Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Částka 20/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let věku poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách,1) a indikační zaměření těchto léčeben jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Ministr:
PhDr. Stráský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 59/1997 Sb.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

1. 2. 3.
Poř. č.
položky
Indikace Léčebna
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
1 D 80 Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové, Bukovany (dále jen „Bukovany“)
D 83 Běžná variabilní imunodeficience
D 84 Jiné poruchy imunity
D 89 Jiné poruchy imunitního mechanizmu jinde nezařazené
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
1 E 44
E 45
E 46
Protein - energetická podvýživa a její následky Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže Košumberk (dále jen „Luže Košumberk“)
2 E 66 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů Luže Košumberk
Olivová dětská léčebna, o.p.s., Říčany (dále jen „Říčany“)
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p.o. (dále jen „Metylovice“)
3 E 90 Poruchy výživy při nemocech zařazených jinde Bukovany
VI. Nemoci nervové soustavy
1 KI pro celou skupinu:
vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí, mentální retardace znemožňující péči
2 Dle zákl. dg. Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny) Luže Košumberk
Metylovice
3 G 40 Epilepsie (při dětské mozkové obrně) Luže Košumberk
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice,
p.o. (dále jen „Boskovice“)
4 G 71 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění Luže Košumberk
Metylovice
Boskovice
5 G80 Dětská mozková obrna
a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
Boskovice
Luže Košumberk
Metylovice
6 Dle zákl. dg. Jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy.
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci
Luže Košumberk
Boskovice
Metylovice
VII. Nemoci oka a očních adnex
1 H 50 Strabismus Léčebna
zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Dvůr Králové“)
H 51 Poruchy konveregence (nedostatečná a nadměrná)
H 52 Poruchy refrakce a akomodace
H 53 Amblyopie. Poruchy binokulárního vidění
H 54 Slabozrakost
X. Nemoci dýchací soustavy
1 KI pro celou skupinu:
kardiorespirační nedostatečnost
Anatomické překážky v dýchacích cestách
2 J 01 Sinusitis acuta, recid. Bukovany
J 02 Pharyngitis acuta, recid
J 03 Tonsillitis acuta, recid
J 04 Laryngitis et tracheitis acuta, recid.
J 06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací, recid.
3 J 10-18 J 47Rekonvalescence po recid. chřipce a zánětu plic Bronchiektazie Bukovany
Říčany
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna (dále jen „Cvikov“)
Luže Košumberk
Metylovice
Sanatorium EDEL, s.r.o., Zlaté Hory (dále jen „Zlaté Hory“)
4 J 20-22 Bronchitis acuta, bronchiolitis acuta, neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí, recid. Bukovany
5 J 30 Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením. Pollinosis Cvikov
Bukovany
Metylovice
Dětská léčebna se speleoterapií, Ostrov u Macochy, p.o. (dále jen „Ostrov u Macochy“)
Říčany
Zlaté Hory
6 J 31
J 35
J 37
J 39
Recividující katary horních cest dýchacích s oslabením odolnosti Cvikov
Bukovany
Luže Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
7 J 32 Chronický zánět vedl. dutin Bukovany
Říčany
8 J 34
J 38
Jiné nemoci nosu a vedl. dutin
Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
Bukovany
9 J 40 Zánět průdušek, neurčený jako akutní nebo chronický Bukovany
Říčany
10 J 41-42 Bronchitis recidivans Cvikov
Bukovany
Luže Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
11 J 32
J 40-42
Sinobronchitis Cvikov
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
12 J 44-45 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
Asthma bronchiale
Zlaté Hory
Cvikov
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Bukovany
13 J 84 Intersticiální plicní fibróza Cvikov
14 J 84 Jiné intersticiální plicní nemoci, kromě plicní fibrosy Bukovany
Říčany
15 J 95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde, stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích Bukovany
Cvikov
Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
Zlaté Hory
Ostrov u Macochy
16 J 98 Dermorespirační syndrom Bukovany
Cvikov
Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
Zlaté Hory
Ostrov u Macochy
17 E 84 Cystická fibróza Metylovice
Zlaté Hory
18 Dle zákl. dg. Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic Cvikov
Zlaté Hory
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
1 KI pro celou skupinu: mikrobiální ekzém
2 L 20
L 23
Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo Bukovany
3 L 40 Psoriáza - chronické a recidivující formy Bukovany
4 L 85 Q 80 Ichtyózy Bukovany
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
1 M 08-09
M 12-13
M 16-19
M 36
Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře Luže Košumberk
2 M 20-25
Q 65-68
Q 71-74
Q 76-79
Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu Boskovice
Luže Košumberk
Říčany
3 S 00-99
T 00-14
Dle zákl. Dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi Boskovice
Luže Košumberk
4 S 00-99
T 00-14
Dle zákl. Dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci rehabilitační příprava před plánovanými operacemi Říčany
5 M 40-41 Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
6 M 42-43 Morbus Scheuermann, dorzopatie Luže Košumberk
Říčany
7 M 86 Vleklé osteomyelitidy Luže Košumberk
8 M 87-93 Osteochondropatie Luže Košumberk
Boskovice
9M 45
M 48
M 50-51
M 53-54
Spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromůLuže Košumberk
10 M 35
M 62
M 65
M 67
M 70-71
M 75-79
Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility Luže Košumberk
11 T 20-25
T 29-32
Stavy po popáleninách Luže Košumberk

