomatologie
maxilofaciální chirurgie
orofaciální onkologie po skončení léčbydo 6 měs. 1 × měs.
od 6-12 měs. 1 × za 2 měs.
od 13-24 m. 1 × za 3 měs.
od 2-5 let 1 × za 6 měs.
po 5 letech 1 × za rok
vrozené a získané vady obličeje-v 1 roce po operaci1 × za 2-3 m.
onemocnění čelistního kloubu po chir.léčbě-v prvních dvou letech1 × za 3 měs.
po transplantačních výkonechv 1 roce-1 × za 2 měs.
v 2 roce-1 × za 3 měs.
enoseální dentální implantologiev 1 roce 1 × za 3 měs.
do 3 let 1 × za 6 měs.
Ortodoncie
obličejové rozštěpy2 × ročně
progenie, otevřené skusy, rozsáhlé aplazie zubů1 × ročně
Všeobecná stomatologie (praktický zubní lékař)
vředová choroba2 × ročně
diabetes mellitus2 × ročně
pracovníci rizikových pracovišť (mlýny, pekárny, čokoládovny, galvanizovny, práce s kys.fluorovodíkovou)2 × ročně
Pedostomatologie (dětský a dorostový stomatolog)
krvácivé stavy2 × ročně
VCC (vrozené srdeční vady)2 × ročně
diabetes mellitus2 × ročně
nephropathie2 × ročně
onkologická onemocnění2 × ročně
imunodeficience2 × ročně
dřeňové útlumy a stavy po chemoterapii a radioterapii2 × ročně
polyvalentní alergická onemocnění2 × ročně
hyperthyreoza2 × ročně
kardiomyopathie2 × ročně
HIV pozitivní jedinci2 × ročně
aktivní TBC2 × ročně
infekční hepatitis2 × ročně
positivní australský antigen2 × ročně
vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta aj.)2 × ročně
smyslové poruchy (slepota, hluchota, hluchoněmost)2 × ročně
Technika stomatologického ošetření snížena pro
mikrostoma
makroglosii
závažné deformity obličeje
ankylosu temporomandibulárního kloubu
epidermolysis bullosa hereditaria a jiná puchýřnatá onemocnění2 × ročně
vůlí neovlivnitelné pohyby (chorea minor, extrapyramidální sy aj.)2 × ročně
myopathie2 × ročně
dětská mozková obrna2 × ročně
oligophrenia různé etiologie2 ročně
m. Down a jiné chromosomální aberace2 × ročně
anxiózní děti zcela neschopné spolupráce s normálním intelektem2 × ročně
Přesunout nahoru