Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Částka 19/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Zrušeno k 01.01.2005 (589/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

57

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek náležejících do anatomicko terapeuticko chemických (dále jen "ATC") skupin uvedených v příloze č. 2 zákona jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 57/1997 Sb.

Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL A

Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění jsou v seznamu léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění a v přehledu jednotlivých léčivých látek s výší jejich úhrad (dále jen "seznam") označeny jejich kódem a názvem s uvedením lékové formy a velikosti balení.

Výše úhrady jednotlivých léčivých látek v korunách za uvedené jednotkové množství těchto léčivých látek je stanovena v sedmém sloupci příslušných řádků seznamu.

V seznamu rnají použité zkratky tento význam

a) způsob podání (aplikace)

inhal.inhalační aplikační formy (spraye, prášky a roztoky k inhalaci)
intraderm.aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)
lok.okální (zevní) aplikační formy
parent.injekční aplikační formy (injekce, suché injekce, infúze)
p.o.perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)
p.rect.rektální aplikační formy
PRICK testk diagnostice
subkut.aplikační cesta některých alergenů
sublngperorální aplikační formy pod jazyk (apikace do dutiny ústní)
transd.transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)
vag.vaginální (poševní) aplikační formy

b) lékové formy

LFlékové formy
aeraerosol
aerdos aerosol s dávkovačem
capkapsle, tobolka
capinh kapsle inhalační (inhaleta)
capret kapsle retardovaná
crmkrém
crmfett krém mastný
crmvag krém vaginální
drgdražé
drgret dražé retardované
empnáplast
enmenema, klyzma
foapěna
gelgel
gel ophgel oční
gelvag gel vaginální
gloglobule
glo vagglobule vaginální
gragranulát
gttkapky k vnitřnímu použití
gtt ophkapky oční
gít oph+naskapky oční a nosní
gtt otokapky ušní
infinfúze
inf siclyophilisát pro infúze
inhinhalát
inh solroztok k inhalaci
injinjekce
inj siclyophilisát pro injekce
kitkit, souprava
laclak
liqroztok k zevnímu použití
lotemulze
oleolej
planáplast
plvprášek (nikoliv zásyp)
plv adszásyp (pulvis adspersorius)
plv porprášek k perorální aplikaci
PRICK solroztok diagnostického alergenu
pstpasta
sirsirup
solroztok k vnitřnímu použití
sol nasroztok nasální
sphšampon
spnhouba
sprspray
spr nasspray nasální
supčípek
sussuspenze
sus ophsuspenze oční
tabtableta
tab efftableta effervescentní
tab enttableta acidorezistentní obdukovaná
tab fctableta potahovaná
tab obdtableta obdukovaná (potahovaná)
tab rettableta retardovaná
tab vagtableta vaginální
tcttinktura
ungmast
ung ophmast oční

c) jednotky množství dávek léčivých látek (popř. mezinárodní jednotky)

ampampule
BAjedno originální balení
C2centimetr čtvereční
DFjedna dávka lékové formy
Flmezinárodní jednotka
GMgram
ggram
Umezinárodní jednotka
KUtisíc U
kUtisíc U
MUmilion U
MGmiligram
mgmiligram
MLmililitr
mlmililitr
kskus
RGmikrogram

d) označení názvů sloupců oddílu B:

sloupec 1 – číslo skupiny léčivých látek

sloupec 2 – název ATC skupiny

sloupec 3 – název léčivé látky

sloupec 4 – množství

sloupec 5 – název jednotky

sloupec 6 – úhrada v Kč a

sloupec 7 – preskripční omezení

Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o.
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.1MG0,90
kódnázevlék. formabalení
00211Natrium fluoratumtab250×0,55 mg
2A01ABprotiinfekční léčiva pro lokální aplikacilok.H
2.1A01AB08neomycin lok.5GM623,90 H
2.2 A01AB10natamycinlok.20MG8,80 H
kód název lék. forma balení
88317Pimafucingtt20ml/2,5 %
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok.L/DER, STO, ORL
3.1A01AC01triamcinolonlok.1GM11,95L/DER, STO, ORL
kódnázevlék. formabalení
03613Kenalog in orabasepst5 g
3.2A01AC02dexametasonlok.1GM11,95L/DER, STO, ORL
4A02Aadsorbční antacidap.o.
4.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10DF5,20
kódnázevlék. formabalení
00156Gastrogeltab50 tab
4.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML12,15
kódnázevlék. formabalení
94028Anacid compositumsus20×10 ml
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o.
5.1A02BA01cimetidinp.o.0.80GM4,30
kódnázevlék. formabalení
97979
97976
87755
97976
97198
APO-Cimetidine 400
APO-Cimetidine 200
Cimetidine Cadila
APO-Cimetidine 200 mg
Primamet
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab
100×400 mg
100×200 mg
100×200 mg
100×200 mg
100×200 mg
5.2A02BA02ranitidinp.o.0.30GM4,30
kódnázevlék. formabalení
80542
80541
68857
68858
76477
91280
68844
96056
Ranitin 300
Ranitin 150
APO-Ranitidine
APO-Ranitidine
Ranital 300 mg
Ranital 150 mg
APO-Ranitidine
Ranisan
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
100×300 mg
100×150 mg
60×150 mg
30×300 mg
30×300 mg
30×150 mg
100×150 mg
30×150 mg
5.3A02BA03famotidinp.o.40MG4,30
kódnázevlék. formabalení
75832
75833
75836
75837
67537
94207
98035
80537
80538
83206
96193
APO-Famotidine 20
APO-Famotidine 20
APO-Famotidine 40
APO-Famotidine 40
Ulceran 40
Ulfamid
Ulfamid
Quamatel 20 mg
Quamatel 40 mg
Famosan 40 mg
Famosan 20 mg
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab
tab
tab obd
tab obd
tab
tab
100×20 mg
100×20 mg
100×40 mg
100×40 mg
30×40 mg
20×20 mg
10×40 mg
28×20 mg
14×40 mg
10×40 mg
20×20 mg
5.4A02BA04nizatidinp.o.0.30GM4,30
5.5A02BA06roxatidinp.o.0.15GM4,30
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůparent.H
6.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM37,00H
kódnázevlék. formabalení
91782Lock-2Einj5×200 mg
6.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM120,00H
kódnázevlék. formabalení
93969Ranitalinj5×2/50 mg
6.3A02BA03famotidinparent.40MG65,65H
kódnázevlék. formabalení
82952Quamatelinj5×20 mg
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o.Z
7.1A02BB01misoprostolp.o.0.80MG40,10Z
kódnázevlék. formabalení
97404Cytotectab50×0,2 mg
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o.L/GIT,INT
8.1A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20MG61,15L/GIT,INT
8.2A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20MG54,35L/GIT,INT
8.3A02BC02pantoprazolp.o.40MG54,35L/GIT,INT
kódnázevlék. formabalení
80544Controloctab obd28×40 mg
8.4A02BC03lansoprazol p.o.30MG54,35L/GIT,INT
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyparent.H
9.1A02BC01omeprazolparent.20MG195,95H
kódnázevlék. formabalení
76644Losec 40 mg infinf5×40 mg
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o.H
10.1A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3DF22,80
10.2A02BX02sukralfátp.o.4GM11,40
kódnázevlék. formabalení
91217
93131
Venter
Venter
tab
gra
50×1 g
50×2 g
10.3A02BX02pirenzepinp.o.0.1GM8,75
kódnázevlék. formabalení
93547Gastrozemtab20×25 mg
10.4A02BX12bizmut subcitrátp.o.0.48GM23,60
11A02BXostatní léčiva peptického vředuparent.H
11.1A02BX03pirenzepinparent.20MG114,35H
kódnázevlék. formabalení
04395Gastrozepininj10 mg
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o.
12.1A02DA01silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM11,15
kódnázevlék. formabalení
91846Ceolattab20×80 mg
12.2A02DA01silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM21,00
kódnázevlék. formabalení
55950
93501
93500
SAB Simplex
SAB Simplex
SAB Simplex
sus
sus
sus
50×15 ml
4×30 ml
30 ml
12.3A03AA04 mebeverinp.o.0.30GM5,10
12.4A03AA05 trimebutinp.o.0.30GM5,10
12.5A03AX58alverinp.o.0.18GM5,10
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o.
13.1A03AB03oxyfenonp.o.25MG2,35
kódnázevlék. formabalení
00241Oxyphenontab30×5 mg
13.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM5,10
13.3A03AB11poldinp.o.12MG2,35
13.4A03AB20trospium chloridp.o.40MG5,10
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o.
14.1A03AD01papaverinp.o.0.1GM0,70
14.2A03AD02drotaverinp.o.0.1GM5,05
kódnázevlék. formabalení
02551No-Spatab20×40 mg
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent.
15.1A03AD01papaverinparent.0.1GM16,90
kódnázevlék. formabalení
03576Papaverininj10×60 mg
15.2A03AD02drotaverinparent.0.1GM25,90
kódnázevlék. formabalení
02552No-Spainj5×2 ml/40 mg
16A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinoup.o.
16.1A03BA01atropinp.o.1.5MG0,50
kódnázevlék. formabalení
00044Atropintab20×0,5 mg
17A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinouparent.
17.1A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.5MG7,30
kódnázevlék. formabalení
00394Atropin Biotika 1inj10×1 mg
17.2 A03BA01 atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.5MG14,10
kódnázevlék. formabalení
00392Atropin Biotika 0,5inj10×0,5 mg
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o.
18.1A03BB01butylskopolaminp.o.60MG14,95
kódnázevlék. formabalení
01317
10154
Buscopan
Buscolysin
drg
drg
20×10 mg
20×10 mg
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect.
19.1A03BB01butylskopolaminp.rect.60MG15,00
kódnázevlék. formabalení
06045Buscopansup6×10 mg
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent.
20.1A03BB01butylskopolaminparent.60MG39,60
kódnázevlék. formabalení
08668
08667
03712
98169
Buscolysin
Buscolysin
Buscolysin
Buscopan
inj
inj
inj
inj
100×20 mg
50×20 mg
10×20 mg
5×20 mg
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.o.
21.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetikyp.o.2DF3,75
21.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)p.o.2DF3,75
kódnázevlék. formabalení
88708Algifentab20 tab
21.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2ML4,10
kódnázevlék. formabalení
91981Algifengtt10 ml
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.rect.
22.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2DF10,15
kódnázevlék. formabalení
91517Algifensup5 sup
23A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent.
23.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2DF44,75
kódnázevlék. formabalení
88709Algifeninj5×5 ml
24A03EAspasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip.rect.
24.1A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2DF9,60
kódnázevlék. formabalení
91261Spasmopansup5 sup
25A03FAprokinetika (cisaprid)p.o.L/GIT,INT,PSY,PDD
25.1A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.30MG43,00L/GIT,INT,PDD,PSY
kódnázevlék. formabalení
94898Prepulsidtab30×5 mg
25.2A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)p.o.30MG39,95L/GIT,INT,PDD,PSY
kódnázevlék. formabalení
94899
94898
Prepulsid forte
Prepulsid
tab
tab
50×10 mg
30×5mg
25.3A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy)p.o.30MG60,00L/GIT,INT,PDD,PSY
kódnázevlék. formabalení
93392
93393
Prepulsid
Prepulsid
sus
sus
200 ml
100 ml
26A03FAprokinetika (ostatní)p.o.
26.1A03FA01metoclopramidp.o.30MG3,80
kódnázevlék. formabalení
93104
03376
Degan
Cerucal
tab
tab
40×10 mg
50×10 mg
26.2A03FA03domperidonp.o.30MG3,80
26.3A03FA05alizapridp.o.0.15GM3,80
27A03FAprokinetikap.rect.
27.1A03FA01metoclopramidp.rect.30MG41,25
kódnázevlék. formabalení
09519Paspertin pro infantibussup5×10 mg
27.2A03FA02cisapridp.rect.30MG54,65
kódnázevlék. formabalení
93391Prepulsidsup6×30 mg
27.3A03FA03domperidonp.rect.0.12GM41,25
28A03FAprokinetikaparent.
O
28.1A03FA01metoclopramidparent.30MG16,85O
kódnázevlék. formabalení
93105Deganinj50×10 mg
28.2A03FA05alizapridparent.0.15GM16,85O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o.X
29.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG1138,00 X
kódnázevlék. formabalení
98170
98171
Zofran
Zofran
tab
tab
10×4 mg
10×4 mg
29.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG820,00 X
kódnázevlék. formabalení
98177
98178
Zofran
Zofran
tab
tab
10×8 mg
10×8 mg
29.3A04AA02granisetronp.o.2MG820,00 X
kódnázevlék. formabalení
84048Kytriltab10×1 mg
29.4A04AA03tropisetronp.o.5MG740,00 X
kódnázevlék. formabalení
62529Navobancap5×5 mg
30A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůparent.X
30.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16MG1584,00 X
kódnázevlék. formabalení
80479
98214
94705
Zofran
Zofran
Zofran
inj
inj
inj
5×2 ml/2 mg
5×2 ml/2 mg
5×2 ml/2 mg
30.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16MG1440,00 X
kódnázevlék. formabalení
80480
98215
94706
Zofran
Zofran
Zofran
inj
inj
inj
5×4 ml/2 mg
5×4 ml/2 mg
5×4 ml/2 mg
30.3A04AA02granisetron parent.3MG961,75X
kódnázevlék. formabalení
69142Kytril pro infinf5×3 mg
30.4A04AA03tropisetron parent.5MG850,00X
kódnázevlék. formabalení
96849
96863
Navoban
Navoban
inj
inj
10×5 ml/5 mg
5 ml/5 mg
31A04ADrůzná antiemetikap.o.
31.1A04AD různá antiemetika (theoklát embraminu) p.o.50MG2,15
kódnázevlék. formabalení
88321Medrintab20×25 mg
31.2A04AD různá antiemetika (theoklát moxastinu) p.o.0.1 GM3,40
kódnázevlék. formabalení
00320Theadryltab10×100 mg
32A04ADrůzná antiemetikap.rect.1
32.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu) p.rect.0.1 GM9,60
kódnázevlék. formabalení
00951Theadrylsup10×50 mg
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o.L/GIT,INF
33.1A05AA01kyselina chenodeoxycholová p.o.1GM21,95L/GIT,INF
kódnázevlék. formabalení
94865Chenosancap50×250 mg
33.2A05AA02kyselina ursodeoxycholová p.o.0.75 GM31,30L/GIT,INF
kódnázevlék. formabalení
97864Ursosancap50×250 mg
34A05AXostatní hepatikap.o.1
34.1A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol) p.o.3DF1,60
kódnázevlék. formabalení
00146Febicholcap50×100 mg
34.2A05AX02hymekromon p.o.1.20GM 5,65
kódnázevlék. formabalení
93157
97881
Isochol
Isochol
drg
drg
30×400 mg
30×400 mg
35A05BAléčiva onemocnění jaterp.o.
35.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4DF13,95
35.2A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM4,65
35.3A05BA03silymarinp.o.0.21GM4,65
kódnázevlék. formabalení
04368Flavobiontab50×70 mg
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent.H
36.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1DF46,50 H
kódnázevlék. formabalení
92325Essentiale Ninj5×5 ml
36.2A05BA03silymarinparent.0.35GM2093,60H
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukryp.o., p.rect.L/GIT,INT,GER
37.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)4DF308,80L/GIT,INT,GER
kódnázevlék. formabalení
69482Fortransplv1×4 sáčky
37.2A06AD11laktulózap.o.6.7GM5,75 L/GIT,INT,GER
kódnázevlék. formabalení
02816
62565
62563
62564
Lactulosa Infusia
Duphalac
Duphalac
Duphalac
sir
sir
sir
sir
500 ml
500 ml
200 ml
300 ml
37.3A06AD12laktitolp.o.10GM5,75 L/GIT,INT,GER
37.4A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2DF180,00L/GIT,INT,GER,
kódnázevlék. formabalení
92489YALsol10×67,5 ml
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o.
38.1A07AA02nystatinp.o.1.5MU6,10
kódnázevlék. formabalení
01067Fungicidin Léčivadrg20×500 kIU
38.2A07AA03natamycinp.o.0.3GM6,10
39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikacip.rect.
39.1A07EA03prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10MG18,00
kódnázevlék. formabalení
84000
84001
Rectodelt
Rectodelt
sup
sup
6×5 mg
6×10 mg
39.2A07EA03prednison (nad 30mg)p.rect.10 MG4,90
kódnázevlék. formabalení
84003Rectodeltsup6×100 mg
39.3A07EA03prednison (od 10 do 30 mg včetně)p.rect.10 MG8,65
kódnázevlék. formabalení
84002Rectodeltsup6×30 mg
39.4A07EA06budesonidp.rect.2 MG278,20 L/GIT,INT
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o.L/GIT,INT
40.1A07EC01sulfasalazinp.o.2 GM18,80 L/GIT,INT,REV
kódnázevlék. formabalení
72968
02159
04304
Salazopyrin EN
Sulfasalazin
Sulfasalazin EN
tab
tab
tab
100×500 mg
50×500 mg
100×500 mg
40.2A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.5 GM29,60 L/GIT,INT
kódnázevlék. formabalení
94409
76479
96057
Asacol
Asacol
Salozinal
tab obd
tab
tab
100×400 mg
100×400 mg
50×250 mg
40.3A07EC02mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)p.o.1.5 GM50,00 L/GIT,INT
41A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect.L/GIT,INT
41.1A07EC02mesalazinp.rect.1.5 GM131,00 L/GIT,INT
kódnázevlék. formabalení
76700
93770
93239
Asacol 4 gm
Salofalk klysmen
Salofalk 250
enm
enm
sup
100 ml/4 g
7×60 ml
30×250 mg
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.L/PDD,GIT,GER
42.1A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.2 ML3,95 L/PDD,GIT,GER
kódnázevlék. formabalení
09159
09158
Hylak forte
Hylak forte
gtt
gtt
100 ml
30 ml
42.2A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnoup.o.4 DF3,95 L/PDD,GIT,GER
43A09AAenzymové přípravkyp.o.
43.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)p.o.5000 FI1,05
kódnázevlék. formabalení
98046
04139
Pancreon compositum
Panzynorm forte
drg
drg
20 drg
30 drg
43.2A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně) p.o. 5000 FI 2,30
kódnázevlék. formabalení
02420Pancreolan Fortetab30×220 mg
43.3A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 v 1 tabletě)p.o.5000FI 2,10
kódnázevlék. formabalení
97756
8758
8760
93662
21362
21363
67418
Panzytrat 20000
Combyzim compozitum
Combyzim compozitum
Combyzim compozitum
Pangrol 400
Pangrol 400
Pancrease HL
cap
drg
drg
drg
tab obd
tab obd
cap
50 cap
20
100
50
48 tab
96 tab
100 cap
43.4A09AAmultienzymy (Wobenzym) p.o. 6 DF22,50 P
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o.
44.1A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2DF2,85
kódnázevlék. formabalení
00007Acipepsoltab20×400 mg
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent.L/DIA
45.1A10AAinsuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)parent.40 U 30,60L/DIA
kódnázevlék. formabalení
92608
96732
75419
Humulin R cartridge
Humulin R cartridge
Insuman
inj
inj
inj
5×3 ml/300 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×3 ml/300 IU
45.2A10AAnsuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)parent.40 U 25,40L/DIA
kódnázevlék. formabalení
88538
97520
99192
75414
Humulin R
Humulin R
Humulin R
Insuman
inj
inj
inj
inj
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
45.3A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny)parent.40 U 33,80L/DIA
kódnázevlék. formabalení
89134
89133
Humalog 100 IU
Humalog 40 IU
inj
inj
10 ml/1 kIU
10 ml/400 IU
45.4A10AAinsuliny (rozpustné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)parent.40 U 38,40L/DIA
kódnázevlék. formabalení
89137Humalog cartridge 100 IUinj5×1,5 ml/150 IU
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní) parent.
46.1A10AAnsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.40U 13,50
kódnázevlék. formabalení
83725
4092
Insulin-Mono N
Actrapid MC
inj
inj
10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
47A10Ainsuliny (suspenzní humánní)parent.L/DIA
47.1A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 100 U/ml, cartridge) parent.40 U 30,60 L/DIA
kódnázevlék. formabalení
92603
92604
92605
92606
92607
96709
96710
96711
96712
96713
75420
75421
75422
75423
92608
61166
61167
61168
61169
Humulin M1 cartridge
Humulin M2 cartridge
Humulin M3 cartridge
Humulin M4 cartridge
Humulin N cartridge
Humulin M1 catridge
Humulin M2 cartridge
Humulin M3 cartridge
Humulin M4 cartridge
Humulinn N cartridge
Insuman Hoechst
Insuman Hoechst komb
Insuman Hoechst komb
Insuman Hoechst komb
Humulin R cartridge
Mixtard 50 Penfill
Mixtard 40 Penfill
Mixtard 20 Penfill
Mixtard 10 Penfill
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×1,5 ml/150 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
5×3 ml/300 IU
47.2A10AAinsuliny (suspenzní humánní, 40 U/ml) parent.40 U 25,40 L/DIA
kódnázevlék. formabalení
88537
42468
78281
78282
78283
78284
78285
97521
99187
99189
99195
99196
99206
99313
99628
75415
75416
75417
75418
62967
62968
Humulin N
Humulin L
Humulin U
Humulin M1
Humulin M2
Humulin M3
Humulin M4
Humulin N
Humulin M3
Humulin U
Humulin M2
Humulin M1
Humulin M4
Humulin L
Humulin N
Insuman Hoechst
Insuman Hoechst
Insuman Hoechst
Insuman Hoechst
Insulatard HM
Mixtard 30
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
5×10 ml/400 IU
5×10 ml/400 IU
5×10 ml/400 IU
5×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
48A10Ainsuliny (suspenzní monokomponentní) parent.
48.1A10AAinsuliny (suspenzní monokomponentní) parent.40U 9,70
kódnázevlék. formabalení
83726
83727
83728
3990
3991
4128
3992
4085
Insulin-Mono D
Insulin-Mono ID
Insulin-Mono SD
Pur-insulin-DEP
Pur-insulin-INTERDEP
Pur-insulin-SUPERDEP
Pur-insulin-NEUTRAL
Monotard MC
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
1×10 ml/400 IU
49A10BAléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz p.o.
49.1A10BA02metforminp.o.2GM10,50
kódnázevlék. formabalení
56503
56504
Siofor 500
Siofor 850
tab
tab
60×500 mg
60×850 mg
49.2A10BA03buforminp.o.0.2GM3,80
kódnázevlék. formabalení
08498Adebidtab40×50 mg
49.3A10BF01akarbozap.o.0.3GM10,50
50A10BB léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o.
50.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.
10MG2,25
kódnázevlék. formabalení
91881Maninil 1tab120×1 mg
50.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.
10MG0,95
kódnázevlék. formabalení
91783
30132
91880
94556
Betanase
Gilemal
Maninil 5
Gilemal
tab
tab
tab
tab
100×5 mg
28×5 mg
120×5 mg
120×5 mg
50.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG1,55
kódnázevlék. formabalení
94523Glucobenetab120×1,75 mg
50.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG0,90
kódnázevlék. formabalení
96870Gli-Basantab120×3,5 mg
50.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,80
50.6A10BB03tolbutamidp.o.1.5GM2,55
kódnázevlék. formabalení
00120Dirastantab50×500 mg
50.7A10BB04glibornuridp.o.38MG4,90
50.8A10BB05tolazamidp.o.1GM2,55
50.9A10BB07glipizidp.o.10MG4,90
kódnázevlék. formabalení
93333Minidiabtab30×5 mg
50.10A10BB08gliquidonp.o.60MG5,95
kódnázevlék. formabalení
99336Glurenormtab30×30 mg
50.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM9,35
kódnázevlék. formabalení
04345Diapreltab60×80 mg
51A11CAvitamin A a jeho derivátyp.o.
51.1A11CA01 retinol (vitamin A)p.o.50 kU1,05
kódnázevlék. formabalení
00347Vitamin A Slovakofarmacap50×30 kU
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent.
52.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50kU10,85
kódnázevlék. formabalení
00396Axerophtholinj5×1 ml/50 kU
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)
p.o.P
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.
53.1A11CC04kalcitriolp.o.1RG61,35 P
kódnázev lék. formabalení
91548Rocaltrolcap30×0,25 RG
54A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)
p.o.
54.1A11CC01 ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) p.o.6 kU10,75
kódnázev lék. formabalení
00679Infadin rybí tuksol100 ml (0,1 mg/ml)
54.2A11CC01 ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)p.o.6 kU0,70
kódnázev lék. formabalení
00716Infadingtt10 ml (10 mg/ml)
54.3A11CC01 ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6kU0,35
kódnázev lék. formabalení
00353Vitamin D Slovakofarmacap1×300 kU
54.4A11CC02dihydrotachysterolp.o.1MG19,40
54.5A11CC03 alfacalciferolp.o.1MG0,70
54.6A11CC05 cholecalciferolp.o.0,5MG0,70
55A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)
parent.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1A11CC04 kalcitriol
parent.1RG170,45 P
kódnázevlék. formabalení
76423
94426
Calcijex
Calcijex
inj
inj
25×1 ml/2 RG
25×1 ml/1 RG
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent.
56.1A11CC01ergokalciferol parent.6kU0,75
kódnázevlék. formabalení
00405Calciferol forteinj1 ml/7,5 mg
57A11DAvitamin B1 a jeho derivátyparent.
H
57.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75MG6,10H
57.2A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50MG6,10H
kódnázevlék. formabalení
00616Thiamin Léčivainj10×2 ml/100 mg
58A11GAvitamin Cparent.
H
58.1A11GA01kyselina askorbová (vitamín C)parent.0.2GM3,80H
kódnázevlék. formabalení
00412
92729
Celaskon
Acidum ascorbicum
inj
inj
50×5 ml/500 mg
5×5 ml/500 mg
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent.
H
59.1A11HA02 pyridoxin (vitamín B6)parent.0.16GM16,20H
kódnázevlék. formabalení
21917
00584
Vitamin B6
Pyridoxin
inj
inj
50×2 ml/50 mg
5×1 ml/50 mg
59.2A11HA03 tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.2GM72,95H
kódnázevlék. formabalení
00448Erevit 30inj5×1 ml/30 mg
59.3A11HA03 tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)parent.0.2GM7,75H
kódnázevlék. formabalení
00449Erevit 300inj5×1 ml/300 mg
59.4A11HA04riboflavin (vitamín B2)parent.20MG6,25H
60A11JAkombinace vitamínů parent.H
60.1A11JAkombinace vitamínůparent.10ML126,90H
kódnázevlék. forma balení
94846
94847
Vitalipid N Adult
Vitalipid N Infant
inj
inj
10×10 ml
10×10 ml
61A12Asoli vápníku včetně kombinací vápníku a fluorup.o.
61.1A12AAvápník (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
61.2A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
kódnázevlék. formabalení
00064Calcium Slovakofarmatab50×500 mg
61.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
kódnázevlék. formabalení
88663
62322
62323
99889
Tbl.calcii carbon. 0,5 GLO
Maxi-Kalz 500
Maxi-Kalz 1000
Calcium 500 Pharmavit
tab
tab eff
tab eff
tab eff
100 tab
20×500 mg
10
×1000 mg
20 tab
61.4A12AA07chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)p.o.0.2GM0,55
kódnázevlék. formabalení
00676Calcium chloratumsol100 ml (10%)
61.5A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.5GM3,15
61.6A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1DF7,25L/INT,GYN,ORT, REV
kódnázevlék. formabalení
60550Fluocalcictab eff3×20
61.7A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1DF4,85L/INT,GYN,ORT, REV
kódnázevlék. formabalení
75898Tridinctb40 ctb
62A12AAsoli vápníkuparent.
62.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3GM59,80
kódnázevlék. formabalení
00407Calcium Biotikainj10×10 ml/1 g
62.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.2GM2,65
kódnázevlék. formabalení
00409Calcium chloratum Biotikainj5×10 ml (10%)
63A12BAsoli draslíkup.o.
63.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1GM20,90
kódnázevlék. forma balení
76036
88356
Tromcardin forte
Cardilan
tab obd
tab
100 tab
100 tab
63.2A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.5GM2,05
63.3A12BA01 chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3GM2,05
kódnázev lék. formabalení
91600Kalnormintab30×1 g
64A12BAsoli draslíkuparent. O
64.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1DF13,50O
kódnázevlék. forma balení
02031
02132
Cardilan
Tromcardin
inj
inj
10×10 ml
5×10 ml
64.2A12BA01 chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)parent.3GM42,00O
kódnázevlék. formabalení
02486Kalium chloratum 7,5%inj5×10 ml
65A12CCsoli hořčíkup.o.L/INT,NEU,PSY
65.1A12CChořčík (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
kódnázevlék. forma balení
99891Magnesium 250 Pharmavittab eff20 tab
65.2A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.3A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90 L/INT,NEU,PSY
65.4A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.5A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.6A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
65.7A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku) p.o.1GM11,90L/INT,NEU,PSY
66A12CCsoli hořčíkuparent.O
66.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně) parent.1GM20,05O
kódnázevlék. forma balení
00498Magnesium sulfuricuminj5×10 ml (10%)
66.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1GM9,00O
kódnázevlék. formabalení
00499Magnesium sulfuricuminj5×10 ml (20%)
67A12CDsoli fluorup.o.
67.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88MG3,95
kódnázevlék. formabalení
09495Ossin retarddrg100×40 mg
68A14Aanabolické steroidyparent.
68.1A14AB01nandrolonparent.2MG1,65
kódnázevlék. formabalení
00609Superanaboloninj5×1 ml/25 mg
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent.O
69.1A16AA01levokarnitinparent.2GM385,30
kódnázevlék. formabalení
75602L-Carnitin Leopoldinj5×5 ml/1 g
69.2A16AX01tioktová kyselinaparent.0.2GM103,65
70B01AAantithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o.
70.1B01AA03warfarinp.o.7.5MG3,55
kódnázevlék. formabalení
94113
94114
Warfarin
Warfarin
tab
tab
100×5 mg
100×3 mg
70.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.6GM5,25
kódnázevlék. formabalení
00256Pelentanettaetab obd100×75 mg
70.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.6GM6,20
kódnázevlék. formabalení
00254Pelentantab10×300 mg
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)parent.U
71.1B01AB02antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.2.1KU28560,00 U
kódnázevlék. formabalení
85772
66532
66533
85771
Kybernin P
Kybernin P
Kybernin P
Kybernin P
inj
inj
inj
inj
1 kU
1 kU
500 U
500 U
94228
94229
93173
93174
Antithrombin III
Antithrombin III
Antithrombin III
Antithrombin III
inj
inj
inj
inj
500 U
1000 U
500 U
1 kU
71.2B01AB02antithrombinparent.2.1KU28560,00U
72B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent.O
72.1B01AB01heparinparent.10KU15,70O
kódnázevlék. formabalení
00477
93746
Heparin retard Léčiva
Heparin Léčiva
inj
inj
5×1 ml/25 kU
10 ml/50 kU
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o.,parent.O
73.1B01AB04dalteparinparent.3KU81,10O
kódnázevlék. formabalení
94855
94856
Fragmin
Fragmin
inj
inj
10×1 ml/10 kU
10×4 ml/10 kU
73.2B01AB05enoxaparinparent.3KU81,10O
73.3B01AB06nadroparinparent.3KU81,10O
73.4B01AB07parnaparinparent.3KU81,10O
kódnázevlék. formabalení
86570
76571
56535
Fluxum 3200 UT
Fluxum 6400 UT
Fluxum 4250 UT
inj
inj
inj
6×0,3 ml/3200 U
6×0,6 ml/6400 U
6
×0,4 ml/4250 U
73.5B01AB11sulodexidparent.600U81,10O
kódnázevlék. formabalení
96117Vessel Due Finj10×2 ml/6001 su
73.6B01AB11sulodexidp.o.250U13,80L/OPH,INT,NEU,DIA
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o.
Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:
a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).
Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:
a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).
74.1B01AC05ticlopidinp.o.0.5GM55,00P
74.2B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,50
kódnázevlék. formabalení
72812
72813
Anopyrin 30 mg
Anopyrin 30 mg
tab
tab
50×30 mg
20×30 mg
74.3B01AC06kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)p.o.1DF1,00
74.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,60
kódnázevlék. formabalení
99295
71960
Anopyrin 100 mg
Anopyrin 100 mg
tab
tab
20×100 mg
50×100 mg
74.5B01AC10indobufenp.o.0.3GM15,00P
75B01ACantiagregancia trombocytů parent.H
75.1B01AC07dipyridamolparent.0.2GM229,60H
kódnázevlék. formabalení
1500
98377
98378
Persantin
Persantin
Persantin
inj
inj
inj
5×2 ml/10 mg
5×2 ml/10 mg
5
×2 ml/10 mg
75.2B01AC10indobufenparent.0.3GM91,40H
kódnázevlék. formabalení
94397Ibustrininj6×200 mg
76B01ADtrombolytika parent.U
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:
a) intrakoronární trombolýza,
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
76.1B01AD01streptokinázaparent.1.5MU4009,00U
kódnázevlék. formabalení
62461Streptaseinj1,5 MU
76.2B01AD02alteplazaparent.0.1GM48234,50U
76.3B01AD04urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)parent.3MU76267,30U
76.4B01AD04urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)parent.3MU43542,15U
76.5B01AD04urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)parent.3MU46386,55U
77B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselin p.o.
77.1B02AA01kyselina aminokaproováp.o.16GM39,75
77.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2GM41,65
77.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě) p.o.2GM39,40
kódnázevlék. forma balení
97410Exacyltab20×500 mg
77.4B02AA03 kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM20,75
kódnázevlék. forma balení
02123Pambatab10×250 mg
78B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinparent.
78.1B02AA01kyselina aminokaproová parent.16GM66,50
78.2B02AA02kyselina tranexámová parent.2GM65,20
kódnázevlék. forma balení
97411
69793
Exacyl
Pamba
inj
inj
5×5 ml/500 mg
5×5 ml/50 mg
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent.H
79.1B02AB01aprotinin parent.500KU683,50H
kódnázevlék. forma balení
02787Antilysin Spofainj5×10 ml/100 kU
80B02BAvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o.
80.1B02BA01fytomenadion p.o.20MG9,65
kódnázevlék. forma balení
00720Kanavitgtt5 ml (20 mg/ml)
80.2B02BX01etamsylat p.o.0.75GM30,00L/OPH,HEM
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent.
81.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10MG14,60
81.2B02BA01fytomenadion parent.20MG14,60
kódnázevlék. forma balení
00489Kanavitinj5×1 ml/10 mg
81.3B02BX01etamsylat parent.0.75GM89,70O/OPH,HEM
kódnázevlék. forma balení
01821
0223
Dicynone
Dicynone
inj
inj
20×2 ml/250 mg
100
×2 ml/250 mg
82B02BBlidský fibrinogenparent.U
82.1B02BB01lidský fibrinogen parent.5GM5922,00U
kódnázevlék. forma balení
52772Fibrinogen Immuno i.v.inj1000 mg
83B02BClokální hemostatikalok.
83.1B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1DF5,65
kódnázevlék. forma balení
88753Spofaxsup5×2,2 g
83.2B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1C23,15
kódnázevlék. forma balení
94888Hypro-Sorb ext 97230 Hypro-Sorb Oext1 ks 20 ks
83.3B02BC01absorbovatelná želatinová houba lok.1C23,15
kódnázevlék. forma balení
83115
83113
83114
02198
Spongostan film
Spongostan standard
Spongostan special
Gelaspon
spn
spn
spn
spn
20 ks
20 ks
20 ks
1 ks
83.4B02BC06thrombin (houba) lok.1DF58,10
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent.B

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1B02BD02 koagulační faktor VIII (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.500U5200,00B
kódnázevlék. formabalení
94231
95232
94230
91690
91691
91689
81316
83776
83777
83778
81314
81315
Criostat SD-2
Criostat SD-2
Criostat SD-2
Kryobulin TIM 3
Kryobulin TIM 3
Kryobulin TIM 3
Beriate P 1000 ut
Beriate P 250 ut
Beriate P 500 ut
Beriate P 1000 ut
Beriate P 250 ut
Beriate P 500 ut
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
500 U
1000 U
250 U
500 U
250 U
1×1 kU
1 kU
250 U
500 U
1 kU
250 U
500 U
84.2B02BD02koagulační faktor VIIIparent.500U5200,00B
kódnázevlék. formabalení
88800Porcine factor VIIIinj20 ml/400-700 U
84.3B02BD04koagulační faktor IX (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.350U3360,00B
kódnázevlék. formabalení
08607
03051
03052
83781
83782
83783
75079
75080
93692
93694
93693
Bebulin TIM 4
Bebulin TIM 4
Bebulin TIM 4
Faktor IX P
Faktor IX P
Faktor IX P
Immunine 600 I.E.
Immunine 1200 I.E.
Faktor IX P
Faktor IX P
Faktor IX P
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
200 U
600 U
1200 kU
300 U
600 U
1.2 kU
600 U
1.2 kU
300 U
1.2 kU
600 U
84.4B02BD04koagulační faktor IXparent.350U3360,00B
84.5B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX ,II,V II a Xparent.350U3360,00B
85B02BDkoagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent.X
85.1B02BDsrážecí faktoryparent.350U3110,40X
kódnázevlék. formabalení
85668
85667
Fibrogammin P
Fibrogammin P
inj
inj
1,25 kU
250 U
85.2B02BD02koagulační faktor VIII s von Wilebrandovým faktoremparent.500U9534,35X
kódnázevlék. formabalení
88337Haemate Pinj1 kU
85.3B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10KU339500,00X
85.4B02BD05koagulační faktor VIIparent.6KU90000,00X
85.5B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.5kU1543,25X
kódnázevlék. formabalení
89825
89826
92641
NovoSeven 1,2 mg
NovoSeven 2,4 mg
Novo Seven 4,8 mg
inj
inj
inj
1,2 mg
2,4 mg
4,8 mg
86B03AAsoli dvojmocného železap.o.
86.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM2,80
86.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM2,80
kódnázevlék. forma balení
00677Ferronatsus100 ml/3 g
86.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy) p.o.0.1GM5,45
86.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy) p.o.0.1GM5,45
86.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy) p.o.0.1GM5,45
86.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy) p.o.0.1GM5,85
kódnázevlék. forma balení
85662Ferro 66gtt20 ml
86.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy) p.o.0.1GM1,55
kódnázevlék. forma balení
04370
06077
Ferronat retard
Ferro-Gradumet
tab obd
tab fc
30 tab
30 tab
86.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy) p.o.0.1GM5,45
87B03ACsoli trojmocného železaparent.O
87.1B03ACželezo trojmocné, parenterální přípravkyparent.0.1GM24,85O
kódnázevlék. forma balení
04084Ferrum Lek i.m.inj50×2 ml
87.2B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.1GM26,15O
kódnázevlék. forma balení
02788Ferrum Lek i.v.inj50×5 ml
87.3B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselina parent.0.1GM26,15O
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o.L/GYN,HEM
88.1B03ADchlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,30 L/GYN,HEM
kódnázevlék. forma balení
97861Losferron foltab eff30 tab
88.2B03ADglukonat železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.3B03AD02fumarat železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
88.4B03AD03síran železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,30L/GYN,HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o.
89.1B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12 p.o.0.1GM5,45
89.2B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy p.o.0.1GM5,45
89.3B03AE10chlorid železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,45
89.4B03AE10fumarat železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,45
89.5B03AE10glukonat železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,45
89.6B03AE10různé kombinace bez kyseliny listové p.o.0.1GM2,80
kódnázevlék. formabalení
99890Makrofertab eff20 tab.
89.7B03AE10síran železnatý/kyselina listová p.o.0.1GM5,35
kódnázevlék. forma balení
96043Aktiferrin compositumcap100 cap
89.8B03AE10síran železnatý/serin (pevné lékové formy) p.o.0.1GM5,45
kódnázevlék. forma balení
94584Aktiferrincap50 cap
89.9B03AE10síran železnatý/serin (tekuté lékové formy) p.o.0.1GM6,75
kódnázevlék. forma balení
99138Aktiferringtt30 ml
90B03BAvitamin B12 a jeho derivátyparent.
90.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně) parent.0.02MG0,50
kódnázevlék. forma balení
00641Vitamin B12 Léčiva 300inj5×1 ml/300 RG
90.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli) parent.0.02MG0,20
kódnázevlék. forma balení
00643
66949
09979
92503
97506
66998
23608
Vitamin B12 Léčiva 1000
Vitamin B12
Vitamin B12
Neurobené
Vitamin B12 ratiopharm
B12 Ankermann 1000 RG
Vitamin B12
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
5×1 ml/1000 RG
5×2 ml/1000 RG
10×1 ml/1000 RG
6×1 ml/1000 RG
6×1 ml/1000 RG
5×5 ml/1000 RG
100×1ml/1 mg
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o.
91.1B03BB01 kyselina listováp.o.10MG0,90
kódnázevlék. forma balení
76064Acidum folicum Léčivadrg30×10 mg
92B03XAostatní protianemická léčivaparent.K/P

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1B03XA01erythropoetinparent.2KU1060,90K/P
kódnázevlék. formabalení
8553
94346
96354
56526
85528
85529
85530
85531
93578
94345
Eprex
Eprex
Recormon
Recormon S 1000
Eprex
Eprex
Eprex
Eprex
Eprex
Eprex
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
6×1 ml/10 kU
6×1ml/10 kU
10×1 kU
10×1 kU
6×1 KU
6×2 KU
6×3 KU
6×4 KU
6×2 KU
6×4 KU
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent.B
93.1B05AA01 albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.20GM2880,30B
kódnázevlék. formabalení
98147
75089
97907
97909
97910
97908
93787
Albumin SP 20% SEVAC
Albumin SP 5% SEVAC
Human albumin Griffols
Human albumin Griffols
Human albumin Griffols
Human albumin Griffols
Albumin SP 20% SEVAC
inj
inf
inf
inf
inf
inf
inf
5×1 ml
250 ml
250 ml
50 ml
100 ml
500 ml
100 ml
93.2B05AA01albuminparent.20GM2880,30B
kódnázevlék. formabalení
10124Human Albumin 20%inf1×100 ml
93.3B05AA02ostatní bílkoviny plazmy užívané jako její náhradyparent.100 ML974,00 B
kódnázevlék. forma balení
90703Stabilní roztok lud. plasm. bielk.inf100 ml
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent.O
94.1B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500ML172,80O
kódnázevlék. formabalení
00589
00590
Rheodextran Infusia
Rheodextran Infusia
inf
inf
500 ml
500 ml
94.2B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500ML101,20O
kódnázevlék. formabalení
00431Dextran Infusiainf500 ml
94.3B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500ML115,20O
kódnázevlék. formabalení
96380Tensiton i.v.inf500 ml
94.4B05AA06želatinové přípravkyparent.500ML266,70O
kódnázevlék. formabalení
99635
03622
Gelafundin
Haemaccel 3,5%
inf
inf
500 ml
500 ml
94.5B05AA07hydroxyethylškrobparent.500ML411,00O
kódnázevlék. formabalení
72154
72155
98351
98352
Haes-Steril 6%
Haes-Steril 6%
Elohast 6%
Elohast 6%
inf
inf
inf
inf
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
75007
98350
72158
72157
Elohast 6%
Elohast 6%
Haes-Steril 10%
Haes-Steril 10%
inf
inf
inf
inf
500 ml
250 ml
500 ml
500 ml
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent.O
95.1B05BA03glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML13,00O
kódnázevlék. formabalení
62376
66872
Infusio glucosi 10 Imuna
Infusio glucosi 10 Imuna
inf
inf
250 ml
250 ml
95.2B05BA03glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,00O
kódnázevlék. formabalení
83531
78248
10% glucose i.v. Baxter
10% glukose i.v. Baxter
inf
inf
500 ml
20×500 ml
95.3B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML35,00O
kódnázevlék. formabalení
86346
62374
92530
86524
69747
Infusio glucosi 10% Infusia
Infusio glucosi 10 Imuna
10% Dextrose in water
Ardeanutrisol G 10
Ardeanutrisol G 10
inf
inf
inf
inf
inf
100 ml
100 ml
100 ml
40×80 ml
80 ml
95.4B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML5,15O
kódnázevlék. formabalení
92540
92772
10% dextrose in water
Infusio glucosi G10
inf
inf
2000 ml
2000 ml
95.5B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML30,40O
kódnázevlék. formabalení
97012
55623
Dextrose 20% in water
Infusio glucosi 20 Imuna
inf
inf
100 ml
100 ml
95.6B05BA03glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)parent.100ML6,85O
kódnázevlék. formabalení
75194Glucose losung 20 Salviainf1000 ml
95.7B05BA03glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,45O
kódnázev lék. formabalení
75614
62372
5% gluose i.v. BP
Infusio glucosi 5 Imuna
inf
inf
250 ml
250 ml
95.8B05BA03glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,95O
kódnázevlék. formabalení
83695
69045
97010
75615
Glucose i.v. Core
Dextrose 5% in water
Dextrose 5% in water
5% Glucose i.v. BP
inf
inf
inf
inf
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
95.9B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně) parent.100ML27,10O
kódnázevlék. formabalení
75613
96871
5% glucose i.v. BP
Glucose 5 Braun
inf
inf
100 ml
100 ml
95.10B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení) parent.100ML4,10O
kódnázevlék. formabalení
83696
55620
92529
Glucose i.v. Core
Infusio glucosi 5
Imuna inf 5% dextrose in water
inf
inf
inf
1000 ml
3000 ml
2000 ml
95.11B05BA03glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML93,40O
kódnázevlék. formabalení
00465Glucosum Léčiva 10%inj10×10 ml
95.12B05BA03glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML101,00O
95.13B05BA03glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML18,60O
kódnázevlék. formabalení
55630
86972
Infusio glucosi 40
Imuna inf Ardeanutrisol G33
inf
inf
250 ml
250 ml
95.14B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML32,40O
kódnázevlék. formabalení
55628Infusio glucosi 40 Imunainf100 ml
95.15B05BA03glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)parent.100ML8,45O
kódnázevlék. formabalení
75199
75206
Glucose losung 40
Salvia inf Glucose losung 40 Salvia
inf
inf
1000 ml
1000 ml
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní) parent.
H
96.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně) parent.100ML39,65H
kódnázevlék. formabalení
91112Nutramin NEO 4%inf500 ml
96.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100ML76,20H
kódnázevlék. formabalení
75520
75521
Aminoplasmal 15%
Aminoplasmal 15% E
inf
inf
1000 ml
1000 ml
96.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)parent.100ML82,00H
kódnázevlék. formabalení
83079
72892
62343
83078
86510
Salviamin 12,5 E
Vamin 18EF
Vamin 18EF
Salviamin 12,5 E
Salviamin 12,5
inf
inf
inf
inf
inf
1000 ml
6×1000 ml
12×500 ml
500 ml
500 ml
96.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně) parent.100ML49,50H
kódnázevlék. formabalení
75378
91293
Aminosteril KE 10%
Nutramin NEO 8%
inf
inf
6×1000 ml
500 ml
96.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml) parent.100ML220,80H
kódnázevlék. formabalení
96321
75993
Lipofundin MCT/LCT 10%
Salvilipid 10
inf
inf
10×100 ml
24×100 ml
96.6B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml) parent.100ML200,90H
kódnázevlék. formabalení
60105Nutralipid P 20%inf100 ml
96.7B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml) parent.100ML55,55H
kódnázevlék. formabalení
75442Intralipidinf12×500 ml
96.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml) parent.100ML75,90H
kódnázevlék. formabalení
92787Nutralipid P 20%inf10×500 ml
96.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně) parent.100ML14,80H
kódnázevlék. formabalení
86463
86459
69765
86464
92222
69764
Ardeanutrisol FR 5
Ardeanutrisol FR 5
Ardeanutrisol FR 5
Ardeanutrisol FR 5
Ardeanutrisol FR 5
Ardeanutrisol FR 5
inf
inf
inf
inf
inf
inf
12×400 ml
400 ml
500 ml
12×500 ml
12×300 ml
300 ml
96.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100ML18,15H
kódnázevlék. formabalení
69771
86478
86477
86473
Ardeanutrisol FR 20
Ardeanutrisol FR 20
Ardeanutrisol FR 20
Ardeanutrisol FR 20
inf
inf
inf
inf
500 ml
12×500 ml
12×400 ml
400 ml
96.11B05BA03fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML15,90H
kódnázevlék. formabalení
69768
86471
86466
86470
69767
Ardeanutrisol FR 10
Ardeanutrisol FR 10
Ardeanutrisol FR 10
Ardeanutrisol FR 10
Ardeanutrisol FR 10
inf
inf
inf
inf
inf
500 ml
12×500 ml
12×400 ml
400 ml
300 ml
96.12B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML6,35H
kódnázevlék. formabalení
55611
55610
Infusio sorbitoli 5 Imuna
Infusio sorbitoli 5 Imuna
inf
inf
3000 ml
2000 ml
96.13B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML11,25H
kódnázevlék. formabalení
85590
68878
Infusio sorbitoli 20 Imuna
Infusio sorbitoli 20 Imuna
inf
inf
1000 ml
500 ml
96.14B05BA03sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)parent.100ML8,90H
kódnázevlék. formabalení
85586
68873
Infusio sorbitoli 10 Imuna
Infusio sorbitoli 10 Imuna
inf
inf
1000 ml
500 ml
96.15B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML17,00H
96.16B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100ML23,35H
kódnázevlék. formabalení
86224
69716
Ardeanutrisol Xy10
Ardeanutrisol Xy10
inf
inf
12×500 ml
500 ml
96.17B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100ML13,50H
kódnázevlék. formabalení
69639
89242
Infusio glyceroli
Infusio glyceroli
inf
inf
500 ml
12×500 ml
96.18B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100ML60,00H
kódnázevlék. formabalení
88989
69642
72160
91305
88988
69641
72159
91663
72162
80580
60869
91665
72164
69644
69643
82930
90658
96204
40178
67225
60868
72163
Ardealytosol Arge
Ardealytosol Arge
Amino-mel
Nutramin C
Ardealytosol Arge
Ardealytosol Arge
Amino-mel
Nutramin Neo SX
Amino-mel
Nutramin C
Salviamin 3 X-E
Nutramin Neo SX
Amino-mel
Infusio ARGML
Infusio ARGML
Salviamin Hepar
Salviamin 6X-E
Nutramin U
Aminoplasmal 10 % E
Aminomel 10 E Salvia
Salviamin 3 X-E
Amino-mel 5 % G
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
12×500 ml
500 ml
6×1000 ml
500 ml
20×250 ml
250 ml
10×500 ml
500 ml
6×1000 ml
250 ml
6×1000 ml
500 ml
6×900 ml
20×250 ml
250 ml
10×500 ml
500 ml
500 ml
1×1000 ml
1000 ml
10×500 ml
10×500 ml
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent.
O
97.1B05BB01 chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)parent.100ML11,80O
kódnázevlék. formabalení
75609
62328
0,9% sodium chloride i.v.
Infusio natr. chlor. Imuna
inf
inf
250 ml
250 ml
97.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně) parent.100ML23,50O
kódnázevlék. formabalení
75608
96882
0,9% sodium chloride i.v.
0,9% w/v sodium chloride
inf
inf
100 ml
100 ml
97.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení) parent.100ML3,90O
kódnázevlék. formabalení
83698
92585
92518
Sodium chloride i.v. Core
Infusio natr.chlor. Imuna
0,9% sodium ch.in water
inf
inf
inf
1000 ml
3000 ml
2000 ml
98B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní) parent.H
98.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů parent.100ML10,85H
kódnázevlék. formabalení
75360
75362
75368
75370
75372
75374
Elo-mel Isoton
Elo-mel Isoton
Elo-mel Semiton
Elo-mel Semiton
Elo-mel Basis
Elo-mel Basis
inf
inf
inf
inf
inf
inf
6×1000 ml
6×1000 ml
6×1000 ml
6×1000 ml
6×1000 ml
6×1000 ml
98.2B05BB01elektrolytyparent.100ML8,25H
kódnázevlék. formabalení
69439
31351
55616
92775
97015
92580
84544
92599
92801
97014
96891
85578
89861
84543
85112
93527
96888
69695
69736
86486
98238
85896
85887
87250
01695
83698
92585
92518
83697
92799
69044
92513
75611
96885
92511
69181
97754
83702
Ringer-Lactat Salv.
Acidigen
Infusio Ringeri IMUNA
Infusio Darrowi MEDIEKOS
Ringer-Institute Human
Infusio Hartmanni Imuna
Infusio Ringer.C.NAT.L.IM.
Infusio Darrowi IMUNA
Infusio Ringeri MEDIEKOS
Infusio Hartmanni I.HUMAN
Ringer's Injection BRAUN
Infusio Ringeri IMUNA
Infusio Ringeri INFUSIA
Infusio Ringer.C.Nat.Lac.IM.
Ardeaelytosol R 1/1
Ardeaelytosol R 1/1
Ringerlactat DAB 7 BRAUN
Ardeaelytosol R 1/1
Ardeaelytosol H 1/1
Ardeaelytosol H 1/1
Darrow's Solution
Infusio Darrowi IMUNA
Infusio Hartmanni IMUNA
Infusio Hartmanni INFUSIA
Natrii Chloridi 10%MEDVIR
Sodium Chloride I.V.B.P.C.
Infusio Natr.CHI. Isot.IMUN.
0,9% Sod.Chl. In Water F.I.
Sodium Chloride I.V.B.P.C.
Infusio Natr. Chlor. Is. MED.
Norm.Saline 0,9% Sod.Chl.
0,9% Sod. Chl. In Water F.I.
0,9%Sod.Chl.I.V.BP
0,9% W/V Sodium Chl. I.V.
0,9% Sod. Chl. In Water F.I.
Sodium Chloride 0,9% BIEF.
Sodium Chloride 0,9% BIEF.
Compoud Sodium lactat B.P.Core
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
1×1000 ml
1×500 ml
1×2000 ml
1×2000 ml
1×500 ml
1×2000 ml
1×2000 ml
1×2000 ml
1×1000 ml
1×500 ml
1×500 ml
1×1000 ml
1×500 ml (sklo)
1×1000 ml
12×500 ml
1×500 ml
1×500 ml (pe)
1×500 ml
12×500 ml
12×500 ml
1×500 ml
1×1000 ml
1×1000 ml
1×500 ml (sklo)
1×100 ml
1×1000 ml 0,9%
1×3000 ml
1×2000 ml
1×500 ml 0.9%
1×2000 ml
1×500 ml
1×1000 ml (pp)
1×100 ml
1×1000 ml (pe)
1×1000 ml (sklo)
1×2000 ml (plast)
1×1000 ml (plast)
1×100 ml
92584
69437
75610
69436
85562
92516
75612
96372
94213
92798
62329
96884
88621
69653
86507
92510
Infusio Natr.Chl. Isot.IMUNA
Isotonische Natriumchlor.Sa
0,9% Sodium Chl.I.V.B.P.
Isoton.Natriumchlor.Salvia
Infusio Natr.Chl.Isot.IMUN
0,9% Sod.Chl.In Water F.I.
0,9% Sod.Chl.In Water F.I.
Normal Saline 0,9% Sod. Chl.
Infusio Natrii Chl. Isot.INFUS
Infusio Chl. Isot. MEDIEK
Infusio Natr.Chloris.IMUNA
0,9% W/V Sodium Chl. I.V.
Infusio Natr.Chl.Is. INFUSIA
Ardeaelytosol F 1/1
Ardeaelytosol F 1/1
0,9% Sod.Chl.In Water F.I.
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
1×2000 ml (vak)
1×1000 ml (plast)
1×500 ml (vak)
1×1000 ml (sklo)
1×1000 ml (vak)
1×500 ml (vak)
1×500 ml (pp)
1×500 ml (sklo)
1×500 ml (plast)
1×1000 ml (vak)
1×500 ml (sklo)
1×500 ml (pe)
1×500 ml (sklo)
1×500 ml
12×500 ml
1×500ml (sklo)
98.3B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100ML9,45H
kódnázevlék. formabalení
76377
76376
76374
76375
92625
92624
85566
97009
62369
69660
69657
00671
69663
69666
85452
83918
83921
85461
85479
69589
69586
69613
85488
69583
Elomel OP
Elomel OP
Elomel OP
Elomel OP
Infusio nacl
Infusio nacl
Infusio nacl
Dextrose 4,3%
Infusio nacl
Ardealytosol F
Ardealytosol F
Infusio nacl
Ardealytosol F
Ardealytosol F
Ardealytosol H
Ardealytosol H
Ardealytosol H
Ardealytosol H
Ardealytosol H
Ardealytosol D
Ardealytosol D
Ardealytosol EL
Adrealytosol F
Adrealytosol D 1/2
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
10×1000 ml
10×500 ml
10×500 ml
6×1000 ml
3000 ml
2000 ml
1000 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
400 ml
500 ml
500 ml
12×500 ml
500 ml
500 ml
12×500 ml
12×500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
12×500 ml
1×500 ml
98.4B05BB03trometamolparent.100ML23,55H
kódnázevlék. formabalení
69698
85255
85176
Ardealytosol THAM 1/1
Ardealytosol THAM 1/1
Ardealytosol THAM 1/1
inf
inf
inf
500 ml
12×500 ml
400 ml
99B05BCroztoky k osmotické diuréze parent.
H
99.1B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně) parent.100ML12,75H
kódnázevlék. formabalení
55613
55612
85598
31365
75517
89155
90531
Infusio Mannitoli 10
Infusio Mannitoli 10
Infusio Mannitoli 10
Mannisol A Human
Infusio mannitoli 10
Infusio mannitoli Infusia
Infusio mannitoli 10
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
3000 ml
2000 ml
1000 ml
500 ml
500 ml
500 ml
400 ml
99.2B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML16,85H
kódnázevlék. formabalení
75518
71728
86993
Infusio mannitoli 20 Imuna
Infusio mannitoli MVM
Ardeaosmosol Ma 15
inf
inf
inf
500 ml
500 ml
500 ml
99.3B05BC02karbamidparent.90GM983,50H
kódnázevlék. formabalení
00628Urea VUABinf90 g
100B05Croztoky k irigacilok.
H
100.1B05CB01chlorid sodnýlok.1000ML38,15H
100.2B05CX02sorbitollok.1000ML38,15H
100.3B05CX03glycinlok.1000ML46,45H
kódnázevlék. formabalení
78230
89304
1,5% glycine urol. irrig.
1,5% glycine urol. irrig
.
sol
sol
3×3000 ml
3×3000 ml
100.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1000ML20,00 H
101B05Droztoky k peritoneální dialýze parent.
H
101.1B05Dpřípravky pro peritoneální dialýzuparent.1000ML236,50H
kódnázevlék. formabalení
76616
76625
76634
75916
75914
76614
76623
76632
75915
76615
76624
76633
75913
76613
76622
76631
69182
85923
85925
76612
76621
76630

75912
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal 137
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal 137
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
Peritoneal
Peritoneal
Peritoneal
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
Dianeal PD
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
5000 ml
5000 ml
5000 ml
5000 ml
2500 ml
2500 ml
2500 ml
2500 ml
3000 ml
3000 ml
3000 ml
3000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
1500 ml
1500 ml
1500 ml
1500 ml
101.2B05DAisotonické roztokyparent.1000ML236,50H
101.3B05DBhypertonické roztokyparent.1000ML236,50H
kódnázevlék. formabalení
98255
98267
CAPD 2
CAPD 3
sol
sol
5000 ml
5000 ml
98277
89269
89277
89285
89289
89291
89293
98259
98269
98280
89268
89276
89284
98254
98266
98276
98279
98253
98258
98265
98268
98275
98278
89267
89275
89283
89288
89290
89292
75925
75934
89287
98257
98252
98264
98274
89266
89274
89282
75923
75932
75924
75933
75922
75931
75921
75930
98251
98263
98273
89265
89273
89281
CAPD 4
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 2K
CAPD 3K
CAPD 4K
CAPD 2K
CAPD 3K
CAPD 4K
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 4K
CAPD 2
CAPD 2K
CAPD 3
CAPD 3K
CAPD 4
CAPD 4K
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 2K
CAPD 3K
CAPD 4K
Dianeal 137
Dianeal 137
CAPD 2K
CAPD 2K
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
Dianeal 137
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
CAPD 2
CAPD 3
CAPD 4
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
5000 ml
2×5000 ml
2×5000 ml
2×5000 ml
2×5000 ml
2×5000 ml
2×5000 ml
5000 ml
5000 ml
5000 ml
4×2500 ml
4×2500 ml
4×2500 ml
2500 ml
2500 ml
2500 ml
2500 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
4×2000 ml
4×2000 ml
4×2000 ml
4×2000 ml
4×2000 ml
4×2000 ml
5000 ml
5000 ml
6×1500 ml
1500 ml
1500 ml
1500 ml
1500 ml
6×1500 ml
6×1500 ml
6×1500 ml
2500 ml
2500 ml
3000 ml
3000 ml
2000 ml
2000 ml
1500 ml
1500 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
8×1000 ml
8×1000 ml
8×1000 ml
102B05X přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent.O
102.1B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent. 100ML127,90O
kódnázevlék. formabalení
00524
03569
Natrium hydrogencarb.
Natrium hydrogencarb.
inj
inj
6×20 ml
5×20 ml
102.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent. 100ML10,40O
kódnázevlék. formabalení
31352Alkaligen Humaninf400 ml
103B05X přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent.H
103.1B05Xpřídavky do i.v. roztokůparent.100ML284,25H
kódnázevlék. formabalení
69597
86799
69596
86798
86797
Ardealytosol L
Ardealytosol L
Ardealytosol L
Ardealytosol L
Ardealytosol L
inf
inf
inf
inf
inf
500 ml
400 ml
300 ml
250 ml
200 ml
103.2B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100ML19,60H
kódnázevlék. formabalení
70523Infusio kalii chlorati MVMinf250 ml
103.3B05XA03chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)parent.100ML24,75H
kódnázevlék. formabalení
69727
87695
Ardeaelytosol NaCl 5,85
Adreaelytosol NaCl 5,85
inf
inf
200 ml
20×200 ml
103.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100ML25,75H
kódnázevlék. formabalení
87726
87734
Ardeaelytosol NaCl 10
Ardeaelytosol NaCl 10
inf
inf
200 ml
20×200 ml
103.5B05XA04chlorid amonnýparent.100ML11,95H
kódnázevlék. formabalení
86596
69576
Ardeaelytosol amon. 1/1
Ardeaelytosol amon. 1/1
inf
inf
12×500 ml
500 ml
103.6B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100ML53,55H
103.7B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10ML12,85H
kódnázevlék. formabalení
72998
89218
Solutio Shils Ardeapharma
Solutio Shils Ardeapharma
inf
inf
50 ml
40×50 ml
103.8B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100ML130,80H
kódnázevlék. formabalení
72997Solutio Thomasisol50 ml
103.9B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100ML28,30H
103.10B05XCvitamínyparent.1DF47,60H
kódnázevlék. formabalení
97955Multibionta pro infinf15×10 ml
103.11B05XXostatní i.v. roztokyparent.100ML7,80H
104B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltraci lok.H
104.1B05Zhemodialytika a hemofiltráty lok.1000ML170,00 H
kódnázevlék. formabalení
62378
68823
62381
68827
68822
68826
99270
69251
99267
69255
69253
69249
99280
77528
99263
99276
77526
99261
99257
99274
77525
68819
68817
99278
99264
77527
99258
99260
68818
99272
77524
99255
77523
69649
69646
87685
87576
87610
87614
87609
71739
87673
87562
87613
87560
87607
87612
87660
71738
Dialyhem B-I
Dialyhem B-I
Dialyhem B-II
Dialyhem B-II
Dialyhem B-I
Dialyhem B-II
Dialyhem B-II
Dialyhem B-II
Dialyhem B-I
Dialyhem B-I
Dialyhem B-I
Dialyhem B-II
Dialyhem VI
Dialyhem VI
Dialyhem A-3
Dialyhem IV
Dialyhem IV
Dialyhem A-2
Dialyhem A-1
Dialyhem III
Dialyhem III
Dialyhem A-3
Dialyhem A-1
Dialyhem V
Dialyhem A-3
Dialyhem V
Dialyhem A-1
Dialyhem A-2
Dialyhem A-2
Dialyhem II
Dialyhem II
Dialyhem I
Dialyhem I
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Infusio Maxwelli
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Ardeadialysol
Infusio Maxwelli
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
17 l
10,5 l
17 l
10,5 l
5,5 l
5,5 l
15 l
10 l
15 l
10 l
5 l
5 l
15 l
10 l
10 l
15 l
10 l
15 l
10 l
15 l
10 l
5 l
5 l
15 l
15 l
10 l
15 l
10 l
5 l
15 l
10 l
15 l
10 l
500 ml
500 ml
12×500 ml
400 ml
12×500 ml
400 ml
12×400 ml
500 ml
12×400 ml
300 ml
300 ml
250 ml
12×300 ml
250 ml
12×300 ml
1×500 ml
104.2B05ZAhemodialytika, koncentráty lok.1000ML128,60 H
kódnázevlék. formabalení
83843
83844
70545
83840
83841
83842
83832
83831
70541
83830
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. PGS-2
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
8 l
9 l
10 l
5 l
6 l
7 l
7 l
6 l
10 l
5 l
83834
83833
80432
92278
96941
96942
98382
98381
75501
92276
75505
80425
75649
80415
92277
92272
96945
80430
96301
75503
96944
96943
96302
96946
80419
96947
75500
92275
75504
80424
75648
80414
92271
96298
75502
96297
80413
96296
75652
80421
80429
96299
75647
80418
96300
99163
80423
99161
80411
80417
80412
80420
80428
83835
83837
83839
70544
83838
83836
75646
99162
80422
99160
80410
80416
80427
75651
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Bikarbonatovy HDK G02
Bikarbonatovy HDK G26
Bikarbonatovy HDK G01
Bikarbonatovy HDK F8 4%
Bikarbonatovy HDK G01
Bikarbonatovy HDK F8 4%
Bikarbonatovy HDK G12
Bikarbonatovy HDK G25
Bikarbonatovy HDK F09
Bikarbonatovy HDK G21
Bikarbonatovy HDK G13
Bikarbonatovy HDK F18
Bikarbonatovy HDK G26
Bikarbonatovy HDK F32
Bikarbonatovy HDK G03
Bikarbonatovy HDK G02
Bikarbonatovy HDK G01
Bikarbonatovy HDK G14
Bikarbonatovy HDK F02
Bikarbonatovy HDK F01
Bikarbonatovy HDK F8 4%
Bikarbonatovy HDK F04
Bikarbonatovy HDK F20
Bikarbonatovy HDK F05
Bikarbonatovy HDK G12
Bikarbonatovy HDK G25
Bikarbonatovy HDK F09
Bikarbonatovy HDK G21
Bikarbonatovy HDK G13
Bikarbonatovy HDK F18
Bikarbonatovy HDK F32
Bikarbonatovy HDK G03
Bikarbonatovy HDK G14
Bikarbonatovy HDK F02
Bikarbonatovy HDK F17
Bikarbonatovy HDK F01
Bikarbonatovy HDK F08
Bikarbonatovy HDK F30
Bikarbonatovy HDK G23
Bikarbonatovy HDK F04
Bikarbonatovy HDK G15
Bikarbonatovy HDK F20
Bikarbonatovy HDK F05
Bikarbonatovy HDK G07
Bikarbonatovy HDK G16
Bikarbonatovy HDK F06
Bikarbonatovy HDK F10
Bikarbonatovy HDK F19
Bikarbonatovy HDK F17
Bikarbonatovy HDK F30
Bikarbonatovy HDK G23
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G140
Bikarbonatovy HDK G15
Bikarbonatovy HDK G07
Bikarbonatovy HDK G16
Bikarbonatovy HDK F06
Bikarbonatovy HDK F10
Bikarbonatovy HDK F19
Bikarbonatovy HDK G22
Bikarbonatovy HDK F11
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
9 l
8 l
10 l
10 l
10 l
10 l
8 l
8 l
10 l
10 l
10 l
10 l
10 l
10 l
5 l
10 l
10 l
5 l
5 l
10 l
10 l
10 l
5 l
10 l
10 l
10 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
10 l
5 l
5 l
10 l
10 l
5 l
10 l
5 l
5 l
10 l
10 l
10 l
10 l
10 l
5 l
5 l
5 l
5 l
7 l
9 l
10 l
8 l
6 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
10 l
10 l
92274
92270
83815
83812
70540
83813
83814
83811
96934
83847
70543
83846
83849
83848
83845
80426
75650
92273
84055
92269
75655
96932
83828
83829
70542
75657
83825
83826
83827
96289
96938
96937
80434
84054
75654
80436
96287
96939
75656
76940
96933
96293
96292
84057
80433
80435
96936
96294
96295
96288
84056
96291
96935
83859
70538
83855
83856
83857
83858
96290
93853
70539
83851
83854
83850
83852
75653
Bikarbonatovy HDK G24
Bikarbonatovy HDK F31
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Acetat.hemod.konc. AC-03
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Hemodial. konc. G-140
Bikarbonatovy HDK G22
Bikarbonatovy HDK F21
Bikarbonatovy HDK G24
Acetat.hemod.konc. AC-14
Bikarbonatovy HDK F31
Acetat.hemod.konc. AC-12
Acetat.hemod.konc. AC-01
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Acetat.hemod.konc. AC-13
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Hemodial. konc. PGS-21
Acetat.hemod.konc. AC-03
Acetat.hemod.konc. AC-07
Acetat.hemod.konc. AC-06
Acetat.hemod.konc. AC-10
Acetat.hemod.konc. AC-14
Acetat.hemod.konc. AC-12
Acetat.hemod.konc. AC-11
Acetat.hemod.konc. AC-01
Acetat.hemod.konc. AC-08
Acetat.hemod.konc. AC-13
Acetat.hemod.konc. AC-09
Acetat.hemod.konc. AC-02
Acetat.hemod.konc. AC-07
Acetat.hemod.konc. AC-06
Acetat.hemod.konc. AC-15
Acetat.hemod.konc. AC-10
Acetat.hemod.konc. AC-11
Acetat.hemod.konc. AC-05
Acetat.hemod.konc. AC-08
Acetat.hemod.konc. AC-09
Acetat.hemod.konc. AC-02
Acetat.hemod.konc. AC-15
Acetat.hemod.konc. AC-05
Acetat.hemod.konc. AC-04
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Acetat.hemod.konc. AC-04
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Hemodial. konc. HD-0
Bicarbonatovy HDK F08
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
10 l
10 l
9 l
6 l
10 l
7 l
8 l
5 l
10 l
7 l
10 l
6 l
9 l
8 l
5 l
5 l
5 l
5 l
10 l
5 l
10 l
10 l
8 l
9 l
10 l
10 l
5 l
6 l
7 l
5 l
10 l
10 l
10 l
5 l
5 l
10 l
5 l
10 l
5 l
10 l
10 l
5 l
5 l
10 l
5 l
5 l
10 l
5 l
5 l
5 l
5 l
5 l
10 l
9 l
10 l
5 l
6 l
7 l
8 l
5 l
8 l
10 l
6 l
9 l
5 l
7 l
10 l
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o.
105.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.5MG0,85
105.2C01AA04digitoxinp.o.0.1MG0,85
105.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG0,85
kódnázevlék. formabalení
03542
83318
00705
Digoxin 0,250 Léčiva
Digoxin 0,125 Léčiva
Digoxin
tab
tab
gtt
30×0,25 mg
30×0,125 mg
10 ml (0,5 mg/ml)
105.4C01AA08metildigoxinp.o.0.2MG0,85
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent.
106.1C01AA05digoxinparent.0.25MG4,95
kódnázevlék. formabalení
00435Digoxin Spofainj10×2ml/0,5 mg
106.2C01AA08metildigoxinparent.0.2MG4,95
106.3C01AC01g-strofantinparent.0.25MG24,00
107C01BAantiarytmika, třída lap.o.
107.1C01Bipratropiump.o.30MG55,00
kódnázevlék. formabalení
88433Itroptab20×10 mg
107.2C01BAdetajmii bitartrasp.o.75MG15,60
kódnázevlék. formabalení
23113Tachmalcordrg50×25 mg
107.3C01BA01chinidinp.o.1.2GM20,20
kódnázevlék. formabalení
89774Tbl. chinidini puri 0,2tab50×0,2 g
107.4C01BA01chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.2GM27,90
kódnázevlék. formabalení
02606Kinidin Durulestab100×200 mg
107.5C01BA02prokainamidp.o.3GM39,50
kódnázevlék. formabalení
62311APO-Procainamidecap100×250 mg
107.6C01BA03disopyramidp.o.0.4GM12,65
kódnázevlék. formabalení
88627Korapeiscap100×150 mg
107.7C01BA08prajmalinp.o.30MG14,35
kódnázevlék. formabalení
90992Neo-Gilurytmaltab50×20 mg
108C01BAantiarytmika, třída laparent.O
108.1C01Bipratropiumparent.3MG800,90O
kódnázevlék. formabalení
88432Itropinj5×1 ml/0,5 mg
108.2C01BA02prokainamidparent.3GM248,20O
108.3C01BA03disopyramidparent.0.4GM248,20O
108.4C01BA05ajmalinparent.0.3GM248,20O
kódnázevlék. formabalení
99356Gilurytmal 10 i.v.inj5×10 ml/50 mg
109C01BBantiarytmika, třída I bp.o.
109.1C01BB02mexiletinp.o.0.8GM10,45
kódnázevlék. formabalení
93311
91178
Katen retard
Katen
tab
cap
50×400 mg
100×100 mg
109.2C01BB03tocainidp.o.1.2GM10,45
110C01BBantiarytmika, třída I bparent.O/INT,KAR
110.1C01BB01lidokainparent.1ML1,25O/INT,KAR
110.2C01BB02mexiletinparent.0.8GM359,70O/INT,KAR
kódnázevlék. formabalení
04100Mexitilinj50×10 ml/250 mg
110.3C01BB03tocainidparent.1.2GM359,70O/INT,KAR
111C01BCantiarytmika, třída Icp.o.
111.1C01BC03propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)p.o.0.3GM12,95
kódnázevlék. formabalení
91277
91276
Prolekofen
Prolekofen
tab
tab
50×300 mg
50
×150 mg
111.2C01BC03propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM17,60
kódnázevlék. formabalení
76761Rytmonorm 10 mg
tab500×10 mg
112C01BCantiarytmika, třída Icparent.O/INT,KAR
112.1C01BC03propafenonparent.0.3GM142,20O/INT,KAR
kódnázevlék. formabalení
91275Prolekofeninj10×10 ml/35 mg
112.2C01BC07lorcainidparent.0.2GM142,20O/INT,KAR
113C01BDantiarytmika, třída Illp.o.
113.1C01BD01amiodaronp.o.0.2GM5,80
kódnázevlék. formabalení
96599
80156
Sedacoron 200 mg
Cordarone
tab
tab
50×200 mg
60
×200 mg
114C01BDantiarytmika, třída Ill a adenosinparent.O/INT,KAR
114.1C01BD01amiodaronparent.0.2GM25,05O/INT,KAR
kódnázevlék. formabalení
96600Sedacoroninj5×3 ml/150 mg
114.2C01BD02bretylium tosilátparent.100MG142,20O/INT,KAR
114.3C01EB10adenosinparent.15MG698,60O/INT,KAR
kódnázevlék. formabalení
18423Adenocorinj6×2 ml
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent.
O
115.1C01CA03norepinefrinparent.6MG68,30O
kódnázevlék. formabalení
00536Noradrenalin Léčivainj5×1 ml/1 mg
115.2C01CA04dopaminparent.0.5GM111,90O
kódnázevlék. formabalení
04380Tensamininj10×5 ml
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent.H
116.1C01CA02isoprenalinparent.90MG15978,40H
kódnázevlék. formabalení
1946Isoprenalin Spofainj10×1 ml/0,2 mg
116.2C01CA05norfenefrinparent.25MG24,30H
kódnázevlék. formabalení
09450Novadral pro infusioneinj5×5 ml/10 mg
116.3C01CA07dobutaminparent.0.5GM692,60H
kódnázevlék. formabalení
97532
56285
Dobutrex
Dobutrex
inj
inj
250 mg
250 mg
116.4C01CA09metaraminolparent.50MG195,65H
kódnázevlék. formabalení
01818Aramineinj10 ml/10 mg
116.5C01CA10metoxaminparent.30MG41,85H
116.6C01CA11mepenterminparent.30MG104,00H
116.7C01CA17midodrinparent.7.5MG85,35H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy parent.X
117.1C01CE01amrinonparent.0.5GM4228,65X
kódnázevlék. formabalení
91980Wincoraminj10×20 ml (5 mg/ml)
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátů p.o.
118.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5MG2,20
kódnázevlék. formabalení
86677Nit-Rettab50×2,5 mg
118.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5MG4,15
kódnázevlék. formabalení
94692NitroMack retardcap30×2,5 mg
118.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,55
kódnázevlék. formabalení
99304Nitromack retard 5 mgcap30×5 mg
118.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG4,85
kódnázevlék. formabalení
78807
60327
78806
60328
78805
61459
61458
97865
Wesorbide 20 mg
APO-ISDN 10 mg
Wesorbide 10 mg
APO-ISDN 5 mg
Wesorbide 5 mg
Isostenase 20
Isostenase 20
Maycor retard 20 mg
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100×20 mg
100×10 mg
100×10 mg
100×5 mg
100×5 mg
100×20 mg
50×20 mg
30
×20 mg
118.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60MG5,00
kódnázevlék. formabalení
91591Cardiket retard 120cap20×120 mg
118.6C01DA08isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) p.o.60MG3,15
kódnázevlék. formabalení
97720
97866
99302
APO-ISDN 30 mg
Maycor retard 40 mg
Isomack retard 40 mg
tab
cap
cap
100×30 mg
30×40 mg
30×40 mg
118.7C01DA14isosorbid mononitrátp.o.40MG3,70
kódnázevlék. formabalení
61469
92569
61467
61468
76403
76404
76405
92568
76402
67401
76400
96191
ISMN AL 40
ISMN AL 40
ISMN AL 20
ISMN AL 40
Sorbimon 40 mg
Sorbimon 40 mg
Sorbimon 40 mg
ISNM AL 20
Sorbimon 20 mg
Sorbimon 20 mg
Sorbimon 20 mg
Monosan 40 mg
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100×40 mg
60×40 mg
100×20 mg
50×40 mg
20×40 mg
50×40 mg
100×40 mg
60×20 mg
100×20 mg
50×20 mg
20×20 mg
30
×40 mg
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent.H
119.1C01DA02glycerol trinitrátparent.2.5MG15,45H
kódnázevlék. formabalení
94559
97184
Perlinganit pro infus
Perlinganit pro infus
inf
inf
10×10 ml
50 ml
119.2C01DA08isosorbid dinitrátparent.20MG116,70H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr.
120.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5DF2,65
kódnázevlék. formabalení
31407
60032
Nitromint
Maycor Nitrospray
aer
spr
10 g
11,8 g
120.2C01DA08isosorbid dinitrátspr.20MG12,35
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng.
121.1C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.5MG4,05
kódnázevlék. formabalení
00231Nitroglycerintab20×0,5 mg
121.2C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20MG3,10
kódnázevlék. formabalení
78802Wesorbide 5 mgtab100×5 mg
122C01DXostatní vazodilatanciap.o.
122.1C01DX03oxifedrinp.o.40MG4,90
122.2C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG7,20
kódnázevlék. formabalení
83663
83662
83473
76154
Molsihexal 2 mg
Molsihexal 2 mg
Molsihexal 2 mg
Corvaton
tab
tab
tab
tab
100×2 mg
50×2 mg
30×2 mg
30×2 mg
122.3C01DX12molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně) p.o.6MG4,05
kódnázevlék. formabalení
83665
83664
83474
Molsihexal 4 mg
Molsihexal 4 mg
Molsihexal 4 mg
tab
tab
tab
100×4 mg
50×4 mg
30×4 mg
122.4C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě) p.o.6MG9,75
kódnázevlék. formabalení
86432
83475
83666
76156
Molsihexal reatrd
Molsihexal retard
Molsihexal retard
Corvaton retard
tab
tab
tab
tab
30×8 mg
100×8 mg
50×8 mg
30×8 mg
123C01DXostatní vazodilatancia parent.H
123.1C01DX03oxifedrinparent.40MG14,10H
123.2C01DX12molsidominparent.6MG107,80H
kódnázevlék. formabalení
76158Corvatoninj10×1 ml/2 mg
124C01EAprostaglandinyparent.X
124.1C01EA01alprostadilparent.0.5MG3442,50X
kódnázevlék. formabalení
92305
85888
70426
Alprostan
Prostin VR
Karon
inf
inj
inj
10×0,2 ml/100 RG
5×1 ml/500 RG
0,2 ml/100 RG
124.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20RG765,90X
kódnázevlék. formabalení
91731Prostavasininj10×20 RG
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky p.o.
125.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1GM6,40
kódnázevlék. formabalení
68571Dopagentab50×250 mg
125.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG15,20
kódnázevlék. formabalení
83722Catapresan depotcap60×0,25 mg
125.3C02AC02guanfacinp.o.3MG15,20
125.4C02AC05moxonidinp.o.0.3MG15,20
125.5C02LA51reserpin a diuretikap.o.1DF0,75
kódnázevlék. formabalení
02629Crystepindrg30 dražé
125.6C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3DF5,05
125.7C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.2DF3,50
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent.H
126.1C02AC01klonidinparent.0.45MG71,70H
kódnázevlék. formabalení
92074Catapresaninj5×1 ml/0,15 mg
127C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryp.o.
127.1C02CAmetazosinp.o.20MG6,10
kódnázevlék. formabalení
77344Kenosintab30×10 mg
127.2C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5MG7,05
kódnázevlék. formabalení
23338
94315
Adversuten 1
Deprazolin mite
tab
tab
50×1 mg
10×1 mg
127.3C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,35
kódnázevlék. formabalení
88173Deprazolintab30×2 mg
127.4C02CA06urapidilp.o.50MG10,30
128C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryparent.O
128.1C02CA06Urapidilparent.50MG219,20O
kódnázevlék. formabalení
90765
90763
Ebrantil i.v. 50
Ebrantil i.v. 25
inj
inj
5×10 ml/50 mg
5×5 ml/25 mg
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o.
129.1C02DB01dihydralazinp.o.75MG1,15
kódnázevlék. formabalení
00110Dihydralazintab50×25 mg
129.2C02DB03endralazinp.o.10MG9,65
129.3C02DC01minoxidilp.o.20MG20,60L/INT,KAR
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparent.H
130.1C02DA01diazoxidparent.300MG290,50H
kódnázevlék. formabalení
03451Hyperstatinj20 ml/300 mg
130.2C02DB01dihydralazinparent.25MG35,50H
kódnázevlék. formabalení
90484Nepresolinj5×25 mg
130.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50MG286,70H
kódnázevlék. formabalení
3983Niprideinj50×50 mg
131C03AAthiazidová diuretikap.o.
131.1C03AA03hydrochlorothiazidp.o.25MG0,40
kódnázevlék. formabalení
00168Hydrochlorothiazidtab20×25 mg
132C03Bsulfonamidová diuretika a antihypertenzivap.o.
132.1C03BAmetipamidp.o.2.5MG1,05
kódnázevlék. formabalení
94810Hypotylintab30×2,5 mg
132.2C03BA04chlortalidonp.o.25MG0,50
kódnázevlék. formabalení
04252Urandiltab30×50 mg
132.3C03BA10xipamidp.o.20MG1,05
132.4C03BA11indapamidp.o.2.5MG1,05
kódnázevlék. formabalení
96696Indapcap30×2,5mg
132.5C03Bcikletaninp.o.50MG1,05
133C03CAkličková diuretika p.o.
133.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40MG0,90
kódnázevlék. formabalení
96738
86717
97935
96375
96736
APO-Furosemide 80 mg
Furanthril
Fursemid
Furomex
APO-Furosemide 20
tab
tab
tab
tab
tab
100×80 mg
50×40 mg
100×40 mg
100×40 mg
100×20 mg
133.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40MG1,20
kódnázevlék. formabalení
02785Furosemid fortetab10×250 mg
133.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG0,90
133.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG1,20
134C03CAkličková diuretika parent.O
134.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40MG15,60O
kódnázevlék. formabalení
86904
86903
86718
75072
02133
Furanthril
Furanthril
Furanthril
Furosemid ratiopharm
Furosemid Biotika
inj
inj
inj
inj
inj
100×2 ml/20 mg
50×2 ml/20 mg
5×2 ml/20 mg
5×2 ml/20 mg
5×2 ml/20 mg
134.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40MG6,75O
kódnázevlék. formabalení
99333Furosemid Biotika forteinj10×10 mg/125 mg
134.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG15,60O
134.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15MG6,75O
134.5C03Ckyselina etakrynováparent.50MG556,10O
kódnázevlék. formabalení
01822
83579
Edecrin
Edecrin
inj
inj
50 mg
50 mg
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o.
135.1C03DA01spironolaktonp.o.75MG4,75
kódnázevlék. formabalení
76915
96362
30404
Uractone
Xenalon-100
Verospiron
tab
tab
tab
20×100 mg
20×100 mg
100×25 mg
135.2C03DB01amiloridp.o.10MG1,25
kódnázevlék. formabalení
87662Amiclarantab50×5 mg
135.3C03DB02triamterenp.o.100MG1,25
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik p.o.
136.1C03EAstředně silná diuretika a kalium šetřící látkyp.o.1DF1,30
kódnázevlék. formabalení
88518Amiclotontab30 tab
136.2C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.5DF0,70
kódnázevlék. formabalení
83718
83717
83716
60196
60194
76380
60195
92621
70515
Amilorid HCT AL
Amilorid HCT AL
Amilorid HCT AL
Aquaretic
Aquaretic
Rhefluin
Aqueretic
Aquaretic
Apo-Amilzide 5/50 MG
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100 tab
50 tab
20 tab
100 tab
30 tab
30 tab
50 tab
20 tab
100×5 mg
136.3C03EA14spironolakton/butizidp.o.1DF10,00
137C04ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu parent.O
137.1C04AB01fentolaminparent.10MG21,40O
kódnázevlék. formabalení
01511Regitininj5×1 ml/10 mg
137.2C04AB02tolazolinparent.75MG98,40O
kódnázevlék. formabalení
00440Divascolinj10×1 ml/10mg
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o.
138.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.2GM0,45
138.2C04ADetophyllinp.o.0.3GM1,75
kódnázevlék. formabalení
00243Oxyphyllintab50×100 mg
138.3C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.9GM5,20
kódnázevlék. formabalení
02673
75028
Xanidil
Xanidil retard
tab
tab
30×150 mg
20×500 mg
138.4C04AD03Pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM9,70
kódnázevlék. formabalení
04184Agapurindrg60×100 mg
138.5C04AD03Pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1GM8,65
kódnázevlék. formabalení
96180Agapurin 600 retardtab20×600 mg
138.6C04AD03pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o. 1 GM9,20
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent.
139.1C04AColamini nicotinasparent.0.9GM20,50
139.2C04ADetophyllin/theophyllinparent.0.3GM12,25
kódnázevlék. forma balení
00541Oxyphyllininj5×2 ml
139.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.9GM4,35
139.4C04AD03pentoxifyllinparent.0.3GM29,20
kódnázevlék. formabalení
69241Pentilin 100inj5×5 ml/100 mg
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
140.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3MG1,70
140.2C04AE02nicergolinp.o.30MG8,70
140.3C04AE51hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinacep.o.2ML1,70
kódnázevlék. formabalení
88088Ersilangtt50 ml
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů parent.
141.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3MG59,00
kódnázevlék. formabalení
00432DH-Ergotoxin Léčivainj5×1 ml/0,3 mg
142C04AXjiná periferní vasodilatancia p.o.
142.1C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3DF5,40
142.2C04AX02fenoxybenzaminp.o.30MG15,90
142.3C04AX19sulkotidilp.o.0.3GM5,40
142.4C04AX20buflomedilp.o.0.6GM5,40
142.5C04AX21naftidrofurylp.o.0.2GM5,40
kódnázevlék. formabalení
97026Enelbin retardtab50×100 mg
143C04AXjiná periferní vasodilatancia parent.
143.1C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2DF15,20
143.2C04AX11bencyklanparent.0.6GM52,70
143.3C04AX21naftidrofurylparent.0.2GM52,70
kódnázevlék. formabalení
98049Enelbininj10×5 ml/40 mg
144C05ADantihemorhoidalia obsahující lokální anestetikalok.
144.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1GM0,55
144.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,55
144.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1DF1,00
144.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,55
kódnázevlék. formabalení
00832Aviril Hung30 g
145C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití lok.
145.1C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1GM0,80
kódnázevlék. formabalení
01966Ketazon Hung20 g
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok.
146.1C05BApřípravky s heparinem k zevnímu použitílok.1GM0,85
146.2C05BA01organo-heparinoidylok.1GM0,85
kódnázevlék. formabalení
03575Heparoid Léčivaung30 g
147C05CAkapiláry s tabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů p.o.
147.1C05CAbioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)p.o.0.9GM6,90
147.2C05CAbioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3DF1,30
kódnázevlék. formabalení
04361Anavenoldrg60×32 mg
147.3C05CAbioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2ML2,70
kódnázevlék. formabalení
02635Anavenolgtt25 ml
147.4C05CAbioflavonoidy (tribenosid)p.o.0.6GM6,90
147.5C05CA04troxerutinp.o.0.9GM6,90
kódnázevlék. formabalení
04336Cilkanolcap30×300 mg
147.6C05CA53diosmin, kombinacep.o.2DF6,90
148C05jiné kapiláry stabilizující látky p.o.
148.1C05BX01jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)p.o.0.75GM6,90
148.2C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60MG5,90
kódnázevlék. formabalení
94708
94327
Aescin
Yellon
tab
cap
30×20 mg
30×20 mg
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent.H
149.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5MG55,20H
kódnázevlék. formabalení
09622Reparilinj30×5 mg
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o.L/KAR,INT
150.1C07AA07sotalolp.o.0.16GM6,50L/KAR,INT
kódnázevlék. formabalení
83671
83670
83481
67342
67343
83669
Sotahexal
Sotahexal
Sotahexal
Sotalex
Sotalex mite
Sotahexal mite
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100×160 mg
50×160 mg
20×160 mg
30×160 mg
30×80 mg
100×80 mg
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní) p.o.
151.1C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10MG0,30
kódnázevlék. formabalení
02484Trimepranoltab50×40 mg
151.2C07AAmetipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)p.o.10MG0,60
kódnázevlék. formabalení
02483Trimepranoltab50×10 mg
151.3C07AA02oxprenololp.o.0.1GM2,60
151.4C07AA03pindololp.o.15MG2,60
kódnázevlék. formabalení
96759
96761
96757
96778
66776
APO-Pindol 10
APO-Pindol 15
APO-Pindol 5
Humatin
Humatin
tab
tab
tab
sir
tab
100×10 mg
100×15 mg
100×5 mg
60 ml
16×250 mg
151.5C07AA05propranololp.o.0.16GM2,60
151.6C07AA12nadololp.o.0.16GM2,60
kódnázevlék. formabalení
66329
66330
Darbelan
Darbelan
tab
tab
30×10 mg
90×10 mg
151.7C07AA16tertatololp.o.5MG2,60
151.8C07AA17bopindololp.o.1MG4,40
kódnázevlék. formabalení
96998Sandonormtab30×1 mg
151.9C07AA23penbutololp.o.40MG2,60
151.10C07AA27kloranololp.o.20MG2,60
152C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity parent.O
152.1C07AA metipranololparent.10MG64,10O
kódnázevlék. formabalení
85866Trimepranolinj10×1 ml/1 mg
152.2C07AAtalinololparent.50MG101,40O
kódnázevlék. formabalení
20405Cordanuminj10×5 ml/10 mg
152.3C07AA02oxprenololparent.0.1GM101,40O
152.4C07AA03pindololparent.15MG101,40O
152.5C07AA07sotalolparent.0.16GM895,20O
kódnázevlék. formabalení
91614Darobinj5×4 ml/40 mg
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o.
153.1C07AB02metoprololp.o.0.15GM2,60
kódnázevlék. formabalení
96753
62493
96755
62491
74954
60039
74956
APO-Metoprolol 50
Metoptolol DH 100 mg
APO-Metopolol 100
Metoprolol DH 50 mg
Metoprolol 100 Stada
Vasocardin
Metoprolol 200 Stada
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100×50 mg
100×100 mg
100×100 mg
100×50 mg
20×100 mg
50×100 mg
50×200 mg
153.2C07AB03atenololp.o.75MG3,60
kódnázevlék. formabalení
62860
72988
83648
67360
80438
83647
89769
72987
83645
62857
83644
Atenobene 100
Catenol 100
Atehexal 100
Atenolol 50 von CT
Betasyn 100
Atehexal 100
Betasyn 100
Catenol
Atehexal 100
Atenobene 50
Atehexal 50
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
50×100 mg
100×100 mg
100×100 mg
30×50 mg
100×100 mg
50×100 mg
100×50 mg
100×50 mg
25×100 mg
50×50 mg
100×50 mg
96445
83646
83643
80437
89768
83642
65388
65389
Corotenol 100
Atehexal 100
Atehexal 50
Betasyn 50
Betasyn 50
Atehexal 50
Tenormin
Tenormin
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
30×100 mg
30×100 mg
50×50 mg
100×50 mg
30×50 mg
30×50 mg
28×50 mg
28×100 mg
153.3C07AB04acebutololp.o.0.4GM6,00
kódnázevlék. formabalení
75939
80058
Acecor 400 MG
Sectral 400
tab
tab
30×400 mg
30×400 mg
153.4C07AB05betaxololp.o.20MG6,00
153.5C07AB07bisoprololp.o.10MG6,00
153.6C07AB08celiprololp.o.0.2GM6,00
153.7C07AB12nebivololp.o.5MG6,00
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitou parent.O
154.1C07AB02metoprololparent.0.15GM1430,25O
kódnázevlék. formabalení
04392Betalocinj10×5 ml
154.2C07AB03atenololparent.75MG1430,25O
154.3C07AB04acebutololparent.0.4GM1430,25O
155C07AGalfa, beta-blokátoryp.o.L/KAR,INT
155.1C07AG01labetalolp.o.0.6GM17,00L/INT,KAR
kódnázevlék. formabalení
87669Trandatetab250×200 mg
155.2C07AG02karvedilolp.o.37.5MG30,00L/INT,KAR
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent.H
156.1C07AG01labetalolparent.0.6GM893,90H
kódnázevlék. formabalení
87508Trandateinj5×20 mg/100 mg
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o.
157.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.2C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1DF4,50
157.3C07FAbeta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens. p.o.0.5DF0,60
kódnázevlék. formabalení
04367
76981
Trimecryton
Trimecryton
tab
tab
30 tab
30 tab
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o.
158.1C08CA01amlodipinp.o.5MG13,50L/INT,KAR
158.2C08CA02felodipinp.o.5MG10,30
158.3C08CA03isradipinp.o.5MG10,30
158.4C08CA05nifedipinp.o.30MG2,00
kódnázevlék. formabalení
91634
88522
97771
68841
88754
91199
Cordafen
Nifecard
Nifesan
APO-Nifed
Cordipin
Corinfar
tab
tab
tab
cap
tab
drg
50×10 mg
50×10 mg
50×10 mg
100×10 mg
50×10 mg
100×10 mg
158.5C08CA05nifedipin (retadrované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o. 30MG2,15
kódnázevlék. formabalení
94129
91692
65382
65381
98043
98044
98045
99895
93460
Depin-E retard
Nifecard retard
Nifehexal retard
Nifehexal retard
Corinfar retard
Corinfar retard
Corinfar retard
Nifedipin Pharmavit
Cordipin retard
tab
tab
tab
tab
drg
drg
drg
tab obd
tab ret
100×20 mg
30×20 mg
100×20 mg
50×20 mg
30×20 mg
50×20 mg
100×20 mg
50×20 mg
30
×20 mg
158.6C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o. 30MG1,65
kódnázevlék. formabalení
65385
65384
83667
Nifehexal 40 retard
Nifehexal 40 retard
Nifehexal 40 retard
tab
tab
tab
100×40 mg
50×40 mg
20
×40 mg
158.7C08CA06nimodipinp.o.0.3GM172,80X
kódnázevlék. formabalení
97032
88860
Nimotop
Nimotop S
tab
tab
126×30 mg
100×30 mg
158.8C08CA07nisoldipinp.o.20MG10,30
158.9C08CA08nitrendipinp.o.20MG10,30
158.10C08CA09lacidipinp.o.4MG12,50L/INT,KAR
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řady parent.
H
159.1C08CA03isradipinparent.5MG3204,50H
kódnázevlék. formabalení
96533Lomir i.v.inj5×10 ml/0,1 mg
159.2C08CA05nifedipinparent.30MG3204,50H
159.3C08CA06nimodipinparent.50MG3779,00X
kódnázevlék. formabalení
88858Nimotop Sinf50 ml/10 mg
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyp.o.
160.1C08DA01verapamilp.o.0.24GM5,25
kódnázevlék. formabalení
86046
77034
77037
77035
77036
68963
90988
97570
96074
Verapamil AL 120
Verapamil AL 40
Verapamil AL 80
Verapamil AL 40
Verapamil AL 80
Lekoptin
Lekoptin
Lekoptin
Lekoptin
tab
tab
tab
tab
tab
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
100×120 mg
50×40 mg
100×80 mg
100×40 mg
50×80 mg
20×120 mg
30×40 mg
50×80 mg
50×40 mg
160.2C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)p.o.0.24GM6,30
kódnázevlék. formabalení
93679Lekoptin retardtab20×240 mg
160.3C08DA02gallopamilp.o.0.1GM5,25
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řady parent.H
161.1C08DA01verapamilparent.0.24GM299,65H
kódnázevlék. formabalení
62236
09210
Flamon 5
Lekoptin
inj
inj
50×2ml/5 mg
50×2ml/5 mg
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řady p.o.
162.1C08DB01diltiazemp.o.0.24GM5,40
kódnázevlék. formabalení
93186
94314
94321
93711
Blocalcin
Diacordin 90 retard
Blocalcin 90 retard
Diacordin 60
tab
tab
tab
tab
50×60 mg
30×90 mg
30×90 mg
50×60 mg
162.2C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a vice)p.o.0.24GM5,45
kódnázevlék. formabalení
76736Diacordin 120 retardtab30×120 mg
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řady parent.H
163.1C08DB01diltiazemparent.25MG330,15H
kódnázevlék. formabalení
99136
93135
Dilzem parenteral
Dilzem parenteral
inj
inj
5×100 mg
5
×25 mg
164C09AA inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o.
164.1C09AA01kaptopril (do 25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG6,75
kódnázevlék. formabalení
90975
31215
31385
56195
56201
60242
80033
91021
91923
96903
97873
31215
31385
Katopil
Tensiomin 25 mg
Tensiomin 12,5 mg
Capoten
Capoten
Capoten
Capoten
Capoten
Capoten
APO-Capto
Alkadil
Tensiomin retard
Tensiomin 12,5 MG
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
40×25 mg
30×25 mg
30×12,5 mg
30×25 mg
90×12,5 mg
30×25 mg
100×25 mg
90×25 mg
100×12,5 mg
100×12,5 mg
40×25 mg
30×25 mg
30×12,5 mg
164.2C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50MG5,70
kódnázevlék. formabalení
90976
80034
Katopil
Capoten
tab
tab
40×50 mg
100×50 mg
164.3C09AA02enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG6,75
kódnázevlék. formabalení
55637
62596
85927
Enalapril Lachema 5
Enap 5
Enalapril Lachema 5
tab
tab
tab
100×5 mg
20×5 mg
20×5 mg
164.4C09AA02enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG5,70
kódnázevlék. formabalení
55638
92576
94178
Enalapril Lachema 10
Enalapril Lachema 10
Enap 10
tab
tab
tab
100×10 mg
20×10 mg
20×10 mg
164.5C09AA02enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG4,50
kódnázevlék. formabalení
85928
94179
55639
Enalapril Lachema 20
Enap 20
Enalapril Lachema 20
tab
tab
tab
20×20 mg
20×20 mg
100×20 mg
164.6C09AA03lisinoprilp.o.10MG9,00
kódnázevlék. formabalení
67563
67562
67561
Dapril 20
Dapril 10
Dapril 5
tab
tab
tab
20×20 mg
30×10 mg
30×5 mg
164.7C09AA04perindoprilp.o.4MG10,30
kódnázevlék. formabalení
66375Prestariumtab30×4 mg
164.8C09AA05ramiprilp.o.2.5MG10,30
kódnázevlék. formabalení
62642
62645
62648
62431
62432
62433
62643
62646
Tritace 1,25
Tritace 2,5
Tritace 5
Tritace 1,25
Tritace 2,5
Tritace 5
Tritace 1,25
Tritace 2,5
tab
tab
tab
cap
cap
cap
cap
cap
28×1,25 mg
28×2,5 mg
28×5 mg
20×1,25 mg
20×2,5 mg
20×5 mg
50×1,25 mg
50
×2,5 mg
164.9C09AA06quinaprilp.o.15MG10,30
kódnázevlék. formabalení
99254
62383
62530
Accupro 10
Accupro 5
Accupro 20
tab obd
tab obd
tab obd
30×10 mg
30×5 mg
30×20 mg
164.10C09AA07benazeprilp.o.7.5MG10,30
164.11C09AA08cilazaprilp.o.2.5MG10,30
164.12C09AA10trandolaprilp.o.2MG10,30
164.13C09AA11spiraprilp.o.6MG10,30
164.14C09AA12delaprilp.o.30MG10,30
164.15C09AA13moexiprilp.o.15MG10,30
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu parent.H
165.1C09AA02enalaprilátparent.1.25MG26,15 H
kódnázevlék. formabalení
62597Enap i.v.inj5×1 ml/1,25 mg
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky p.o.
166.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1DF6,95
166.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1DF6,95
kódnázevlék. formabalení
60148Enap Htab20 tab
166.3C09BA06quinapril a diuretikap.o.1DF6,95
166.4C09BA07benazepril a diuretikap.o.1DF6,95
167C09CAantagonisté angiotensinu II p.o.Z
167.1C09CA01losartanp.o.50MG39,75 Z
kódnázevlék. formabalení
84019Coozartab28×50 mg
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinů p.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,

b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1C10AA01 simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15 MG39,60P
168.2C10AA01simvastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG31,50P
168.3C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.30MG39,60P
168.4C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.30MG31,50P
168.5C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.20MG44,00P
168.6C10AA03pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.20MG35,00P
168.7C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.40MG37,40P
kódnázevlék. formabalení
65335Lescolcap28×20 mg
168.8C10AA04 fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.40MG29,75P
kódnázevlék. formabalení
65336Lescolcap28×40 mg
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o.
169.1C10ABetofylin klofibrátp.o.0.5GM5,65
kódnázevlék. formabalení
96992
96357
Duolip forte 500
Duolip forte 500
tab
tab
100×500 mg
30×500 mg
169.2C10AB02bezafibrátp.o.0.6GM13,50
kódnázevlék. formabalení
93560
21569
83130
Bezamidin
Regadrin B
Regadrin B
tab
drg
drg
50×200 mg
50×200 mg
100×200 mg
169.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.2GM13,50
kódnázevlék. formabalení
96574Gevilontab30×450 mg
169.4C10AB05fenofibrátp.o.0.3GM13,50
kódnázevlék. formabalení
85813
97669
Lipanthyl
Lipanthyl 100
cap
cap
50×100 mg
50×100 mg
169.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.0.3GM22,30
kódnázevlék. formabalení
76502
92327
Lipanthyl 200 M
Lipanthyl 200 M
cap
cap
30×200 mg
30×200 mg
169.6C10AB08ciprofibrátp.o.0.1GM10,00
kódnázevlék. formabalení
84430Lipanorcap30×100 mg
169.7C10AD06acipimoxp.o.500MG13,50
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o.P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.
170.1C10AC01cholestyraminp.o.14GM35,45 P
kódnázevlék. formabalení
94031
94033
Vasosan P
Vasosan S
plv
plv
400 g
400 g
170.2C10AC02 colestipolp.o.20GM67,50 P
kódnázevlék. formabalení
94764Colestidplv50×5 gm
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik lok.
171.1D01AA01nystatinlok.1GM1,40
kódnázevlék. formabalení
01069Fungicidinung10 g
171.2D01AA02natamycinlok.1GM2,00
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu lok.
172.1D01AC01klotrimazollok.1GM2,00
kódnázevlék. formabalení
93483
86397
67138
65484
67137
86262
Clotrimazolum Polfa
Clotrimazol AL 1%
Clotrimazol von CT
Clotrimazol AL 1%
Clotrimazol von CT
Canesten
crm
crm
crm
crm
crm
crm
20 g
50 g
50 g
20 g
20 g
20 g
172.2D01AC02mikonazollok.1GM2,00
172.3D01AC03ekonazollok.1GM4,00
172.4D01AC03ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)lok.1GM5,00
172.5D01AC05isokonazollok.1ML2,00
172.6D01AC08ketokonazollok.1GM2,00
172.7D01AC10bifonazollok.1GM6,00
172.8D01AC11oxikonazollok.1GM2,00
172.9D01AC12fenticonazollok.1GM2,00
172.10D01AC20kombinacelok.1GM2,00
172.11D01AC51clotrimazol/urealok.1GM2,00
172.12D01AC60bifonazol, kombinacelok.1GM20,00
173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok.
173.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)lok.1ML1,00
kódnázevlék. formabalení
00799
02772
Nitrofungin
Myco-decidin
liq
liq
1×25 ml
25 ml
173.2D01AE04kyselina undecylenoválok.1GM0,85
kódnázevlék. formabalení
00871Mycoseptinung30 g
173.3D01AE14ciclopiroxlok.1GM4,00
kódnázev lék. forma balení
76150
76152
Batrafén
Batrafén
crm
liq
1×20 gm
1×20 ml
173.4D01AE15terbinafinlok.1GM4,00
173.5D01AE16amorolfinlok.1GM4,00
173.6D01AE18tolnaftatlok.1GM2,00
173.7D01AE19tolciklátlok.1GM2,00
173.8D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1GM2,00
173.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1GM2,00
174D01BAantimykotika pro celkové podání p.o.P
Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:
a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).
174.1D01BA01griseofulvinp.o.0.5GM6,20
kódnázevlék. formabalení
01606Gricintab100×125 mg
174.2D01BA02terbinafinp.o.0.25GM71,50P
kódnázevlék. formabalení
62388
62387
Lamisil
Lamisil
tab
tbl
14×250 mg
14
×125 mg
175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatý lok.
175.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1GM0,30
kódnázevlék. formabalení
88597
88598
Tekutý pudr aa 100 GLO
Tekutý pudr smentholem
sus
sus
100 g
116 g
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty lok.L/DER,PDD
176.1D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)lok.1ML0,80L/DER,PDD
kódnázevlék. formabalení
60404
60408
60079
89997
89996
60078
Balneum Hermal
Balneum Hermal F
Linola-Fett N-olbad
Linola-Fett N-olbad
Linola-Fett N-olbad
Linola-Fett N-olbad
liq
liq
ole
ole
ole
ole
200 ml
200 ml
500 ml
400 ml
200 ml
250 ml
176.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)lok.1ML0,60 L/DER,PDD
kódnázevlék. formabalení
60406
60410
60414
60410
60414
Balneum Hermal
Balneum Hermal F
Balneum Hermal plus
Balneum Hermal F
Blaneum Hermal plus
liq
liq
liq
liq
liq
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
176.3D02AC01měkký parafin a tukové produkty do 500 GM v 1 balení včetnělok.1GM0,80 L/DER,PDD
176.4D02AC01měkký parafin a tukové produkty nad 500 GM v 1 balenílok.1GM0,50 L/DER,PDD
176.5D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močovinylok.1ML0,50 L/DER,PDD
177D02AXjiná emolliencia a protektiva lok.
177.1D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1GM1,75
kódnázevlék. formabalení
00891Polysanpst50 g
177.2D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1GM0,65
kódnázevlék. formabalení
88603
04192
Polysan c. ol.heiant.
Polysan
ung
pst
900 g
650 g
177.3D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1ML0,50
177.4D03AX02dextranomerlok.1GM4,00
178D03BAproteolytické enzymy lok.P
Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:
a) léčba bércových vředů,
b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.
178.1D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1GM50,00 P
178.2D03BAproteolytické enzymy (kolagenáza)lok.1GM19,00 P
178.3D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)lok.1GM15,00 P
kódnázevlék. formabalení
42261
62518
42262
Fibrolan
Fibrolan
Fibrolan
ung
ung
ung
100 g
50 g
25 g
178.4D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1GM29,50 P
kódnázevlék. formabalení
01010
01009
Chypsin
Chypsin
plv
plv
10×1 gm
1 gm
179D05AAantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok.

Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1GM1,25
kódnázevlék. formabalení
93445Delatarung50 g
179.2D05AAdehtylok.1GM0,75
kódnázevlék. formabalení
00889
00859
00894
85331
Pityol
Ichtoxyl
Saloxyl
Unguentum ichtamoli
ung
ung
ung
ung
30 g
30 g
30 g
20 g
179.3D05AC01dithranollok.1GM4,00
179.3a D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1GM 4,20
kódnázevlék. forma balení
90618Oxoralenliq50 ml/0,15 %
179.4D05AX02kalcipotriollok.1GM12,00P
180D05BBretinoidy pro celkové podání p.o.L/DER
Léčbu ordinuje dermatolog:
a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
180.1D05BB01etretinátp.o.35MG86,20L/DER
180.2D05BB02acitretinp.o.35MG86,20L/DER
kódnázevlék. formabalení
76661
76660
Neotigason
Neotigason
cap
cap
30×25 mg
30×10 mg
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok.
181.1D06AA tetracyklin a derivátylok.1GM3,00
181.2D06AX neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)lok.1ML3,55
kódnázevlék. formabalení
90508
90506
55762
55759
Framykoin na př. roztoku
Framykoin na př. roztoku
Pamycon na př. roztoku
Pamycon na př. roztoku
plv
plv
plv
plv
10 lahv.
1 lahv.
10 lahv.
1 lahv.
181.3D06AXneomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)lok.1GM14,00
kódnázevlék. formabalení
01062Framykoinplv ads2 g
181.4D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)lok.1GM2,20
kódnázevlék. formabalení
01063Framykoinplv ads20 g
181.5D06AXneomycin/bacitracin (mast) lok.1GM2,50
kódnázevlék. forma balení
74987
01066
Baneocin
Framykoin
ung
ung
20 g
10 g
181.6D06AXprimycin lok.1GM2,50
181.7D06AX02chloramfenikol lok.1GM2,95
kódnázevlék. forma balení
03015Chloramphenicol Léčivaung10 g
181.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně) lok.1GM8,50
181.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení) lok.1GM5,30
182D06BA sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podánílok.L/DER,CHI
182.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) lok.1GM1,10L/DER,CHI
182.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) lok.1GM1,00L/DER,CHI
182.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) lok. 1GM1,10L/DER,CHI
kódnázevlék. forma balení
62229Dermazincrm50 g
182.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) lok.1GM1,00L/DER,CHI
182.5D06BA02sulfathiazol lok.1GM0,90
182.6D06BA03mafenid lok.1GM1,00L/DER,CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok.
183.1D07AA02hydrokortison lok.1GM1,80
kódnázevlék. forma balení
01958
00858
Hydrocortison Léčiva
Hydrocortison Léčiva
ung
ung
50 g
10 g
183.2D07AA03Prednisolon lok.1GM3,50
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok.
184.1D07AB01klobetazon lok.1GM3,50
184.2D07AB02hydrokortison butyrát lok.1GM3,50
kódnázevlék. forma balení
91077
91078
09305
09307
09310
62047
Laticort
Laticort
Locoid 0,1%
Locoid 0,1% lotio
Locoid 0,1%
Locoid Crelo 0,1%
crm
ung
crm
lot
ung
lot
15 g
15 g
30 g
30 ml
30 g
30 ml
184.3D07AB03flumetasonlok.1GM3,50
184.4D07AB07fluprednidenlok.1GM3,50
184.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů) lok.1GM1,70
kódnázevlék. formabalení
02828
02829
Triamcinolon Léčiva
Triamcinolon Léčiva
crm
ung
10 g
10 g
184.6D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia) lok.1ML2,65
kódnázevlék. formabalení
02826Triamcinolonlot15 g
184.7D07AB09triamcinolon (lékové formy speje) lok.1GM0,75
kódnázevlék. formabalení
02488Triamcinolonspr55,8 g
184.8D07AB09triamcinolon (lékové formy tinktury) lok.1ML1,00
184.9D07AB19dexamethason acetátlok.1GM1,50
kódnázevlék. formabalení
02415
01965
Dexamethason Léčiva
Dexamethason Léčiva
crm
ung
10 g
10 g
185D07AC kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované) lok.
185.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1GM2,55
kódnázevlék. formabalení
98034
88489
80206
98032
88495
80204
Diprosone
Kuterid
Beloderm
Diprosone
Kuterid
Beloderm
crm
crm
crm
ung
ung
ung
30 g
20 g
30 g
30 g
20 g
30 g
185.2D07AC01betamethason valerátlok.1GM3,35
kódnázevlék. formabalení
08622
02834
08625
02833
Betnovate
Betnovate
Betnovate
Betnovate
crm
crm
ung
ung
30 g
15 g
30 g
15 g
185.3D07AC02fluklorolonlok.1GM3,50
185.4D07AC04fluocinolonlok.1GM3,00
kódnázevlék. formabalení
02042
04156
42182
03388
09763
97900
97901
97902
Synalar
Gelargin
Flucinar
Flucinar
Synalar
Synalar
Synalar
Synalar
crm
gel
gel
ung
ung
gel
ung
crm
15 g
25 g
15 g
15 g
15 g
30 g
30 g
30 g
185.5D07AC06diflukortolon lok.1GM3,50
185.6D07AC08fluocinonid lok.1GM3,00
185.7D07AC09budesonid lok.1GM3,25
kódnázevlék. forma balení
94455
99656
94456
Apulein
Apulein
Apulein
crm
liq
ung
15 g
30 ml
15 g
185.8D07AC12halometason lok.1GM3,35
185.9D07AC17flutikason lok.1GM3,50
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok.L/DER,ALG,PDD
186.1D07AC13mometazon lok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
186.2D07AC18prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně) lok.1GM6,85L/DER,ALG,PDD
kódnázevlék. forma balení
83154
83156
Dermatop
Dermatop
crm
ung
10 g
10 g
186.3D07AC18prednikarbat (nad 10 g v 1 balení) lok.1GM6,00L/DER,ALG,PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV, vysoce účinnélok.L/DER
187.1D07AD01klobetasol lok.1GM4,50L/DER
kódnázevlék. forma balení
06058
06060
Dermovate
Dermovate
crm
crm
25 g
25 g
187.2D07AD02halcinonid lok.1ML4,90L/DER
kódnázevlék. forma balení
97019Betacortonliq25 ml
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok.
188.1D07Bprednisolon/cloroxinlok.1GM3,80
kódnázevlék. forma balení
02041Prednisolon Jung5 ml
188.2D07BBflumethason pivalat/kyselina salicylová lok.1GM3,00
188.3D07BB01flumetason a antiseptika lok.1GM4,50
kódnázevlék. forma balení
03405Lorinden Cung15 gm
188.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny) lok.1GM0,90
kódnázevlék. forma balení
02975Triamcinolonfoa40 g
188.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje) lok.1GM0,60
kódnázevlék. forma balení
02825Triamcinolon compositumspr51,4 g
188.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury) lok.1ML1,30
kódnázevlék. forma balení
02827Triamcinolontct10 ml
188.7D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů) lok.1GM1,50
kódnázevlék. forma balení
04178Triamcinolon Eung20 g
189D07Xkortikosteroidy, jiné kombinacelok.
189.1D07XA01hydrokortison lok.1ML2,00
189.2D07XA02prednisolon/kyselina salicylová lok.1ML1,55
kódnázevlék. forma balení
92411Alpicortsol100 ml
189.3D07XB01flumetason lok.1GM4,50
189.4D07XB02triamcinolon lok.1GM1,40
kódnázevlék. forma balení
04160Triamcinolon Sung30 g
189.5D07XCdiflucortolon/isoconasol lok.1GM2,80
189.6D07XC01betamethason (lékové formy mastí a krémů) lok.1ML2,80
kódnázevlék. forma balení
85864Belosalicung30 gm
189.7D07XC01betamethason (lékové formy tinktur) lok.1GM2,80
189.8D07XDhalcinonid/kyselina salicylová lok.1ML4,30
189.9D07XDhalcinonid/močovina lok.1GM4,30
kódnázevlék. forma balení
97021
97156
Betacorton
Betacorton fettcreme
crm
crm fett
20 g
20 g
189.10D07Xhydrokortison /natamycin/neomycin lok.1 GM2,00
189.11D07Xhydrokortison /natamycin/neomycin lok.1 ML2,00
190D08A antiseptika a desinficiencialok.
190.1D08AC02chlorhexidin lok.1000ML182,80
190.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí) lok.1GM0,65
kódnázevlék. forma balení
00905Unguentum acidi boriciung20 g
190.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků) lok.10GM1,35
kódnázevlék. formabalení
92781
92780
92556
92555
84469
Solutio Jarisch
Profarma Solutio Jarisch
Profarma Solutio Jarisch
Taurus Solutio Jarisch T
aurus Solutio Jarisch CSc
sol
sol
sol
sol
sol
1000 ml
500 ml
1000 ml
500 ml
1000 ml
190.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně) lok.1ML1,00
kódnázevlék. formabalení
02981
62318
62316
Jodisol
Betadine
Betadine
liq
liq
liq
80 g
120 ml
120 ml
190.5D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně) lok.1GM2,00
190.6D08AHkloroxinlok.1GM0,75
kódnázevlék. formabalení
03008Endiaronpst30 g
190.7D08AJbromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně) lok.1ML0,35
kódnázevlék. formabalení
00737Ajatinliq50 ml (10%)
190.8D08AJbromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,30
kódnázevlék. formabalení
00739Ajatin tincturatct50 ml (1%)
190.9D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně) lok.1ML0,30
kódnázevlék. formabalení
00814Septonextct50 ml (1%)
191D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok.H
191.1D08AXhexamidin/chlorhexidinlok.1ML124,15H
191.2D08AXnoxytiolinlok.2.5GM503,40H
kódnázevlék. formabalení
09464Noxyflex S pro intill.plv10×2,5 g
191.3D08AXnoxytiolin/tetrakainlok.2.5GM503,40H
kódnázevlék. formabalení
09463Noxyflex pro instill.plv10×2,5 g
191.4D08AXtaurolidinlok.1GM96,65H
kódnázevlék. formabalení
93242Taurolingel50 g
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknélok.
192.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1GM4,20
kódnázevlék. formabalení
97573
03740
98205
Retin A
Retin A
Locacid
crm
crm
crm
30 g (0,0275%)
30 g (0,05%)
30 g (0,05%)
192.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1GM4,50
192.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1ML4,20
192.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1ML4,50
192.5D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1GM1,50
kódnázevlék. formabalení
86754
98208
Antopar
Eclaran 5
gel
gel
30 g (5%)
45 g (5%)
192.6D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1ML0,40
kódnázevlék. formabalení
91816Inoxitanlot100 ml (5%)
192.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1ML2,60
kódnázevlék. formabalení
91742Antopar Usus50 ml (20%)
192.8D10AF01klindamycinlok.1ML2,00
192.9D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1GM2,00
192.10D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků)lok.1ML2,00
kódnázevlék. formabalení
75285Eryfluidsol100 ml
192.11D10AF52erythromycin v kombinacilok.1ML2,00
192.12D10AX03kyselina azelaoválok.1GM2,00
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě akné p.o.X
193.1D10BA01isotretinoinp.o.30MG94,95X
kódnázevlék. formabalení
11685
91843
Roaccutane
Roaccutane
cap
cap
30×10 mg
30×20 mg
194D11AXjiná dermatologika lok.L/DER
194.1D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1GM10,00L/DER
194.2D11AXfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1ML10,00L/DER
194.3D11AXfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1GM13,70L/DER,ONK
kódnázevlék. formabalení
03739Efudixung20 g
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotika vag.
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:
a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.
195.1G01AA01nystatinvag.100KU1,00
195.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25MG4,60
kódnázevlék. formabalení
02047Pimafucintab vag20×25 mg
195.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25MG7,65
kódnázevlék. formabalení
78213Pimafucinglo vag3×100 mg
195.4G01AA10klindamycinvag.1GM13,10P
196G01AFvaginálně podávané imidazolové deriváty vag.
196.1G01AFderiváty imidazoluvag.0.1GM6,50
196.2G01AF01metronidazolvag.0.5GM3,40
kódnázevlék. formabalení
02430Entizoltab vag10×500 mg
196.3G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)vag.0.1GM8,75
kódnázevlék. formabalení
62862
93484
Candibene
Clotrimazolum Polfa
tab vag
tab vag
6×100 mg
6
×100 mg
196.4G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)vag.0.1GM13,75
kódnázevlék. formabalení
62863Candibenetab vag3×200 mg
196.5G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
kódnázevlék. formabalení
68917Jenamazol 2%crm vag20 g
196.6G01AF04mikonazolvag.0.1GM8,75
196.7G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,10
196.8G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet) vag.0.1GM35,05
kódnázevlék. formabalení
06095
06096
Gyno-Pevaryl 50
Gyno-Pevaryl 150
glo vag
glo vag
15×50 mg
3×150 mg
196.9G01AF11ketoconazolvag.0.4GM13,75
196.10G01AF12fenticonazolvag.0.1GM13,75
196.11G01AF17oxikonazolvag.0.6GM82,90
kódnázevlék. formabalení
99250Gyno-Myfungartab vag600 mg
196.12G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů) vag.80MG13,10
196.13G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet) vag.80MG35,05
197G01AXvaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikavag.
197.1G01AXlaktobacillusvag.1DF10,50
197.2G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků) vag.1DF22,00
kódnázevlék. formabalení
41146
92490
Macmiror complex 500
Macmiror complex 500
sup vag
sup vag
12 čípků
8 čípků
197.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů) vag.5GM45,00
kódnázevlék. formabalení
41145Macmiror complexung vag30 g
197.4G01AXnitrofurantoinvag.0.2GM2,05
kódnázevlék. formabalení
03629Furantoin Léčivatab vag30×100 mg
197.5G01AXpolykresolvag.1GM1,15
kódnázevlék. formabalení
41965Vagothylsol50 g
197.6G01AX05nifuratelp.o.0.6GM41,60L/GYN,URN
kódnázevlék. formabalení
70498Macmirortab20×200 mg
197.7G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.2GM8,75
kódnázevlék. formabalení
62321Betadinesup vag14 čípků
197.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.2GM6,40
197.9G01AX12ciklopirox vag.1GM6,40
kódnázevlék. forma balení
76153Batrafencrm vag40 gm
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o.
198.1G02AB02ergotové alkaloidy p.o.0.2MG1,15
kódnázevlék. forma balení
00710Cornutamingtt10 ml (0,25 ml/ml)
198.2G02AB03ergometrin p.o.0.2MG1,15
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent.
199.1G02AB01 methylergometrinparent.0.2MG9,60
kódnázevlék. forma balení
00509Methylergometrininj5×1 ml/0,2 mg
199.2G02AB03ergometrin parent.0.2MG9,60
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o.H
200.1G02AD02dinoproston p.o.0.5MG90,75H
kódnázevlék. forma balení
86287Prostin E2tab10×0,5 mg
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně) vag.1DF951,70K/P
201.2G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce) vag.1DF464,35K/P
kódnázevlék. forma balení
91607Prostin E2tab vag4×3 mg
201.3G02AD02dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně) vag. 1DF1176,60K/P
202G02AD uterotonika ze skupiny prostaglandinůparent.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1G02AD01dinoprostparent.25MG666,80K/P
kódnázevlék. formabalení
85713Enzaprost Finj5×1 ml/5 mg
202.2G02AD02dinoprostonparent.0.5MG412,80K/P
kódnázevlék. formabalení
67189
67188
Prostin E2 SS 10 mg/ml
Prostin E2 SS 1 mg/ml
inj
inj
0,5 ml
0,75 ml
202.3G02AD04karboprostparent.0.25MG691,10K/P
202.4G02AD05sulprostonparent.0.5MG666,80K/P
203G02CA tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik p.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1G02CAhexoprenalinp.o.1.5MG11,05P
kódnázevlék. formabalení
75173Gynipral 0,5 mgtab20×0,5 mg
203.2G02CA01ritodrinp.o.40MG23,80P
kódnázevlék. formabalení
06318Pre-Partab100×10 mg
203.3G02CA03fenoterolp.o.20MG23,80P
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik parent.U/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1G02CAhexoprenalinparent.25RG46,40U/P
204.2G02CA01ritodrinparent.40MG46,40U/P
204.3G02CA03fenoterolparent.0.5MG46,40U/P
kódnázevlék. formabalení
03399Partusisteninj25×10 ml/0,5 mg
205G02CB inhibitory prolaktinup.o.
205.1G02CB terguridp.o.1MG4,35
kódnázevlék. formabalení
91979Mysalfontab obd30×0,5 mg
205.2G02CB01bromokriptinp.o.5MG2,55
205.3G02CB02lisuridp.o.0.6MG2,55
kódnázevlék. formabalení
04372
83321
Lysenyl forte
Lysenyl forte
tab
tab
30×0,2 mg
30×0,2 mg
205.4G02CB03kabergolinp.o.70RG27,70Z
kódnázevlék. formabalení
66746Dostinextab8×0,5 mg
205.5G02CB04quinagolidp.o.75RG27,70Z
206G03Bandrogeny p.o.L/END,ONK,GYN,SEX
206.1G03BA03testosteron p.o.0.12GM30,10L/END,ONK,GYN, SEX
kódnázevlék. formabalení
80218Undestorcap60×40 mg
206.2G03BB01mesterolon p.o.50MG20,50L/END,ONK,GYN, SEX
207G03Bandrogenyparent.L/END,ONK,GYN,SEX
207.1G03BA03testosteron parent.18MG11,15L/END,ONK,GYN, SEX
kódnázevlék. formabalení
00373
00372
Agovirin depot
Agovirin
inj
inj
5×2 ml/50 mg
5
×1 ml/25 mg
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogeny p.o.P

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1G03CAmestranol p.o.0.15MG3,85P
kódnázevlék. forma balení
21105Mestranoltab20×50 RG
208.2G03CApřírodní konj. Estrogeny p.o.1.25MG9,00P
kódnázevlék. forma balení
09467Oestrofeminal 1,25cap21×1,25 mg
208.3G03CA03estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně) p.o.2MG9,00P
kódnázevlék. forma balení
56204
96491
Estrofem
Estrofem
tab
tab
3×28×2 mg
28×2 mg
208.4G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě) p.o.2MG5,80P
208.5G03CA03estradiol (s uvolněním do 50 RG/den) transd.50RG5,80P
208.6G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den) transd.50RG9,00P
208.7G03CA03estradiol (s uvolněním 100 v více RG/den)transd.5013,50 P
208.8G03CA03estradiolvag.25RG6,00P
208.9G03CA03estriolp.o.2MG8,25P
kódnázevlék. formabalení
09497
31315
Ovestin
Ovestin
tab
tab
30×1 mg
30×2 mg
208.10G03CA04estriol (lékové formy vaginální krém)vag.0.2MG3,25P
kódnázevlék. formabalení
97170
97589
Ovestin
Ortho-gynest
crm
crm vag
15 g
80 g
208.11G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.2MG6,00P
208.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.2MG1,35P
kódnázevlék. formabalení
97590Ortho-Gynest Dsup6 sup
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent.
209.1G03CA03estradiolparent.1MG4,40P
kódnázevlék. formabalení
00364
00365
Agofollin
Agofollin depot
inj
inj
5×1 ml/5 mg
2 ml/10 mg
209.2G03CA03estradiol valeratparent.1MG2,50
kódnázevlék. formabalení
00529Neofollininj5×1 ml/5 mg
209.3G03CA04estriolparent.2MG4,40
210G03Dprogestinyp.o.
L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
kódnázevlék. formabalení
91231Proveratab24×5 mg
210.2G03DB01dydrogesteronp.o.10MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3G03DC02norethisteronp.o.5MG2,85L/GYN,URN,END, INT,SEX
kódnázevlék. formabalení
01939Norethisterontab30×5 mg
210.4G03DC03lynestrenolp.o.5MG4,30L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.5G03DC05tibolon p.o.2.5MG34,00 Z
211G03D progestinyparent.
L/GYN,URN,SEX
211.1G03DA03hydroxyprogesteron parent.10MG1,65L/GYN,URN,SEX
kódnázevlék. forma balení
00531Neolutin forteinj5×1 ml/125 mg
211.2G03DA04progesteron (depotní lékové formy) parent.5MG4,05L/GYN,URN,SEX
kódnázevlék. forma balení
00367Agolutin depotinj2 ml/50 mg
211.3G03DA04progesteron parent.5MG1,15L/GYN,URN,SEX
kódnázevlék. forma balení
02094Agolutininj5×2 ml/60 mg
212G03E androgeny a ženské pohlavní hormonyparent.
L/GYN,END,SEX
212.1G03EA02testosteron a estrogen parent.1DF22,50L/END,GYN,SEX
kódnázevlék. forma balení
00464Folivirininj5×2 ml
212.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valerat parent.1DF75,00L/END,GYN,SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o.
P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1G03FA01norethisteron a estrogenp.o.1DF9,50P
kódnázevlék. formabalení
56203
96490
Kliogest
Kliogest
tab
tab obd
3×28
1×28
213.2G03FA01norethisteron a estrogentransd.50RG9,50P
213.3G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravky p.o.0.75DF5,20P
kódnázevlék. formabalení
67425
67424
Cyclo-Menorette
Cyclo-Menorette
tab obd
tab obd
3×21 tab
21 tab
213.4G03FB05norethisteron a estrogenp.o.1DF7,55P
213.5G03HB01cyproteron/estradiolp.o.0.75DF8,15P
kódnázevlék. formabalení
83374
75013
Climen
Climen
drg
drg
3×21 drg
21 drg
214G03GA gonadotrofin (choriový)parent.
L/GYN,END,PDD,SEX
214.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U25,15L/GYN,END,PDD,SEX
kódnázevlék. formabalení
10809Pregnylinj3×500 U
214.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U v 1 ampuli)parent.250U11,15L/GYN,END,PDD,SEX
kódnázevlék. formabalení
02966
00563
Praedyn
Praedyn
inj
inj
5×3 kU
5×1,5 kU
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent.
Z
215.1G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75U367,40Z
kódnázevlék. formabalení
97397
83166
83167
02244
70522
83165
97845
97856
97857
Humegon 150 UT
Pergogreen 75
Pergogreen 75
Pergonal
Pergogreen 75
Pergogreen 75
Pergonal
Pergonal
Pergonal
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
10×150 U
10×75 U
10×75 U
1 amp.
75 U
75 U
1 amp.
10 amp.
10 amp.
215.2G03GA04urofollitrofinparent.75U367,40Z
kódnázevlék. formabalení
99629
94394
Metrodin 75
Metrodin 75
inj
inj
75 U
10×75 U
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o.
L/GYN,END,SEX
216.1G03GB02klomifenp.o.9MG1,35L/GYN,END,SEX
kódnázevlék. formabalení
02628
83672
Gravosan
Clom
tab
tab
30×50 mg
10×50 mg
217G03HAantiandrogenyp.o.
L/PSY,END,URN,GYN,SEX
217.1G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM250,20L/PSY,END,URN,GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
77007
77006
Androcur 10 mg
Androcur 10 MG
tab
tab
45×10 mg
15×10 mg
217.2G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM87,55L/PSY,END,URN, GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
03783
97862
Androcur
Androcur
tab
tab
50×50 mg
50×50 mg
218G03HAantiandrogeny parent.
L/PSY,SEX
218.1G03HA01cyproteronparent.0.1GM142,00L/PSY,SEX
kódnázevlék. formabalení
23342Androcur depotinj30×3 ml/300 mg
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčiva p.o.
L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
219.1G03XA01danazolp.o.0.6GM87,75L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
kódnázevlék. formabalení
67529
67528
67526
67525
Anargil 200 mg
Anagril 200 mg
Anargil 100 mg
Anargil 100 mg
cap
cap
cap
cap
200×200 mg
100×200 mg
200×100 mg
100×100 mg
219.2G03XA02gestrinonp.o.0.7MG48,45L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
kódnázevlék. formabalení
93824
68926
Nemestran
Nemestran
cap
cap
10×2,5 mg
8×2,5 mg
220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcí p.o.
220.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4GM7,90
220.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.8GM20,00
220.3G04AB04kyselina oxolinováp.o.1GM7,90
kódnázevlék. formabalení
91101Desuroltab50×250 mg
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcí p.o.
221.1G04AC01nitrofurantoinp.o.0.2GM1,90
kódnázevlék. formabalení
90510Furantoin Léčivatab ent20×100 mg
221.2G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM1,90
222G04BCrozpouštědla močových kamenů p.o.
222.1G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.10GM6,15
kódnázevlék. formabalení
02150Alkalitgra200 g
223G04BDspasmolytika močových cest p.o.
L/URN,GYN,SEX
223.1G04BD02flavoxatp.o.0.8GM15,15L/URN,GYN,SEX
223.2G04BD04oxybutyninp.o.15MG15,15 L/URN,GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
89785
04365
89784
Cystrin 3 mg
Cystrin 5 mg
Cystrin 5 mg
tab
tab
tab
100×3 mg
100×5 mg
30×5 mg
223.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG15,15L/URN,GYN,SEX PDD
223.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15MG12,15L/URN,GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
92254Mictonormdrg30×15 mg
224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty p.o.
L/URN
224.1G04BXdoxazosinp.o.4MG23,10L/URN
kódnázevlék. formabalení
92281Cardura 4 mgtab30×4 mg
224.2G04BXterazosinp.o.5MG23,10L/URN
kódnázevlék. formabalení
76487Hytrin 5 mgtab28×5 mg
224.3G04BXextrakt Pyg. africanum v komb.p.o.4DF23,10L/URN
224.4G04BXmepartricinp.o.150KU27,75L/URN
224.5G04BX02alfuzosinp.o.7.5MG27,75L/URN
224.6G04BX02alfuzosin (SR nebo retardované forny)p.o.10MG27,75L/URN
224.7G04BX04finasteridp.o.5MG27,75L/URN
224.8G04BX07extrakt Pyg. Africanump.o.2DF23,10L/URN
kódnázevlék. formabalení
42212Tadenancap30 tobolek
224.9G04BX08tamsulosinp.o.0.4MG27,75L/URN
224.10G04BX09extrakt Serenoa repensp.o.320MG23,10L/URN
kódnázevlék. formabalení
98186
75843
Capistan
Capistan
tab
tab
60 tablet
60×160 mg
225H01Ahormony předního laloku hypofýzy parent.
225.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG62,45L/END
kódnázevlék. formabalení
01524Synactheninj10×1 ml/0,25 mg
225.2H01AC01somatropinparent.2U782,75L/J5
kódnázevlék. formabalení
61227
86419
91584
56362
Saizen 10
Saizen
Saizen
Zomacton
inj
inj
inj
inj
10 U
4 U
4 U
5×12 U
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparent. H
226.1H01BA02desmopresinparent.4RG79,25H
kódnázevlék. formabalení
04070Adiuretin SDinj5×1 ml/4 RG
226.2H01BA04terlipresinparent.1DF56,80H
kódnázevlék. formabalení
03648Remestypinj5×2 ml/0,2 mg
226.3H01BA05ornipresinparent.5U28,20H
227H01BAvasopresin a jeho deriváty lok.
227.1H01BA02desmopresin (nasálně)lok.25RG20,10
kódnázevlék. formabalení
02634Adiuretin SDgtt nas5 ml/0,5 mg
228H01BBoxytocin a jeho deriváty parent.
H
228.1H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15U37,65H
kódnázevlék. formabalení
00543Oxytocin Ferring-Léčivainj5×2 ml/2 U
228.2H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli) parent.15U16,70H
kódnázevlék. formabalení
00544Oxytocin Ferring-Léčivainj5×1 ml/5 U
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofin lok.
Z
229.1H01CA01gonadorelin (nasálně)lok.1.2MG203,40Z
kódnázevlék. formabalení
86239Kryptocurinh sol2×10 g
230H01CBsomatostatin a jeho deriváty parent.
X
230.1H01CB01somatostatinparent.6MG8240,00X
230.2H01CB02oktreotidparent.1MG5166,60X
kódnázevlék. formabalení
93866Sandostatininj5×1 ml/0,5 mg
231H02AAmineralokortikoidy p.o.
231.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.1MG4,75
kódnázevlék. formabalení
23865Fludrocortisontab100×0,1 mg
232H02ABglukokortikoidy p.o.
232.1H02AB01 betamethasonp.o.1.5MG3,50
232.2H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.5MG9,90
kódnázevlék. formabalení
67218
83994
Fortecortin 4
Fortecortin 4
tab
tab
30×4 mg
20×4 mg
232.3H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě) p.o.1.5MG3,50
kódnázevlék. formabalení
00105
86698
Dexamethason Léčiva
Dexamethason Léčiva
tab
tab
20×0,5 mg
20×0,5 mg
232.4H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.5MG3,50
232.5H02AB04methylpredni solon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.5MG5,55
kódnázevlék. formabalení
86606
86607
93617
93618
Medrol
Medrol
Medrol
Medrol
tab
tab
tab
tab
50×16 mg
20×32 mg
50×16 mg
20×32 mg
232.6H02AB07prednisonp.o.10MG1,55
kódnázevlék. formabalení
02963
00269
Prednison 20 Léčiva
Prednison 5 Léčiva
tab
tab
20×20 mg
20×5 mg
232.7H02AB08triamcinolonp.o.7.5MG1,95
kódnázevlék. formabalení
93268
00332
Tricort
Triamcinolon Léčiva
tab
tab
100×4 mg
20×4 mg
232.8H02AB09hydrokortisonp.o.30MG7,75
kódnázevlék. formabalení
77002
76205
Cortef 20 mg
Hydrocortison 10 mg
tab
tab
100×20 mg
20×10 mg
232.9H02AB10kortisonp.o.37.5MG5,95
kódnázevlék. formabalení
80588Cortison Ciba 25 mgtab100×25 mg
233H02AB glukokortikoidy parent.
O
233.1H02ABmazipredonparent.30MG17,95O
kódnázevlék. formabalení
02125Depersoloninj3×1 ml/30 mg
233.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.4MG4,35O
kódnázevlék. formabalení
78257
31295
Diprophos
Diprophos
inj
inj
5×1 ml/7 mg
5×1 mg
233.3H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.5MG24,50O
233.4H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.5MG2,70O
kódnázevlék. formabalení
96108
96109
Dexona
Dexona
inj
inj
6×2 ml/8 mg
48×2 ml/8 mg
233.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG34,00O
kódnázevlék. formabalení
40536Depo-Medrolinj5 ml/40 mg
233.6H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.20MG15,60O
233.7H02AB04methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG25,55O
kódnázevlék. formabalení
09711Solu-Medrolinj500 mg
233.8H02AB06prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10MG18,90O
kódnázevlék. formabalení
09705Solu-Decortin H 50inj50 mg
233.9H02AB06prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10MG13,25O
kódnázevlék. formabalení
09707Solu-Decortin H 250inj250 mg
233.10H02AB08triamcinolonparent.7.5MG11,60O
kódnázevlék. formabalení
62922
02126
62921
08006
Tricort 40
Kenalog 40
Tricort
Kenalog 10
inj
inj
inj
inj
6×1 ml/40 mg
5 ml/200 mg
6×1 ml/10 mg
5 ml/50 mg
233.11H02AB09hydrokortisonparent.30MG10,55O
kódnázevlék. formabalení
00484
03950
Hydrocortison VUAB
Solu-Cortef
inj
inj
100 mg
100 mg
234H03AAhormony štítné žlázy p.o.
234.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1DF2,40
kódnázevlék. formabalení
61161
61160
Jodthyrox
Jodthyrox
tab
tab
100 tab
50 tab
234.2H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,45
kódnázevlék. formabalení
62191
96150
97186
Euthyrox 150
L-Thyroxine 150
Euthyrox 100
tab
tab
tab
100×150 RG
100×150 RG
100×100 RG
234.3H03AA01levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG2,00
kódnázevlék. formabalení
62190
77584
3785
77587
93747
77585
96146
77586
Euthyrox 50
L-Thyroxine 50
Eltroxin
L-Thyroxin 100
L-Thyroxin 100
L-Thyroxin 100
L-Thyroxine 100
L-Thyroxin 100
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
100×50 RG
100×50 RG
100×0,1 mg
100×100 RG
30×100 RG
50×100 RG
100×100 RG
84×100 RG
234.4H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG3,80
kódnázevlék. formabalení
09805Tertroxintab100×20 RG
234.5H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1DF2,70
kódnázevlék. formabalení
03875
03876
Thyreotom
Thyreotom forte
tab
tab
60 tab
60 tab
234.6H03CAjódová terapiep.o.200RG1,95
kódnázevlék. formabalení
61159
61158
Jodid 200
Jodid 100
tab
tab
100×200 RG
100×100 RG
235H03Bthyreostatika p.o.
235.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.1GM7,45
kódnázevlék. formabalení
09577Propycil 50tab100×50 mg
235.2H03BB01karbimazolp.o.15MG0,95
kódnázevlék. formabalení
00066Carbimazoltab100×5 mg
235.3H03BB02thiamazolp.o.10MG2,30
kódnázevlék. formabalení
06073Favistantab20×20 mg
235.4H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.2GM1,70
kódnázevlék. formabalení
88637Tbl. kalii perchlorici 0,2tab200×200 mg
236H03Bthyreostatika parent.H
236.1H03BB02thiamazolparent.10MG4,85H
kódnázevlék. formabalení
20617Favistaninj10×1 ml/40 mg
237H04AAglukagon a jeho deriváty parent.
L/DIA
237.1H04AA01glukagonparent.1MG320,20L/DIA
kódnázevlék. formabalení
97534
90511
97533
Glucagon
Glucagon
Glucagon
inj
inj
inj
1×100 mg
1×100 mg
1×1 mg
237.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1MG905,70L/DIA
kódnázevlék. formabalení
83741Glucagen 1 mg Hypokitinj1 mg
238H05BAkalcitonin inhal.
L/INT,GYN,ORT,END
238.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)inhal.200U297,00L/INT,GYN,ORT,E ND
238.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)inhal.200U263,00L/INT,GYN,ORT,E ND
kódnázevlék. formabalení
78280Miacalcic Nasalspr14×100 U
239H05BAkalcitonin parent.
L/INT,GYN,ORT,END
239.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT,E ND
239.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT,E ND
kódnázevlék. formabalení
62384Miacalcicinj5×1 ml/100 U
239.3H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U120,80L/INT,GYN,ORT,E ND
239.4H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U178,40L/INT,GYN,ORT,E ND
240J01AAtetracyklinová antibiotika p.o.
240.1J01AA02doxycyklinp.o.0.1GM4,10
kódnázevlék. formabalení
90986
97654
97509
Deoxymykoin
Doxybene 100
Doxycyclin
tab
cap
cap
10×100 mg
10×100 mg
10×100 mg
240.2J01AA04lymecyklinp.o.0.6GM4,10
240.3J01AA06oxytetracyklinp.o.1GM4,10
240.4J01AA07tetracyklinp.o.1GM4,10
240.5J01AA08minocyklinp.o.0.2GM4,10
241J01AAtetracyklinová antibiotika parent. K
241.1J01AA02doxycyklinparent.0.1GM96,80K
kódnázevlék. formabalení
94790Vibramycininj200 mg
241.2J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM96,80K
242J01BAamfenikolová antibiotika p.o.
242.1J01BA01chloramfenikolp.o.3GM25,30
kódnázevlék. formabalení
85725
71951
Chlornitromycin
Chloramphenicol Léčiva
cap
cap
20×250 mg
30×250 mg
243J01BAamfenikolová antibiotika parent.K
243.1J01BA01chloramfenikolparent.3GM189,65 K
kódnázevlék. formabalení
97390Chloramphenicol VUABinj1 g
243.2J01BA02thiamphenikolparent.1.5GM180,35 K
244J01CAaminopenicilinová antibiotika p.o.
244.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2GM17,00
kódnázevlék. formabalení
96895
96893
71996
60920
60921
60916
APO - Ampi 500 mg
APO - Ampi 250 mg
Ampicilin K
Ampicilin 500
Ampicilin 500
Ampicilin 250
cap
cap
cap
cap
cap
cap
100×500 mg
100×250 mg
24×500 mg
20×500 mg
30×500 mg
20×250 mg
244.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM20,70
kódnázevlék. formabalení
84508Ampicilin 250sir1×5 gm/100 ml
244.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy)p.o.1GM10,35
kódnázevlék. formabalení
77065
77063
66829
66828
66370
APO-Amoxi 500
APO-Amoxi 250
Amoclen 500
Amoclen 250
Ospamox 1000 mg
cap
cap
cap
cap
tab obd
100×500 mg
100×250 mg
30×500 mg
30×250 mg
12×1000 mg
244.4J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy)p.o.1GM13,35
kódnázevlék. formabalení
62052
84510
62050
62051
Duomox 1000
Amoclen 250
Duomox 500
Duomox 750
tab eff
sus
tab eff
tab eff
20×1000 mg
100 ml
20×500 mg
20×750 mg
244.5J01CA06bakampicilin p.o.1.2GM17,00
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent.
K
245.1J01CA01ampicilin parent.2GM28,20K
kódnázevlék. forma balení
60248Pentrexylinj50×250 mg
246J01CAacylureidová antibiotikaparent.
U/ATB
246.1J01CA09azlocilin parent.12GM1046,30U/ATB
246.2J01CA12piperacilin parent.14GM1046,30U/ATB
kódnázevlék. forma balení
93546Isipeninj2 g
246.3J01CA13tikarcilin parent.15GM2026,35U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o.
247.1J01CE02fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě) p.o.2GM21,50
kódnázevlék. forma balení
66360
69468
69467
Ospen 1500
Penicilin V
Penicilin V
tab obd
tab obd
tab obd
12×1500 kU
30×1 MU
10×1 MU
247.2J01CE02 fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě) p.o.2GM20,45
kódnázevlék. forma balení
84626
84627
02191
92805
92806
V-Penicilin 250 mg
V-Penicilin 500 mg
V-Penicilin
V-Penicilin 250 mg
V-Penicilin 500 mg
tab
tab
tab
tab
tab
30×250 mg
30×500 mg
30×400 kU
30×250 mg
30×500 mg
247.3J01CE06penamecilin p.o.1.05GM15,50
247.4J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilin p.o.2GM32,20
kódnázevlék. forma balení
76213Ospen 750tab60 ml
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent.
K
248.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně) parent.3.6GM140,90K
kódnázevlék. forma balení
01093
02136
Penicilin G
Penicilin G
inj
inj
10×1 MU
10×500 kU
248.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli) parent.3.6GM52,50K
kódnázevlék. forma balení
93405Penicilin Ginj10×5 MU
248.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2.0MU82,30K
kódnázevlék. formabalení
01089Pendeponinj10×600 kU
248.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2.0MU33,70K
kódnázevlék. formabalení
86436
86435
Retarpen 2,4 MU
Retarpen 2,4 MU
inj
inj
100×2,4 MU
10×2,4 MU
248.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2MU72,40K
kódnázevlék. formabalení
55495
01101
Prokain Penicilin G
Prokain Penicilin G
inj
inj
50×600 kU
10×600 kU
248.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2MU34,70K
kódnázevlék. formabalení
55497Prokain Penicilin Ginj50×1,5 mU
248.7J01CE30kombinaceparent.0.5DF10,05K
kódnázevlék. formabalení
02723Pendepon Composituminj10×1,5 mU
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní peniciliny p.o.
249.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
249.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
249.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM29,40
kódnázevlék. formabalení
60437
60247
Prostaphlin 500
Prostaphlin 500
cap
cap
100×500 mg
100×500 mg
249.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM40,90
kódnázevlék. formabalení
02999Oxacilinsus80 ml
250J01CFvůči beta-laktamáze s tabilní penicilinyparent.
K
250.1J01CF04oxacilinparent.2GM75,70K
kódnázevlék. formabalení
92358Prostaphlin 500inj50×500 mg
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny p.o.
251.1J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)p.o.1GM43,45
kódnázevlék. formabalení
85524
85525
94935
Amoksiklav
Amoksiklav
Amoksiklav
tab obd
tab obd
tab obd
21×375 mg
21×625 mg
16×625 mg
251.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1GM61,70
kódnázevlék. formabalení
97658
74991
Augmentin 156 MG/5 ml
Amoksiklav
sir
sus
1×100 ml
1×100 ml
251.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1GM46,70
kódnázevlék. formabalení
96416Amoksiklav fortesus100 ml
251.4J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.5GM104,80
251.5J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM137,70
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinůparent.
U/ATB
252.1J01CR01ampicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1,5GM214,60 U/ATB
252.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1GM113,80 U/ATB
kódnázevlék. formabalení
72972
97660
72973
97659
Amoksiklav 1,2 g
Augmentin i.v.
Amoksiklav 600 mg
Augmentin i.v.
inj
inj
inj
inj
5×1,2 g
5×1,2 g
5×600 mg
10×600 mg
252.3J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15GM1862,60 U/ATB
kódnázevlék. formabalení
93170Timentininj4×3,2 g
252.4J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14GM2026,35 U/ATB
kódnázevlék. formabalení
84784Tazocin 4,5 ginj1×4,5 g
252.5J01CR50kombinace penicilinůparent.3DF73,45 U
kódnázevlék. formabalení
08265Ampiclox Neonatalinj10×75 g
253J01DAcefalosporinová antibiotika p.o.
253.1J01DA01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2GM39,00
kódnázevlék. formabalení
66357
98017
98015
83720
83719
67208
55779
55782
93666
93667
55781
Ospexin 1000 mg
Cephalexin DH 500
Cepahlexin DH 250
Cephalexin DH 500
Cephalexin DH 250
Cephabene 500 mg
Cefaclen 250
Cefaclen 500
Cefaclen
Cefaclen pro inf.
Cefaclen 500
tab
cap
cap
cap
cap
tab
cap
cap
tab
tab
cap
12×1000 mg
100×500 mg
100×250 mg
30×500 mg
30×250 mg
10×500 mg
30×250 mg
30×500 mg
30×500 mg
30×250 mg
20×500 mg
55778
67209
67211
67212
06158
Cefaclen 250
Cephabene 500 mg
Cephabene 1000 mg
Cephabene 1000 mg
Oracef
cap
tab
tab
tab
cap
20×250 mg
20×500 mg
10×1000 mg
20×1000 mg
16×500 mg
253.2J01DA01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2GM44,80
kódnázevlék. formabalení
03953Oracefsus100 ml
253.3J01DA06cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1GM121,05
253.4J01DA06cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1GM161,00
253.5J01DA08cefaklor (pevné lékové formy)p.o.1.5GM100,85
kódnázevlék. formabalení
25107
69474
69475
99231
99234
99237
99240
25111
99227
99229
56962

59962
Ceclor
Ceclor retard 375 mg
Ceclor retard 750 mg
Ceclor
Ceclor
Ceclor
Ceclor
Ceclor
Ceclor
Ceclor
Ceclor

Ceclor
cap
tab
tab
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
21×250 mg
10×375 mg
10×750 mg
15×250 mg
15×250 mg
15×500 mg
15×500 mg
21×500 mg
12×500 mg
12×250 mg
21×250 mg
21×500 mg
253.6J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o. 1.5GM134,15
kódnázevlék. formabalení
99217
99220
99215
Ceclor
Ceclor
Ceclor
sus
sus
sus
75 ml
75 ml
60 ml
253.7J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.5GM126,75
kódnázevlék. formabalení
99222
99225
99213
Ceclor
Ceclor
Ceclor
sus
sus
sus
75 ml
75 ml
60 ml
253.8J01DA09cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2GM48,90
253.9J01DA09cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2GM75,55
253.10J01DA23cefiximp.o.0.4GM121,05ATB
253.11J01DA26Cefetametp.o.1GM110,00ATB
253.12J01DA33cefpodoximp.o.0.4GM121,05ATB
253.13J01DA39ceftibutenp.o.0.4GM121,05ATB
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent.U/ATB

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,

b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1J01DA03cefalotinparent.4GM192,65U
254.2J01DA04cefazolinparent.3GM192,65U
kódnázevlék. formabalení
85510
83111
91148
76039
83583
Vulmizolin
Orizolin
Vulmizolin
Kefzol
Kefzol
inj
inj
inj
inj
inj
50×1 g
1 g
10×1 g
1 g
1 g
254.3J01DA05cefoxitinparent.6GM959,30U/ATB
kódnázevlék. formabalení
91562Mefoxininj1 g
254.4J01DA06cefuroximparent.4GM509,10U/ATB
254.5J01DA07cefamandolparent.6GM629,80U/ATB
254.6J01DA10cefotaximparent.6GM629,80U/ATB
kódnázevlék. formabalení
94177
92251
94176
Cefotaxime
Claforan 2 g i.v.
Cefotaxime
inj
inj
inj
2 g
2 g
1 g
254.7J01DA11ceftazidimparent.6GM1872,80U/ATB
kódnázevlék. formabalení
55868
68900
31338
76353
76354
89867
91883
91884
99374
99378
94527
94528
83038
83039
99372
76355
Kefadim 2 g
Kefadim 2 g
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
Fortum
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
2 g
2 g
0,5 g
1 g
2 g
2 g
1 g
2 g
2 g
1 g
1 g
2 g
0,5 g
1 g
0,5 g
0,5 g
254.8J01DA12cefsulodinparent.6GM629,80U/ATB
254.9J01DA13ceftriaxonparent.2GM900,20ambulantně: K/P
ústavně: U/ATB
kódnázevlék. formabalení
80662
80663
Lendacin 1 g
Lendacin 250 mg
inj
inj
5×1 g
5×0,25 g
254.10J01DA22ceftizoximparent.4GM629,80U/ATB
254.11J01DA30cefapirinparent.4GM199,20U/ATB
254.12J01DA32cefoperazonparent.6GM1836,75U/ATB
kódnázevlék. formabalení
75039Cefobidinj1 g
254.13J01DA37cefpiromparent.4GM1743,20U/ATB
kódnázevlék. formabalení
86598
66700
Cefrom 2 g
Cefrom 2 g
inj
inj
2 g
2 g
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent.U/ATB
255.1J01DF01aztreonamparent.4GM1426,80U/ATB
kódnázevlék. formabalení
88703
86412
Azactam
Azactam
inj
inj
1 g
1 g
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparent.U/ATB
256.1J01DH02meropenemparent.2GM2492,60U/ATB
256.2J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2GM2492,60U/ATB
kódnázevlék. formabalení
12091
91091
Tienam I.M.
Tienam-Zienam I.V.
inj
inj
1×500 mg
10×500 mg
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o.
257.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.4GM13,20
kódnázevlék. formabalení
62325
76513
Triprim 100 mg
Triprim 100 mg
tab
tab
10×100 mg
20×100 mg
257.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM10,20
257.3J01EB05sulfafurazolp.o.4GM13,95
kódnázevlék. formabalení
00313
01178
Sulfisoxazol Léčiva
Sulfisoxazol Léčiva
tab
tab
20×500 mg
20×500 mg
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o.
258.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM16,40
kódnázevlék. formabalení
98112Primotren pro inftab20×120 mg
258.2J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM7,10
kódnázevlék. formabalení
87758
97868
99863
96469
03377
Oriprim
Oriprim
APO-Sulfatrim 400/80
Oribact
Biseptol
tab
tab
tab
tab
tab
100×480 mg
20×480 mg
100×480 mg
20×480 mg
20×480 mg
258.3J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
kódnázevlék. formabalení
97867
98100
12139
75459
Oriprim pro inf
Berlocid 240
Berlocid 240
Primotren
sus
sus
sus
sus
100 ml
100 ml
50 ml
100 ml
258.4J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
258.5J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
258.6J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
258.7J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,60
258.8J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM7,10
259J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimem parent.
K
259.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM103,25K
kódnázevlék. formabalení
91281Primotren i.v.inj10×5 ml/480 mg
260J01FAmakrolidová antibiotika p.o.
260.1J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1GM19,65
kódnázevlék. formabalení
97500
72544
72545
85535
91970
EMU-V
Eryc
Eryc
EMU-V
EMU-V
tab obd
cap
cap
tab obd
tab obd
100×250 mg
24×250 mg
24×125 mg
20×250 mg
16×250 mg
260.2J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM54,35
kódnázevlék. formabalení
97508
97507
Erythromycin-ratio TS
Erythromycin-ratio TS
sus
sus
100 ml
60 ml
260.3J01FA02spiramycinp.o.3GM68,80
260.4J01FA05oleandomycinp.o.1GM19,65
260.5J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.3GM49,75
kódnázevlék. formabalení
65367
65366
Rulid 100
Rulid 50
tab obd
tab obd
10×100 mg
10×50 mg
260.6J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě) p.o.0.3GM43,00
kódnázevlék. formabalení
55467
96452
96731
Rulid 300
Rulid 150
Rulid 150
tab obd
tab obd
tab obd
10×300 mg
20×150 mg
10×150 mg
260.7J01FA07josamycin (pevné lékové formy) p.o.2GM43,00
260.8J01FA07josamycin (tekuté lékové formy) p.o.1GM54,35
260.9J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy) p.o.0.5GM68,80
kódnázevlék. formabalení
83613
83614
83615
Klacid 250 mg
Klacid 250 mg
Klacid 250 mg
tab
tab
tab
14×250 mg
10×250 mg
10×250 mg
260.10J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy) p.o.0.5GM79,60
kódnázevlék. formabalení
80481
75184
Klacid
Klacid
sus
sus
100 ml
60 ml
260.11J01FA10azithromycin (pevné lékové formy) p.o.0.25GM94,60
kódnázevlék. formabalení
93590
96813
96819
Sumamed
Sumamed
Sumamed
cap
tab
tab
6×250 mg
3×500 mg
6×125 mg
260.12J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy) p.o.0.25GM102,85
kódnázevlék. formabalení
96811
96812
Sumamed
Sumamed forte
sir
sir
20 ml 100 mg/5 ml
20 ml 200 mg/5 ml
260.13J01FA13dirythromycinp.o.0.5GM68,80
261J01FA makrolidová antibiotika parent.K
261.1J01FA01erythromycinparent.1GM808,00K
kódnázevlék. formabalení
88108Erythrocin i.v.inj300 mg
261.2J01FA02spiramycinparent.3GM1278,55K
kódnázevlék. formabalení
78174Rovamycine 1,5 MUinj1,5 MU
262J01FFlinkosamidová antibiotika p.o.ATB
262.1J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.2GM67,00ATB
kódnázevlék. formabalení
94574Klimicincap15×150 mg
262.2J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.2GM167,70ATB
262.3J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.8GM27,50ATB
kódnázevlék. formabalení
91997Nelorencap16×500 mg
262.4J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.8GM167,70ATB
263J01FFlinkosamidová antibiotika parent.U/ATB
263.1J01FF01klindamycinparent.1.8GM661,35U/ATB
kódnázevlék. formabalení
08808Dalacin C phosphateinj6 ml/900 mg
263.2J01FF02linkomycinparent.1.8GM52,85U/ATB
kódnázevlék. formabalení
83593
67029
Medoglycin 600
Medoglycin 600
inj
inj
100×2 ml/600 mg
10×2 ml/600 mg
264J01GAstreptomycin a jeho deriváty parent.
264.1J01GA01streptomycinparent.1GM87,00
kódnázevlék. formabalení
21694Streptomycininj1 g
265J01GBaminoglykosidová antibiotika parent.U/ATB
265.1J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,85U
265.2J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,55U
265.3J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,85U
kódnázevlék. formabalení
96413
96641
Gentamicin 40 Lek
Gentamicin Krka
inj
inj
10×2 ml/40 mg
10×1 ml/40 mg
265.4J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,55U
kódnázevlék. formabalení
08999
96414
96462
Gentamicin
Gentamicin 80 Lek
Gentamycin KRKA
inj
inj
inj
50×2 ml/80 mg
10×2 ml/80 mg
10×2 ml/80 mg
265.4aJ01GB03gentamycin (lékové formy pěny)lok.130MG2467,30U/ATB
265.4bJ01GB03gentamycin (lékové formy kuliček k implantaci)imp.1DF156,40U/ATB
265.5J01GB05neomycinparent.1GM125,90U/ATB
265.6J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1GM861,30U/ATB
kódnázevlék. formabalení
07511Amikacin Galenicainj10×2 ml/100 mg
265.7J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli) parent.1GM466,40U/ATB
kódnázevlék. formabalení
3952Amikininj1×2 ml/500 mg
265.8J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) parent.0.35GM531,85U/ATB
265.9J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli) parent.0.35GM311,50U/ATB
kódnázevlék. formabalení
83736Netromycine 400 mg/2 mlinj2 ml/400 mg
266J01MAfluorované chinolony p.o.
266.1J01MA01ofloxacinp.o.0.4GM30,00
kódnázevlék. formabalení
55636Ofloxin 200tab obd10×200 mg
266.2J01MA02ciprofloxacinp.o.1GM37,50
kódnázevlék. formabalení
87104
87105
Cifloxinal
Cifloxinal
tab
tab
10×250 mg
20×250 mg
266.3J01MA03pefloxacinp.o.0.8GM30,00
kódnázevlék. formabalení
04156
94156
Abaktal
Abaktal
tab
tab
10×400 mg
10×400 mg
266.4J01MA04enoxacinp.o.0.8GM24,70
266.5J01MA06norfloxacinp.o.0.8GM24,70
kódnázevlék. formabalení
67015
44089
44088
44087
93465
Gyrablock 400
Gyrablock 400
Gyrablock 400
Gyrablock 400
Nolicin
tab
tab
tab
tab
tab
14×400 mg
100×400 mg
50×400 mg
30×400 mg
20×400 mg
266.6J01MA07lomefloxacinp.o.0.8GM30,00
266.7J01MA08fleroxacinp.o.0.4GM30,00
266.8J01MA09sparfloxacinp.o.0.2GM90,00ATB
267J01MAfluorované chinolony parent.
U/ATB
267.1J01MA01ofloxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
267.2J01MA02ciprofloxacinparent.0.5GM209,20U/ATB
kódnázevlék. formabalení
96040Ciprinolinj5×10 ml/100 mg
267.3J01MA03pefloxacinparent.0.8GM89,70U/ATB
kódnázevlék. formabalení
94155Abaktalinj10×5 ml/400 mg
267.4J01MA08 fleroxacinparent.0.4GM209,20U/ATB
268J01XAostatní antibiotika parent.
U/ATB
268.1J01XA01vankomycinparent.2GM1928,00U/ATB
kódnázevlék. formabalení
76214Lyphocininf10×1 g
268.2J01XA02teikoplaninparent.0.4GM3575,00U/ATB
kódnázevlék. formabalení
71991
71992
Targocid 200
Targocid 400
inj
inj
200 mg
400 mg
268.3J01XB01kolistinparent.3MU111,00U/ATB
kódnázevlék. formabalení
61178Colimycineinj50×1 MU
268.4J01XB02polymyxinparent.0.15GM105,45U/ATB
269J01XBpolymyxinová antibiotika p.o.
U/ATB
269.1J01XB01kolistinp.o.3MU45,50U/ATB
kódnázevlék. formabalení
01832
86794
Colimycine
Colimycine
tab
tab
50×1,5 MU
50×1,5 MU
270J01XDimidazolová chemoterapeutika parent.
U
270.1J01XD01metronidazolparent.1.5GM180,95U
270.2J01XD03ornidazolparent.1GM47,80U
kódnázevlék. formabalení
96404Avrazorinj5×3 ml/500 mg
271J02AAantimykotická antibiotika parent.
U
271.1J02AA01amfotericinparent.35MG290,60U
kódnázevlék. formabalení
71969Amphotericin Binj50 mg
272J02ABimidazolová antimykotika p.o.
272.1J02AB02ketokonazolp.o.0.2GM21,95
kódnázevlék. formabalení
88192
04243
Nizoral
Nizoral
tab
tab
30×200 mg
10×200 mg
273J02ABimidazolová antimykotikaparent.U
273.1J02AB01mikonazolparent.1GM480,40U
kódnázevlék. formabalení
04159Daktarininj5×20 ml/200 mg
274J02ACtriazolová antimykotikap.o.P

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,

b) težké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,

c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1J02AC01flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM446,60P
kódnázevlék. formabalení
94381Diflucancap28×100 mg
274.2J02AC01flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)p.o.0.2GM380,70P
274.3J02AC01flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)p.o.0.15GM380,70P
kódnázevlék. formabalení
93860Diflucancap150 mg
274.4J02AC02itrakonazolp.o.0.2GM122,20P
kódnázevlék. formabalení
94897Sporanoxcap15×100 mg
274.5J02AC02itrakonazol (do 400 mg v jednom balení včetně)p.o.0.2GM157,30P
kódnázevlék. formabalení
93321Sporanoxcap4×100 mg
274.6J02AX01flucytosinp.o.10GM877,90P
275J02AC triazolová antimykotikaparent.U/P

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1J02AC01flukonazolparent.0.2GM1154,45U/P
kódnázevlék. formabalení
96548Diflucan i.v.inf100ml/200 mg
276J04AB antibiotika k léčbě tuberkulózyp.o.

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1J04AB02 rifampicinp.o.0.6GM13,40
kódnázevlék. formabalení
11039
11038
93922
96780
Tubocin
Tubocin
Benemicin
Arficin
cap
cap
cap
cap
100×300 mg
100×150 mg
100×300 mg
100×300 mg
276.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM128,60P
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent.
277.1J04AB03rifamycinparent.0.6GM250,00
277.2J04AB30kapreomycinparent.1GM565,80
kódnázevlék. formabalení
98383Capastatinj5×1 g
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózy p.o.
278.1J04AC01isoniazidp.o.0.3GM0,90
kódnázevlék. formabalení
03303Nidrazidtab250×100 mg
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózy p.o.
279.1J04AK01pyrazinamidp.o.1.5GM8,90
kódnázevlék. formabalení
75508Tisamidtab100×500 mg
279.2J04AK02ethambutolp.o.1.2GM11,35
kódnázevlék. formabalení
03023Suraltab100×400 mg
280J04BAchemoterapeutika k léčbě lepry p.o.
280.1J04BA02dapsonp.o.50MG1,30
kódnázevlék. formabalení
93821Disulone 100tab100×100 mg
281J05Aantivirotika p.o.P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1J05ABbrivudinp.o.0.5GM469,40P
281.2J05AB01acyklovirp.o.4GM469,40P
kódnázevlék. formabalení
84127
84128
Herpesin 200
Herpesin 400
tab
tab
25×200 mg
25×400 mg
281.3J05AB05zidovudinp.o.1.5GM701,00 P
kódnázevlék. formabalení
96179Azitidin 100tab50×100 mg
281.4J05AB07didanosinp.o.0.4GM241,85P
281.5J05AB08zalcitabinp.o.2.25MG247,30P
kódnázevlék. formabalení
66734Hivid 0,75 mgtab100×0,75 mg
281.6J05AB09famcyklovirp.o.0.75GM469,40P
281.7J05AB11valaciclovirp.o.3GM469,40P
kódnázevlék. formabalení
87205Valtrextab42×500 mg
281.8J05AX05inosin pranobexp.o.1GM32,90P
kódnázevlék. formabalení
98149
88174
Isoprinosine
Isoprinosine
tab
tab
50×500 mg
50×500 mg
281.9J05AEO1saquinavirp.o.1MG701,00P
281.10J05AE03ritonavirp.o.1MG701,00P
281.11J05AEindavirp.o.1MG701,00P
282J05ABantivirotika ze skupiny nukloeosidůparent.U/P

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1J05AB01acyklovirparent.4GM1587,60U/P
kódnázevlék. formabalení
93260Herpesin 250inj10×250 mg
282.2J05AB05zidovudinparent.1GM2811,50U/P
kódnázevlék. formabalení
93190
86100
Retrovir i.v. pro inf
Retrovir i.v. pro inf
inf
inf
5×10 ml/200 mg
5×20 ml/200 mg
282.3J05AB06gancyklovirparent.0.5GM2005,80U/P
kódnázevlék. formabalení
94244Cymeveneinj500 mg
282.4J05AD01foskarnetparent.6.5GM3075,20U/P
kódnázevlék. formabalení
62698Foscavir 24 mg/ml i.v.inf250 ml
283J06AA imunitní séraparent.K

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí. Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu. Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou. Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostiridiových infekcí. Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.plněK
kódnázevlék. formabalení
1199Stasea SEVACinj1×5000 U
283.2J06AA01sérum proti záškrtuparent.plněK
283.3J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.plněK
kód název lék. forma balení
01206Venice SEVACinj1×10 ml/10 kU
283.4J06AA04sérum proti botulinuparent.plněK
kódnázevlék. forma balení
01190Bosen SEVACinj1×35 ml
283.5J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.plněK
kódnázevlék. formabalení
1195Gasea SEVACinj1×20 ml/25 kU
283.6J06AA06sérum proti vztekliněparent.plněK
kód názevlék. formabalení
94015Serum antirab. 1000inj1×5 ml/200 U
284J06BA imunoglobuliny, normální lidsképarent.
284.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaciparent.1DF53,40O
kódnázevlék. formabalení
03540
68829
68828
01263
01262
Histaga
Norga
Imuna Norga
Imuna Norga i.m. SEVAC
Norga i.m. SEVAC
inj
inj
inj
inj
inj
3×2 ml
10×1,9 ml
1,9 ml
10×1,9 ml
1,9 ml
284.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.1GM1137,00B
kódnázevlék. formabalení
62909
62908
62907
99819
99820
Flebogamma i.v.
Flebogamma i.v.
Flebogamma i.v.
Niga SEVAC
Niga SEVAC
inj
inj
inj
inj
inj
5 g
2,5 g
0,5 g
0,5 g
1 g
284.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1GM1137,00B
kódnázevlék. formabalení
03833
62555
62554
62553
Ivega
Intraglobin F pro inf
Intraglobin F pro inf
Intraglobin F pro inf
inj
inf
inf
inf
500 mg
200 ml
100 ml
50 ml
284.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1GM2000,00U
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent. K

Léčbu imunoglobuliny proti nešťovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1J06BBprotiencefalický globulinparent.1332,30K
kódnázevlék. formabalení
95083FSME-Bulin i.m.inj2 ml
285.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)parent.250RG1370,00K
kódnázevlék. formabalení
93505Rhega i.m. SEVACinj1,75 ml/100 RG
285.3J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)parent.250RG1067,80K
kódnázevlék. formabalení
02445Rhega i.m. SEVACinj2,5 ml/250 RG
285.4J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.plněB
kódnázevlék. formabalení
80531
88069
80530
83607
Human antitenanus immunoglobulin
Tega IMUNA
Human antitenanus immunoglobulin
Tetabulin
inj
inj
inj
inj
1×500 U
1×2 ml/250 U
1×250 U
250 U
285.5J06BB03imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparuparent.1KU34566,40K/P
285.6J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.plněK
kód názevlék. formabalení
94265
97897
97898
Aunatif
Hepatect ®
Hepatect ®
inj
inj
inj
1×5 ml
1×2 ml
1×10 ml
285.7J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1GM5070,55U/P
kódnázevlék. formabalení
99646CMVVEGA i.v.inj500 mg
286J07AMočkovací látky proti tetanu parent.K
286.1J07AM01tetanový toxoidparent.plněK
kódnázevlék. formabalení
69799
69796
69798
69795
83622
69797
83522
83444
83526
83447
83445
83443
Alteana S IMUNA
Alteana S IMUNA
Alteana S IMUNA
Alteana S IMUNA
Alteana SEVAC
Alteana S IMUNA
Tetavax
Tetavax
Tetavax
Tetavax
Tetavax
Tetavax
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
50×1 ml
10×1 ml
50×0,5 ml
10×0,5 ml
10×0,5 ml
10×5 ml
20×0,5 ml - amp
20×0,5 ml - strik
10×10 ml
10×20 ml
1×10 ml
1
×0,5 ml - strik
287J07ANočkovací látky proti tuberkulóze parent.H
287.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1DF183,00H
kódnázevlék. formabalení
76027
66857
76189
76028
Lyophilised BCG Vaccine
BCG-Vaccine 500 Behring
BCG-Vaccine 500 Behring
Lyophilised BCG Vaccine
inj
inj
inj
inj
10×10 dávek
50×0,1 ml
50×0,1 ml
10
×20 dávek
288J07AXjiné bakteriální očkovací látky parent.K
288.1J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent.plněK
kódnázevlék. formabalení
94269Polystafana SEVACinj10×0,5 ml.
288.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1DF24,60K
kódnázevlék. formabalení
01212Adnexba SEVAC s.c.inj12×0,5 ml
289J07BGočkovací látky proti vzteklině parent.K
289.1J07BG01inaktivovaný celý virus vztekliny parent.plněK
kódnázevlék. formabalení
90997
93706
75379
90996
66854
Rabipur
Verorab
Rabipur
Rabipur
Merieux inactiv. rabies
inj
inj
inj
inj
lyo
30×2,5 U
1 dáv.
1×2,5 U
5×2,5 U
1 dávka
290L01AAalkylační cytostatika p.o.
290.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.1GM5,85
kódnázevlék. formabalení
94174Cyclophosphamidtab50×50 mg
290.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně) p.o.1MG4,60
kódnázevlék. formabalení
01842Leukerantab obd25×2 mg
290.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě) p.o.1MG3,80
kódnázevlék. formabalení
01843Leukerantab obd25×5 mg
290.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně) p.o.1MG4,25
kódnázevlék. formabalení
02050Alkerantab obd25×2 mg
290.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG2,95
kódnázevlék. formabalení
02051Alkerantab obd25×5 mg
290.6L01AA08prednimustinp.o.1MG3,70
kódnázevlék. formabalení
88642
88643
Sterecyt
Sterecyt
tab
tab
10×100 mg
100×20 mg
291L01AAalkylační cytostatika parent.B/ONK,HEM
291.1L01AA01cyklofosfamidparent.10MG3,85B
kódnázevlék. formabalení
94546
70442
70443
87128
87127
Cyclophosphamide 200
Cytoxan
Cytoxan
Endoxan
Endoxan
inj
inj
inj
inj
inj
10×200 mg
12×500 mg
6×1 g
1 g
0,5 g
291.2L01AA03melfalanparent.1MG12,90B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
75182Alkerantab obd50 mg
291.3L01AA05chlormethinparent.1MG35,00B/ONK,HEM
291.4L01AA06 ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,65 B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
70467Holoxan 500inj500 mg
291.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,45B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
70469
70568
Holoxan 2 g
Holoxan 1 g
inj
inj
2 g
1 g
291.6L01AC01thiotepaparent.1MG21,80B/ONK,HEM
292L01ABalkylsulfaty
p.o.
L/ONK,HEM
292.1L01AB01busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG14,80L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
93587Mylerantab250×0,5 mg
292.2L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,85L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
21157Mylerantab100×2 mg
293L01ADnitrosomočovinyp.o.
L/ONK,HEM
293.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,85L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
60270Ceenu Lomustine (CCNU)cap20×10 mg
293.2L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,55L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
60272Ceenu Lomustinecap20×100 mg
293.3L01AD02lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG6,15L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
03735
60271
Lomustine
Ceenu Lomustine
cap
cap
6 tobolek
20×40 mg
294L01ADnitrosomočovinyparent.
B/ONK,HEM
294.1L01AD01karmustinparent.1MG9,80B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
80470
83482
BiCNU
BiCNU
inj
inj
100 mg
100 mg
294.2L01AD04streptozocinparent.10MG15,15B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
97501Zanosarinj1 g
295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové p.o.
295.1L01BA01metotrexátp.o.1MG1,20
kódnázevlék. formabalení
91922
91065
Methotrexat Lachema 10
Methotrexat Lachema 2,5
tab
tab
100×10 mg
100×2,5 mg
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové parent.B
296.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně) parent.1MG8,85B
kódnázevlék. formabalení
91025Methotrexat Lachema 5inj10×2 ml /5 mg
296.2L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10MG4,75B
kódnázevlék. formabalení
93965Methotrexat Lachema 1 ginj10×20 ml/1 g
296.3L01BA01metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent. 1MG3,15V
kódnázevlék. formabalení
87761
87564
83484
93964
93963
Methotrexat Lachema 500
Methotrexat Lachema 50
Methotrexat Lederle
Methotrexat Lachema 50
Methotrexat Lachema 20
inj
inj
inf
inj
inj
10×500 mg
10×50 mg
20 ml/500 mg
10×5 ml/50 mg
10×2 ml/20 mg
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinů p.o.L/ONK,HEM
297.1L01BB02merkaptopurinp.o.10MG6,15L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
94241Puri-Netholtab25×50 mg
297.2L01BB03tioguaninp.o.10MG9,50L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
03736Lanvistab25×40 mg
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinů parent.B/ONK,HEM
298.1L01BB04cladribinparent.1MG1199,00B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
78222
83369
Leustatin
Leustatin
inj
inj
10 ml/10 mg
7×10 ml/10 mg
298.2L01BB05fludarabinparent.1MG139,20B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
77008Fludara i.v.inj5×50 mg
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o.L/ONK,HEM
299.1L01BCazaribinp.o.1MG8,70L/ONK,HEM
299.2L01BC02fluorouracilp.o.10MG1,40L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
10407Ftorafurcap100×400 mg
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu parent.
B/ONK,HEM
300.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně) parent.1MG1,30B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
08796Cytosar 100inj100 mg
300.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli) parent.1MG1,10B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
62814
96990
Alexan 1000 ad inf
Alexan
inf
inj
20 ml/1000 mg
20 ml/1000 mg
300.3L01BC02fluorouracilparent.10MG2,60B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
83134Fluorouracil Cehasolinj5×10 ml/250 mg
300.4L01BC05gemcitabinparent.1MG6,30B/ONK,HEM
301L01CAvinka alkaloidy a jejich deriváty parent.
B/ONK,HEM
301.1L01CA01vinblastinparent.1MG27,15B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
85518Velbeinj10 mg
301.2L01CA02vinkristinparent.1MG186,80B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
42040
74990
Vincristin
Citomid 1 mg
inj
inj
10×1mg
1 mg
301.3L01CA04vinorelbinparent.1MG110,75B/ONK,HEM
302L01CBpodofylotoxinové deriváty p.o.
L/ONK,HEM
302.1L01CB01etoposidp.o.1MG4,00L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
86416
86417
Vepesid
Vepesid
cap
cap
20×50 mg
10×100 mg
303L01CBpodofylotoxinové deriváty parent.
B/ONK,HEM
303.1L01CB01etoposidparent.1MG4,25B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
86418
78088
Vepesid
Etoposide Pierre Fabre
inj
inj
10×5 ml/100 mg
5×5 ml/100 mg
303.2L01CB02 teniposidparent.1MG6,45B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
86409Vumoninj10×5 ml/50 mg
304L01CDtaxany parent.X
304.1L01CD01paclitaxelparent.1MG190,20X
304.2L01CD02docetaxelparent.1MG387,60X
kódnázevlék. formabalení
92742
92743
85984
85985
Taxotere
Taxotere
Taxotere
Taxotere
inj
inj
inf
inf
20 mg
80 mg
20 mg
80 mg
305L01DAaktinomycinyparent.B/ONK,HEM
305.1L01DA01daktinomycinparent.1MG680,10B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
21055Lyovac Cosmegeninj0,5 mg
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o.X
306.1L01DB06 idarubicinp.o.1MG295,00X
kódnázevlék. formabalení
78812
78814
Zavedos 5
Zavedos 25
cap
cap
5 mg
25 mg
307L01DBantracykliny a jejich deriváty parent.B/ONK,HEM
307.1L01DB01doxorubicinparent.1MG39,70B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
94567
83092
Rastocin
Dexolem 50
inj
inj
10×10 mg
50 mg
307.2L01DB02daunorubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
96122Daunoblastinainj1/20 mg
307.3L01DB03epirubicinparent.1MG47,90B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
94371
94373
Farmorubicin rapid
Farmorubicin rapid
inj
inj
10 mg
50 mg
307.4L01DB04aklarubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.5L01DB05zorubicinparent.1MG19,65B/ONK,HEM
307.6L01DB06 idarubicinparent.1MG770,85B/ONK,HEM
307.7L01DB07mitoxantronparent.1MG40,00B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
94831Refadorinj15 ml/30 mg
308L01DCostatní cytotoxická antibiotika parent.B/ONK,HEM
308.1L01DC01bleomycinparent.1MG59,25B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
03404Bleocininj15 mg
308.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG86,60B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
10630Mitomycin C Kyowainj10×2 mg
308.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1MG69,30B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
83440Mitomycin C Kyowainj5×20 mg
309L01XAplatinová cytostatika parent.B/ONK,HEM
309.1L01XA01cisplatinaparent.1MG8,00B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
96454
96453
96455
Platidiam
Platidiam
Platidiam
inj
inj
inj
5×50 ml/25 mg
10×20 ml/10 mg
100 ml/50 mg
309.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG6,35B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
90777
75010
Cycloplatin 50
Cycloplatin
inj
inj
10×50 mg
1×5 ml/50 mg
309.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1MG4,00B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
93665
75012
60924
75011
Cycloplatin 200
Cycloplatin
Cycloplatin
Cycloplatin
inj
inj
inj
inj
5×200 mg
45 ml/450 mg
60 ml/600 mg
1×15 ml/150 mg
310L01XBmethylhydrazinová cytostatika p.o.L/ONK,HEM
310.1L01XB01prokarbazinp.o.10MG2,50L/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
01814Natulancap50×50 mg
311L01XXostatní cytostatikap.o.L/ONK,HEM,URN
311.1L01XX05hydroxymočovinap.o.0.1GM2,35L/ONK,HEM,URN
kódnázevlék. formabalení
95122Litalircap100×500 mg
311.2L01XX11estramustinp.o.10MG4,10L/ONK,HEM,URN
kódnázevlék. formabalení
08921Estracytcap100×140 mg
311.3L01XX14tretinoinp.o.10MG107,25L/ONK,HEM,URN
kódnázevlék. formabalení
84009Vesanoidcap100×10 mg
312L01XXostatní cytostatikaparent.
B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit
plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18
let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.
312.1L01XX01amsakrinparent.1MG29,00B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
93503Amsidylinj6×85 mg/1,7 ml
312.2L01XX02asparaginázaparent.1MG2848,40B/P
kódnázevlék. formabalení
92117
94058
Kidrolase
Erwinase
inj
inj
10×10 kU
20×10 kU
312.3L01XX11estramustinparent.1MG1,30B/ONK,HEM,URN
kódnázevlék. formabalení
40624Estracyt 300inj10×300 mg
312.4L01XX13dakarbazinparent.10MG8,10B/ONK,HEM
kódnázevlék. formabalení
88441
88440
Dacarbazin Lachema 200
Dacarbazin Lachema 100
inj
inj
10×200 mg
10×100 mg
313L02AAestrogenyp.o.
L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10MG3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2L02AA03ethinylestradiolp.o.1MG4,15L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
87548Turisterondrg21×1 mg
313.3L02AA04fosfestrolp.o.0.1GM3,40L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314L02AAestrogenyparent.
B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1L02AApolyestradioli phosphasparent.1MG3,55B/ONK,HEM, URN,SEX
kódnázevlék. formabalení
88381
03450
Estradurin
Estradurin
inj
inj
10×80 mg
10×40 mg
314.2L02AA01diethylstilbestrolparent.10MG6,70B/ONK,HEM,URN,SEX
314.3L02AA04fosfestrolparent.0.1GM4,90B/ONK,HEM,URN,SEX
315L02ABprogestinyp.o.
L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1L02AB01megestrol (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG3,15L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
86211Megacetab100×40 mg
315.2L02AB02medroxyprogesteronp.o.10MG1,90L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
91618
88429
Provera
Farlutal
tab
tab
20×500 mg
30×500 mg
316L02ABprogestinyparent.L/ONK,GYN,SEX
316.1L02AB02medroxyprogesteronparent.10MG3,35L/ONK,GYN,SEX
kódnázevlék. formabalení
85679
85678
90993
Farlutal depot
Fralutal depot
Depo-Provera 500
inj
inj
inj
5 ml/1 g
2,5 ml/500 mg
3,3 ml/500 mg
316.2L02AB03gestonoronparent.1MG1,15L/ONK,GYN,SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyinhal.Z
317.1L02AE01buserelininhal.1MG229,85Z
kódnázevlék. formabalení
90966Suprefact nasalsol nas4×10 g/10 mg
318L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyparent.K/P
Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
b) léčba karcinomu prostaty,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox,
f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.
318.1L02AE01buserelinparent.1MG273,65K/P
kódnázevlék. formabalení
90961Suprefactinj2×5,5 ml/5,5 mg
318.2L02AE01buserelin (depotní lékové formy)parent.1MG2077,15K/P
318.3L02AE02leuprorelinparent.1MG273,65K/P
318.4L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy) parent.1MG1852,35K/P
kódnázevlék. formabalení
76553Lucrin depot 3,75inj3,75 mg
318.5L02AE03goserelin (depotní lékové formy) parent.1MG1944,45K/P
kódnázevlék. formabalení
65386
12320
Zoladex Depot
Zoladex 10,8 Depot
inj
inj
3,6 mg
10,8 mg
318.6L02AE04triptorelinparent.1MG273,65K/P
318.7L02AE04triptorelin (depotní lékové formy) parent.1MG1901,50K/P
kódnázevlék. formabalení
96107Decapeptyl depotinj3,75 mg
319L02BAantiestrogeny p.o.
319.1L02BA01tamoxifenp.o.10MG3,45
kódnázevlék. formabalení
44095
44058
44057
44056
67039
88392
31037
Tamoxifen Ebewe 40
Tamoxifen Ebewe 30
Tamoxifen Ebewe 20
Tamoxifen Ebewe 10
Tamifen 10
Tamoxifen Lachema 10
Zitazonium
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
30×40 mg
30×30 mg
30×20 mg
30×10 mg
30×10 mg
100×10 mg
60×10 mg
320L02BBantiandrogeny p.o.
L/ONK,URN,SEX
320.1L02BB01flutamidp.o.10MG1,35L/ONK,URN,SEX
kódnázevlék. formabalení
55953Flutacan 250 mgtab100×250 mg
320.2L02BB02nilutamidp.o.1MG0,70L/ONK,URN,SEX
kódnázevlék. formabalení
94820Anandrontab90×50 mg
321L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonů p.o.
L/ONK,END
321.1L02BG01aminogluthetimidp.o.10MG0,70L/ONK,END
kódnázevlék. formabalení
07510Orimetentab100×250 mg
322L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonů parent.
X
322.1L02BG02formestanparent.250MG4103,40X
kódnázevlék. formabalení
92361Lenantron depot 250inj250 mg
323L03AAcytokinyparent.X
323.1L03AA01interleukin 2parent.1MG8006,85X
323.2L03AA02filgrastimparent.1MG14664,95X
kódnázevlék. formabalení
69026
98297
Neupogen
Neupogen
inj
inj
5×1 ml
5×1,6 ml
323.3L03AA03molgramostimparent.1MG15801,45X
kódnázevlék. formabalení
96867
72549
96865
96866
Leucomax
Leucomax
Leucomax
Leucomax
inj
inj
inj
inj
0,7 mg
2 mg
2 mg
2 mg
323.4L03AA10lenograstimparent.1MG18193,20X
kódnázevlék. formabalení
12953Granocyte 34inj5×33,6 MU
323.5L03AA04interferon alfaparent.1MU263,45X
kódnázevlék. formabalení
76997
83942
80514
Alphaferon 3 mU
Heberon Alfa R
Heberon Alfa R
inj
inj
inj
1×3 MU
25×3 MU
1×3 MU
323.6L03AA08interferon gammaparent.1MU1566,45X
323.7L03AA11interferon betaparent.1MU330,15X
kódnázevlék. formabalení
87312Betaferoninj15x2 ml/9,8 MU
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok., p.o.L/ALG
324.1L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1BA75%L/ALG
324.2L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1BA75%
324.3L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1ML37,35L/ALG
kódnázevlék. formabalení
94631Stava Nasalgtt10×5 ml
325L03AXostatní imunostimulační léčiva parent.O
325.1L03Adialyzát leukocytůparent.1DF968,90O/ALG,IMU
kódnázevlék. formabalení
97146Immodin SEVACinj5×2 ml
325.2L03Athymostimulinparent.1MG42,60Z
325.3L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1MG74,50O/ONK
kódnázevlék. formabalení
97886Corynebacterium parvuminj7 mg
325.4L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3DF639,80O/GYN
325.5L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1DF74,65O
kódnázevlék. formabalení
94026Stavainj10×2 ml
325.6L03AX03BCG vakcínaparent.1MG44,35O/ONK,URN
kódnázevlék. formabalení
68908Immucyst BCGinj3×27 mg
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o.P
Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:
a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
b) léčba myelodysplaastického sysndromu nereagující na standardní léčbu,
c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo
se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,
i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.
Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy,
cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti
hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.
326.1L04AA01cyklosporinp.o.1MG1,40P
kódnázevlék. formabalení
92573
92574
94052
92572
Consupren 50
Consupren 100
Consupren
Consupren 25
cap
cap
sol
cap
50×50 mg
50×100 mg
50 ml (100 mg/ml)
50×25 mg
326.2L04AA06mophetil mycophenolátp.o.10MG2,70P
kód názevlék. formabalení
55681Cellceptcap100×250 mg
327L04AAselektivní imunosupresivní léčiva parent.U/J10
327.1L04AAantilymfocytární IGparent.10MG106,25U/J10
kódnázevlék. formabalení
94576Pressimmuninj10×10 ml/500 mg
327.2L04AAantithymocytární IGparent.1MG124,25U/J10
kódnázevlék. formabalení
88460
88461
91244
ATG-Fresenius
ATG-Fresenius
Thymoglobuline
inj
inj
inj
5 ml/100 mg
10 ml/200 mg
25 mg
327.3L04AA01cyklosporinparent.1MG2,70U/J10
kódnázevlék. formabalení
88514Sandimmun konzentratinf10×5 ml/500 mg
327.4L04AA02muromonab-CD3parent.1MG1250,00U/J10
kódnázevlék. formabalení
96997Cedetrin Tinj10×3,2 ml
328L04AXostatní imunosupresiva p.o.
L/J10,REV,HEM
328.1L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG1,55L/J10,REV,HEM
kódnázevlék. formabalení
31396Imurantab obd100×25 mg
328.2L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10MG1,10L/J10,REV,HEM
kódnázevlék. formabalení
02418Imurantab obd100×50 mg
329L04AXostatní imunosupresivaparent.
U/J10
329.1L04AX01azathioprinparent.1MG9,75U/J10
kódnázevlék. formabalení
02016Imuraninj50 mg
330M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů p.o.
330.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3DF3,40
kódnázevlék. formabalení
00179Ketazondrg20×250 mg
330.2M01AA05klofezonp.o.0.6GM3,40
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů parent.
331.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1DF7,05
kódnázevlék. formabalení
00490Ketazoninj5×5 ml/1 g
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové p.o.
332.1M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70MG1,80
kódnázevlék. formabalení
88917Repanidalcap30×35 mg
332.2M01AB01indometacinp.o.0.1GM3,00
kódnázevlék. formabalení
77078
97713
02630
APO-Indomethacin 50
APO-Indomethacin 25
Indren
cap
cap
cap
100×50 mg
100×25 mg
30×25 mg
332.3M01AB02 sulindacp.o.0.4GM5,20
332.4M01AB03tolmetinp.o.0.7GM5,20
332.5M01AB05diklofenakp.o.0.1GM5,20
kódnázevlék. formabalení
96740
96742
92488
83764
92487
67278
67277
67279
75633
75462
75632
75631
91289
97599
97596
99892
99893
APO-Diclo 25
APO-Diclo 50
Diclofenac 100 Stada
Diclofenac 100 Stada
Diclofenac 100 Stada
Diclofenac 50 Stada
Diclofenac 50 Stada
Diclofenac 50 Stada
Diclofenac AL retard
Rewodina retard
Diclofenac AL retard
Diclofenac AL retard
Feloran 25
Dicloreum
Dicloreum
Diclofenac Pharmavit
Diclofenac Pharmavit
tab ent
tab ent
tab ret
tab ret
tab ret
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab fc
tab obd
tab ret
tab
tab obd
100×25 mg
100×50 mg
100×100 mg
50×100 mg
20×100 mg
50×50 mg
20×50 mg
100×50 mg
100×100 mg
100×100 mg
50×100 mg
20×100 mg
30×25 mg
30×50 mg
20×100 mg
30×50 mg
30×100 mg
332.6M01AB05diklofenak (draselná sůl)p.o.0.1GM8,80
332.7M01AB06alclofenakp.o.1.25GM5,20
332.8M01AB09lonazolakp.o.0.6GM5,20
332.9M01AB16aceklofenakp.o.0.2GM5,20
332.10M01AB55diklofenak/misoprostolp.o.0.1MG30,00Z
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové p.rect.
333.1M01AB01indometacinp.rect.0.1GM3,15
kódnázevlék. formabalení
02789Indomethacinumsup5×100 mg
333.2M01AB03tolmetinp.rect.0.7GM11,50
333.3M01AB05diklofenakp.rect.0.1GM11,50
kódnázevlék. formabalení
76912
76913
99894
97631
97632
Rewodina 50
Rewodina 100
Diclofenac Pharmavit
Dicloreum
Dicloreum
sup
sup
sup
sup
sup
10×50 mg
10×100 mg
6×100 mg
10×50 mg
10×100 mg
333.4M01AB09lonazolakp.rect.0.6GM11,50
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové parent.
334.1M01AB01indometacinparent.0.1GM10,00
kódnázevlék. formabalení
91579Metindolinj10×2 ml/60 mg
334.2M01AB05diklofenakparent.0.1GM13,20
kódnázevlék. formabalení
76727
76728
94632
Diclo 75 von CT
Diclo 75 von CT
Veral
inj
inj
inj
5×2 ml/75 mg
30×2 ml/75 mg
5×3 ml/75 mg
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů p.o.
335.1M01AC01piroxikamp.o.20MG2,55
kódnázevlék. formabalení
97711
97710
71947
91721
68581
68582
67175
67174
APO-Piroxicam 10
APO-Piroxicam 20
Arthremin 20
Arthremin 10
Pirox 10
Pirox 20
Pirox 20
Pirox 10
cap
cap
cap
cap
tab
tab
tab
tab
100×10 mg
100×20 mg
30×20 mg
30×10 mg
50×10 mg
50×20 mg
20×20 mg
20×10 mg
335.2M01AC02tenoxikamp.o.20MG2,55
336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů p.rect.
336.1M01AC01piroxikamp.rect.20MG11,50
kódnázevlék. formabalení
84649
84650
Hotemin
Hotemin
sup
sup
10×10 mg
10×20 mg
336.2M01AC02tenoxikamp.rect.20MG11,50
337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů parent.
337.1M01AC01piroxikamparent.20MG12,10
kódnázevlék. formabalení
68649
67171
89853
Hotemin 20
Pirox 20 von CT
Pirox 20 von CT
inj
inj
inj
5×1 ml/20 mg
30×1 ml/20 mg
5×1 ml/20 mg
337.2M01AC02tenoxikamparent.20MG12,10
338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové p.o.
338.1M01AE01 ibuprofenp.o.1.2GM3,45
kódnázevlék. formabalení
98321
97989
83721
98324
93651
98323
98322
91212
Ibuprofen DH 400
APO-Iburpofen 400
Ibuprofen DH 400
Ibuprofen DH 600
Ibuprofen 400 Léčiva
Ibuprofen DH 600
Ibuprofen DH 600
Ibuprofen 200 Léčiva
tab obd
tab
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
250×400 mg
100×400 mg
30×400 mg
250×600 mg
30×400 mg
100×600 mg
30×600 mg
30×200 mg
338.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.2GM20,00
338.3M01AE02 naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.5GM5,20
kódnázevlék. formabalení
97983APO-Naproxen 250 mgtab100×250 mg
338.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM13,45
kódnázevlék. formabalení
31373Naprosynsus100 ml
338.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM5,20
kódnázevlék. formabalení
76653
76654
76655
Ketonal
Ketonal
Ketonal
tab
tab ret
cap
20×100 mg
20×150 mg
25×50 mg
338.6M01AE07suprofenp.o.0.4GM5,20
338.7M01AE08pirprofenp.o.0.8GM5,20
338.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.2GM5,20
338.9M01AE10indoprofenp.o.0.6GM5,20
338.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.6GM8,80
kódnázevlék. formabalení
96484Surgamtab20×300 mg
338.11M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.3GM5,20
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové p.rect.
339.1M01AE01ibuprofenp.rect.1.2GM11,50
339.2M01AE02naproxenp.rect.0.5GM11,50
339.3M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM11,50
kódnázevlék. formabalení
76652
06171
Ketonal
Profenid
sup
sup
12×100 mg
12×100 mg
339.4M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.6GM11,50
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů parent.
340.1M01AE01ibuprofenparent.1.2GM20,20
340.2M01AE02 naproxenparent.0.5GM20,20
kódnázevlék. formabalení
62598Naprosyninj5×5 ml/500 mg
340.3M01AE03ketoprofen parent.0.15GM20,20
kódnázevlék. forma balení
76657Ketonalinj10×2 ml/100 mg
340.4M01AGetofenamat parent.1GM20,20
341M01AXostatní protizánětlivá léčiva p.o.L/REV
341.1M01AX01nabumeton p.o.1GM29,25L/REV
kódnázevlék. forma balení
83731Relifextab obd20×500 mg
341.2M01AX04azapropazon p.o.0.75GM5,20
341.3M01AX13proquazon p.o.0.9GM5,20
342M01CB léčiva obsahující zlato parent.L/REV
342.1M01CB01aurothiomalát sodný parent.2.4MG6,40L/REV
kódnázevlék. forma balení
02780
02781
Tauredon
Tauredon
inj
inj
10×0,5 ml/50 mg
10×0,5 ml/20 mg
343M01Cpenicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09 p.o., parent.
Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:
součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných
bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.
343.1M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.5GM32,65
kódnázevlék. forma balení
66755Metalcaptasetab obd50×150 mg
343.2M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě) p.o.0.5GM23,50
kódnázevlék. forma balení
09738
92732
Trolovol
Trolovol
tab obd
tab obd
100×300 mg
50×300 mg
343.3M09AX01kyselina hyaluronová parent.3.6MG200,00P
343.4M09AX02 chondroitin sulfatp.o.1,6MG20,00
344M02AAnesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok.
344.1M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
03430Ketazon compung30 g
344.2M02AAketofenylbutazon lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
00865Ketazon 10%ung20 g
344.3M02AA05benzydamin lok.1GM1,00
344.4M02AA06etofenamátlok.1GM1,00
344.5M02AA07piroxikam lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
84648
84448
Hotemin
Reumador
crm
gel
50 g/0,5 g
58 g
344.6M02AA10ketoprofen lok.1GM1,00
344.7M02AA13ibuprofen lok.1GM1,00
344.8M02AA15diklofenak lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
76777
76910
96397
76911
Veral
Flector EP gel
Olfen
Flector EP gel
gel
gel
gel
gel
55 g
60 g
50 g
100g
344.9M02AA17kyselina niflumová lok.1GM1,00
344.10M02AA21tolectin lok.1GM1,00
344.11M02AA23indomethacin lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
88595
67409
96395
Inomethacinový gel 1%
Indobene
Bonidon
gel
gel
gel
50 g
100 g
50 g
345M02AC deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok.
345.1M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylové lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
03574Rheumosinung30 g
346M02AX jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok.
346.1M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ. lok.1GM1,00
kódnázevlék. forma balení
91114
91764
Viprosal B
Yellon
ung
gel
50 g
50 g
346.2M02AX10různélok.1GM0,40
kódnázevlék. forma balení
00803
00830
Pain Expeller
Aphlox
sol
pst
50 ml
200 g
347M03AAsvalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidůparent.
H
347.1M03AA01alkuronium parent.20MG65,00H
347.2M03AA02tubokurarin parent.30MG57,10H
kódnázevlék. forma balení
87718Tubocurarininj25×1,5 ml/15 mg
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinuparent.
H
348.1M03ABdecamethonium parent.10MG24,30H
kódnázevlék. forma balení
00577Procuraninj10×2 ml/4 mg
348.2M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně) parent. 100MG48,10H
348.3M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli) parent.100MG28,70H
kódnázevlék. forma balení
97387Succinylcholinjodidinj250 mg
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent.
H
349.1M03AC01pankuronium parent.10MG116,20H
349.2M03AC02gallamin parent.100MG44,10H
349.3M03AC03vekuronium parent.10MG116,20H
kódnázevlék. forma balení
94108Norcuroninj25×4 mg
349.4M03AC04atrakurium parent.50MG147,85H
kódnázevlék. forma balení
97376
86760
86761
Tracrium
Tracrium
Tracrium
inj
inj
inj
2×25 ml/250 mg
5×2,5 ml/25 mg
5×5 ml/50 mg
349.5M03AC06pipekuronium parent.10MG105,85H
kódnázevlék. forma balení
87822Arduaninj25×4 mg
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent.
X
350.1M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně) parent.100U10350,00X
350.2M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli) parent.100U2309,45X
kódnázevlék. forma balení
97456Dysportinj2×500 U
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o.
L/NEU,ORT,REV
351.1M03BXtetrazepam p.o.0.1GM15,00L/NEU,ORT,REV
351.2M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně) p.o.50MG9,15
kódnázevlék. forma balení
40274Baclofentab50×10 mg
351.3M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě) p.o.50MG5,80
kódnázevlék. forma balení
40275Baclofentab50×25 mg
351.4M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně) p.o.12MG27,60L/NEU,ORT,REV
kódnázevlék. forma balení
62523Sirdaludtab20×2 mg
351.5M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě) p.o.12MG20,40L/NEU,ORT,REV
kódnázevlék. forma balení
91284Sirdaludtab30×4 mg
351.6M03BX04tolperison p.o.200MG2,00
351.7M03BX04tolperisonparent.200MG8,40
kódnázevlék. forma balení
2755Mydocalminj5×1 ml/100 mg
352M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent.T
352.1M03CA01dantrolen parent.0.1GM7484,60T
kódnázevlék. forma balení
91583Dantroleninj36×20 mg
353M04AA antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močovép.o.
353.1M04AA01allopurinol p.o.0.4GM3,50
kódnázevlék. forma balení
97981
96332
02592
APO-Allopurinol 100
Alopurinol Belupo
Milurit
tab
tab
tab
100×100 mg
100×100 mg
50×100 mg
354M04AB antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močovép.o.
354.1M04AB02sulfinpyrazon p.o.0.3GM5,20
354.2M04AB03benzbromaron p.o.0.1GM1,90
kódnázevlék. forma balení
11854Desurictab60×100 mg
355M04AC léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o.
355.1M04AC01kolchicin p.o.1MG5,85
kódnázevlék. forma balení
62380Colchicum disperttab obd50×0,5 mg
356M05BAbisfosfonátyp.o.P
Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:
a) osteoporotické patologické zlomeniny,
b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo
dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník,
vitamin D a jeho deriváty, fluor),
c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot,
při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázámi nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.
356.1M05BA02kyselina klodronováp.o.1.6GM308,90P
kódnázevlék. formabalení
94460
93985
Bonefos
Lodronat
cap
cap
100×400 mg
60×500 mg
356.2M05BA04kyselina alendronováp.o.10MG54,70P
kódnázevlék. formabalení
84736Fosamax 10 mgtab28×10 mg
357M05BAbisfosfonátyparent.O/P
Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:
a) osteoporotické patologické zlomeniny,
b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo
dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník,
vitamin D a jeho deriváty, fluor),
c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot,
při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázámi nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.
357.1M05BA02kyselina klodronováparent.1.5GM3173,60O/P
kódnázevlék. formabalení
93972
94548
Lodronat
Benefos
inj
inj
5×10 ml
5×5 ml/60 mg
357.2M05BA03kyselina pamidronováparent.60MG3173,60O/P
358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal.H
358.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100GM15,80H
kódnázevlék. formabalení
00736Aether pro narcosiinh200 g
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal.H
359.1N01AB01halotaninhal.100ML287,80H
kódnázevlék. formabalení
75284Narcotanliq250 ml
359.2N01AB06isofluraninhal.100ML2343,15H
360N01AFinjkeční anestetika ze skupiny barbiturátůparent.H
360.1N01AF01metohexitalparent.0.5GM145,90H
360.2N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně) parent.0.5GM47,80H
kódnázevlék. forma balení
97388Thiopentalinj500 mg
360.3N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli) parent.0.5GM27,75H
kódnázevlék. forma balení
97389Thiopentalinj1 g
361N01AHopioidní anestetika (fentanyl)parent.O
361.1N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli) parent.1MG112,25O
kódnázevlék. forma balení
60914Fentanylinj10×10 ml/0,5 mg
361.2N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně) parent.1MG169,00O
kódnázevlék. forma balení
76527
76526
Fentanyl
Fentanyl
inj
inj
50×2 ml/0,1 mg
5×2 ml/0,1 mg
362N01AHopioidní anestetika (ostatní)parent.H
362.1N01AH02alfentanyl parent.1.5MG52,75H
kódnázevlék. forma balení
87723
87721
Rapifen
Rapifen
inj
inj
5×10 ml
5×2 ml
362.2N01AH03sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně) parent.0.6MG1435,80H
362.3N01AH03sufentanyl (nad 50 RG v ampuli) parent.0.6MG767,70H
362.4N01AH03sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně) parent.0.6MG1255,65H
kódnázevlék. forma balení
85526Sufenta forte i.v.inj5×1 ml/50 RG
362.5N01AH51fentanyl v kombinacích parent.4ML39,10H
363N01AXostatní celková anestetikaparent.O
363.1N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně) parent.100ML231,80O
kódnázevlék. forma balení
87779Narkamoninj10×10 ml/100 mg
363.2N01AX03ketamin (koncentrace nad 1%) parent.10ML113,00O
kódnázevlék. forma balení
87780Narkamoninj5×2 ml/100 mg
363.3N01AX04propanidid parent.1GM32,85O
363.4N01AX07etomidát parent.50MG167,40O
363.5N01AX10propofolparent.10ML126,70O
kódnázevlék. formabalení
75180
76089
76091
Recofol 10 mg/ml
Diprivan
Diprivan
inj
inj
inj
5×20 ml/200 mg
5×20 ml/10 mg
50 ml
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové parent.O
364.1N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100ML13,50O
364.2N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,30O
kódnázevlék. formabalení
00565
00564
Procain Léčiva 1%
Procain Léčiva 1%
inj
inj
10×10 ml/100 mg
10×5 ml/50 mg
364.3N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,55O
kódnázevlék. formabalení
69671
86445
86448
69674
69677
86451
86444
69670
69676
86450
86447
69673
89212
89213
89217
89216
89214
89215
01691
86437
69669
69675
86449
69672
86446
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Procainii hydrochl.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.0,2%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.1%
Injectio Procain.chlor.0,5%
Injectio Procain.chlor.0,5%
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
500 ml
12×500 ml
12×500 ml
500 ml
500 ml
12×500 ml
20×250 ml
250 ml
250 ml
20×250 ml
20×250 ml
250 ml
200 ml
20×200 ml
20×200 ml
200 ml
200 ml
20×200 ml
200 ml
40×80 ml
80 ml
80 ml
40×80 ml
80 ml
40×80 ml
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidů lok.O
365.1N01BBtrimekainlok.1GM1,10O
kódnázevlék. formabalení
02684Mesocaingel20 g
365.2N01BB02lidokainlok.1ML8,75O
kódnázevlék. formabalení
62393
62392
Instillagel
Instillagel
gel
gel
10×11 ml
10×6 ml
365.3N01BB02lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%) lok.1GM2,15O
366N01BB lokální anestetika ze skupiny amidůparent.O
366.1N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1ML0,70O
kódnázevlék. formabalení
86454
69706
69705
86453
86452
69704
Injectio Trimecain.chl.0,5%
Injectio Trimecain.chl.0,5%
Injectio Trimecain.chl.0,5%
Injectio Trimecain.chl.0,5%
Injectio Trimecain.chl.0,5%
Injectio Trimecain.chl.0,5%
inj
inj
inj
inj
inj
inj
12×500 ml
500 ml
250 ml
20×250 ml
40×80 ml
80 ml
366.2N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,40O
kódnázevlék. formabalení
00502Mesocaininj10×10 ml/100 mg
366.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,75O
kódnázevlék. formabalení
69709
86457
69708
86456
69707
86455
Injectio Trimecain.chl.1%
Injectio Trimecain.chl.1%
Injectio Trimecain.chl.1%
Injectio Trimecain.chl.1%
Injectio Trimecain.chl.1%
Injectio Trimecain.chl.1%
inj
inj
inj
inj
inj
inj
500 ml
12×500 ml
250 ml
20×250 ml
80 ml
40×80 ml
366.4N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1ML1,25O
kódnázevlék. formabalení
00503Mesocaininj10×5 ml
366.5N01BBtrimekain/adrenalinparent.1ML2,40O
kódnázevlék. formabalení
90039Mesocain D 2%inj10×2 ml/40 mg
366.6N01BB01bupivakainparent.1ML3,60O
366.7N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1ML49,90O
366.8N01BB02lidokainparent.1ML1,25O
366.9N01BB03mepivakainparent.1ML3,60O
366.10N01BB08artikainparent.1ML4,25O
366.11N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.1ML10,45O
366.12N01BB51bupivakain/adrenalinparent.1ML3,90O
kódnázevlék. formabalení
02434
02499
Marcain Aderenaline
Marcain Adrenaline
inj
inj
5×20 ml/100 mg
5×20 ml/50 mg
366.13N01BB52lidokain/adrenalinparent.1ML2,40O
366.14N01BB58artikain/adrenalin parent.1ML4,25O
kódnázevlék. forma balení
93109
87571
Supracain 4%
Ultracain 2%
inj
inj
10×2 ml
5×5 ml
367N01BXostatní lokální anestetikalok.
O
367.1N01BX01ethylchlorid lok.100ML95,50O
kódnázevlék. forma balení
02088Chloraethylspr100 ml
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o.
368.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.1GM100,00
kódnázevlék. forma balení
80405
94309
Vendal retard
MST Continus
fc tab
tab
30×10 mg
60×10 mg
368.2N02AA01morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě) p.o.0.1GM67,00
kódnázevlék. forma balení
80407
94310
94311
80406
Vendal retard
MST Continus
MST Continus
Vendal retard
tab fc
tab
tab
tab fc
30×60 mg
60×30 mg
60×60 mg
30×30 mg
368.3N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě) p.o.0.1GM63,00
kódnázevlék. forma balení
80409
80408
94312
Vendal retard
Vendal retard
MST Continus
tab fc
tab fc
tab
30×200 mg
30×100 mg
60×100 mg
368.4N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.24GM67,90
kódnázevlék. forma balení
80452
80451
DHC Continus 90
DHC Continus 60
tab
tab
56×90 mg
56×60 mg
368.5N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě) p.o.0.24GM57,85
kódnázevlék. forma balení
80453DHC Continus 120tab56×120 mg
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent.
O
369.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně) parent.30MG14,50O
kódnázevlék. forma balení
01125Morphin Biotika 1%inj10×1 ml/10 mg
369.2N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli) parent.30MG8,75O
kódnázevlék. forma balení
01127Morphin Biotika 1%inj10×2 ml/20 mg
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o.
370.1N02AB02pethidinp.o.0.4GM37,70
kódnázevlék. formabalení
01116Dolsingtt10 ml/500 mg
371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent.O
371.1N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.4GM52,10O
kódnázevlék. formabalení
02715Dolsininj10×1 ml/50 mg
371.2N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM32,85O
kódnázevlék. formabalení
02716Dolsininj10×2 ml/100 mg
372N02ACanalgetika ze skupupiny difenylpropylaminových derivátůp.o.
372.1N02AC05benzitramidp.o.10MG13,00
kódnázevlék. formabalení
03362Burgodintab25×5 mg
373N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o.
373.1N02AD01pentazocinp.o.0.2GM22,40
kódnázevlék. formabalení
08968Fortraltab100×50 mg
374N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent.O
374.1N02AD01pentazocinparent.0.2GM87,15O
kódnázevlék. formabalení
08966Fortralinj10×1 ml/30 mg
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling.
375.1N02AE01buprenorfinsublng.1.2MG112,95
kódnázevlék. formabalení
87652Temgesictab slg100 tab
375.2N02AX01tilidinp.o.0.2GM12,15
kódnázevlék. formabalení
03558Valorongtt10 ml/1000 mg
375.3N02AX02tramadol (pevné neretardované a tekuté lékové formy)p.o.0.3GM41,35
kódnázevlék. formabalení
84376
84748
04311
67569
83095
83094
Protradon
Tramadol 50
Tramal
Mabron 50 mg
Tramal
Tramal
cap
cap
gtt
cap
gtt
cap
20×50 mg
20×50 mg
10 ml/1 g
20×50 mg
10 ml/1g
20×50 ml
375.4N02AX02tramadol (pevné retardované lékové formy)p.o.0.3GM42,40
kód název lék. forma balení
43711Tramal retard 100tab obd10×100 mg
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect.,parent.
O
376.1N02AE01buprenorfinparent.1.2MG279,15O
kódnázevlék. formabalení
88385
88384
Temgesic
Temgesic
inj
inj
100×1 ml/324 RG
10×1 ml/324 RG
376.2N02AF01butorfanolparent.12MG70,80O
kódnázevlék. formabalení
88739Beforalinj5×1 ml/2 mg
376.3N02AF02nalbufinparent.80MG70,80O
376.4N02AX01tilidinparent.0.2GM16,75O
376.5N02AX02tramadolp.rect.0.3GM61,30
kódnázevlék. formabalení
06201
83096
Tramal
Tramal
sup
sup
5×100 mg
5×100 mg
376.6N02AX02tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.3GM124,80O
kódnázevlék. formabalení
06200
83097
Tramal 50
Tramal 50
inj
inj
5×1 ml/50 mg
5×1 ml/50 mg
376.7N02AX02tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.3GM63,55O
kódnázevlék. formabalení
67560
67559
76389
90719
Mabron
Mabron
Tramadol Stada
Tramal 100
inj
inj
inj
inj
100×2 ml/100 mg
10×2 ml/100 mg
5×2 ml/100 mg
5×2 ml/100 mg
376.8N02AC0piritramidparent.45GM22,45O
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o.
377.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3GM5,85
kódnázevlék. formabalení
70487
00011
APO-ASA 325
Acylpyrin
tab obd
tab
100×325 mg
10×500 mg
377.2N02BA02laloxiprinp.o.3GM5,85
377.3N02BA03cholin salicylátp.o.3GM8,85
kódnázevlék. formabalení
03845Atilen pro infantibussir100 ml/6 g
377.4N02BA11diflunisalp.o.0.75GM5,85
377.5N02BA13lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,85
377.6N02BA13lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.3GM5,85
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů parent.
378.1N02BAlysin salicylátparent.3GM42,75
kódnázevlék. formabalení
96573Dolorosaninj5×5 ml/750 mg
378.2N02BA04salicylát sodnýparent.3GM35,10
kódnázevlék. formabalení
00527Natrium Salicylicuminj10×10 ml 10%
378.3N02BA13lysin acetylsalicylátparent.3GM42,75
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidů p.o.
379.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,45
kódnázevlék. formabalení
97656Paralen pro infantibustab20×125 mg
379.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3GM5,85
kódnázevlék. formabalení
71997
83608
03837
84749
Paracetamol K
APO-Acetaminophen 500
Paralen
Medipyrin 500
tab
tab
tab
tab
10×500 mg
100×500 mg
10×500 mg
10×500 mg
379.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3GM8,85
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidů p.rect.
380.1N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3GM93,05
kódnázevlék. formabalení
67226
10072
91249
Efferalgan Jeune Enfant
Panadol baby čípky
Paralen pro infantibus
sup
sup
sup
10×150 mg
10×125 mg
5×100 mg
380.2N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3GM27,60
kódnázevlék. formabalení
67233
04343
Dafalgan adulte 600
Paralen
sup
sup
10×600 mg
5×500 mg
381N02Bostatní analgetikaparent.
O
381.1N02BBmetamizol (nad 1 g v 1 ampuli) parent.3GM17,75O
kódnázevlék. forma balení
62813Novalgininj5×5 ml/2,5 g
381.2N02BBmetamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně) parent.3GM42,80O
kódnázevlék. forma balení
62437Novalgininj5×2 ml/1 g
381.3N02BBaminophenazon v kombinacích parent.1DF6,75O
kódnázevlék. forma balení
00457Eunalgitinj5×2 ml
381.4N02BE05propacetamol parent.1GM42,80O
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.
382.1N02CA01dihydroergotamin p.o.4MG1,25
kódnázevlék. forma balení
91031Clavigrenin fortegtt25 ml/125 mg
382.2N02CA07lisurid p.o.075MG0,75
382.3N02CA52ergotamin, kombinace p.o.4DF9,60
kódnázevlék. forma balení
00130Ergofeindrg10 drg
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.
383.1N02CA01dihydroergotamin parent.4MG116,50
kódnázevlék. forma balení
90795Dihydergotinj5×1 ml/1 mg
384N02Cjiná antimigrenikap.o.
384.1N02CC01sumatriptan p.o.0.1GM150,00
384.2N02CXoxetoron p.o.0.12GM6,00
384.3N02CXpipethiaden p.o.3DF3,00
kódnázevlék. forma balení
94583Migrenaltab50×1 mg
384.4N02CX01pizotifen p.o.1.5MG6,00
385N03AA antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůp.o.
385.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr. p.o.0.1GM2,10
kódnázevlék. forma balení
03726Fali-Lepsintab80×100 mg
385.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.1GM6,30
kódnázevlék. forma balení
68578Phenaemalettentab50×15 mg
385.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě) p.o.0.1GM2,35
kódnázevlék. forma balení
68579Phenaemal 0,1tab50×100 mg
385.4N03AA03primidon (pevné lékové formy) p.o.1.25GM5,00
kódnázevlék. forma balení
86621Mysolinetab100×250 mg
385.5N03AA03primidon (tekuté lékové formy) p.o.1.25GM35,00
kódnázevlék. forma balení
98071
86623
Mysoline
Mysoline
sus
sus
250 ml
250 ml
386N03AA antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůparent.O
386.1N03AA02fenobarbital parent.0.1GM125,50O
kódnázevlék. forma balení
66845Gardenalinj40 mg
387N03AB antiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o.
387.1N03AB02fenytoin p.o.0.3GM2,35
kódnázevlék. forma balení
00297
62234
Sodanton
Epilan D Gerot
tab
tab
20×100 mg
100×100 mg
387.2N03AB04mefenytoin p.o.0.4GM2,35
387.3N03AB52fenytoin, kombinace p.o.3DF1,95
kódnázevlék. forma balení
00291Sanepiltab20 tab
388N03AB antiepileptika ze skupiny hydantoinůparent.O
388.1N03AB02fenytoin parent.0.3GM128,30O
kódnázevlék. forma balení
66564Phenhydaninj5×5 ml/250 mg
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidů p.o.
389.1N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM16,75
kódnázevlék. formabalení
93710Suxilepcap120×250 mg
389.2N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM24,25
kódnázevlék. formabalení
02035
68585
Suxilep
Petnidan
gtt
sir
50g/25 g
150 ml/7,5 g
389.3N03AD03mesuximidp.o.0.9GM25,35
kódnázevlék. formabalení
92066
97311
Petinutim 300
Petinutim 300
cap
cap
100×300 mg
100×300 mg
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinů p.o.
390.1N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8MG37,90
kódnázevlék. formabalení
3029Rivotrilglt10 ml/25 mg
390.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8MG30,40
kódnázevlék. formabalení
03031Rivotriltab50×0,5 mg
390.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8MG16,10
kódnázevlék. formabalení
03032Rivotriltab30×2 mg
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinů parent.O
391.1N03AE01klonazepamparent.8MG244,00O
kódnázevlék. formabalení
03636Rivotrilinj25×1 ml/1 mg
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu p.o.
392.1N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1GM12,65
kódnázevlék. formabalení
62309
03417
98080
APO-Carbamazepine 200
Biston
Neurotrop
tab
tab
tab
100×200 mg
50×200 mg
50×200 mg
392.2N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1GM18,50
kódnázevlék. formabalení
93619
92039
71954
60164
60165
60166
75293
96305
69306
Tegretol
Tegretol
Timonil retard
Timonil retard
Timonil retard
Timonil retard
Timonil retard
Neurotop retard
Neurotop retard
tab obd
tab obd
tab
tab
tab
tab
tab
tab
tab
30×400 mg
50×200 mg
50×150 mg
50×300 mg
100×300 mg
50×600 mg
100×150 mg
50×300 mg
50×600 mg
392.3N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1GM43,50
kódnázevlék. formabalení
12197Tegretol 2%sir100 ml/2 g
392.4N03AF02oxcarbazepinp.o.1GM11,35
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)p.o.
393.1N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM21,40
kódnázevlék. formabalení
61186
61183
08768
Orfiril 150
Orfiril 150
Convulex
drg
drg
cap
100×150 mg
50×150 mg
100×150 mg
393.2N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM16,00
kódnázevlék. formabalení
75296
08769
61187
Convulex
Convulex
Orfiril 300
cap
cap
drg
100×500 mg
100×300 mg
100×300 mg
393.3N03AG01valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)p.o.1.5GM28,95
393.4N03AG01valproová kyselina (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM25,55
kódnázevlék. formabalení
08770Convulexgtt100 ml/3 g
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o.
L/NEU,PSY
394.1N03AG02valpromidp.o.1.5GM29,05L/PSY,NEU
kódnázevlék. formabalení
80151Depamidetab obd30×300 mg
394.2N03AG04vigabatrinp.o.2GM148,85L/PSY,NEU
kódnázevlék. formabalení
80370Sabriltab obd100×500 mg
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent.
K
395.1N03AG01valproová kyselinaparent.1.5GM1718,75K
kódnázevlék. formabalení
84386Depakineinj4×400 mg
396N03AXostatní antiepileptikap.o.
L/PSY,NEU
396.1N03AX03sultiamp.o.0.4GM17,40L/PSY,NEU
kódnázevlék. formabalení
01376Ospolottab50×200 mg
396.2N03AX09lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně) p.o.0.3GM572,00L/PSY,NEU
kódnázevlék. forma balení
84511Lamictal dispersibletab30×5 mg
396.3N03AX09lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě) p.o.0.3GM194,55L/PSY,NEU
kódnázevlék. forma balení
68802
84513
68801
68800
84512
Lamictal
Lamictal 100 mg
Lamictal
Lamictal
Lamictal dispersible
tab
tab
tab
tab
ctb
30×100 mg
30×100 mg
30×50 mg
30×25 mg
30×25 mg
397N04AA antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o.
397.1N04AAhydrochlorid diethazinia p.o.0.25GM5,10
kódnázevlék. forma balení
00102Deparkindrg50×50 mg
397.2N04AA02biperiden p.o.10MG18,50
kódnázevlék. formabalení
20054Akinetontab50×2 mg
397.3N04AA03metixen p.o.40MG18,50
397.4N04AA04procyklidin p.o.25MG8,75
kódnázevlék. forma balení
01337Kemadrintab100×5 mg
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent.O
398.1N04AA02biperiden parent.10MG58,75O
kódnázevlék. forma balení
20056Akineton pro infinj5×1 ml/5 mg
398.2N04AA08dexetimid parent.0.12MG1,75O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o.
399.1N04AC01benzatropin p.o.2MG0,45
kódnázevlék. forma balení
96751APO-Benztropine 2tab100×2 mg
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátůp.o.
400.1N04BA01levodopa p.o.3.5GM25,20
400.2N04BA02levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)p.o. 0.6GM33,65
kódnázevlék. formabalení
88498Nakom Mitetab100×125 mg
400.3N04BA02levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě) p.o.0.6GM19,70
kódnázevlék. forma balení
03591Nakomtab100×275 mg
400.4N04BA02levodopa/benserazidp.o.0.6GM25,20
kódnázevlék. formabalení
12095Madopar 250tab30×250 mg
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů p.o.
L/NEU,PSY,GER
401.1N04BB01amantadinp.o.0.2GM4,15L/NEU,PSY,GER
kódnázevlék. formabalení
02871Viregyt Kcap50×100 mg
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO p.o.
L/NEU,PSY,GER
402.1N04BD01selegilinp.o.5.0MG8,40L/NEU,PSY,GER
kódnázevlék. formabalení
31036
92501
92500
Jumex
Sepatrem 10
Sepatrem 5
tab
tab
tab
50×5 mg
50×10 mg
50×5 mg
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů p.o.
403.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM8,90
kódnázevlék. formabalení
02114Plegomazindrg50×25 mg
403.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM4,75
kódnázevlék. formabalení
62313Plegomazindrg30×100 mg
403.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM64,20
kódnázevlék. formabalení
02446Chlorpromazinegtt10 ml/400 mg
403.4N05AA02levomepromazinp.o.0.3GM13,80
kódnázevlék. formabalení
02429Tisercintab obd50×25 mg
403.5N05AA03promazinp.o.0.3GM13,80
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů parent.
O
404.1N05AA01chlorpromazinparent.0.1GM21,30O
kódnázevlék. formabalení
00560
00561
Plegomazin
Plegomazin
inj
inj
10×5 ml/25 mg
10×2 ml/50 mg
404.2N05AA02levomepromazinparent.0.1GM28,85O
kódnázevlék. formabalení
01845Tisercininj10×1 ml/25 mg
405N05AB neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinup.o.
405.1N05AB03perfenazinp.o.30MG1,80
kódnázevlék. formabalení
00262Perfenazin Léčivatab obd50×8 mg
405.2N05AB04prochlorperazinp.o.0.1GM8,45
kódnázevlék. formabalení
00274Prochlorperazin Léčivatab20×10 mg
405.3N05AB06trifluoperazinp.o.20MG7,15
kódnázevlék. formabalení
01397Stelazinetab50×5 mg
405.4N05AB08thioproperazinp.o.75MG6,85
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinuparent.
O
406.1N05AB02flufenazinparent.1MG4,00O
kódnázevlék. formabalení
03514Moditen depotinj5×1 ml/25 mg
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinup.o.
L/NEU,PSY,GER
407.1N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50MG53,40L/NEU,PSY,GER
kódnázevlék. formabalení
98066
01559
Neuleptil
Neuleptil
gtt
gtt
30 ml/120 mg
125 ml/500 mg
407.2N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50MG6,85L/NEU,PSY,GER
kódnázevlék. formabalení
98067Neuleptiltab obd50×25 mg
407.3N05AC02thioridazinp.o.0.3GM9,80
kódnázevlék. formabalení
00325
00324
Thioridazin 100 Léčiva
Thioridazin 25 Léčiva
drg
drg
20×100 mg
50×25 mg
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu p.o.
408.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8MG5,90
kódnázevlék. formabalení
98291
67110
67112
67113
67111
APO-Haloperidol
Haloper 2 von CT
Haloper 10 von CT
Haloper 10 von CT
Haloper 5 von CT
tab
tab
tab
tab
tab
100×1 mg
50×2 mg
20×10 mg
100×10 mg
50×5 mg
408.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8MG8,70
kódnázevlék. formabalení
02539Haloperidolgtt10 ml/20 mg
408.3N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2MG7,90
kódnázevlék. formabalení
30424Trisedylgtt10 ml/10 mg
408.4N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2MG4,00
kódnázevlék. formabalení
02762Trisedyltab50×0,5 mg
408.5N05AD03melperonp.o.0.3GM28,33
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent.O
409.1N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.3MG7,00O
kódnázevlék. formabalení
12061Haloperidol decanoatinj5×1 ml/50 mg
409.2N05AD01haloperidolparent.8MG13,15O
kódnázevlék. formabalení
02538Haloperidolinj5×1 ml/5 mg
409.3N05AD02trifluperidolparent.2MG5,65O
kódnázevlék. formabalení
02763Trisedylinj5×1 ml/2,5 mg
409.4N05AD03melperonparent.0.3GM57,30O
409.5N05AD08droperidolparent.25MG57,30O
kódnázevlék. formabalení
01443Dehydrobenzperidolinj50×10 ml/25 mg
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o.
410.1N05AFoxyprotepinp.o.20MG18,70
kódnázevlék. formabalení
87611Meclopintab50×5 mg
410.2N05AF01flupentixolp.o.6MG17,90
kódnázevlék. formabalení
88143Fluanxol 1 mgdrg100×1 mg
410.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM27,00
kódnázevlék. formabalení
00082Minithixendrg50×5 mg
410.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě) p.o.0.3GM6,75
kódnázevlék. formabalení
75428Chlorpothixen Léčivatab obd30×50 mg
410.5N05AF03chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o. 0.3GM10,35
kódnázevlék. formabalení
75433Chlorprothixen Léčivatab obd30×15 mg
410.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30MG17,90
kódnázevlék. formabalení
88482
88480
Cisordinol
Cisordinol
tab obd
tab obd
50×25 mg
50×10 mg
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent.O
411.1N05AFoxyprotepinparent.1MG2,05O
kódnázevlék. formabalení
88379Meclopininj5×1 ml/25 mg
411.2N05AF01flupentixolparent.4MG17,65O
kódnázevlék. formabalení
91830Fluanxol depotinj10×2 ml/40 mg
411.3N05AF03chlorprothixenparent.50MG3,10O
411.4N05AF05zuklopenthixolparent.30MG106,00O
kódnázevlék. formabalení
93253Cisordinol-Acutardinj10×2 ml/100 mg
411.5N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15MG13,70O
kódnázevlék. formabalení
86901Cisordinolinj10×1 ml/250 mg
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů p.o.
412.1N05AG02 pimozidp.o.4MG11,40
kódnázevlék. formabalení
30289
41316
02757
98120
Orap
Orap
Orap forte
Orap
tab
tab
tab
tab
20×4 mg
50×1 mg
20×4 mg
75×1 mg
412.2N05AG03 penfluridolp.o.6MG6,65
kódnázevlék. formabalení
09684Semaptab12×20 mg
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent.O
413.1N05AG01fluspirilenparent.0.7MG13,50O
kódnázevlék. formabalení
09164
98114
Imap
Imap
inj
inj
6 ml/12 mg
3×1 ml/2 mg
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o.L/PSY
414.1N05AH01loxapinp.o.0.1GM53,40L/PSY
414.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM80,05L/PSY
kódnázevlék. formabalení
03617Leponextab50×25 mg
414.3N05AH02klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM58,30L/PSY
kódnázevlék. formabalení
75299Alemoxantab100×50 mg
414.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM62,00L/PSY
kódnázevlék. formabalení
02970Leponextab50×100 mg
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent.H
415.1N05AH02klozapinparent.0.3GM88,20H
kódnázevlék. formabalení
02898Leponexinj5×2 ml/50 mg
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o.L/PSY,NEU
416.1N05AL01sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.8GM70,00
416.2N05AL01sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.8GM25,15L/PSY,NEU
kódnázevlék. formabalení
07387Prosulpintab30×200 mg
416.3N05AL03tiapridp.o.0.4GM34,00
417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent.O/PSY,NEU
417.1N05AL01sulpiridparent.0.8GM79,35O/PSY,NEU
kódnázevlék. formabalení
89922Dogmatil 100inj6×2 ml/100 mg
417.2N05AL03tiapridparent.0.4GM75,40O
kódnázevlék. formabalení
91117Tiapridalinj12×2 ml/100 mg
418N05AN lithiump.o.
418.1N05AN01lithiump.o.1GM2,45
kódnázevlék. formabalení
04385
02481
Contemnol
Lithium carbonicum
tab
tab
100×500 mg
100×300 mg
419N05AXostatní antipsychotikap.o.L/PSY
419.1N05AX08risperidonp.o.6MG151,80L/PSY
kódnázevlék. formabalení
75903
75907
75906
75902
75905
75901
75904
75900
Risperdal 2 mg
Risperdal 4 mg
Risperdal 4 mg
Risperdal 2 mg
Risperdal 3 mg
Risperdal 1 mg
Risperdal 3 mg
Risperdal 1 mg
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
60×2 mg
60×4 mg
20×4 mg
20×2 mg
60×3 mg
60×1 mg
20×3 mg
20×1 mg
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o.
Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.
420.1N05BAtofisopamp.o.0.15GM0,60
420.2N05BA01diazepamp.o.10MG0,60
kódnázevlék. formabalení
02478Diazepamtab20×10 mg
420.3N05BA02chlordiazepoxidp.o.30MG0,60
420.4N05BA03medazepamp.o.20MG0,60
420.5N05BA04oxazepamp.o.50MG0,60
420.6N05BA05klorazepát draselnýp.o.20MG0,60
420.7N05BA06lorazepamp.o.2.5MG0,60
420.8N05BA08bromazepamp.o.10MG0,60
420.9N05BA09klobazamp.o.20MG0,60
420.10N05BA11prazepamp.o.30MG0,60
420.11N05BA12alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)p.o.1MG0,60
420.12N05BA12alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)p.o.1MG2,55P
kódnázevlék. formabalení
86656Neurol 1.0tab30×1 mg
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect.L/NEU,PSY,PDD
421.1N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10MG115,45L/NEU,PSY,PDD
kódnázevlék. formabalení
69417Diazepam Desitin rectalenm5×2,5 ml/5 mg
421.2N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10MG70,60L/NEU,PSY,PDD
kódnázev lék. formabalení
69418Diazepam Desitin rectalenm5×2,5 ml/10 mg
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent.
422.1N05BA01diazepamparent.10MG7,50
kódnázevlék. formabalení
96610Apaurininj10×2 ml/10 mg
422.2N05BA05klorazepát draselnýparent.20MG15,00
423N05BXostatní anxiolytikap.o.
423.1N05BB01hydroxyzinp.o.75MG0,60
423.2N05BC01meprobamatp.o.1.2GM0,60
423.3N05BX01mefenoxalonp.o.1.2GM15,50
kódnázevlék. formabalení
03645
85656
Dimexol
Dorsiflex
tab
tab
30×200 mg
30×200 mg
424N05CAhypnotika ze skupiny barbiturátůparent.H
424.1N05CA01pentobarbitalparent.0.1GM23,85H
kódnázevlék. formabalení
98383Pentobarbital VUABinj500 mg
425N05CDhypnotika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
425.1N05CD03flunitrazepamparent.1MG6,50O
kódnázevlék. formabalení
90559Rohypnolinj5×1 ml/2 mg
425.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG126,20O
425.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15MG83,85O
kódnázevlék. formabalení
62486Dormicuminj25×3 ml/15 mg
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o.
426.1N06AA01desipraminp.o.0.1GM18,50
kódnázevlék. formabalení
60438Petylyldrg50×25 mg
426.2N06AA02imipraminp.o.0.1GM9,75
kódnázevlék. formabalení
00200Melipramindrg50×25 mg
426.3N06AA04klomipraminp.o.0.1GM18,30
kódnázevlék. formabalení
20857Hydiphendrg50×25 mg
426.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM12,30
426.5N06AA07lofepraminp.o.105MG18,50
kódnázevlék. formabalení
76181
91553
Tymelyt
Tymelyt 70 mg
tab obd
tab obd
50×70 mg
50×70 mg
426.6N06AA08dibenzepinp.o.0.3GM18,50
kódnázevlék. formabalení
02641Noveril 240tab20×240 mg
426.7N06AA09amitriptylinp.o.75MG1,85
kódnázevlék. formabalení
00030Amitriptylindrg50×25 mg
426.8N06AA10nortriptylinp.o.75MG10,45
kódnázevlék. formabalení
12343Nortrilen 25 mgtab50×25 mg
426.9N06AA16dosulepinp.o.150MG8,85
kódnázevlék. formabalení
03851
04207
77047
Prothiaden 10
Prothiaden
Prothiaden 75
tab obd
drg
tab obd
50×10 mg
30×25 mg
30×75 mg
426.10N06AA21maprotilinp.o.100MG14,20
kódnázevlék. formabalení
67091
67089
67093
67092
67088
67090
Maprotilin 50 von CT
Maprotilin 25 von CT
Maprotilin 75 von CT
Maprotilin 75 von CT
Maprotilin 25 von CT
Maprotilin 50 von CT
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
tab obd
100×50 mg
100×25 mg
100×75 mg
20×75 mg
20×25 mg
20×50 mg
427N06AA antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent.O
427.1N06AA01desipraminparent.0.1GM98,65O
427.2N06AA02imipraminparent.0.1GM45,30O
kódnázevlék. formabalení
01477Melipramininj10×2 ml/25 mg
427.3N06AA04klomipraminparent.0.1GM98,65O
kódnázevlék. formabalení
02884Anafranilinj10×2 ml/25 mg
427.4N06AA08dibenzepinparent.0.3GM98,65O
427.5N06AA09amitriptylinparent.75MG20,05O
kódnázevlék. formabalení
04079Amitriptylin Léčivainj10×2 ml/20 mg
427.6N06AA21maprotilinparent.100MG111,80O
kódnázevlék. formabalení
94560Ludiomilinj10×5 ml/25 mg
428N06AB antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninup.o.L/PSY,SEX
428.1N06AB03fluoxetinp.o.20MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
kódnázevlék. formabalení
13022
13023
92346
Portal
Portal
Deprex
cap
cap
cap
14×20 mg
28×20 mg
30×20 mg
428.2N06AB04citalopramp.o.20MG29,50L/PSY,SEX
428.3N06AB05paroxetinp.o.20MG29,50L/PSY,SEX
428.4N06AB06sertralinp.o.50MG29,50L/PSY,SEX
428.5N06AB08fluvoxaminp.o.100MG26,50L/PSY,SEX,NEU, INT
429N06AB antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent.O/PSY,SEX
429.1N06AB04citalopramparent.20MG255,60O/PSY,SEX
kódnázevlék. formabalení
60113Seropraminf10×1 ml/40 mg
430N06Aostatní antidepresivap.o.L/PSY,SEX,NEU
430.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15MG4,40L/PSY,SEX,NEU
430.2N06AF04tranylcyprominp.o.10MG4,40L/PSY,SEX,NEU
kódnázevlék. formabalení
01381Parnatetab50×10 mg
430.3N06AG02moklobemidp.o.0.3GM25,70L/PSY,SEX,NEU
kódnázevlék. formabalení
85901Aurorixtab30×300 mg
430.4N06AX03mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG19,50L/PSY,SEX,NEU
kódnázevlék. formabalení
67353
67354
Mianserin 10 von CT
Mianserin 10 von CT
tab obd
tab obd
20×10 mg
100×10 mg
430.5N06AX03mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.60MG15,50L/PSY,SEX,NEU
430.6N06AX05trazodonp.o.0.3GM14,55L/PSY,SEX,NEU
430.7N06AX09viloxazinp.o.0.2GM14,55L/PSY,SEX,NEU
431N06BAcentrálně působící stimulancia p.o.L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1N06BA04methylphenidatp.o.30MG9,55L/NEU,PSY,PDD, SEX
kódnázevlék. formabalení
83328Ritalintab30×10 mg
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropika p.o.
432.1N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.3GM8,00
432.2N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM20,00
432.3N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.4GM8,00
kódnázevlék. formabalení
96718
56779
Oikamid
Geratam 800 G
cap
tab obd
60×400 mg
60×800 mg
432.4N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.4GM20,00
432.5N06BX17vinpocetinp.o.15MG6,00
432.6N06BX19extrakty z Ginkgo bilobap.o.120MG6,00
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropika parent.H
433.1N06BX01meklofenoxatparent.0.5GM85,45H
kódnázevlék. formabalení
03643Cetrexininj5×250 mg
433.2N06BX02pyritinolparent.0.3GM85,45H
433.3N06BX03piraceta pyritinolparent.6GM69,40H
kódnázevlék. formabalení
91211
91210
96719
Pyramem
Pyramem
Oikamid
inj
inj
inj
100×5 ml/1000 mg
50×5 ml/200 mg
10×5 ml/1 g
433.4N06BX17vinpocetinparent.15MG29,15H
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy p.o.
434.1N07AA01neostigminp.o.60MG15,55
kódnázevlék. formabalení
00318Syntostigmintab20×15 mg
434.2N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180MG28,00
kódnázevlék. formabalení
01335Kalymintab obd50×10 mg
434.3N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180MG17,20
kódnázevlék. formabalení
01356Mestinomdrg20×60 mg
434.4N07AA03distigminp.o.5MG6,00
kódnázevlék. formabalení
02130
02360
Ubretid
Ubretid
tab
tab
50×5 mg
20×5 mg
434.5N07AA30ambenoniump.o.60MG18,45
kódnázevlék. formabalení
01366Mytelasedrg100×10 mg
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy parent.
435.1N07AA01neostigminparent.2MG18,45
kódnázevlék. formabalení
00612Syntostigmininj10×1 ml/0,5 mg
435.2N07AA02pyridostigminparent.10MG122,50
kódnázevlék. formabalení
01468Kalymin miteinj10×1 ml/1 mg
435.3N07AA03distigminparent.0.25MG5,75
kódnázevlék. formabalení
02135Ubretidinj25×1 ml/0,5 mg
436N07CAléčiva s antivertiginózním účinkemp.o.
436.1N07CA jiné piperazinové derivátyp.o.3DF4,90
436.2N07CA01betahistinp.o.24MG11,65
kódnázevlék. formabalení
88529Betaserctab100×8 mg
436.3N07CA02cinarizinp.o.90MG1,90
kódnázevlék. formabalení
99886
99884
Cinarizin
Cinarizin forte
tab
tab
50×25 mg
50×75 mg
436.4N07CA03 flunarizinp.o.10MG4,90
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent.X
437.1N07XX01tirilazadparent.150MG5256,90X
kódnázevlék. formabalení
83502Freedox TMinf100 ml/150 mg
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o.
438.1P01AB01metronidazolp.o.2GM13,60
kódnázevlék. formabalení
30218
02427
Klion
Entizol
tab
tab
20×250 mg
20×250 mg
438.2P01AB01metronidazolp.rect.2GM10,60
kódnázevlék. formabalení
42279
42278
Metronidazol Polfa
Metronidazol Polfa
sup
sup
10×1 g
10×500 mg
438.3P01AB02tinidazolp.o.2GM13,60
438.4P01AB03ornidazolp.o.1.5GM22,50
kódnázevlék. formabalení
91132Avrazortab6×500 mg
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o.
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:
a) systémový lupus erythematodes,
b) revmatoidní arthritis,
c) juvenilní chronická arthritis,
d) diskoidní forma lupus erythematodes.
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista:
léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).
439.1P01BA01chlorochinp.o.0.5GM2,15
kódnázevlék. formabalení
00098Delagiltab30×250 mg