Možnost přijetí doprovodu v léčebnách:

Luže-Košumberk, Boskovice, Cvikov, Metylovice, Ostrov u Macochy, Počátky, Říčany.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Diagnosa Indikace Léčebna
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
E44,E45 E46Protein - energetická podvýživa a její následkyLuže - Košumberk
E56 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů Luže - Košumberk
E66Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů Kontraindikace: diabetes mellitusMetylovice
VI. nemoci nervové soustavy
KI pro celou skupinu: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí, mentální retardace znemožňující péči
dle zákl. dg.Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)Luže - Košumberk Město Albrechtice
G71Svalová dystrofie a jiná svalová onemocněníLuže - Košumberk Město Albrechtice
G80Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)Boskovice Luže - Košumberk Město Albrechtice
dle zákl. dg. Jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, po úrazech a operacich CNS. Pozn. přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.Luže - Košumberk Město Albrechtice Boskovice
M53Epileptické syndromy ve stádiu kompenzace záchvatůMěsto Albrechtice
VII. Nemoci oka a očních adnex
H50Strabismus Dvůr Král.n.L. Machnín
H51Poruchy konvergence (nedostatečna a nadměrná)Dvůr Král. n. L.
H52Poruchy refrakce a akomodaceDvůr Král. n. L
H53Amblyopie Poruchy binokulárního viděníDvůr Král. n. L.
H54SlabozrakostDvůr Král. n. L.
X. Nemoci dýchací soustavy
KI pro celou skupinu:kardiorespirační nedostatečnost Anatomické překážky v dýchacích cestách
J31 J35 J37 J39Recividující katary horních cest dýchacích s oslabením odolnostiCvikov Bukovany Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J30Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřenímCvikov Bukovany Chocerady Metylovice
J41 J42Bronchitis recidivansCvikov Bukovany Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J32 J40 J41 J42 Sinobronchitis Cvikov Metylovice Ostrov u Macochy Ř íčany Zlaté Hory
J12 J47opakovaném v průběhu posledních 2 letLuže - Košurnberk Bukovany Metylovice Počátky Říčany Zlaté Hory
J45Astma bronchialeCvikov Chocerady Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J44 J45Bronchitis asthmatica, spastica a obstructivaZlaté Hory Cvikov Chocerady Metylovice Ostrov u Macochy Říčany Zlaté Hory
J93Dermorespirační syndromCvikov Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Počátky Říčany Zlaté Hory Ostrov u Macochy
Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacíchCvikov Počátky Zlaté Hory Metylovice
J84Intersticiální plicní fibrózaCvikov
E84Cystická fibrózaChocerady Metylovice Zlaté Hory Počátky
zákl dg-: dle Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plicCvikov Zlaté Hory
J47BronchiektazieZlaté Hory
Kl pro celou skupinu: mikrobiální ekzém
L40 Psoriáza - chronické a recidivující formy Luže-Košumberk Bukovany
L20 L23Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigoLuže-Košumberk Bukovany
L70Indurativní a konglobující formy akneLuže-Košumberk
L85 Q80IchtyózyLuže-Košumberk Bukovany
Xlll. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
MO8 M09 M12 M13 M16 M17 M19 M36Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteřeLuže-Košumberk Město Albrechtice
Q65-68 Q71-74 Q76-79 M20-25Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátuBoskovice Luže-Košumberk Město AIbrechtice
S00-99 T00-14 dle zákl. dg.Stavy po úrazech a ortopedických operacích k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemiBoskovice Luže-Košumberk Město Albrechtice
M40-41Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné drženi tělaLuže-Košumberk Metylovice Město Albrechtice
M87,M89Perthesova choroba - všechna stadia Luže-Košumberk
M91-93OsteochondropatieMěsto Albrechtice
M42-43Morbus Scheuermann, dorzopatieLuže-Košumberk Město Albrechtice
M86Vleklé osteomyelitidyLuže-Košumberk Město Albrechtice
M45,M48 M51 M53-4 M50Spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromůLuže-Košumberk Město Albrechtice
M35,M62 M65,M67 M70-71 M75-79Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobilityLuže-Košumberk
T20-25, T29-32Stavy po popálenináchLuže-Košumberk

Poznámky pod čarou

1) § 34 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru